Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z czcionek z Adobe Fonts

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Premiere Rush
 2. Wprowadzenie
  1. Co to jest aplikacja Adobe Premiere Rush?
  2. Wymagania systemowe programu Adobe Premiere Rush
  3. Co nowego w Adobe Premiere Rush
  4. Informacje o wydaniu | Adobe Premiere Rush
  5. Poznaj interfejs programu Adobe Premiere Rush
  6. Skróty klawiszowe
  7. Adobe Premiere Rush | Częste pytania
  8. Porady i wskazówki
  9. Jak działa synchronizacja projektów w programie Adobe Premiere Rush
 3. Importowanie materiału filmowego
  1. Importowanie zdjęć, wideo i audio
 4. Edycja wideo
  1. Edytowanie wideo na osi czasu
  2. Dodawanie i udoskonalanie pliku audio
  3. Zmiana koloru, rozmiaru i położenia wideo
  4. Tworzenie tytułów
  5. Dodawanie przejść, efektów panoramowania i powiększania oraz automatyczna zmiana parametrów klipów
  6. Przekształcanie właściwości klipu
  7. Zmiana proporcji wideo
  8. Tworzenie efektu obrazu w obrazie
  9. Przyspieszanie lub spowolnianie wideo
  10. Korzystanie z czcionek z Adobe Fonts
  11. Powielanie projektów i sekwencji
 5. Eksportowanie wideo
  1. Zapisywanie, udostępnianie lub eksportowanie wideo
 6. Premiere Rush dla systemu iOS i Android
  1. Adobe Premiere Rush na urządzenia mobilne | Częste pytania
  2. Tworzenie i edytowanie filmów za pomocą Adobe Premiere Rush dla systemu iOS
  3. Eksportowanie wideo do kanałów w mediach społecznościowych
  4. Twórz i edytuj filmy za pomocą Adobe Premiere Rush na Android
  5. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w systemie iOS
  6. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w systemie Android
  7. Zarządzanie subskrypcjami Adobe Premiere Rush w Samsung Galaxy Store

Dowiedz się, jak dodać tysiące czcionek do programu Adobe Premiere Rush, aby móc ich używać w aplikacjach na komputery i na stronach internetowych.

Płatna subskrypcja Premiere Rush obejmuje usługę Adobe Fonts, która oferuje tysiące czcionek od setek twórców. Można aktywować wybrane czcionki i dodać je, aby korzystać z nich w programie Premiere Rush.

Dodawanie czcionek

 1. Dwukrotnie kliknij tekst na panelu osi czasu, aby otworzyć panel Tytuły.

 2. Na liście Czcionka panelu Tytuły kliknij ikonę Creative Cloud obok Dodaj czcionki Adobe.

  Dodawanie czcionek z usługi Adobe Fonts
  Dodawanie czcionek z usługi Adobe Fonts

  Z programu Premiere Rush użytkownik zostanie przeniesiony na witrynę Adobe Fonts.

 3. Wybierz żądane czcionki i kliknij Aktywuj.

  Aplikacja Creative Cloud na komputer zainicjuje proces i aktywuje czcionki w komputerze, udostępniając je w menu Czcionki w programie Premiere Rush.

  Uwaga:

  Można korzystać z filtrów, aby wyświetlać tylko czcionki z biblioteki Adobe Fonts lub ulubione czcionki.

  • Aby wyświetlić tylko czcionki z Adobe Fonts, które są aktywowane na komputerze, kliknij ikonę Creative Cloud
  • Aby wyświetlić tylko te czcionki, które zostały oznaczone jako ulubione, kliknij ikonę Gwiazda.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto