Problemy | Nakładanie się ramek rozpoznawania twarzy

Gdy dwie twarze na zdjęciu znajdują się blisko siebie, ramki funkcji rozpoznawania twarzy mogą na siebie zachodzić. Podczas próby skorygowania zamkniętych oczu obu osób na zdjęciu oczy pierwszej osoby nie są korygowane właściwie.

Rozwiązanie

Aby uniknąć problemu, wykonaj następujące czynności:

  1. Popraw oczy obu osób pojedynczo.

  2. Zamknij okno dialogowe Otwieranie zamkniętych oczu.

  3. Ponownie uruchom okno dialogowe Otwieranie zamkniętych oczu.

  4. Popraw oczy jednej osoby na zdjęciu.

Problem | Problemy z wykrywaniem twarzy

Wykrywani twarzy nie działa poprawnie w odniesieniu do funkcji otwierania zamkniętych oczu w następujących sytuacjach:

  • Twarz nie jest prosto ustawiona.
  • Niektóre części twarzy są przycięte lub zasłonięte.
  • Twarz nie jest prawidłowo oświetlona.

Uwaga:

Efekty funkcji otwierania zamkniętych oczu mogą być niespójne, jeśli osoba w obrazie źródłowym lub obrazie referencyjnym nosi okulary.

Rozwiązanie

Przed skorygowaniem zamkniętych oczu na zdjęciu wypróbuj następujące czynności:

  • Użyj narzędzi do prostowania, aby wyprostować obraz. Więcej informacji na temat prostowania zdjęcia można znaleźć w temacie Prostowanie obrazu.
  • Unikaj przycinania i zakrywania części twarzy osoby na zdjęciu.
  • Skoryguj jasność i naświetlenie twarzy na obrazie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Korygowanie cienia i światła.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online