Podręcznik użytkownika Anuluj

Poznaj interfejs programu Adobe Premiere Rush

Dowiedz się, jak używać i poruszać się w programie Adobe Premiere Rush – interfejs ogólny aplikacji, monitor podglądu i oś czasu.

Korzystając z programu Adobe Premiere Rush, możesz porządkować i edytować klipy, aby tworzyć i udostępniać wspaniale wyglądające filmy. 

Możesz edytować swoje filmy, korzystając ze wszystkich elementów edycyjnych, które program Premiere Rush zapewnia w przestrzeni roboczej Edytuj. Po zakończeniu edycji możesz udostępniać swoje filmy za pomocą przestrzeni roboczej Udostępnij.

Ekran główny

Po uruchomieniu programu Premiere Rush ekran główny zapewnia szybki dostęp do tworzenia nowych projektów, przeglądania pomocy online i samouczków oraz interakcji ze społecznością YouTube Premiere Rush. Zapewnia również łatwy dostęp do wszystkich projektów. 

Ekran główny
Ekran główny

 • Utwórz nowy projekt: Rozpocznij nowy projekt, klikając ten przycisk. 
 • Pomoc:Uzyskaj dostęp do artykułów pomocy online programu Premiere Rush.
 • Ucz się: Dowiedz się, jak korzystać z programu Premiere Rush, korzystając z samouczków online.
 • Społeczność: Dołącz do społeczności Premiere Rush na YouTube.

Przestrzeń robocza Edytuj programu Premiere Rush

Przestrzeń robocza Edytuj programu Premiere Rush to miejsce, w którym tworzysz wideo, edytujesz klipy na osi czasu i używasz narzędzi dopracowujących. W tym obszarze roboczym możesz dostosować wideo, dodając tekst, przejścia, dźwięk, ustawienia kolorów i nie tylko.

Uwaga:

Wszystkie zrzuty ekranu zostały zrobione na komputerze Mac. Jednak interfejs Premiere Rush w systemie Windows i na urządzeniach iPad jest podobny.

Jeśli używasz programu Premiere Rush na telefonach z systemem iOS lub Android, zobacz:  

Przestrzeń robocza Edytuj programu Premiere Rush
Przestrzeń robocza Edytuj programu Premiere Rush

A. Przycisk Ekran główny B. Karta Edytuj C. Karta Udostępnij D. Przycisk Tytuły E. Przycisk Przejścia F. Przycisk Kolor G. Przycisk Audio H. Przycisk Przekształć I. Przycisk Kontrola nad ścieżkami J. Ustawienia edycji K. Przycisk panelu Projekt L. Przycisk Dodaj multimedia 

 • Ekran główny: Zabierze cię z powrotem do Ekranu głównego, na którym możesz rozpocząć nowy projekt i przeglądać lub otwierać wszystkie swoje projekty.
 • Edytuj:Użyj przestrzeni roboczej Edytuj do edycji wideo – dodawania tekstu, przejść, dźwięku, ustawień kolorów i nie tylko.
 • Udostępnij: Użyj przestrzeni roboczej Udostępnij, aby udostępnić swój projekt w serwisie YouTube, Facebook, Instagram, lub Behance. Więcej informacji można znaleźć w części Zapisywanie, udostępnianie lub eksportowanie filmów.
 • Tytuły: Wybieraj z kolekcji wbudowanych szablonów ruchomych grafik. Więcej informacji można znaleźć w części Utwórz tytuły.
 • Przejścia: Dodawaj przejścia, takie jak zanikanie, przenikanie lub rozpraszanie. Więcej informacji można znaleźć w części Dodawanie i edytowanie przejść.
 • Kolor: Dodawaj ustawienia domyślne koloru albo twórz własne za pomocą dostosowania ekspozycji, kontrastu, podkreśleń i nie tylko. Więcej informacji można znaleźć w części Dostosuj kolor klipu.
 • Audio: Dostosowuj głośność, wyciszaj, wzmacniaj głos lub automatycznie wyciszaj muzykę w tle. Aby uzyskać więcej informacji na temat dźwięku, zobacz artykuł Dodawanie i udoskonalanie dźwięku.
 • Przekształcanie: Modyfikuj wygląd klipu, używając funkcji przycinania, obracania lub skalowania, albo wykonuj takie czynności, jak tworzenie efektu obrazu w obrazie. Więcej informacji można znaleźć w części Przycinanie i obracanie klipu.
 • Kontrola nad ścieżkami: Włączaj/wyłączaj ścieżki, ukrywaj ścieżki lub blokuj ścieżki, aby edycja była bardziej wydajna.
 • Narzędzia do edycji: Dziel, powielaj lub usuwaj klipy. Możesz także rozszerzyć ścieżki audio, aby ułatwić dostrajanie dźwięku. Więcej informacji można znaleźć w części Edytowanie wideo na osi czasu.
 • Panel projektu: Przeglądaj wszystkie klipy wideo, audio, zdjęcia, grafiki i sekwencje zawarte w projekcie.
 • Dodaj: Wstawiaj tytuły, inne multimedia lub podkłady głosowe do projektu. Aby uzyskać więcej informacji o multimediach, zobacz artykułImportowanie zdjęć, wideo i audio.

