Dodawanie pól formularza | Samouczki

Dodawanie pól formularza do dokumentu (np. dokumentu Word lub pliku PDF) pozwala stworzyć interaktywny formularz, który sygnatariusz może wypełnić i podpisać. Dowiedz się, jak dodawać pola podpisów i pola formularzy do dokumentów w usłudze Adobe Sign. 

Tworzenie formularza metodą przeciągnij i upuść

Samouczki te skupiają się na metodzie przeciągania i upuszczania, która pozwala na dodawanie pól do dokumentu, oraz zawierają wszystkie podstawowe informacje wymagane do tworzenia formularzy.

Tworzenie formularza metodą przeciągnij i upuść (część 1)

Dowiedz się, jak dodawać pola podpisu, daty, nazwiska sygnatariusza, inicjałów, adresu e-mail, tytułu i nazwy firmy do dokumentu oraz w jaki sposób gromadzić informacje wielu uczestników (sygnatariuszy) pojedynczego dokumentu.

Tworzenie formularza metodą przeciągnij i upuść (część 2)

Dowiedz się, jak używać pola tekstowego z potwierdzaniem, które umożliwia zapisywanie dat, numerów SSN, kodów pocztowych oraz adresów e-mail.

W samouczku przedstawiono również sposób, w jaki można ustawiać pola jako wymagane, dodawać wskazówki oraz przemieszczać pola i zmieniać ich rozmiar.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online