Wolne działanie lub zawieszanie się programu Photoshop

Wypróbuj sugerowane rozwiązania z tej strony, jeśli program Photoshop ma opóźnienia, blikuje się lub działa wolniej niż powinien na Twoim komputerze.

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

Wyszukaj swój problem w kolumnie Objawy poniżej i wypróbuj podane przy nich rozwiązania.

Symptom

Sugerowane rozwiązania

Program Photoshop zawiesza się na ekranie startowym wyświetlającym komunikat „Wczytywanie Halide Bottlenecks...” lub zawiesza się/ulega awarii przy uruchamianiu. Problem powodują uszkodzone profile kolorów lub bardzo duże pliki ustawień. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj program Photoshop do najnowszej wersji. Jeśli aktualizacja programu Photoshop do najnowszej wersji nie rozwiąże problemu, spróbuj usunąć niestandardowe pliki ustawień wstępnych. Instrukcje zawiera artykuł Program Photoshop zawiesza się przy uruchomieniu.

Powolne działanie lub opóźnienia podczas używania pewnych narzędzi lub funkcji, jak powiększanie przez przesuwanie, powiększanie animowane, panorama, HDR, filtry, pędzle, wybierz i maskuj itp.

Powolne działanie przy uruchomieniu

 • Jeśli program Photoshop wcześniej działał prawidłowo, ale ostatnio stał się wolny, zresetuj preferencje.
 • Wstrzymaj wczytywanie wtyczek innych firm. Aby to zrobić, zamknij program Photoshop i uruchom go ponownie, naciskając klawisz Shift.
 • Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne lub dyski.
 • Wyłącz wszelkie oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na komputerze.

Wolne działanie podczas uzyskiwania dostępu do zasobów na dyskach sieciowych

Uwaga: Dział pomocy technicznej firmy Adobe obsługuje tylko korzystanie z programów Photoshop i Adobe Bridge na lokalnym dysku twardym. Trudno jest odtworzyć lub dokładnie zidentyfikować problemy z siecią i konfiguracją urządzeń peryferyjnych. 

Skopiuj zasoby na dysk lokalny, edytuj w programie Photoshop i następnie prześlij ponownie na dysk sieciowy.

Wolne działanie/zacinanie się podczas używania programu Photoshop razem z urządzeniami zewnętrznymi, jak określone drukarki, tablet Wacom/Cintiq itp.

Problemy z nietestowanym/niecertyfikowanym sprzętem (GPU itp.). Nie jest zalecane używanie programu Photoshop z niecertyfikowanym sprzętem.

 • Wyłącz procesor GPU. Odznacz Preferencje > Wydajność > Użyj procesora graficznego.
 • Upewnij się, że sterownik Twojego urządzenia jest zaktualizowany. Jeśli problem zaczął się po aktualizacji sterownika, przywróć poprzednią wersję sterownika.

Program Photoshop zużywa wszystkie zasoby systemowe klienta, np. procesora CPU.

 

 • Wypróbuj rozwiązania zaproponowane w Duże użycie procesora CPU spowodowane przez proces CEPHtmlEngine.
 • Upewnij się, że komputer/system operacyjny są ogólnie zoptymalizowane. Na przykład użyj narzędzia MSConfig na komputerach z systemem WIndows.
 • Zakończ niepotrzebne procesy, które działają w tle komputera.
 • Jeśli jest to konieczne, zaktualizuj komputer, aby miał więcej zasobów.

Wolne działanie i opóźnienia podczas pracy z zasobami o dużych rozmiarach lub zasobami o wielu warstwach/plikach/przestrzeniach roboczych

 

 • Zwiększ przypisanie pamięci dla programu Photoshop do 80-85%.
 • Spłaszcz wszelkie ciężkie warstwy, które mogą powodować problemy.
 • Dostosuj poziom bufora. Upewnij się, że wybierasz odpowiednie ustawienia przedefiniowane bufora dla rodzaju dokumentu, z którym pracujesz.
 • Popraw konfigurację sprzętu komputera. Na przykład dodaj więcej pamięci RAM. Posiadanie nowoczesnego procesora — na przykład wielordzeniowy generacji i3 5 lub nowszy o prędkości zegara przynajmniej 2,6 GHz — może być pomocne.

Wolne działanie podczas zapisywania plików lub istniejących zasobów

 

 • Na poziomie systemu operacyjnego, wprowadź zmiany w wirtualnej pamięci systemu/rozmiarze strony. Skonsultuj dokumentację dotyczącą systemu operacyjnego (Windows lub macOS).
 • Upewnij się, że komputer ma odpowiednią ilość wolnego miejsca na dysku twardym.
 • Upewnij się, czy posiadasz uprawnienia do zapisywania w miejscu, w którym zapisujesz plik.
 • Upewnij się, że nie zapisujesz pliku na dysku sieciowym. Ten przykład użycia nie jest obsługiwany.
 • Dodaj dyski magazynujące do użycia w programie Photoshop (Preferencje > Dyski magazynujące).

Problemy, gdy program Photoshop jest używany na monitorach o wysokiej rozdzielczości

Na poziomie systemu operacyjnego spróbuj przełączyć na tryb wyświetlania o mniejszej rozdzielczości. Skonsultuj dokumentację dotyczącą systemu operacyjnego (Windows lub macOS).

Ogólne wolne działanie/zacinanie podczas używania programu Photoshop


Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online