Wtyczki są domyślnie niedostępne

Problem 1: wtyczka Topaz Adjust 5 jest niedostępna w programie Photoshop Elements Editor

Dotyczy programów Photoshop Elements 12 i 13 (w wersji na komputer) | Photoshop Elements 14 i 15 (ze sklepu Mac App Store)

Wtyczka Topaz Adjust 5 jest domyślnie niedostępna w edytorze programu Photoshop Elements. Podczas instalacji wtyczka Topaz Adjust 5 domyślnie nie zapewnia skrótu do lokalizacji w programach Photoshop Elements 12 i Photoshop Elements 13 oraz programach Photoshop Elements 14 i Photoshop Elements 15 zakupionych w sklepie Mac App Store.

Rozwiązanie 1: wybierz prawidłowe położenie wtyczki Topaz

 1. Uruchom preferencje programu Editor (Ctrl+K w systemie Windows lub Cmd+K w systemie Mac OS) i kliknij kartę Wtyczki.
 2. Wybierz folder dodatkowych wtyczek i wybierz położenie zawierające wtyczkę topaz.
  Windows
     C:\Program Files (x86)\Topaz Labs
  Mac OS
     /Library/Application Support/Topaz Labs
 3. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Photoshop Elements.

Rozwiązanie 2: skopiuj wtyczkę Topaz do folderu wtyczek

 1. Skopiuj wtyczkę Topaz Adjust dostępną w folderze instalacyjnym: 
  Windows
     C:\Program Files (x86)\Topaz Labs

  Mac OS
     /Library/Application Support/Topaz Labs 
 2. Wklej wtyczkę w następującym położeniu:
  Photoshop Elements 13 w 64-bitowym systemie Windows
     C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 13\Plug-Ins
  Pozostałe instalacje systemu Windows
     C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements <version>\Plug-Ins
  Mac OS
     /Applications/Adobe Photoshop Elements <version>/Support Files/ Plug-Ins
 3. Ponownie uruchom program Photoshop Elements Editor.
Uwaga:

Zamiast kopiować wtyczkę, można utworzyć skrót do jej folderu, a potem wkleić ten skrót we wskazanych lokalizacjach. 

Problem 2: brak programu Photoshop Elements 15 na liście zgodnych aplikacji otwierających

Dotyczy wersji programu Photoshop Elements ze sklepu z aplikacjami Windows

Podczas instalacji wtyczek innych firm, takich jak Topaz, program Photoshop Elements nie jest dostępny na liście zgodnych aplikacji otwierających.

Rozwiązanie: skopiuj wtyczki do nowego folderu

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować wtyczki innych firm i z nich korzystać:

 1. Pobierz i uruchom instalator wtyczki takiej jak np. Topaz.

 2. W systemie operacyjnym utwórz folder ThirdPartyPlugIns.

 3. Po ukończeniu instalacji skopiuj pliki z folderu instalacyjnego (C:\Program Files\..) do wcześniej utworzonego folderu.

 4. Następnie uruchom program Photoshop Elements.

 5. Wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje > Wtyczki. 

 6. Zaznacz pole wyboru dodatkowego folderu.

 7. Kliknij przycisk Wybierz i przejdź do folderu, który został utworzony w kroku 2.

 8. Zamknij program Photoshop Elements.

 9. Ponownie uruchom program Photoshop Elements.

Problem 3: wtyczki nie są rozpoznawane

Dotyczy programu Photoshop Elements 13

Po uaktualnieniu programu Photoshop Elements do wersji 13 dodatkowe wtyczki nie są rozpoznawane. Ten problem występuje, gdy zainstalowana wtyczka jest w wersji 32-bitowej, a program Photoshop Elements jest w wersji 64-bitowej.

Uwaga:

Program Photoshop Elements 12 jest aplikacją 32-bitową. Nawet w przypadku używania 64-bitowego systemu operacyjnego każda zainstalowana wtyczka programu Photoshop Elements będzie w wersji 32-bitowej. Program Photoshop Elements 13 jest jednak aplikacją 64-bitową, która wymaga 64-bitowych wtyczek. W programie Photoshop Elements 13 nie działają żadne wtyczki 32-bitowe.

Rozwiązanie: pobierz odpowiednią wersję wtyczki

Pobierz wersję wtyczki odpowiednią dla zainstalowanego programu Photoshop Elements.  

Problem 4: wczytywana jest tylko jedna wtyczka jednocześnie

Dotyczy programu Photoshop Elements 13

Wybranie wtyczki w oknie dialogowym Preferencje powoduje dodanie jej do listy filtrów. Jednak próba dodania do listy kolejnej wtyczki w oknie dialogowym Preferencje powoduje zastąpienie starszej wtyczki dodaną wtyczką.

Rozwiązanie: skopiuj wtyczki do odpowiedniego folderu

Skopiuj wtyczki do odpowiedniego folderu:

64-bitowy system Windows
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 13\Plug-Ins

Pozostałe instalacje systemu Windows
C \Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements <version>\Plug-Ins

Mac OS
/Applications/Adobe Photoshop Elements <version>/Support Files/ Plug-Ins

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online