Podręcznik użytkownika Anuluj

Przekształcanie właściwości klipu

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Premiere Rush
 2. Wprowadzenie
  1. Co to jest aplikacja Adobe Premiere Rush?
  2. Wymagania systemowe programu Adobe Premiere Rush
  3. Co nowego w Adobe Premiere Rush
  4. Informacje o wydaniu | Adobe Premiere Rush
  5. Poznaj interfejs programu Adobe Premiere Rush
  6. Skróty klawiszowe
  7. Adobe Premiere Rush | Częste pytania
  8. Porady i wskazówki
  9. Jak działa synchronizacja projektów w programie Adobe Premiere Rush
 3. Importowanie materiału filmowego
  1. Importowanie zdjęć, wideo i audio
 4. Edycja wideo
  1. Edytowanie wideo na osi czasu
  2. Dodawanie i udoskonalanie pliku audio
  3. Zmiana koloru, rozmiaru i położenia wideo
  4. Tworzenie tytułów
  5. Dodawanie przejść, efektów panoramowania i powiększania oraz automatyczna zmiana parametrów klipów
  6. Przekształcanie właściwości klipu
  7. Zmiana proporcji wideo
  8. Tworzenie efektu obrazu w obrazie
  9. Przyspieszanie lub spowolnianie wideo
  10. Korzystanie z czcionek z Adobe Fonts
  11. Powielanie projektów i sekwencji
 5. Eksportowanie wideo
  1. Zapisywanie, udostępnianie lub eksportowanie wideo
 6. Premiere Rush dla systemu iOS i Android
  1. Adobe Premiere Rush na urządzenia mobilne | Częste pytania
  2. Tworzenie i edytowanie filmów za pomocą Adobe Premiere Rush dla systemu iOS
  3. Eksportowanie wideo do kanałów w mediach społecznościowych
  4. Twórz i edytuj filmy za pomocą Adobe Premiere Rush na Android
  5. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w systemie iOS
  6. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w systemie Android
  7. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w Samsung Galaxy Store

Za pomocą operacji kadrowania, obracania i skalowania można modyfikować wygląd klipu.

Aby z nich skorzystać, wybierz klip na osi czasu, a następnie otwórz panel Przytnij i obróć. Opcje modyfikacji zostały pogrupowane w sekcjach Podstawowe i Zaawansowane.

Wypełnienie automatyczne do ramki

Program Premiere Rush automatycznie wypełnia klatki, gdy proporcje importowanych multimediów nie są zgodne z proporcjami sekwencji. Ta transformacja jest domyślnie stosowana do wszystkich importowanych multimediów, aby zapobiec występowaniu czarnych pasów po bokach materiałów wideo. 

Istnieje także możliwość ręcznego wypełnienia klatek za pomocą opcji Wypełnij albo Dopasuj na panelu Przekształć.

Kliknij dwukrotnie klip na panelu osi czasu, aby otworzyć panel Przekształć. Wybierz jedną z opcji Wypełnienie lub Dopasowanie, aby automatycznie wypełnić klatkę.

Wypełnienie — ta opcja dostosowuje klatkę do wysokości skali.

Wypełnienie do klatki
Wypełnienie do klatki

Dopasowanie — ta opcja dostosowuje klatkę do szerokości skali.

Dopasowanie do klatki
Dopasowanie do klatki

Dostosuj pozycję, obrót, krycie i skalę

Ustaw głowicę odtwarzania osi czasu nad klipem, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij opcję Przytnij i obróć. Za pomocą podstawowych elementów sterujących przekształcaniem, dostosuj położenie, obrót, krycie i skalę.

Zmiana położenia klipu

 • Za pomocą podstawowych elementów sterujących przeciągnij suwak Położenie w pionie, aby dostosować położenie klipu w pionie. Przeciągnij suwak Pozycja w poziomie, aby dostosować położenie klipu w poziomie.
 • Możesz również wprowadzić konkretne wartości dla opcji Pozycja w poziomie i Położenie w pionie, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

Obróć klip

 • Za pomocą suwaka Obrót można obrócić wideo do 180° w dowolnym kierunku.
 • Można również wpisać wartość obrotu w postaci liczby dodatniej lub ujemnej, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

Zmiana skali klipu

 • Po zaznaczeniu pola wyboru Zachowaj proporcje można proporcjonalnie dostosować szerokość i wysokość wideo, przeciągając suwaki Szerokość oraz Wysokość.
 • Jeśli pole wyboru Zachowaj proporcje nie będzie zaznaczone, szerokość i wysokość będzie można dostosowywać niezależnie, rozciągając i ściskając obraz.

Tworzenie odbicia zdjęcia/filmu

 • Odbicie poziome powoduje odbicie zawartości wzdłuż osi Y (z lewej do prawej).
 • Odbicie pionowe powoduje przerzucenie zawartości wzdłuż osi X (góra/dół).

Ustawianie krycia pliku

 • Przeciągnij suwak Krycie lub wprowadź wartość krycia w przedziale od 0 do 100%.

Kadrowanie i wtapianie

Zaawansowane opcje przekształcania umożliwiają dostosowanie ustawień Kadrowanie i Wygląd w klipach wideo. Przycięcie górnej lub dolnej części obrazu (lub jednej i drugiej) może ułatwić przekształcenie standardowego obrazu wideo na obraz panoramiczny. Za pomocą opcji dostępnych w sekcji Wygląd można dostosować wtapianie obramowania.

Sposoby kadrowania klipów wideo:

 • Przesuwaj suwaki dostępne w sekcji Kadrowanie, aby przyciąć piksele od górnej, dolnej, lewej lub prawej krawędzi nagrania wideo.
 • Wprowadź wartości procentowe określające wielkość przycięcia.

Ustawienie wtapiania obramowania:

 • Przeciągnij suwak Wtapianie obramowania lub wprowadź wartość od 0 do 100%.

Opcja Wtapianie obramowania wpływa na obramowanie oryginalnego obrazu wideo, dlatego zastosowanie kadrowania może spowodować ukrycie efektu wtapiania.

Przywróć ustawienia domyślne

Ustawienia przekształcania w sekcjach Podstawowe i Zaawansowane mają odrębne przyciski Przywróć ustawienia domyślne.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?