Grundläggande verktyg

Läs den här artikeln när du vill veta mer om de grundläggande verktygen i Animate

Pensel

Använd penselverktyget (B) när du vill kan du definiera en anpassad pensel genom att ange parametrar som form och vinkel. Du kan skapa naturliga teckningar i projekt genom att anpassa en pensel efter dina behov. Du kan välja, redigera och skapa en anpassad pensel i Animate med egenskapsinspektören när penselverktyget är valt i verktygslådan.

Mer information om penselverktyget finns i Penselverktyget i Animate.

Ben

Använd benverktyget när du vill använda omvänd kinematik (IK) som är ett sätt att animera objekt med hjälp av ben som kedjas i linjära eller förgrenade armaturer i överordnade och underordnade relationer. När ett ben flyttas, flyttas kopplade ben i förhållande till det.  Du kan lägga till ben för omvänd kinematik till filmklipp, bilder och knappinstanser.

Mer information om benverktyget finns i artikeln Använda benverktyget i Animate , eller titta på videosjälvstudien Använda benverktyget för att skapa realistiska rörelser.

Kamera

Använd kameran när du vill efterlikna en virtuell kamerarörelse. När du ställer in en kameravy för din komposition ser du lagren som om du såg dem genom kameran. Du kan också lägga till interpoleringar eller nyckelbildrutor på ett kameralager. Använd följande funktioner i kameran för att förbättra din animering:

  • Panorera med motivet i bildrutan
  • Zooma in på ett intressant objekt för en dramatisk effekt
  • Zooma ut från en bildruta för att påminna användaren om helhetsbilden
  • Ändra fokus för att dra tittarens uppmärksamhet från ett objekt till ett annat
  • Rotera kameran Använda färgnyanser eller filter när du vill använda färgeffekter på scenen

Titta på videosjälvstudien Så här använder du en virtuell kamera i Animate för mer information.

Ellips

Använd ellipsverktyget när du ritar cirklar och ovaler.

Mer information om ellipsverktyget finns i Rita linjer och former i Animate.

Penna

Använd pennverktyget när du vill rita och redigera frihandslinjer.

Om du vill veta mer om pennverktyget ska du läsa Linjer och former i Animate.

Ritstift

Använd ritstiftsverktyget (P) när du vill rita raka och böjda linjer när du skapar objekt. 

Mer information om att använda ritstiftsverktyget finns i artikeln Rita med ritstiftsverktyget.

Rektangel

Använd rektangelverktyget (M) när du vill rita fyrkanter och rektanglar.

Mer information om att använda rektangelverktyget finns i artikeln Linjer och former.

Ankarpunkt för omformning

Använd ankarpunkterna på anslutande segment i resursen när du vill visa riktningshandtag som består av riktningslinjer som avslutas med riktningspunkter. Riktningslinjernas vinkel och längd bestämmer kurvsegmentens storlek och form. Flytta riktningspunkterna när du vill ändra formen på kurvorna.

När en ankarpunkt har markerats visas riktningslinjer på alla kurvsegment som är anslutna till ankarpunkten. En utjämnad punkt har alltid två riktningslinjer som flyttas tillsammans som en rak enhet. När du flyttar en riktningslinje för en utjämnad punkt justeras kurvsegment på båda sidor av punkten samtidigt, så att en kontinuerlig kurva bevaras vid den aktuella ankarpunkten.

Om du vill ha mer information om att använda ankarpunkter vid omformning ska du läsa Använda scen- och verktygspanelerna i Animate och Grunderna vid animering.

Omforma

Använd verktyget Omforma fritt (E) när du vill skala, rotera eller skeva en markering.

Läs artikeln om att omforma och kombinera grafikobjekt när du vill veta mer om hur du använder verktyget Omforma.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto