Podręcznik użytkownika Anuluj

Skróty klawiaturowe

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Premiere Rush
 2. Wprowadzenie
  1. Co to jest aplikacja Adobe Premiere Rush?
  2. Wymagania systemowe programu Adobe Premiere Rush
  3. Co nowego w Adobe Premiere Rush
  4. Informacje o wydaniu | Adobe Premiere Rush
  5. Poznaj interfejs programu Adobe Premiere Rush
  6. Skróty klawiszowe
  7. Adobe Premiere Rush | Częste pytania
  8. Porady i wskazówki
  9. Jak działa synchronizacja projektów w programie Adobe Premiere Rush
 3. Importowanie materiału filmowego
  1. Importowanie zdjęć, wideo i audio
 4. Edycja wideo
  1. Edytowanie wideo na osi czasu
  2. Dodawanie i udoskonalanie pliku audio
  3. Zmiana koloru, rozmiaru i położenia wideo
  4. Tworzenie tytułów
  5. Dodawanie przejść, efektów panoramowania i powiększania oraz automatyczna zmiana parametrów klipów
  6. Przekształcanie właściwości klipu
  7. Zmiana proporcji wideo
  8. Tworzenie efektu obrazu w obrazie
  9. Przyspieszanie lub spowolnianie wideo
  10. Korzystanie z czcionek z Adobe Fonts
  11. Powielanie projektów i sekwencji
 5. Eksportowanie wideo
  1. Zapisywanie, udostępnianie lub eksportowanie wideo
 6. Premiere Rush dla systemu iOS i Android
  1. Adobe Premiere Rush na urządzenia mobilne | Częste pytania
  2. Tworzenie i edytowanie filmów za pomocą Adobe Premiere Rush dla systemu iOS
  3. Eksportowanie wideo do kanałów w mediach społecznościowych
  4. Twórz i edytuj filmy za pomocą Adobe Premiere Rush na Android
  5. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w systemie iOS
  6. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w systemie Android
  7. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w Samsung Galaxy Store

Pełna lista wszystkich skrótów klawiaturowych w programie Adobe Premiere Rush.

Adobe Premiere Rush zapewnia skróty, które ułatwiają szybką pracę z dokumentami. Wiele skrótów klawiaturowych pojawia się obok nazw poleceń w menu.

Klawisze menu Plik

Polecenie

macOS

Windows

Nowy > Projekt

⌘ + N

Ctrl + N

Nowa > Sekwencja

⌥ + ⌘ + N

Ctrl + Alt + N

Zamknij projekt

⌘ + W

Ctrl + W

Udostępnij

⌘ + E

Ctrl + E

Zamknij

⌘ + Q

Alt + F4

Klawisze menu Edycja

Polecenie

macOS

Windows

iOS

Cofnij

⌘ + Z

Ctrl + Z

⌘ + Z

Ponów

⇧ + ⌘ + Z

Shift + Ctrl + Z

⇧ + ⌘ + Z

* Wytnij

⌘ + X

Ctrl + X

Nie dotyczy

* Kopiuj

⌘ + C

Ctrl + C

Nie dotyczy

* Wklej

⌘ + V

Ctrl + V

Nie dotyczy

Wybierz wszystko

⌘ + A

Ctrl + A

Nie dotyczy

Odznacz wszystko

⇧ + ⌘ + A

Shift + Ctrl + A

Nie dotyczy

Uwaga:

* Te skróty klawiaturowe mają zastosowanie tylko do wycinania, kopiowania i wklejania tytułów tekstowych.

Klawisze menu Klip

Polecenie

macOS

Windows

iOS

Niezależne audio

E

E

E

Podziel

S

S

S

Powiel

D

D

D

Usuń

Delete & Delete

Backspace & Delete

Backspace & Delete

Zastosuj przejście

⌘ + D

Ctrl + D

Nie dotyczy

Klawisze menu Sekwencja

Polecenie

macOS

Windows

Dodawanie grafiki

G

G

Dodaj lektora

U

U

Dodaj multimedia

Y

Y

Powiększ

=

=

Pomniejsz

-

-

Powiększ, by dopasować

\

\

Przytnij

⌘ + Y

Ctrl + Y

Odtwarzaj dźwięk podczas rozmywania obrazu

A

A

Pętla

⌘ + L

Ctrl + L

Klawisze menu Widok

Panel macOS Windows iOS
Maksymalizuj podgląd ` ` Nie dotyczy
Grafika ⌘ + 1 Ctrl + 1
⌘ + 1
Przejścia ⌘ + 2 Ctrl + 2
⌘ + 2
Kolor ⌘ + 3 Ctrl + 3
⌘ + 3
Szybkość ⌘ + 4 Ctrl + 4
⌘ + 4
Audio ⌘ + 5 Ctrl + 5
⌘ + 5
Przekształć ⌘ + 6 Ctrl + 6
⌘ + 6
Następne narzędzie ⌘ + → Ctrl + → Nie dotyczy
Poprzednie narzędzie ⌘ + ← Ctrl + ← Nie dotyczy
Sterowanie ścieżkami ⌘ + T Ctrl + T ⌘ + T
Rozwiń audio ⌘ + R Ctrl + R ⌘ + R

Klawisze osi czasu

Polecenie macOS Windows  iOS
Przejdź do następnego punktu edycji
Przejdź do poprzedniego punktu edycji
Przejdź do końca sekwencji ⌘ + ↓ Ctrl + ↓ Nie dotyczy
Przejdź do początku sekwencji ⌘ + ↑ Ctrl + ↑ Nie dotyczy
Odtwórz/wstrzymaj Spacja Spacja Spacja
Przewiń w lewo J J Nie dotyczy
Przewiń w prawo L L Nie dotyczy
Zatrzymanie przewijania K K Nie dotyczy
Do przodu o 1 klatkę
Do tyłu o 1 klatkę
Pełny ekran ` `  
Dopasuj sekwencję \ \  
Podziel S S S
Zastosuj przejście ⌘ + D Ctrl + D Nie dotyczy
Przytnij ⌘ + Y Ctrl + Y Nie dotyczy

Klawisze dużego podglądu

Polecenie

macOS

Windows 

Zaznacz wewnątrz

I

I

Zaznacz na zewnątrz

O

O

Wyczyść wewnątrz

⌥ + I

Alt + I

Wyczyść na zewnątrz

⌥ + O

Alt + O

Wyczyść wewnątrz i na zewnątrz

⌥ + X

Alt + X

Odznacz wszystkie elementy

Esc

Esc

Powrót do widoku siatki

Enter

Enter

Dodaj wybór do osi czasu

⌘ + Enter

Ctrl + Enter

Klawisze do przeglądarki multimediów

Polecenie

macOS

Windows 

Poruszanie się po klawiaturze

→ ← ↑ ↓

→ ← ↑ ↓

Odznacz wszystkie elementy

Esc

Esc

Włącz duży podgląd

Enter

Enter

Zaznacz/odznacz podświetlony zasób

Z

Z

Wybierz wszystkie zasoby w folderze

⌘ + A

Ctrl + A

Odznacz wszystkie zasoby w folderze

⌘ + ⇧ + A

Ctrl + Shift + A

Dodaj wybór do osi czasu

⌘ + Enter

Ctrl + Enter

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?