Monitor podglądu programu Premiere Rush

Ustawienia monitora podglądu
Ustawienia monitora podglądu

A. Pozycja głowicy odtwarzania B. Czas trwania sekwencji C. Ustawienia odtwarzacza D. Wyświetl/zamknij pełny ekran E. Odtwarzanie w pętli F. Więcej opcji 

 • Kod czasowy: Kod czasowy wyświetla dokładny czas pozycji głowicy odtwarzania. Wyświetla również czas trwania całej sekwencji.
 • Ustawienia odtwarzacza: Odtwarzaj/wstrzymuj wideo, przejdź do przodu/do tyłu o jedną klatkę lub przejdź do następnego/poprzedniego punktu edycji.
 • Wyświetl/zamknij pełny ekran: Obejrzyj wideo w trybie pełnoekranowym, aby uzyskać większy podgląd.
 • Odtwarzanie w pętli: Odtwarzaj wideo w pętli, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać w kanałach mediów społecznościowych (takich jak Instagram), które automatycznie zapętlają filmy.

Możesz zmienić położenie wideo i dostosować ustawienia wyświetlania monitora, korzystając z następujących ustawień:

 • Położenie: Wybieraj położenie poziome, pionowe lub kwadratowe dla swojego filmu.
 • Jakość monitora: Wybieraj pomiędzy ustawieniami wysokimi, średnimi i niskimi podczas podglądu wideo na monitorze.
Zmiana położenia i jakości podglądu klipu wideo
Zmiana położenia i jakości podglądu klipu wideo

Oś czasu programu Premiere Rush

Oś czasu programu Premiere Rush składa się z głowicy odtwarzania służącej do przeglądania/przewijania osi czasu oraz wielu ścieżek, na których rozmieszczone są multimedia. 

Ścieżki osi czasu
Ścieżki osi czasu

A. Ścieżka V1 B. Głowica odtwarzania C. Ścieżki wideo (V2-V4) D. Ścieżki audio (A1-A3) 

Ścieżki

Ścieżki umożliwiają elastyczną aranżację klipów (filmów, zdjęć, grafiki i dźwięku). 

Podczas edycji wideo możesz używać wielu ścieżek przede wszystkim w sytuacjach, gdy chcesz dodać muzykę do wideo lub dodać tytuł, który będzie odtwarzany na wideo. 

Oś czasu programu Premiere Rush składa się z jednej głównej ścieżki V1. Podczas importowania materiału wideo lub nieruchomych obrazów wszystkie zostaną domyślnie rozmieszczone na ścieżce V1. Jeśli importujesz pliki audio lub dodajesz tytuły, są one umieszczane w osobnych ścieżkach audio na osi czasu. 

W programie Premiere Rush możesz mieć maksymalnie siedem ścieżek na osi czasu: cztery ścieżki wideo i trzy ścieżki zawierające tylko dźwięk. Ścieżki wideo obsługują wideo (z dźwiękiem lub bez), obrazy i grafikę. Ścieżki dźwiękowe obsługują klipy zawierające tylko dźwięk, takie jak muzyka i nagrania lektorskie.

Każda ścieżka ma ustawienia po lewej stronie (po kliknięciu ikony Kontrola nad ścieżkami), które pozwalają zablokować ścieżkę (aby zapobiec niezamierzonym edycjom), wyciszyć dźwięk ścieżki oraz pokazać lub ukryć ścieżkę.

Głowica odtwarzania

Głowica odtwarzania to niebieska pionowa linia, która pokazuje, gdzie jesteś na osi czasu podczas podglądu wideo. Głowica odtwarzania jest niezbędnym elementem pozwalającym mieć pewność, że edytujesz i oglądasz właściwą część wideo.

Po kliknięciu klipu na osi czasu głowica odtwarzania przeskoczy do danego miejsca. Dzięki temu można wyświetlić podgląd wybranego klipu na monitorze podczas edycji lub oglądania wideo.

Opis przestrzeni roboczej Udostępnij programu Premiere Rush

Przestrzeń robocza Udostępnij programu Premiere Rush umożliwia zapisanie projektu na urządzeniu lub opublikowanie go w różnych kanałach mediów społecznościowych, takich jak YouTube, Facebook, Instagram i Behance.

Przestrzeń robocza Udostępnij programu Premiere Rush
Przestrzeń robocza Udostępnij programu Premiere Rush

Jeśli chcesz, możesz dostosować ustawienia wstępne, rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę, kanały audio i jakość wideo końcowego filmu. Premiere Rush automatycznie wybierze ustawienia najwyższej jakości na podstawie multimediów w projekcie. Na koniec możesz wyświetlić podgląd wideo przed wyeksportowaniem go. Więcej informacji można znaleźć w części Zapisywanie, udostępnianie lub eksportowanie filmów.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online