Komunikaty o błędzie i nieoczekiwane zdarzenia — często zadawane pytania

Jeżeli wyświetlany jest komunikat o błędzie z dużą liczbą, np. <font=red”>Nieobsługiwany błąd: 140217101958131.ord-prod-appll</font=red">, niezwłocznie zgłoś ten kod błędu pomocy technicznej (patrz łącze poniżej).

Nieobsługiwane błędy są zdarzeniami systemowymi, które powodują niespodziewane przerwanie procesu i zapis pliku dziennika. Duża liczba na koniec kodu błędu to nazwa pliku dziennika i szczegóły głównej przyczyny problemu.

Podanie szczegółowych informacji o wykonanych czynnościach przed wystąpieniem błędu pomaga firmie Adobe szybciej opracować jego rozwiązanie. Jeżeli błąd można odtworzyć, tę informację też trzeba przekazać firmie Adobe.

Pierwszą rzeczą wykonywaną przez pracowników Adobe jest próba odtworzenia błędu.  Odtworzenie błędu znacząco przyspiesza znalezienie rozwiązania problemu. Zaleca się przesłanie wszystkich szczegółów (nazwy procesów, dokumenty, ustawienia niestandardowe), które pomogą odtworzyć błąd.

Aby rozpocząć rozwiązywanie problemów, ponownie uruchom system (w celu wyeliminowania wtyczek lub aplikacji, które uległy awarii), i spróbuj użyć innej przeglądarki (w celu wyeliminowania środowiska przeglądarki).

Prześlij raport dotyczący błędu firmie Adobe.

 

 
                        Zgłoś to pomocy technicznej

 
                        Powrót na stronę pomocy technicznej

W przypadku błędów logowania do usługi Adobe Sign wyświetlany jest jeden z dwóch następujących komunikatów:

  • „Konto zostało dezaktywowane. Skontaktuj się z pomocą techniczną”.
  • „Nieprawidłowy adres e-mail lub hasło albo konto zostało zablokowane”.

Oba komunikaty o błędzie są opisane poniżej wraz z czynnościami naprawczymi:

Konto zostało dezaktywowane. Skontaktuj się z pomocą techniczną.

Ten komunikat o błędzie wskazuje, że konto zostało dezaktywowane przez administratora kont. Nieaktywny użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do usług Adobe Sign w żaden sposób, w tym podpisywać dokumentów.

Skontaktuj się z administratorem kont usługi Adobe Sign, aby poprosić o ponowną aktywację identyfikatora użytkownika. Jeżeli nie wiesz, kto jest administratorem, skontaktuj się z pomocą techniczną usługi Adobe Sign i poproś o informacje o administratorze, który dezaktywował identyfikator użytkownika.

Pomoc techniczna może podać imię i nazwisko oraz adres e-mail administratora, ale nie może ponownie aktywować konta użytkownika, chyba że aktywny administrator kont wyrazi zgodę lub przekaże odpowiednie instrukcje.

Nieprawidłowy adres e-mail lub hasło albo konto zostało zablokowane.

Ten komunikat o błędzie wskazuje, że identyfikator użytkownika i hasło nie zgadzają się lub podjęto zbyt wiele nieudanych prób logowania i konto zostało zablokowane.

Błąd może wynikać z kilku przyczyn, ale jest tylko jedna czynność naprawcza, tj. zresetowanie hasła przez kliknięcie łącza Nie pamiętam mojego hasła.

Wprowadź adres e-mail powiązany z tym identyfikatorem użytkownika w oknie dialogowym Nie pamiętam hasła i kliknij przycisk Wyślij. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość ze szczegółowymi instrukcjami.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online