Plik SWF ignoruje kolejność układania, jest odtwarzany na wierzchu warstw DHTML

Plik SWF jest wyświetlany na wierzchu wszystkich warstw

Plik SWF w warstwie na wielowarstwowej stronie DHTML zawierającej kilka warstw jest wyświetlany na wierzchu wszystkich warstw z pominięciem kolejności układania („z-index”).

Rozwiązanie: użyj parametru WMODE

Użyj parametru WMODE, aby umożliwić układanie warstw treści multimedialnych za pomocą warstw DHTML. Parametr WMODE może mieć wartość: „okno” (domyślnie), „nieprzejrzyste” lub „przejrzyste”. Stosowanie wartości parametru WMODE przejrzyste lub nieprzejrzyste zapobiega odtwarzaniu pliku SWF w najwyższej warstwie. Umożliwia to również dopasowanie warstwy filmu w obrębie innych warstw dokumentu HTML.

Więcej informacji na temat tworzenia plików SWF z przejrzystymi tłami i parametru WMODE dostępnych jest w punkcie Tworzenie przejrzystego tła w pliku SWF.

Uwaga: parametr WMODE jest obsługiwany wyłącznie w niektórych kombinacjach wersji przeglądarka/Flash Player. Jeśli parametr WMODE nie jest obsługiwany pliki SWF są wyświetlane zawsze na wierzchu.

Dodatkowe informacje

Domyślnie, przeglądarki umieszczają treści zagnieżdżonych wtyczek, takie jak pliki SWF, na wierzchu warstw. W starszych przeglądarkach próby umieszczenia warstwy DHTML na wierzchu kończą się niepowodzeniem. Nowsze przeglądarki są wyposażone w funkcjonalność układania warstw treści multimedialnych w treściach DHTML. Dodatkowo, w niektórych przypadkach zapewniają one możliwość stosowania przejrzystego tła w treściach multimedialnych.


Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?