Funktioner utan stöd | HTML5-arbetsyta | WebGL | SVG

Animate konverterar innehållstyper utan stöd till standarder med stöd (eller borttagna med varningar) vid förflyttning av befintligt innehåll till HTML5-arbetsytor och WebGL-dokumenttyper och export till SVG-format. Följande tabell visar alla sådana funktioner och följderna av att flytta innehåll till HTML5 och WebGL-dokumenttyper.

Funktion Underfunktion HTML5-arbetsyta WebGL (förhandsgranskning) SVG
Linjestil     Konverterade till fyllningar  
  Tunt streck Ändras till heldragen Publiceras som fyllningar
 
  Streckad Ändras till heldragen Publiceras som fyllningar  
  Prickad Ändras till heldragen Publiceras som fyllningar  
  Fransig Ändras till heldragen Publiceras som fyllningar  
  Stöpplad Ändras till heldragen Publiceras som fyllningar  
  Streckskuggad Ändras till heldragen Publiceras som fyllningar  
Skalläge   Ändras till normal Ändras till normal Ändras till normal
Text     Tas bort  
  Static  Konverterad till dynamisk text Tas bort  
  Invärde  Konverterad till dynamisk text Tas bort  
  FontEmbed  Tas bort Tas bort  
  LetterSpacing Tas bort och anges som 0 Tas bort  
  Autokern Tas bort Tas bort  
  Kantutjämna  Tas bort Tas bort  
  Valbar  Tas bort Tas bort  
  RenderAsHtml  Tas bort Tas bort Ej tillämpbart
  Kant  Tas bort Tas bort  
  Upphöjd  Tas bort Tas bort  
  Nedsänkt Tas bort Tas bort  
  Marginaler Tas bort Tas bort  
  Marginaljustera Ändras till vänsterjusterad Tas bort Stöds inte
  Linetype Flera stöds inte, ändras till Flera rader utan kapsling Tas bort  
  TextLinkage Tas bort Tas bort  
Komponent    Tas bort Tas bort Tas bort
CompiledClip   Tas bort Tas bort Tas bort
Video   Tas bort Tas bort Tas bort
3D   Tas bort Tas bort Tas bort
  Rotation Tas bort Tas bort Tas bort
  Översätt Tas bort Tas bort Tas bort
  Övergång Tas bort
Tas bort Tas bort
Radiell övertoning     Ändras till heldragen
 
BlendMode     Tas bort  
  Lager  Tas bort Tas bort Tas bort
  Mörkare  Tas bort Tas bort  
  Multiplicera  Tas bort Tas bort  
  Ljusare  Tas bort Tas bort  
  Raster  Tas bort Tas bort  
  Övertäckning  Tas bort Tas bort Tas bort
  Skarpt ljus Tas bort Tas bort Tas bort
  Subtrahera  Tas bort Tas bort Tas bort
  Differens  Tas bort Tas bort Tas bort
  Invertera  Tas bort Tas bort Tas bort
  Alfa  Tas bort Tas bort Tas bort
  Sudda  Tas bort Tas bort Tas bort
RenderMode (ExportAsBitmap)   Tas bort Tas bort  
RenderMode (CacheAsBitmap)        
  Opaque Ändras till transparent    
Filter     Tas bort  
  Avfasning  Tas bort    
  Glödande övertoningar Tas bort   Tas bort
  Övertoning av avfasning Tas bort   Tas bort
  Skugga
  • Kvalitet – Hög och medium ändras till låg
  • Vinkel – ändras till 0 grader
  • Avstånd – ändras till 0 px
  • KnockOut – tas bort
  • InnerShadow – tas bort
   
  Glöd
  • Kvalitet – Hög och medium ändras till låg
  • KnockOut – tas bort
  • InnerGlow – tas bort
   
Ljud       Tas bort
  Format  Endast MP3 och WAV stöds Endast MP3 och WAV stöds  
  Händelse  Tas bort    
  Synkronisering – start Tas bort och ändras till Händelse    
  Synkronisering – stopp Tas bort och ändras till Händelse    
  Ström Tas bort och ändras till Händelse. Stöds inte  
ActionScript länkas på en symbol   AS-länkar med namn bibehålls och används som JavaScript-länkar AS-länkar med namn bibehålls och används som JavaScript-länkar Kommer inte att exporteras
Skript       Ej tillämpbart
  ActionScript Kommenteras i panelen Åtgärder Kommenteras i panelen Åtgärder  
Lager        
  Maskeringslager
  Ignoreras vid publicering  
Knappar     Omvandlad till grafisk symbol.  
9-segmentsskalförändring   Tas bort Tas bort Tas bort
Animering av penseldragparametrar       Stöds inte
         
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto