Uzyskiwanie dostępu do kont użytkowników

Uzyskiwanie dostępu do niedostępnych identyfikatorów użytkowników

Jeżeli użytkownik ma identyfikator użytkownika konta, na które chce się zalogować, ale nie ma hasła do tego identyfikatora, dostęp do konta można uzyskać dwiema metodami.

Metoda preferowana to kontakt z administratorami poczty e-mail i prośba o przekierowanie poczty z danego adresu e-mail na własną skrzynkę pocztową. Ta metoda pozwala na użycie łącza Nie pamiętam mojego hasła w celu zresetowania hasła dla danego identyfikatora użytkownika i uzyskanie bezpośredniego dostępu.

Jeżeli nie można przekierować poczty e-mail, drugą możliwością jest zmiana adresu e-mail identyfikatora użytkownika na adres e-mail kontrolowany przez użytkownika. Potem można zresetować hasło.

Ta metoda wymaga uprawnień administratora do konta Adobe Sign z danym identyfikatorem użytkownika, a także tymczasowego adresu e-mail, który nie jest używany w usłudze. (Może być dowolny adres e-mail Yahoo, Gmail lub inny). Użycie adresu e-mail używanego już w usłudze Adobe Sign spowoduje wyświetlenie błędu.

Procedura jest następująca:

 1. Zaloguj się na konto administratora i przejdź do obszaru Użytkownik na karcie Konto.
 2. Kliknij znak plus w prawym górnym rogu listy Użytkownicy.
 3. Kliknij kartę Utwórz lub aktualizuj użytkowników zbiorczo. Zostaną wyświetlone pola wyboru, kilka łączy i przycisk Importuj.

 1. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z opcjami aktualizacji użytkowników:
 • Usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwól na tworzenie użytkownikówZezwól na tworzenie grup. Trzeba jedynie zaktualizować użytkownika.
 • Kliknij łącze Pobierz przykładowy plik CSV, aby otworzyć plik .csv w programie Excel lub innym edytorze tekstowym, który umożliwia otwieranie plików .csv.

 1. Usuń zawartość pliku .csv, zostawiając tylko trzy pierwsze wiersze nagłówka (Adres e-mail, Imię i Nazwisko).
 2. Dodaj czwarty wiersz nagłówka w kolumnie D o nazwie Nowy adres e-mail.
 3. W wierszu drugim w kolumnie A wprowadź adres e-mail istniejącego identyfikatora użytkownika, który ma być zmieniony.
 4. W wierszu drugim odpowiednio w kolumnach B i C wprowadź imię i nazwisko użytkownika.
 5. W wierszu drugim w kolumnie D wprowadź tymczasowy adres e-mail.
 6. Zapisz plik .csv na pulpicie.

 1. Powróć do okna dialogowego Konsola administratora (z opcjami Utwórz lub aktualizuj użytkowników zbiorczo) i kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć zapisany plik .csv.
 2. Kliknij przycisk Importuj.
 3. Usługa Adobe Sign będzie wyszukiwać identyfikator użytkownika na podstawie adresu e-mail podanego w kolumnie A. Zostanie on zmieniony na wartość w kolumnie D (pola imienia i nazwiska również zostaną zmienione na wartości z kolumn B i C, ale to jest tylko czynność dodatkowa).
 4. Odśwież widok Użytkownicy, a następnie sprawdź, czy do identyfikatora użytkownika przydzielony jest nowy adres e-mail.
 5. Przejdź na stronę logowania i kliknij łącze Nie pamiętam mojego hasła.

 1. W polu tekstowym wprowadź nowy adres e-mail, który został właśnie przydzielony do tego identyfikatora użytkownika.
 2. Kliknij przycisk Wyślij.
 3. Na ten adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail z łączem do ustawienia nowego hasła dla tego identyfikatora użytkownika.
 4. Ustaw nowe hasło.

Po ustawieniu hasła zostanie wykonane automatyczne logowanie na konto i będzie można z niego korzystać przy użyciu nowego adresu e-mail i nowego hasła.

Uwaga:

Zmiana adresu e-mail identyfikatora użytkownika nie powoduje zmiany innych danych tego użytkownika. Hasło, wszystkie dane historii transakcji, dokumenty z biblioteki i widżety połączone z tym identyfikatorem użytkownika są nadal takie same.

Transakcje będące „w toku” zostaną zakończone normalnie, ale powiadomienia będą wysyłane już na nowy adres e-mail.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto