Användarhandbok Avbryt

Rita linjer och former med Adobe Animate

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Rita raka linjer med linjesegment-verktyget

Använd linjeverktyget för att rita ett segment med en rak linje åt gången.

 1. Välj linjeverktyget .
 2. Klicka på Fönster > Egenskaper och välj linjeattribut.

   Det går inte att ange attribut för fyllning för linjeverktyget.

 3. Klicka på knappen Objektritläge under Alternativ på verktygspanelen om du vill välja antingen Sammanfogande ritläge eller Objektritläge. När du har klickat på knappen Objektritläge körs linjeverktyget i Objektritläge.
 4. Placera pekaren där linjen ska börja och dra sedan till slutet av linjen. Håll ned Skift och dra om du vill begränsa linjens vinkel till värden som är delbara med 45 grader.

Rita rektanglar och ovaler

Med oval- och rektangelverktygen skapar du dessa grundläggande geometriska former med linjer, fyllningar och rundade hörn. Förutom sammanfogande ritläge och objektritläge kan du även använda ritläget för primitiva objekt med oval- och rektangelverktygen.

När du skapar rektanglar eller ovaler med verktygen Primitiv rektangel eller Primitiv oval, ritar Animate upp formerna som separata objekt. För dessa former används objektritläget, till skillnad för de former som du ritar. Du kan använda kontrollerna i Egenskapsinspektören för att med de primitiva formverktygen ange hörnradien för rektanglar. Dessutom kan du ange start- och slutvinkel och den inre radien för ovaler. När du har skapat en primitiv form ändrar du radien och dimensionerna genom att markera formen på scenen och justera kontrollerna i egenskapsinspektören.

 När något av verktygen för primitiva objekt är markerat bevarar egenskapsinspektören värdena för det sista primitiva objektet som du redigerade. T.ex. om du ändrar en rektangel och sedan ritar en ny rektangel.

 Om du vill rita från mitten av scenen håller du ned Alt-tangenten medan du ritar en form.

Rita primitiva rektanglar

 1. Du öppnar verktyget Primitiv rektangel genom att klicka på rektangelverktyget , hålla ned musknappen och välja verktyget Primitiv rektangel på popup-menyn.
 2. Om du vill skapa en primitiv rektangel drar du med verktyget Primitiv rektangel på scenen.

   Om du vill ändra hörnradien medan du drar med verktyget Primitiv rektangel trycker du på upp- eller nedpilen på tangentbordet. Släpp tangenten när hörnen har önskad rundhet.

 3. När en primitiv rektangel är markerad kan du använda kontrollerna i egenskapsinspektören för att ändra formen ytterligare och för att ange linje- och fyllningsfärger.
  Egenskaper för en primitiv rektangel.

  Egenskapsinspektörens specifika kontroller för verktyget Primitiv rektangel är:

  Rektangelhörnradiekontroller gör att du kan ange hörnradier för en rektangel. Du kan ange ett numeriskt värde för innerradien i varje textruta. Om du anger ett negativt värde skapas en omvänd radie. Du kan också avmarkera ikonen för hörnradiebegränsning och justera varje hörnradie individuellt.

  Återställ Återställer alla kontroller för verktyget Primitiv rektangel och återställer den primitiva rektangelform som har ritats på scenen till dess ursprungliga storlek och form.

 4. Om du vill ange en annan hörnradie för varje hörn avmarkerar du låsikonen under Rektangelalternativ i egenskapsinspektören. När ikonen är låst är radiekontrollerna begränsade så att varje hörn använder samma radie.
 5. Klicka på knappen Återställ i egenskapsinspektören om du vill återställa hörnens radier.

Rita primitiva ovaler

 1. Klicka och håll musknappen nedtryckt på ovalverktyget och välj verktyget Primitiv oval .

 2. Om du vill skapa en primitiv oval drar du med verktyget Primitiv oval på scenen. Håll ned Skift-tangenten och dra om du vill begränsa formen till en cirkel.
 3. När en primitiv oval är markerad på scenen kan du använda kontrollerna i egenskapsinspektören för att ändra formen ytterligare och för att ange linje- och fyllningsfärger.
  Egenskaper för en primitiv oval.

  Egenskapsinspektörens specifika kontroller för verktyget Primitiv oval är:

  Startvinkel/Slutvinkel Vinkeln på startpunkten och slutpunkten i ovalen. Med dessa kontroller kan du enkelt ändra form på ovaler och cirklar till pajsegment, halvcirklar och andra intressanta former.

  Innerradie En innerradie (eller oval) inuti ovalen. Du kan antingen ange ett numeriskt värde för innerradie i rutan eller klicka på skjutreglaget och justera innerradiens storlek. Du kan ange värden från 0 till 99 för den procentuella del av fyllningen som tas bort.

  Stäng bana Anger om banan (eller banorna om du anger en innerradie) för ovalen är stängd. Om du anger en öppen bana används ingen fyllning för formen som skapas; bara linjen ritas ut. Stäng bana är markerat som standard.

  Återställ Återställer alla kontroller för verktyget Primitiv oval och återställer den primitiva ovalform som har ritats på scenen till dess ursprungliga storlek och form.

Rita ovaler och rektanglar

Oval- och rektangelverktygen skapar dessa grundläggande geometriska former.

 1. Klicka och håll musknappen nedtryckt på rektangel- eller ovalverktyget och dra när du vill välja rektangelverktyget eller ovalverktyget .

 2. Om du vill skapa en rektangel eller oval drar du verktyget Primitiv rektangel eller Primitiv oval till scenen.
 3. Du anger rundade hörn för rektangelverktyget genom att klicka på modifieraren för rundad rektangel och ange ett värde för hörnradie. Värdet noll (0) skapar kantiga hörn.
 4. Dra på scenen. Om du använder rektangelverktyget trycker du ned upp- eller nedpilen på tangentbordet samtidigt som du drar, för att justera radien för rundade hörn.

  För oval- och rektangelverktygen håller du ned Skift-tangenten och drar för att begränsa former till cirklar och fyrkanter.

 5. Om du vill ange en viss storlek på ovalen eller rektangeln väljer du oval- eller rektangelverktyget och trycker på Alt-tangenten (Windows) eller Option-tangenten (Macintosh). Klicka sedan på scenen när du vill visa dialogrutan med inställningar för ovaler och rektanglar.
  • För ovaler anger du bredd och höjd i pixlar och huruvida ovalen ska ritas från centrum eller inte.

  • För rektanglar anger du bredd och höjd i pixlar, radien för rundade hörn och huruvida rektangeln ska ritas från centrum eller inte.

Rita en basfigur med Animate

Det är enkelt att skapa en animerad figur med Animate. Vill du rita några coola figurer med rektanglar och ovala former? Titta på självstudiekursen i slutet av det här exemplet och följ anvisningarna

 1. Klicka och håll ned musknappen på verktyget Rektangel.

 2. Välj verktyget Primitiv rektangel.

 3. I rektangelalternativen drar du skjutreglaget för att ändra objektets hörnradie.

 4. Välj verktyget Oval

 5. Klicka på knappenObjektritning

Så här ritar du en basfigur med Adobe Animate

Om du vill skapa din egen figur kan du titta på videon.

Rita polygoner och stjärnor

 1. Välj Polygon/Stjärna-verktyget  genom att hålla ned musknappen på rektangelverktyget och sedan välja det på popup-menyn som visas.
 2. Klicka på Fönster > Egenskaper och välj linje- och fyllningsattribut.
 3. Klicka på Alternativ och gör något av följande:
  • Välj Polygon eller Stjärna för stil.
  • Ange ett nummer mellan 3 och 32 för antalet sidor.
  • För Uddstorlek för stjärna anger du ett nummer mellan 0 och 1 för att ange djupet för stjärnudden. Ett lägre nummer skapar djupare stjärnspetsar (som nålar). Om du ritar en polygon låter du denna inställning vara oförändrad. (Det påverkar inte polygonens form.)
 4. Klicka på OK.
 5. Dra på scenen.

Objektritläge

När markerar och ritar objekt visas en tunn kontur längs formområdena enligt lagerfärgen i objektritläget. De små cirklarna visar ankarpunkterna och är inte interaktiva eller redigerbara med markeringsverktyget. När du ritar i objektläge markeras linjerna och formerna inte längre som standard.

Konturer runt en form

Rita med pennan

Med pennan kan du rita linjer och former på samma sätt som när du ritar med en riktig penna. Välj ett ritläge för pennan om du vill jämna ut eller räta ut linjer och former när du ritar.

 1. Välj pennan  .
 2. Välj Fönster > Egenskaper och välj linjefärg, linjebredd och stil.
 3. Välj ett ritläge under Alternativ i verktygspanelen:

  • Om du vill rita raka linjer och omvandla approximationer av trianglar, ovaler, cirklar, rektanglar och fyrkanter till dessa vanliga geometriska former väljer du Räta ut .
  • Om du vill rita jämna kurvor väljer du Jämna ut .
  • Om du vill rita linjer på fri hand utan att några ändringar görs väljer du Bläck .
  Linjer som har ritats med lägena Räta ut, Jämna ut respektive Bläck.

 4. Om du vill rita med pennan håller du ned Skift-tangenten och drar för att begränsa till lodräta och vågräta riktningar, klickar på scenen och drar.

Måla med penseln

Med penseln ritar du penselliknande linjer. Den skapar specialeffekter som t.ex. kalligrafieffekter. Välj en storlek och form på penseln från penselmodifieringarna.

Animate skalar penselstorleken proportionellt när zoomnivån för scenen ändras. Du får då en automatisk anpassning efter zoomnivån när du ritar och kan samtidigt förhandsgranska arbetet. Om du vill återgå till det tidigare standardbeteendet för penslar, med en fast pixelstorlek även när scenens zoomnivå ändras, måste du avmarkera kryssrutan för scenens zoomnivå i egenskapsinspektören för penslar.

Om du avmarkerar kryssrutan för scenens zoomnivå förblir penseldragets storlek konstant även om du ändrar scenens zoomnivå. Samma penselstorlek verkar då större när scenens förstoring är lägre. Anta till exempel att du ställer in scenens förstoring på 100 % och målar med penselns minsta storlek. Därefter ändrar du förstoringen till 50% och målar igen med den minsta penselstorleken. Det nya penseldraget som du målar ser 50 % tjockare ut, det är enhetligt och exakt utan icke-koniska ändar (att ändra förstoringen på scenen ändrar inte storleken på de befintliga penseldragen.)

Använd en importerad bitmapp som fyllning när du målar med penseln.

Om du har en tryckkänslig Wacom-platta kopplad till datorn, kan du variera bredden och vinkeln på penseldragen. Detta gör du med penselverktyget Tryck- och lutningsmodifiering och genom att variera trycket med pennan.

Tryckmodifieringen ändrar bredden på penseldragen när du ändrar trycket på pennan. Lutningsmodifieringen ändrar vinkeln på penseldragen när du ändrar vinkeln på pennan mot plattan. Lutningsmodifieringen mäter vinkeln mellan den övre delen (radergummit) på pennan och den övre (norra) delen av plattan. Om du till exempel håller pennan lodrät mot plattan är vinkeln 90 grader. Tryck- och lutningsmodifiering stöds även för pennans raderfunktion.

 På plattor fungerar alternativen för lutning och tryck för penseln bara när du använder ritstiftsläget. De här alternativen är inte aktiverade med musläget.

Ett penseldrag med varierande bredd som ritats med en pensel.

 1. Välj penseln .
 2. Klicka på Fönster > Egenskaper och välj en fyllningsfärg.
 3. Klicka på modifieringen för penselläge och välj ett målningsläge:

  Måla normalt

  Målar över linjer och fyllningar på samma lager.

  Måla bara fyllningar

  Målar fyllningar Endast, hoppar över målning på linjer & tomma områden.

  Måla bakom

  Målar tomma områden av scenen på samma lager. Linjer och fyllningar påverkas inte.

  Måla markering

  Tillämpar en ny fyllning för markeringen när du väljer en fyllning med kontrollen Fyllningsfärg eller i egenskapsinspektörens fyllningsruta, vilket är det samma som att markera ett fyllt område och använda en ny fyllning.

  Måla inuti

  Målar fyllningen i ett område där du börjar ett penseldrag och målar aldrig över målade linjer. Om du börjar måla i ett tomt område, påverkar inte fyllningen områden som redan har en fyllning.

 4. Välj en storlek och form på penseln från penselmodifieringarna.
 5. Om du vill zooma penseln proportionellt med scenens zoomnivå när du ökar eller minskar dess storlek när du ritar markerar du kryssrutan Zoomstorlek med scen. Du får då en automatisk anpassning efter zoomnivån när du ritar och kan samtidigt förhandsgranska arbetet.

 6. Om du har anslutit en tryckkänslig Wacom-platta till datorn väljer du tryckmodifiering, lutningsmodifiering eller båda, för att ändra penseldrag.
  • Välj tryckmodifiering för att ändra bredden på penseldragen genom att ändra trycket på pennan.
  • Välj lutningsmodifiering för att ändra vinkeln på penseldragen genom att ändra pennans vinkel mot den tryckkänsliga Wacom-plattan.
 7. Dra på scenen. Håll ned Skift-tangenten och dra för att begränsa penseldragen till lodräta och vågräta riktningar.

Förhandsvisning och utdata för ritningar

Det traditionella penselverktyget  och målarpenseln har förbättrats i CC 2015.1 för en jämnare och mer exakt ritupplevelse. Den färdiga linjen som ska genereras är nu mycket nära förhandsvisningen. Det gör att du inte ser att penseldragen plötsligt blir tunnare eller tjockare. Även fina kurvor som ritats med penselverktyget saknar avbrott och mellanrum.

Skapa anpassade penslar

Med penselverktyget kan du definiera en anpassad pensel genom att ange parametrar som form och vinkel. På så sätt kan du skapa naturliga teckningar i projekt med en anpassad pensel som passar dina behov. Du kan välja, redigera och skapa en anpassad pensel i Animate med egenskapsinspektören när penselverktyget är valt i verktygslådan. Information om hur du skapar, redigerar och tar bort anpassade penslar finns i Anpassade penslar.

Tryck och lutning för målarpenseln

Använda tryck- och lutningsmodifierare

Animate har stöd för tryck och lutning för linjer som ritas med verktyget Målarpensel. Du kan rita linjer med variabel bredd med konstnärspenslar och mönsterpenslar beroende på det aktuella trycket eller lutningen på målarpenseln. Använd Breddverktyget om du vill finjustera bredden ytterligare.

Mer information finns i Arbeta med målarpenseln.

 Ikoner för tryck och lutning visas bara i verktygsfältet om du har anslutit en tryckkänslig Wacom-platta till datorn.

Penselbibliotek

Animate har ett inbyggt globalt bibliotek för vektorpenslar som innehåller en omfattande samling konstnärspenslar och mönsterpenslar. När du vill öppna panelen med penselbiblioteket ska du klicka på Fönster > Penselbibliotek eller klicka på penselikonen i egenskapsinspektören. Dubbelklicka på en pensel som du vill lägga till i det aktuella dokumentet innan du använder en pensel.

Importera nya vektorpenslar från CC Libraries

Du kan importera nya konstnärs- och mönsterpenslar till ditt Animate-dokument från CC Libraries i tillägg till de förinställda penslarna som finns som standard. Öppna CC Libraries-panelen och klicka på en av penslarna när du vill lägga till en ny konstnärs- eller mönsterpensel. (Animate har för närvarande bara stöd för Illustrator-penslar från CC Libraries.) Du kan använda penselappen för Android och iOS om du vill lägga till nya penslar i CC Library. Om du klickar på en pensel i CC Library, läggs den till både på den globala panelen för penselbibliotek och i det aktuella dokumentet.

Du kan använda vilken pensel som helst som konstnärspensel eller mönsterpensel. Som standard läggs penslar till som konstnärspenslar. Använd alternativet Redigera pensel och välj Mönsterpensel som Penseltyp när du vill ändra penseln till en mönsterpensel.

Editing brushes

Redigeringsalternativ för penslar-ikonen öppnar dialogrutan för penselredigering för den valda penseln. Om du väljer en konstnärspensel för redigering, visas dialogrutan med alternativ för konstnärspenslar. Du kan ändra egenskaper såsom penselriktning, skalningspreferenser och överlappningspreferens och tillämpa ändringarna på befintliga linjer.

För mer information, se Arbeta med målarpenseln.

Alternativ för konstnärspensel

Förbättra linjer och former med verktyget för variabel bredd

Med verktyget Bredd kan du förbättra en linje genom att lägga till olika tjocklekar. Du kan spara den variabla bredden som en breddprofil och använda den på andra linjer. Du kan välja breddverktyget på verktygspanelen eller med kortkommandot (U).

När du rör musen över en linje med verktyget Bredd visas punkter (breddpunkter) med handtag (breddhandtag) på linjen. Du kan justera linjens bredd, flytta breddpunkten, kopiera breddpunkten och ta bort breddpunkten. Breddinformationen visas på infopanelen när du ändrar bredden för en linje.

Du kan också markera flera breddpunkter och utföra ovannämnda åtgärder (flytta, kopiera och ta bort).

Om det finns flera linjer justeras bara den aktiva linjen med breddverktyget. Om du vill ändra en linje för du musen över linjen med breddverktyget valt.

 Linjer med variabel bredd konverteras till enhetliga linjer om du öppnar en fil som innehåller en linje med variabel bredd med en äldre version av Animate.

Lägga till variabel bredd för en linje med verktyget Bredd

Så här lägger du till bredd för en linje:

 1. Rita en linje eller form med något av verktygen. Använd till exempel linjeverktyget.
Linje som skapats med linjeverktyget med linjestorlek 88, stilen Heldragen och med breddprofil 1.

 1. Välj breddverktyget  på verktygspanelen.
 2. För musen över linjen med breddverktyget valt. Då visas möjliga breddpunkter och breddhandtag. Verktyget ändrar också utseende till , vilket anger att breddverktyget är aktivt och att variabel bredd kan användas på linjen.
(A) Breddpunkt (B) Breddhandtag

 1. Markera punkten med breddverktyget och dra breddhandtaget utåt.

 Bredden begränsas till 100 pixlar på var sida om breddpunkten.

Lägg till bredd genom att dra utåt

 1. Du ser att den variabla bredden läggs till för linjen. För musen över linjen med breddverktyget valt. Då visas den nya breddpunkten och det nya breddhandtaget.
Variabel bredd läggs till för linjen med breddpunkt och breddhandtag markerade.

Flytta eller kopiera variabel bredd som använts på en linje

Du kan flytta eller kopiera breddpunkter som skapats för en linje, vilket i princip flyttar eller kopierar variabel bredd som använts på linjen. Så här flyttar du en breddpunkt:

 1. Välj breddverktyget  på verktygspanelen.
 2. För musen över linjen för att visa befintliga breddpunkter och markera den punkt du vill flytta. 
 3. Dra breddpunkten längs linjen.

 Breddpunktens förflyttning begränsas av nästföljande breddpunkt på vardera sida.

Flytta en breddpunkt

 1. Breddpunkten flyttas till sin nya plats, och linjen ändras på motsvarande sätt.
Breddpunkten flyttas till sin nya plats

Så här kopierar du en breddpunkt:

 1. Välj breddverktyget  på verktygspanelen.
 2. För musen över linjen för att visa befintliga breddpunkter och markera den punkt du vill kopiera.
 3. Håll Alt (Option på Mac) intryckt och dra breddpunkten längs linjen för att kopiera den markerade breddpunkten.

 Punktens förflyttning begränsas av nästföljande breddpunkt på vardera sida.

Kopiera en breddpunkt

 1. Breddpunkten kopieras. Detta ändrar även linjen på motsvarande sätt.
Breddpunkten kopieras

Ändra en linjes variabla bredd

När du ändrar en linjes variabla bredd vid en breddpunkt ändras den proportionellt på var sida om breddpunkten. Om du vill ändra bredden på bara den ena sidan av punkten gör du så här:
 1. Välj breddverktyget  på verktygspanelen.
 2. För musen över linjen för att visa befintliga breddpunkter och välj breddpunkt i ena änden av det breddhandtag som du vill ändra. 
 3. Håll Alt (alt på Mac) intryckt och dra breddhandtaget utåt för att ändra den valda breddpunkten.
Ändra en linjes bredd

 1. Breddpunkten flyttas och linjen ändras på motsvarande sätt. 
Breddpunkten flyttas asymmetriskt och linjen ändras på motsvarande sätt.

Ta bort en linjes variabla bredd

Så här tar du bort en breddpunkt:

 1. För musen över linjen och markera den breddpunkt du vill ta bort.
 2. Tryck på Backsteg eller Delete för att ta bort breddpunkten.
Breddpunkten tas bort och linjen ändras

Kontroller för verktyget Bredd

Följande tabell innehåller de kortkommandon som du kan använda när du arbetar med breddverktyget:

Åtgärder

Kortkommandon

Skapa olikformiga bredder

Alt+dra (Windows) eller Alternativ+dra (Mac OS)

Skapa en kopia av breddpunkten

Alt+dra breddpunkten (Windows) eller Alternativ+dra breddpunkten (Mac OS)

Kopiera och flytta alla punkter längs banan

Alt+Skift+dra (Windows) eller Alternativ+Skift+dra (Mac OS)

Markera flera breddpunkter och dra dem

Skift+klicka+dra

Ta bort markerade breddpunkter

Ta bort

Spara breddprofiler

När du har definierat linjebredden kan du spara profilen med variabel bredd i egenskapsinspektören.

 1. Markera den linje för vilken du tidigare lagt till variabel bredd.
 2. Klicka på +-knappen till höger om listrutan Bredd i egenskapsinspektören.
 3. Ange ett Profilnamn i dialogrutan Profil med variabel bredd.
 4. Klicka på OK.

 

A) Ikon för att spara breddprofil B) Ikon för att ta bort breddprofil C) Ikon för att återställa breddprofil

Du kan sedan använda breddprofiler på markerade banor genom att välja dem i listrutan Breddprofil på egenskapspanelen. Om en linje utan variabel bredd markeras, visas alternativet Likformigt i listan. Om du vill återställa standardbreddprofilen klickar du på knappen Återställ profiler.

Ikonen för att spara breddprofil är aktiverad när en profil med variabel bredd, utom standardbreddprofilen, är markerad på scenen. Du kan skapa egna linjeprofiler med breddverktyget och spara dem. Ikonen för att ta bort breddprofil är aktiverad när en anpassad breddprofil har valts i listrutan. Om du vill ta bort en anpassad profil kan du använda det här alternativet.

 Om du återställer standardbreddprofilen i egenskapsinspektören tas alla anpassade sparade profiler bort. Du kan också synkronisera anpassade, sparade profiler i molnet.

Direktförhandsvisning av färger

I funktionen för direktförhandsvisning av färger visas linje- och fyllningsfärger samtidigt som när du ritar en form på scenen. Detta gör att du kan förhandsvisa det nästan färdiga utseendet för en form när du ritar den. Funktionen är aktiverad för alla ritverktyg i Animate.

Funktionen Direktförhandsvisning av färger är även aktiverad för färgrutor i Animate. Detta gör att du kan förhandsvisa ändringar i linje- och fyllningsfärger för den markerade formen på scenen. Genom att placera pekaren över en färg kan du se färgändringen.

Direktförhandsvisning av färger är aktiverat för färgrutor på följande paneler:

 • Verktygspanelen
 • Egenskapsinspektören
 • Egenskapsinspektören för scenen
 • Egenskapsinspektören för text
 • Rutnät
 • Stödlinjer

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?