Adobe Sign — informacje o wydaniu, maj 2016 r.

Omówienie

Ten dokument zawiera najważniejsze informacje o nowych funkcjach zawartych w wydaniu z maja 2016 r.

Zmiana marki na Adobe Sign

Usługi Adobe Document Cloud eSign przekształcono w usługę Adobe Sign. Adobe Sign to rozwiązanie Adobe
Document Cloud. Usługa Adobe Sign będzie widoczna w tych samych miejscach na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych co usługi Adobe Document Cloud eSign. Usługa Adobe Sign ma również nowe logo.

Wszystkie dostępne możliwości podpisywania elektronicznego dokumentów pozostały niezmienione. Jeśli konto zostało dostosowane do marki danej firmy, jej logo nie pozostanie niezmienione. Jeżeli korzystasz z połączonego loga swojej marki i marki Adobe, starsza marka pozostanie niezmieniona (Obsługa: Usługi Adobe Document Cloud eSign). To logo zostanie zaktualizowane w przyszłym wydaniu. 

Nowe i usprawnione funkcje

Nowe możliwości tworzenia (beta)

Oprócz standardowych pól podpisów (w tym podpisów cyfrowych), pól informacji o sygnatariuszu, pól danych i stempli nowe środowisko tworzenia w wersji beta obsługuje teraz więcej rodzajów pól (załączniki i hiperłącza). Obsługiwane są również szablony pól formularza, które można stosować do dokumentów    

Rozszerzone certyfikaty globalne

Dostarczaj dokumenty z widocznym zabezpieczeniem przed manipulacją, które spełnia wymagania regulacji prawnych dla poszczególnych krajów. Usługa Adobe Sign obsługuje teraz dodatkowe certyfikaty cyfrowe wydawane przez zaufane urzędy certyfikacyjne w Indiach i Szwajcarii. Dzięki temu odbiorcy mogą mieć pewność, że podpisane dokumenty nie zostały zmanipulowane.

Zatwierdzanie dostępu do kont przez klienta

Klienci mogą teraz korzystać z nowego narzędzia do nadawania pomocy technicznej firmy Adobe uprawnień do kont w celu rozwiązywania problemów. Przedstawiciele pomocy technicznej firmy Adobe będą korzystać z tego narzędzia w celu inicjowania próśb o uprawnienia. Prośba ta spowoduje wysłanie wiadomości e-mail do klienta zawierającej treść prośby o uprawnienia. Klienci będą mieć możliwość kliknięcia łącza zawartego w wiadomości w celu uzyskania dostępu do narzędzia i nadania uprawnień.

Usprawnienie projektowania obiegu pracy 

Podczas tworzenia obiegów pracy administratorzy mogą teraz decydować, które wiadomości e-mail będą wysyłane podczas procesu podpisywania i zatwierdzania. Administratorzy będą mogli określić, kto musi otrzymać powiadomienie e-mail w oparciu o różne zdarzenia. Administratorzy mogą na przykład, określić, że powiadomienia e-mail będą wysyłane do odbiorców i osób określonych dla pola DW, gdy umowa zostanie anulowana.

Rozwiązane problemy

Poniższa tabela zawiera opisy problemów, które zostały rozwiązane w tym wydaniu.

Identyfikator wydania Opis
4118891 Usprawniono obsługę przypomnień dla zduplikowanych adresów e-mail.
4121469 Usprawniono obsługę przypomnień dla umów wysłanych do zatwierdzenia.
4049919 Usprawniono obsługę znaków specjalnych w wiadomościach e-mail.
4103357 Usprawniono obsługę błędów integracji z Workday.
4124216 Rozwiązano problem, w wyniku którego edycja i zapis obiegów pracy zwracały błąd.
4124730 Rozwiązano problem, w wyniku którego zapytanie API getFormData zwracało nazwisko sygnatariusza.
4117842 Usprawniono obsługę podpisywania w języku holenderskim.
4125256 Rozwiązano problem powodujący błąd wysyłania faksów za pośrednictwem integracji API.
4137741 Rozwiązano problem powodujący błąd wysyłania faksów za pośrednictwem integracji API.
4140245 Rozwiązano problem brakującego załącznika w podpisanych i zarchiwizowanych umowach.
4064716 Rozwiązano problem, w wyniku którego niektóre pola o wielu wierszach były niepoprawnie wyświetlane w dokumencie końcowym.

Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Nowe funkcje zawarte w tym wydaniu nie będą miały wpływu na istniejące konta klientów, ustawienia i dane personalizacji. Większość nowych funkcji wprowadzonych dla kont będzie dostępna dla administratora konta.   

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Zmiana marki na Adobe Sign

Wszystkie

Nowe możliwości tworzenia (beta)

Wszystkie

Rozszerzona certyfikacja globalna

Adobe Sign – wersja Enterprise

Zatwierdzanie dostępu do kont przez klienta

Wszystkie

Usprawnienie projektowania obiegu pracy

Adobe Sign – wersja Enterprise

Administratorzy kont mogą stopniowo wprowadzać nowe funkcje na koncie po zakończeniu odpowiedniej weryfikacji i testów.

Bieżące nazwy planów Poprzednie nazwy planów
Od 26 kwietnia 2016 r. Od 17 marca 2015 r. do 25 kwietnia 2016 r. Od 18 lipca 2011 r. do 16 marca 2015 r.
Adobe Sign dla użytkowników indywidualnych Adobe Send for Signature Adobe EchoSign Pro
Adobe Sign dla użytkowników biznesowych Usługi Adobe Document Cloud eSign — P1 Adobe EchoSign Enterprise*
Adobe Sign dla przedsiębiorstw Usługi Adobe Document Cloud eSign — P2 Adobe EchoSign Global
  Adobe EchoSign Team
* Funkcje dostępne w poprzednim planie EchoSign Enterprise różniły się w zależności od daty zakupu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online