Podręcznik użytkownika Anuluj

Importowanie zdjęć, wideo i audio

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Premiere Rush
 2. Wprowadzenie
  1. Co to jest aplikacja Adobe Premiere Rush?
  2. Wymagania systemowe programu Adobe Premiere Rush
  3. Co nowego w Adobe Premiere Rush
  4. Informacje o wydaniu | Adobe Premiere Rush
  5. Poznaj interfejs programu Adobe Premiere Rush
  6. Skróty klawiszowe
  7. Adobe Premiere Rush | Częste pytania
  8. Porady i wskazówki
  9. Jak działa synchronizacja projektów w programie Adobe Premiere Rush
 3. Importowanie materiału filmowego
  1. Importowanie zdjęć, wideo i audio
 4. Edycja wideo
  1. Edytowanie wideo na osi czasu
  2. Dodawanie i udoskonalanie pliku audio
  3. Zmiana koloru, rozmiaru i położenia wideo
  4. Tworzenie tytułów
  5. Dodawanie przejść, efektów panoramowania i powiększania oraz automatyczna zmiana parametrów klipów
  6. Przekształcanie właściwości klipu
  7. Zmiana proporcji wideo
  8. Tworzenie efektu obrazu w obrazie
  9. Przyspieszanie lub spowolnianie wideo
  10. Korzystanie z czcionek z Adobe Fonts
  11. Powielanie projektów i sekwencji
 5. Eksportowanie wideo
  1. Zapisywanie, udostępnianie lub eksportowanie wideo
 6. Premiere Rush dla systemu iOS i Android
  1. Adobe Premiere Rush na urządzenia mobilne | Częste pytania
  2. Tworzenie i edytowanie filmów za pomocą Adobe Premiere Rush dla systemu iOS
  3. Eksportowanie wideo do kanałów w mediach społecznościowych
  4. Twórz i edytuj filmy za pomocą Adobe Premiere Rush na Android
  5. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w systemie iOS
  6. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w systemie Android
  7. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w Samsung Galaxy Store

Dowiedz się, jak przenieść klipy wideo, zdjęcia i pliki audio do programu Adobe Premiere Rush w celu ich edycji. Dowiedz się także o formatach plików obsługiwanych przez program Premiere Rush.

Możesz przenieść swoje klipy wideo, zdjęcia, grafiki i pliki audio z komputera lub dysku zewnętrznego bezpośrednio do programu Premiere Rush i rozpocząć edycję projektu wideo.

Przeglądarka multimediów

Przeglądarka multimediów to panel, w którym można przeglądać, wyświetlać podgląd i importować różne typy multimediów w programie Premiere Rush.

Jak otworzyć przeglądarkę multimediów

Kiedy tworzysz nowy projekt, przeglądarka multimediów otwiera się automatycznie. Wystarczy wybrać multimedia, które chcesz dodać do swojego projektu i kliknąć przycisk Utwórz.

Jeśli chcesz zaimportować multimedia do istniejącego projektu, kliknij ikonę  na lewym pasku narzędzi, aby otworzyć przeglądarkę multimediów.

Jak przeglądać multimedia w przeglądarce multimediów?

Przeglądarka multimediów
Przeglądarka multimediów

Objaśnienie

Tytuł

Opis

A

Lokalnie

Wyświetla multimedia zapisane na komputerze lokalnym.

B

Cloud

Wyświetla multimedia przechowywane w chmurze, na przykład w Creative Cloud lub iCloud

C

Ulubione

 

D

Sortuj

Sortuje multimedia według nazwy lub daty utworzenia

E

Filtr

Filtruje multimedia według kategorii: wszystkie typy multimediów, tylko wideo, tylko dźwięk lub tylko obrazy

F

Synchronizuj z Creative Cloud.

Zapisuje projekt wideo w Creative Cloud

G

Kopiuj multimedia

Zapisuje kopię wybranych multimediów na Twoim urządzeniu

Utwórz projekt i dodaj pliki multimedialne

Po uruchomieniu programu Premiere Rush i rozpoczęciu nowego projektu wybierz i zaimportuj swoje multimedia. Możesz importować multimedia z komputera, lokalizacji sieciowej lub chmury (takiej jak Creative Cloud lub iCloud). Jeśli masz połączenie z siecią biurową, możesz także importować multimedia z lokalizacji sieciowej.

 1. Kliknij przycisk Utwórz nowy projekt na Ekranie głównym.

 2. W Przeglądarce mediów przejrzyj i zaznacz zasoby, które chcesz zaimportować w kolejności, w jakiej mają pojawiać się na osi czasu.

  Program Premiere Rush oznacza wszystkie klipy w kolejności, w jakiej je zaznaczasz, a następnie rozmieszcza je u dołu ekranu w serii ujęć.

  Dodawanie plików multimedialnych
  Dodawanie plików multimedialnych

  Jeśli chcesz zmienić kolejność klipów, odznacz je poprzez kliknięcie. Następnie ponownie wybierz zasoby w kolejności, w jakiej mają się pojawiać.

 3. (Opcjonalnie) Podczas dodawania klipu audio lub wideo możesz dodać tylko część klipu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodaj część klipu

 4. (Opcjonalnie) Wybierz następujące opcje:

  • Synchronizuj z Creative Cloud: Aby zapisać projekt wideo w chmurze, wybierz opcję Synchronizuj z Creative Cloud. Możesz wtedy uzyskać dostęp do projektu na wszystkich urządzeniach mobilnych i stacjonarnych. Wszystkie dokonane przez Ciebie zmiany zostaną zsynchronizowane z chmurą, dzięki czemu zawsze będziesz mieć pod ręką najnowszą wersję projektu na dowolnym urządzeniu.
  • Kopiuj multimedia: Aby zapisać kopię wybranych multimediów na urządzeniu wybierz opcję Kopiuj multimedia. Ta opcja jest przydatna, jeśli importujesz multimedia z odłączanego urządzenia. Program Premiere Rush zapisuje multimedia w folderze określonym w oknie dialogowym Preferencje. Domyślnie multimedia przechowywane są w folderze Premiere Rush/Zaimportowane multimedia. Aby uzyskać informacje o tym, jak zmienić domyślną lokalizację, zobacz artykuł Ustawianie preferencji dźwięku, wejścia, wyjścia i renderowania.
 5. Kliknij przycisk Utwórz.

  Po kliknięciu przycisku Utwórz, program Premiere Rush automatycznie doda wszystkie wybrane multimedia do sekwencji (domyślnie o nazwie Sekwencja 01). Projekt będzie dostępny do edycji w przestrzeni roboczej Edytuj.

Dodawanie plików multimedialnych do istniejącego projektu

 1. Aby dodać multimedia do projektu podczas edycji, kliknij ikonę  na lewym pasku narzędzi i wybierz opcję Multimedia.

  Dodawanie multimediów podczas edycji
  Dodawanie multimediów podczas edycji

 2. Znajdź multimedia, które chcesz dodać do projektu.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dodawanie całego klipu: wybierz klip i kliknij przycisk Dodaj.
  • Dodawanie części klipu audio lub wideo: wybierz klip i kliknij ikonę Duży podgląd. Odtwórz multimedia i wybierz zakres. Następnie kliknij przycisk Dodaj. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodaj część klipu
 4. Kliknij przycisk Dodaj.

Program Premiere Rush dodaje wybrane multimedia do osi czasu. Pojawią się tam, gdzie znajduje się głowica.

Dodawanie części klipu

Dodając multimedia, możesz dodać tylko część klipu.

 1. Wybierz multimedia, które chcesz dodać z poziomu Przeglądarki multimediów.

 2. Kliknij ikonę Rozszerz ikonę, aby otworzyć większy podgląd klipu. Tutaj możesz odtworzyć klip i wybrać fragment, który chcesz dodać do swojego projektu. 

