Optymalizacja konfiguracji sprzętowej i systemu operacyjnego dla programu Photoshop

Dostosowując konfigurację systemu operacyjnego i sprzętu, możesz poprawić wydajność programu Photoshop.

Uwaga:

Komputer musi spełniać minimalne wymagania systemowe, aby optymalnie działał na nim program Photoshop. Używanie programu Photoshop na za słabym lub nieobsługiwanym sprzęcie — na przykład na komputerze z niezgodnym GPU — może spowodować problemy z wydajnością. 

Optymalizacja konfiguracji sprzętu dla programu Photoshop

Jeżeli chcesz zmodyfikować bieżące ustawienia sprzętowe (lub w przypadku zakupu nowego systemu), użyj następujących informacji, aby zoptymalizować je w programie Photoshop.

Używanie szybkiego procesora

Prędkość centralnej jednostki przetwarzania komputera lub procesora CPU (ang. central processing unit) ogranicza prędkość przetwarzania programu Photoshop.

Program Photoshop działa zazwyczaj szybciej przy większej liczbie rdzeni procesora, mimo że niektóre funkcje bardziej korzystają z dodatkowych rdzeni niż inne. Będziesz otrzymywać jednak pomniejszoną liczbę zwrotów z wieloma rdzeniami procesora — im więcej rdzeni używasz, tym mniej masz korzyści z dodatkowego rdzenia. Ze względu na to program Photoshop nie działa cztery razy szybciej na komputerze z procesorami 16-rdzeniowymi niż na komputerze z czterema rdzeniami. W przypadku większości użytkowników wzrost wydajności poprzez zastosowanie więcej niż sześciu rdzeni nie usprawiedliwia większego kosztu.

Uwaga:

Jeżeli używasz programu Photoshop w środowisku wirtualnym, użycie procesora GPU programu Photoshop może wywołać problemy z wydajnością. Maszyny wirtualne nie mają dostępu do procesora GPU.

Dodanie pamięci RAM

Program Photoshop używa pamięci o dostępie swobodnym (RAM) do przetwarzania obrazów. Jeżeli program Photoshop nie ma wystarczającej ilości pamięci, używa miejsca na twardym dysku, znanego również jako dysk magazynujący, aby przetworzyć informacje. Uzyskiwanie dostępu do informacji w pamięci jest szybsze niż uzyskiwanie dostępu do informacji na twardym dysku. Ze względu na to program Photoshop działa najszybciej, gdy może przetworzyć wszystkie lub większość danych obrazów w pamięci RAM.

Dla najnowszej wersji programu Photoshop zalecane jest przynajmniej 8 GB pamięci RAM.

Instrukcje dotyczące dostosowywania ilości pamięci RAM alokowanej na potrzeby programu Photoshop można znaleźć w artykule Dostosowanie użycia pamięci.

Korzystanie z osobnej karty graficznej

Specjalna, oddzielna karta graficzną korzysta z własnej pamięci (VRAM), ma większą moc obliczeniową i nie zużywa pamięci RAM

Ultralekkie laptopy i tanie komputery stacjonarne często używają zintegrowanej karty graficznej, która zużywa mniej energii, aby oszczędzać baterię, i dzieli pamięć z procesorem.

Używaj szybkiego, pojemnego dysku

Program Photoshop odczytuje i zapisuje dane obrazów na dysku, gdy system nie ma wystarczającej ilości pamięci RAM, aby je pomieścić. Wskaźnik wydajności może pomóc w podjęciu decyzji o tym, czy użycie szybszego dysku twardego czy dysku półprzewodnikowego spowoduje poprawę wydajności. Jeżeli poziom wydajności jest zazwyczaj powyżej 95%, zakup szybszego dysku magazynującego da małe korzyści.

Aby poprawić wydajność programu Photoshop, użyj dysku o dużej szybkości transferu danych. Możesz na przykład użyć wewnętrznego dysku twardego lub zewnętrznego dysku podłączonego do komputera.

Uwaga:

Serwery sieciowe (z dyskiem twardym dostępnym przez sieć) charakteryzują się mniejszą szybkością transferu danych i nie zaleca się korzystania z nich do pracy w programie Photoshop.

Używanie dysku półprzewodnikowego

Aby uzyskać jak największe korzyści z dysku SSD, użyj go jako dysku magazynującego. Używanie go jako dysku magazynującego skutkuje znaczną poprawą wydajności, jeżeli masz obrazy, które są za duże na pamięć RAM. Na przykład zamiana kafelków pomiędzy pamięcią RAM a dyskiem SSD jest o wiele szybsza niż zamiana pomiędzy pamięcią RAM a twardym dyskiem.

Jeżeli na dysku SSD nie ma dużo wolnego miejsca (rozmiar pliku magazynującego przekracza dostępną ilość miejsca na dysku SSD), dodaj drugorzędny lub trzeciorzędny dysk twardy. (Dodaj go po dysku SSD). Upewnij się, że te dyski są wybrane jako dyski magazynujące w preferencjach wydajności.

Poza tym dyski SSD różnią się znacznie pod względem wydajności — o wiele bardziej niż twarde dyski. Używanie wcześniejszego, wolniejszego napędu skutkuje nieznacznym polepszeniem w porównaniu z dyskiem twardym.

Uwaga:

Dodanie pamięci RAM w celu poprawy wydajności zazwyczaj wiąże się z mniejszymi kosztami niż zakup dysku SSD.

Jeżeli Wskaźnik wydajności jest już na wysokim poziomie, dysk SSD nie poprawi wydajności. Im niższy poziom Wskaźnika wydajności, tym większa poprawa, jaką niesie ze sobą użycie dysku SSD.

Szybkie macierze RAID 0 stanowią świetne dyski magazynujące, szczególnie jeżeli używasz macierzy wyłącznie jako dysku magazynującego.

Optymalizacja systemu operacyjnego dla programu Photoshop

Użyj następujących informacji, aby skonfigurować i wydajnie używać systemu operacyjnego w programie Photoshop.

Zamykanie niepotrzebnych aplikacji i elementów startowych

Inne otwarte aplikacje i elementy startowe zmniejszają ilość pamięci dostępnej dla programu Photoshop. Aby zwolnić dodatkową pamięć, zakończ niepotrzebne aplikacje, elementy startowe i rozszerzenia.

Zapoznaj się z artykułem Udostępnianie więcej pamięci dla programu Photoshop.

Oczyszczanie dysku (Windows)

Od czasu do czasu uruchom Oczyszczanie dysku, aby usunąć tymczasowe pliki i inne pliki, które nie są używane.

Zapoznaj się z artykułem Oczyszczanie dysku w systemie Windows 10.

Defragmentacja dysku twardego

Program Photoshop dłużej czyta i zapisuje zdefragmentowany plik niż plik zapisany w lokalizacji ciągłej.

Zapoznaj się z artykułem Defragmentacja komputera z systemem Windows 10.

Uwaga:

Dyski SSD nie wymagają defragmentacji, ponieważ ich wydajność nie ulega znacznemu zmniejszeniu przy normalnych poziomach fragmentacji.

Fragmentacja rzadko stanowi problem w systemie macOS, chyba że normalnie pracujesz na prawie pełnym dysku.

Włączanie automatycznych aktualizacji systemu operacyjnego

Aktualizacje systemu Windows lub macOS poprawiają wydajność oraz poziom zgodności z aplikacjami.

Windows:

macOS:

Ustawianie opcji zasilania

Jeśli komputer zawiera dwie karty graficzne, zadbaj o to, aby program Photoshop korzystał z wydajnej karty graficznej, a nie wbudowanego GPU o niskiej wydajności.

Więcej informacji o kartach graficznych znajdziesz w artykułach Rozwiązywanie problemów dotyczących procesora graficznego (GPU) i sterowników graficznych w programie Photoshop i Konfigurowanie komputerów z wieloma kartami graficznymi.

Uwaga:

Zmiana tych ustawień spowoduje szybsze wyczerpywanie akumulatora.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?