Poznaj podstawy

Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i lepiej zarządzać transakcjami za pomocą tych funkcji usługi Adobe Sign. 

Korzystanie z roli osoby delegującej

Dowiedz się, jak wysyłać umowy do wskazanej osoby delegującej, która następnie oddeleguje je do podpisania lub zatwierdzenia. Skorzystaj z tej funkcji, jeśli nie znasz adresu e-mail sygnatariusza lub osoby zatwierdzającej lub też, gdy chcesz wysłać umowę za pośrednictwem agenta lub pośrednika. 

Uzyskiwanie wielu podpisów za pomocą funkcji Mega Sign

W tym filmie przedstawiono, jak niezwłocznie uzyskać w jednym dokumencie podpisy dużej liczby osób, korzystając z pliku CSV w celu zaimportowania adresów e-mail odbiorców do pojedynczej transakcji. 

Pokazano również, jak dostosować wiadomość e-mail wysłaną do każdego sygnatariusza z prośbą o podpisanie dokumentu.

Anulowanie transakcji

Po wysłaniu umowy do podpisania zdajesz sobie sprawę, że musisz ją anulować, zanim zostanie podpisana. W tym samouczku omówiono, jak to zrobić.

Tworzenie szablonu dokumentu w bibliotece

W przypadku częstego wysyłania dokumentu do podpisania utworzenie szablonu za pomocą dokumentu pozwala szybko uzyskać dostęp do niego z biblioteki.

Edycja lub usuwanie szablonu dokumentu

Możesz edytować istniejący szablon dokumentu, wprowadzając zmiany w polach formularza lub zmieniając uprawnienia dostępu. Możesz też trwale usunąć szablon dokumentu z biblioteki.

Korzystanie z zatwierdzeń

Odbiorca może zostać przypisany jako osoba zatwierdzająca w obiegu pracy, aby zapoznać się z dokumentem i zaakceptować go przed jego podpisaniem. W tym samouczku przedstawiono przypadek wykorzystania HR, pokazując, w jaki sposób umowa o zatrudnienie przechodzi przez procedurę zatwierdzania, podpisywania i kontrasygnowania. 

Więcej informacji o roli osoby zatwierdzającej znajdziesz tutaj.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?