Podręcznik użytkownika Anuluj

Dodawanie i udoskonalanie dźwięku

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Premiere Rush
 2. Wprowadzenie
  1. Co to jest aplikacja Adobe Premiere Rush?
  2. Wymagania systemowe programu Adobe Premiere Rush
  3. Co nowego w Adobe Premiere Rush
  4. Informacje o wydaniu | Adobe Premiere Rush
  5. Poznaj interfejs programu Adobe Premiere Rush
  6. Skróty klawiszowe
  7. Adobe Premiere Rush | Częste pytania
  8. Porady i wskazówki
  9. Jak działa synchronizacja projektów w programie Adobe Premiere Rush
 3. Importowanie materiału filmowego
  1. Importowanie zdjęć, wideo i audio
 4. Edycja wideo
  1. Edytowanie wideo na osi czasu
  2. Dodawanie i udoskonalanie pliku audio
  3. Zmiana koloru, rozmiaru i położenia wideo
  4. Tworzenie tytułów
  5. Dodawanie przejść, efektów panoramowania i powiększania oraz automatyczna zmiana parametrów klipów
  6. Przekształcanie właściwości klipu
  7. Zmiana proporcji wideo
  8. Tworzenie efektu obrazu w obrazie
  9. Przyspieszanie lub spowolnianie wideo
  10. Korzystanie z czcionek z Adobe Fonts
  11. Powielanie projektów i sekwencji
 5. Eksportowanie wideo
  1. Zapisywanie, udostępnianie lub eksportowanie wideo
 6. Premiere Rush dla systemu iOS i Android
  1. Adobe Premiere Rush na urządzenia mobilne | Częste pytania
  2. Tworzenie i edytowanie filmów za pomocą Adobe Premiere Rush dla systemu iOS
  3. Eksportowanie wideo do kanałów w mediach społecznościowych
  4. Twórz i edytuj filmy za pomocą Adobe Premiere Rush na Android
  5. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w systemie iOS
  6. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w systemie Android
  7. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w Samsung Galaxy Store

Dowiedz się, jak nagrywać dźwięk (na przykład muzykę lub podkład głosowy) i udoskonalać nagrany wcześniej plik audio w projekcie programu Adobe Premiere Express.

Nagrywanie audio

 1. Ustaw głowicę w miejscu, w którym chcesz rozpocząć nagrywanie.

 2. Kliknij niebieską ikonę +  na lewym pasku narzędzi i wybierz Voiceover.

  Nagrywanie muzyki lub podkładu głosowego
  Nagrywanie muzyki lub podkładu głosowego

 3. Kliknij ikonę mikrofonu  na ścieżce dźwiękowej, dla której chcesz nagrać dźwięk. Spowoduje to zmianę ikony mikrofonu na czerwony przycisk , który umożliwia rozpoczęcie i zatrzymanie nagrywania dźwięku. 

  Czerwony przycisk wskazujący, że ścieżka jest dostępna do nagrywania
  Czerwony przycisk wskazujący, że ścieżka jest dostępna do nagrywania

 4. Kliknij czerwony przycisk Nagrywanie  i poczekaj na odliczanie 3-2-1, aby rozpocząć nagrywanie.

  Odliczanie do nagrywania podkładu głosowego
  Odliczanie do nagrywania podkładu głosowego

 5. Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij tę samą czerwoną ikonę .

  Klip audio pojawi się na ścieżce audio, zaczynając od miejsca, w którym była pierwotnie umieszczona głowica odtwarzania.

  A. Opcja zatrzymania nagrywania B. Nagrany podkład głosowy  

  Klip audio jest teraz dołączony do odpowiedniego klipu na głównej ścieżce V1. Jeśli przesuniesz klip na ścieżce V1, klip audio również zostanie przeniesiony. Ten klip audio jest taki sam, jak każdy inny klip na osi czasu, więc możesz go przycinać, dzielić, powielać lub usuwać. Możesz także dodać do niego przejścia lub dalej go udoskonalać w panelu Audio.

Dodaj nagrany wcześniej dźwięk

Możesz dodać efekty dźwiękowe i muzykę do Twoich filmów. Program Premiere Rush zapewnia bibliotekę ścieżek dźwiękowych do wyboru. Możesz także używać plików audio zapisanych na komputerze lub w chmurze.

 1. Umieść głowicę odtwarzania na osi czasu w miejscu, w którym chcesz dodać dźwięk.

 2. Kliknij ikonę +  na lewym pasku narzędzi i wybierz opcję Multimedia.

 3. Przeglądaj, aby znaleźć klip audio, który chcesz dodać do projektu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dodawanie całego klipu audio: wybierz klip i kliknij przycisk Dodaj.
  • Dodawanie części klipu audio: wybierz klip i kliknij ikonę Duży podgląd. Odtwórz dźwięk i wybierz zakres. Następnie kliknij przycisk Dodaj.
  Dodawanie wybranej części klipu audio
  Dodawanie wybranej części klipu audio

Klip audio pojawi się jako nowa ścieżka na osi czasu, na której znajduje się głowica odtwarzania. Klip audio jest teraz dołączony do klipu na głównej ścieżce V1. Jeśli przesuniesz klip na ścieżce V1, klip audio również zostanie przeniesiony. 

Skorzystaj ze wstępnie nagranych ścieżek dźwiękowych, efektów dźwiękowych i pętli, które są dostarczane w pakiecie z programem Premiere Express. Kliknij ikonę + i wybierz opcję Audio. Następnie przejdź do odpowiedniego zasobu i kliknij przycisk Dodaj, aby dodać go do swojej osi czasu.

Wbudowane dźwięki w programie Premiere Rush
Wbudowane dźwięki w programie Premiere Rush

Oddzielanie dźwięku od klipów wideo

Aby zapewnić elastyczność edycji, możesz oddzielić dźwięk dołączony do klipu wideo. Oddzielenie dźwięku umożliwia edycję ścieżki dźwiękowej niezależnie od wideo (co umożliwia nakładanie klipów dźwięk na siebie, zamianę klipów dźwięk i nie tylko). 

Aby oddzielić klip audio od klipu wideo, wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij prawym przyciskiem myszy klip na osi czasu i wybierz opcję Oddziel audio.
Kliknij prawym przyciskiem myszy klip na osi czasu i wybierz opcję Oddziel audio.

Zaznacz klip audio-wideo na osi czasu, a następnie wybierz Klip > Oddziel audio lub naciśnij klawisz E na klawiaturze.
Zaznacz klip audio-wideo na osi czasu, a następnie wybierz Klip > Oddziel audio lub naciśnij klawisz E na klawiaturze.

Po oddzieleniu dźwięku oryginalny klip audio-wideo zostanie wyciszony. Program Premiere Rush umieści oddzielony dźwięk bezpośrednio pod klipem audio-wideo na pierwszej wolnej ścieżce dźwiękowej.

Udoskonalanie klipów audio

Użyj panelu Audio w programie Premiere Rush, aby udoskonalić dźwięk. Ten panel zapewnia prostą kontrolę nad naprawianiem dźwięku, poprawianiem czystości i dodawaniem ulepszeń audio, które pomagają w profesjonalnym miksowaniu dźwięku w filmach.

 1. Wybierz klip audio na osi czasu i wykonaj następujące podstawowe regulacje:

  • Zwiększ lub zmniejsz głośność dźwięku klipu, przesuwając suwak Głośność klipu.
  • Wycisz klip audio, wybierając opcję Wycisz.
 2. (Opcjonalnie) Klasyfikuj klipy audio jako Muzyka, Głos lub Inne.

  Uwaga:

  Podczas importowania klipu zawierającego dźwięk – na przykład klipu A/V lub klipu zawierającego tylko dźwięk, program Premiere Rush automatycznie wykrywa i klasyfikuje typ dźwięku jako głos, muzykę lub inny. Możesz jednak ręcznie zmienić typ klipu.

  Klasyfikowanie wybranego klip audio
  Klasyfikowanie wybranego klip audio

  Po przypisaniu do klipu typu audio (na przykład Głos dla klipu podkładu głosowego) w sekcji Zaawansowane panelu Audio znajdują się kontekstowe elementy sterujące dla tego typu audio. Pozwala to w łatwy sposób poprawić brzmienie klipu audio.

 3. (Opcjonalnie) Udoskonalanie klipu głosowego.

