Podręcznik użytkownika Anuluj

Edytowanie wideo na osi czasu

Dokonuj prostych edycji swoich filmów – dodawaj, usuwaj i przycinaj klipy na osi czasu.

Po utworzeniu projektu w programie Premiere Rush możesz rozpocząć edycję na osi czasu. Na tym etapie edycji możesz przycinać klipy, przenosić je, dodawać ich więcej lub je usuwać. 

Na tym etapie procesu edycji nie ma potrzeby koncentrowania się na ulepszaniu wideo (przy użyciu technik takich jak przejścia lub korekcja kolorów). Celem jest upewnienie się, że Twój film jest zgodny z określoną narracją w żądanej kolejności i że wszystkie dodatkowe materiały zostały usunięte.

Oto kilka typowych zadań, które będziesz wykonywać podczas edycji wideo na osi czasu:

Oś czasu programu Premiere Rush

Przed rozpoczęciem edycji poświęć chwilę na zapoznanie się z osią czasu programu Premiere Rush i jego możliwościami.

Oś czasu programu Premiere Rush to edytor nieliniowy (Non-Linear Editor, NLE). Oś czasu umożliwia dodawanie, przycinanie, dzielenie, powielanie i układanie klipów. Możesz układać multimedia w dowolnej kolejności i używać dodatkowych ścieżek do układania lub nakładania klipów. Nie musisz umieszczać multimediów na osi czasu w jednej kolejności.

Praca ze ścieżkami na osi czasu

W programie Premiere Rush możesz mieć maksymalnie siedem ścieżek na osi czasu: cztery ścieżki wideo i trzy ścieżki zawierające tylko dźwięk. Ścieżki wideo obsługują wideo (z dźwiękiem lub bez), obrazy i grafikę. Ścieżki dźwiękowe obsługują klipy zawierające tylko dźwięk, takie jak muzyka i nagrania głosowe. 

Ścieżka główna to ścieżka wideo (V1). Podczas importowania materiału wideo lub nieruchomych obrazów wszystkie zostaną domyślnie rozmieszczone na ścieżce V1. Jeśli importujesz pliki audio lub dodajesz tytuły, klipy te są umieszczane na osobnych ścieżkach na osi czasu.

Główna ścieżka V1 jest pozbawiona przerw. Podczas importowania materiału filmowego program Premiere Rush automatycznie łączy obok siebie wszystkie klipy na tej ścieżce, bez przerw między klipami. Podobnie, gdy usuniesz część materiału filmowego, pozostałe klipy automatycznie dopasują się do siebie, nie pozostawiając żadnych przerw na osi czasu. Nie musisz ręcznie wyrównywać klipów. Ścieżka V1 ma jaśniejszy kolor niż pozostałe ścieżki. 

Klipy umieszczone na ścieżkach V2-V4 i A1-A3 są powiązane z klipami na głównej ścieżce V1, dzięki czemu klipy są zsynchronizowane.

Jak program Premiere Rush wiąże klipy na osi czasu

Po wybraniu klipu na ścieżce V1, klipy powiązane z nim na ścieżkach V2-V4 i A1-A3 wyświetlają żółtą linię wzdłuż dolnej krawędzi. Ponadto pionowa żółta linia pokazuje punkt połączenia z klipem na ścieżce V1.

Wskaźniki wizualne pokazujące klipy powiązane z wybranym klipem na głównej ścieżce V1
Wskaźniki wizualne pokazujące klipy powiązane z wybranym klipem na głównej ścieżce V1

Przenoszenie lub zmiana kolejności klipów

Przenoszenie lub zmiana kolejności klipów
Przenoszenie lub zmiana kolejności klipów

Kliknij klip, który chcesz przenieść na osi czasu. Wokół klipu pojawi się pomarańczowa ramka wskazująca, że jest on zaznaczony.

Aby zaznaczyć wiele klipów, umieść kursor i przytrzymaj, aby złapać w lasso kilka klipów. Naciśnij klawisz Ctrl lub Command i klikaj pojedyncze klipy, aby zaznaczyć wiele nie sąsiadujących ze sobą klipów.

W przypadku zaznaczenia wielu sąsiadujących ze sobą klipów można przeciągnąć wybrane klipy w nowe miejsce na osi czasu, aby zmienić ich kolejność. Można także przenieść te klipy na inne ścieżki.

WSKAZÓWKA: Można użyć tej techniki do tworzenia ujęć przekrojowych (na przykład, gdy pokazujesz dwie różne perspektywy jednego wydarzenia).

Przycinanie klipów

Przycinanie klipów
Przycinanie klipów

Możesz precyzyjnie dostosować czas trwania klipu na osi czasu, przesuwając punkt początkowy lub końcowy klipu. Nazywa się to przycinaniem.

Kliknij klip, aby go zaznaczyć. Po zaznaczeniu klipu na jego początku i końcu wyświetlane są pomarańczowe uchwyty. Kliknij, przytrzymaj i przeciągnij przycisk Przejdź do początku lub końca klipu, przytrzymaj gruby pomarańczowy uchwyt i przeciągnij go w prawo, aby odciąć część początku klipu.

Uwaga:

Przycinanie klipów nie powoduje przycięcia oryginalnego wideo. W dowolnym momencie można przeciągnąć grubą żółtą linię w prawo, aby przedłużyć przycięty klip.

Dzielenie klipów

Dzielenie jest przydatne, jeśli dodano klip do osi czasu, ale nie chce się używać całego klipu na raz.

Aby podzielić klip na dwie części, zaznacz go na osi czasu i przeciągnij głowicę odtwarzania w miejsce, w którym ma nastąpić podział (możesz również użyć klawiszy < i > lub powiększyć oś czasu, aby uzyskać precyzyjne cięcie), a następnie kliknij przycisk Rozdziel (ikona Nożyczek na lewym pasku narzędzi).

Po podzieleniu klipu możesz zmienić kolejność dwóch klipów i przenosić je oddzielnie na osi czasu.

Dzielenie klipu na osi czasu
Dzielenie klipu na osi czasu

Powielanie klipów

Powielanie klipów
Powielanie klipów

Powielanie klipu przed edycją to świetny pomysł, ponieważ podczas edycji można zachować oryginalny klip i dokonać porównań przed i po.

Wybierz klip na osi czasu i kliknij ikonę Powiel na lewym pasku narzędzi. 

Jeśli wybrany klip znajduje się na głównej ścieżce V1, program Premiere Rush powieli i doda na osi czasu nowy klip po oryginalnym.

Jeśli wybrany klip jest klipem audio lub tytułem, program Premiere Rush powieli klip i doda nowy dokładnie w miejscu oryginalnego, ale na nowej ścieżce.

Przyspiesz albo zwolnij klipy

Przyspiesz albo zwolnij klipy
Przyspiesz albo zwolnij klipy

Możesz zwiększyć lub skrócić czas trwania całego klipu lub jego wybranej części. Aby zaznaczyć część klipu, użyj niebieskich uchwytów, a następnie suwaka Szybkość zakresu, aby przyspieszyć lub spowolnić wybrany fragment. 

Więcej informacji można znaleźć w części Przyspieszanie lub zwalnianie wideo

Zarządzanie ścieżkami

Możesz ukryć ścieżki na osi czasu, aby ułatwić edycję na innych. Możesz także zablokować ścieżki, aby zapobiec zmianom.

Aby pokazać i ukryć ścieżki: Kliknij ikonę oka.

Aby zablokować i odblokować ścieżki: Kliknij ikonę kłódki.

Aby włączyć i wyłączyć wyciszenie dźwięku: Kliknij ikonę głośnika. 

Zarządzanie ścieżkami na osi czasu
Zarządzanie ścieżkami na osi czasu

Dodawanie klipów

Aby dodać klipy multimedialne do projektu podczas edycji, umieść głowicę odtwarzania na osi czasu w miejscu, w którym chcesz dodać klip. Następnie kliknij ikonę + na lewym pasku narzędzi i wybierz opcję Multimedia. Po lewej stronie aplikacji zostanie otwarta przeglądarka multimediów. Użyj przycisków nawigacyjnych u góry, aby wyświetlić foldery i wybrać multimedia. Po wybraniu wszystkich multimediów kliknij przycisk Dodaj.

Uwaga:

Przeglądarka multimediów wyświetla tylko te pliki, które można importować do programu Premiere Rush. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych formatów plików, zobacz artykuł Obsługiwane formaty wideo i audio do importu.

Usuwanie klipów

Aby usunąć klip, kliknij na osi czasu, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij ikonę Usuń po lewej stronie osi czasu lub naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online