  Otwieranie większego podglądu wybranego klipu
  Otwieranie większego podglądu wybranego klipu

 3. Zaznacz na osi czasu fragment klipu, który chcesz dodać. Kliknij ikonę .

  Dodawanie wybranej części klipu
  Dodawanie wybranej części klipu

 4. Po wybraniu fragmentu klipu kliknij przycisk Dodaj.

Importuj dźwięk

 1. Aby dodać multimedia do projektu podczas edycji, kliknij ikonę  na lewym pasku narzędzi i wybierz opcję Audio

  Importuj dźwięk
  Importuj dźwięk

 2. Znajdź multimedia, które chcesz dodać do projektu.

  Można szybko wyszukać wbudowany dźwięk w programie Premiere Rush za pomocą słów kluczowych. Wyniki obejmują pasujące tytuły, artystów, gatunki i kategorie.

  Wyszukaj dźwięk
  Wyszukaj dźwięk

 3. Wybierz klip i kliknij opcję Dodaj.

Skorzystaj ze wstępnie nagranych ścieżek dźwiękowych, efektów dźwiękowych i pętli, które są dostarczane w pakiecie z programem Premiere Rush. Kliknij ikonę + i wybierz opcję Audio. Następnie przejdź do odpowiedniego zasobu i kliknij przycisk Dodaj, aby dodać go do swojej osi czasu.

Ustaw preferencje dźwięku, wejścia, wyjścia i renderowania

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Preferencje, wybierz kolejno opcje Edytuj > Preferencje (Windows) lub Premiere Rush > Preferencje (macOS).

  Ustawianie preferencji
  Ustawianie preferencji

 2. Aby zmienić lokalizację, w której Premiere Rush przechowuje skopiowane multimedia, kliknij przycisk Wybierz w obszarze Import multimediów. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać swoje multimedia, a następnie kliknij kolejny raz przycisk Wybierz

 3. Jeśli dysponujesz wieloma urządzeniami wyjścia i wejścia audio dla komputera, ustaw preferencje wejścia i wyjścia audio.

  Domyślnie Premiere Rush korzysta z wbudowanego wyjścia i wbudowanego mikrofonu.

 4. Wybierz te opcje, aby poprawić wydajność odtwarzania wideo i renderowania:

  • Wybierz opcję Prerenderuj sekwencje do odtwarzania, jeśli masz problemy z odtwarzaniem lub wydajnością. Gdy ta opcja zostanie zaznaczona, program Premiere Rush będzie wstępnie renderować części sekwencji w tle, aby zoptymalizować odtwarzanie.
  • Wybierz opcję Włącz kodowanie i dekodowanie z akceleracją sprzętową, aby przyspieszyć wydajność kodowania podczas eksportowania osi czasu i dekodowania podczas odtwarzania osi czasu w kodekach H.264/AVC i HEVC. To ustawienie jest domyślnie włączone. Możesz je wyłączyć, jeśli masz problemy z odtwarzaniem i renderowaniem.
 5. Aby usunąć wszystkie pliki pamięci podręcznej i zwolnić miejsce na dysku, kliknij przycisk Zarządzaj pamięcią podręczną.

  W otwartym oknie dialogowym Zarządzaj pamięcią podręczną możesz wybrać poniższe opcje:

  • Usuń wszystkie pliki podglądu – <<co to robi?>>
  • Usuń pliki pamięci podręcznej multimediów, których nie można już znaleźć – <<co to robi?>>
  • Usuń wszystkie pliki pamięci podręcznej – powoduje usunięcie wszystkich plików pamięci podręcznej z bieżącej lokalizacji. Usunięte pliki pamięci podręcznej są odtwarzane automatycznie, gdy wymagają tego multimedia źródłowe. Aby usunąć wszystkie pliki pamięci podręcznej multimediów, uruchom ponownie program Premiere Rush i wybierz tę opcję przed otwarciem dowolnego projektu.
 6. Kliknij przycisk OK.

Obsługiwane formaty plików do importu

Premiere Rush obsługuje kilka formatów audio i wideo, umożliwiając przenoszenie multimediów z wielu różnych urządzeń do edycji w programie Premiere Rush.

Formaty wideo

Formaty plików Szczegóły
Apple ProRes
Format kompresji wideo Apple 
DNxHD Obsługiwane w natywnych funkcjach lub klasach opakowujących MXF i QuickTime
DNxHR DNxHR LB, DNxHR SQ, DNxHR TR, DNxHR HQ oraz DNxHR HQX
GIF Animowany gif
H.264 AVC
Dowolny plik multimedialny wykorzystujący kodowanie H.264
HEVC (H.265)
Plik multimedialny H.265 o rozdzielczości do 8192x4320
M2T Sony HDV firmy Sony Handycams
M2TS Blu-ray BDAV MPEG-2 Transport Stream, AVCHD (firmy Sony Handycams)
M4V Plik wideo MPEG-4
MOV Format QuickTime
MP4 QuickTime Movie, XDCAM EX
MTS AVCHD (format nadawczy, ale używany także w kamerach Canon)
MXF Media eXchange Format. MXF to format kontenera, który obsługuje:
 • P2 Movie: wariant Panasonic OP1b wideo MXF w AVC-Intra LT i AVC-LongG, wariant Panasonic Op-Atom wideo MXF w DV, DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD, AVC-Intra
 • Sony XDCAM HD 18/25/35 (4:2:0)
 • Sony XDCAM HD 50 (4:2:2)
 • AVC-LongGOP
 • XAVC Intra
 • XAVC LongGOP
 • IMX 30/40/50
 • XDCAM EX
webP Nowoczesny format obrazu zapewniający bezstratną i stratną kompresję obrazów w Internecie

Formaty audio

Formaty plików

Szczegóły

WAV

Windows Waveform

AIFF, AIF 

Audio Interchange File Format

MP3

mp3 audio

M4A

Dźwięk MPEG-4 (format iTunes)

AAC

Advanced Audio Coding

Formaty obrazów nieruchomych

Formaty plików

Szczegóły

BMP, DIB, RLE

Mapa bitowa

GIF

Graphics Interchange Format

JPEG

JPE, JPG, JFIF

PNG

Portable Network Graphics

PSD

Format obrazu programu Photoshop, spłaszczony po otwarciu w programie Premiere Rush

HEIF

High Efficiency Image File Format

webP

Animowany webP

Natywne formaty kamer

Format

Szczegóły

Kamera ARRI AMIRA

Premiere Rush zapewnia wbudowaną obsługę kamery ARRI AMIRA, z odpowiednimi kolorowymi tabelami LUT zastosowanymi jako klipy wzorcowe podczas importu.

Canon XF

Możesz pracować natywnie z materiałami Canon XF i Canon RAW, w tym materiałami z aparatów Canon Cinema EOS C300 i C500.

Premiere Rush umożliwia natywne importowanie i edytowanie formatów QuickTime, w tym plików Apple ProRes i MOV, które przechwytują aparaty Canon 5D i 7D.

Kamery Panasonic AVC, P2

Możesz importować i edytować multimedia z następujących kamer/ formatów kodeków kamer:

 • Panasonic AVC Ultra
 • Panasonic AVCi 200
 • Panasonic AVC Ultra Long GOP (Group of Pictures)
 • Kamery Panasonic P2 i wiele kart P2

Kamery Sony

Możesz bezpośrednio importować i edytować multimedia z następujących kamer, bez ich ponownego pakowania lub transkodowania:

 • Sony XDCAM
 • Sony XDCAM 50
 • Sony XAVC
 • Sony XAVC LongGOP (Group of Pictures)
 • Sony XAVC-S
 • Sony SStP

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online