  Jeśli Twój klip audio jest sklasyfikowany jako klip głosowy, możesz go edytować, korzystając z następujących opcji:

  Opcje udoskonalania klipu głosowego
  Opcje udoskonalania klipu głosowego

  Autom. Głośność

  Wybierz opcję Głośność automatyczna, aby automatycznie dostosowywać poziomy głośności (w górę lub w dół). Dzięki temu głośność dźwięku w całym projekcie będzie brzmiała spójnie.

  Opcja Głośność automatyczna jest domyślnie włączona dla wszystkich klipów audio, dzięki czemu każdy z nich będzie brzmiał świetnie. Możesz ją wyłączyć, zaznaczając klip audio i odznaczając pole wyboru opcji Głośność automatyczna.

  Balansuj dźwięk

  Wybierz opcję Balansuj dźwięk, jeśli chcesz pogłośnić ciche dźwięki i przyciszyć głośne w całym klipie. Ta opcja może być szczególnie przydatna, jeśli w tym samym klipie pojawiają się głosy o różnej głośności.

  Ogranicz szum tła

  Wybierz opcję Zmniejsz szum tła, aby usunąć z klipów stały szum tła. Ta opcja jest przydatna, gdy chcesz usunąć szum klimatyzacji lub wszelkiego rodzaju szumy w tle obecne w klipach audio. Użyj suwaka Intensywność, aby kontrolować ilość usuwanego szumu.

  Redukuj pogłos

  Wybierz opcję Redukuj pogłos, aby usunąć z nagrań wszelkie odbicia, echo lub pogłos w pomieszczeniu. Ta opcja jest przydatna, gdy chcesz usunąć pudełkowaty, odbijany echem dźwięk, który jest powszechny podczas nagrywania w mniejszych lub pogłosowych pomieszczeniach. Użyj suwaka Intensywność, aby kontrolować ilość usuwanego echa i pogłosu.

  Ulepsz głos

  Wybierz opcję Ulepsz głos, aby zastosować ustawienie wstępne poprawiające jakość głosu męskiego lub żeńskiego.

 4. (Opcjonalnie) Udoskonalanie klipu muzycznego.

  Jeśli Twój klip audio należy do kategorii klipów muzycznych, możesz go edytować, korzystając z następujących opcji:

  Opcje udoskonalania klipu muzycznego
  Opcje udoskonalania klipu muzycznego

  Autom. Głośność

  Wybierz opcję Głośność automatyczna, aby automatycznie dostosowywać poziomy głośności (w górę lub w dół). Dzięki temu głośność dźwięku w całym projekcie będzie brzmiała spójnie.

  Opcja Głośność automatyczna jest domyślnie włączona dla wszystkich klipów audio, dzięki czemu każdy z nich będzie brzmiał świetnie. Możesz ją wyłączyć, zaznaczając klip audio i odznaczając pole wyboru opcji Głośność automatyczna.

  Automatyczne wyciszanie

  Wybierz opcję Automatyczne wyciszanie, aby automatycznie zmniejszyć głośność klipów muzycznych, gdy na osi czasu znajdują się klipy głosowe (takie jak podkład głosowy lub klip A/V z głosami). Ta opcja ułatwia odsłuchiwanie klipów głosowych, gdy w tle odtwarzana jest muzyka.

  Program Premiere Rush automatycznie śledzi wszelkie zmiany w klipach audio na osi czasu i dostosowuje pominięte fragmenty klipu muzycznego. Kontroluj intensywność automatycznego wyciszania za pomocą suwaka Zmniejsz o.

  Przesunięcie suwaka w lewo o niższą wartość sprawi, że muzyka stanie się głośniejsza. Przesunięcie suwaka w prawo o wyższą wartość sprawi, że muzyka stanie się cichsza.

 5. (Opcjonalnie) Porządkowanie lub zmienianie kolejności kanałów audio.

  (Dostępne tylko na komputerze) Możesz manipulować kanałami audio w klipie audio. Otwórz sekcję Kanały panelu Audio, aby wyświetlić kanały w klipie audio. Możesz zmienić ich kolejność, przeciągając je w górę lub w dół.

  Możesz także włączyć lub wyłączyć kanały audio, klikając ich etykiety (na przykład L lub R).

Usuwanie audio

Aby usunąć klip audio z projektu, wybierz klip na osi czasu i kliknij ikonę Usuń po lewej stronie lub naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online