Här hittar du en lathund över tangentbordsgenvägar för Animate som du kan hämta och skriva ut.
Kortkommandon

Fil

Åtgärd Mac Windows
Importera bild/ljud/etc...  +   + 
Exportera film  +  +  +  +  +  +  
Öppna som bibliotek  +  +   +  + 

Visa

Åtgärd Mac Windows
Visa film i full storlek (100 %)  +   + 
Visa bildruta  +   + 
Visa alla  +   + 

Windows

Åtgärd Mac Windows
Visa/dölj bibliotek  +   + 
Kommentarurval  +   + 
Växla mellan läget Redigera film och Redigera symboler  +   + 
Visa/dölj tidslinje  +     +   +  + 

Redigera och ändra

Åtgärd Mac Windows
Grupp  +   + 
Dela upp grupp  +  + 
Dela upp  +   +  
Klistra in på plats  +  +   +  + 
Duplicera  +   + 
Markera allt  +   + 
Avmarkera alla  +  +   +  + 
Importera bibliotek  +  +   +  + 
Justera fönster  +   + 
Spara som  +  +   +  + 
Skala och rotera  +  +   +
Ta bort omformning  +  +   +  + 
Flytta fram  +   + 
Flytta bak  +   + 
Lägg överst  +  +   +  + 
Lägg underst  +  +   +  + 
Visa eller dölj Transformpanelen  +   + 
Smalare teckenmellanrum (kerning)  + +  +
Bredare teckenmellanrum (kerning)  +  +

Övriga åtgärder

Åtgärd Mac Windows
Ta bort rotering eller skalning från de markerade objekten   +    +       +    +  
Rotera markeringen 90 grader åt vänster   +    +      +    +  

Skala och/eller rotera markeringen med numeriska värden

  +    +      +    +  
Autoformaterar redigerarkoden   +     +     +    +  
Visa gömda tecken   +    +      +    +  
Förhindrar markering av valda objekt   +    +      +    +  
Visa och dölj linjalerna   +    +     +      +    +    +  
Visa överblicken för ramskriptet   +     +       +    +  
Visa och dölj formtipsen för övergångar   +     +      +    +  
Visa ett mindre område av ritningen i större detalj   +       +  
Visa ett större område av ritningen i mindre detalj   +       +  
Visa eller dölj panelen Justera   +     +  
Visa eller dölj panelen Färg   +    +     +    +  
Visa och dölj panelen Kompilatorfel    +       +  
Öppna ett nytt fönster i den främsta simuleringen som är en dubblett av det aktiva fönstret   +   +      +    +  
Visa eller dölj panelen Historik   +      +  
Visa eller dölj Informationspanelen   +      +  
Visa eller dölj panelen Bibliotek för det här dokumentet   +      +  
Visa eller dölj egenskapsverktyget   +      +  
Visa eller ändra en lista med scener i den aktuella filmen  +    + 
Välj färger från färgrutor och hantera färgrutor   +      +  
Visa eller dölj animeringstidslinjen och lagerkontroller   +    +      +    +  
Visa och dölj verktygsfältet för ritning   +      +  
Öka markeringsstorleken på cellanimeringen i båda riktningarna lika mycket  +  dra åt höger/vänster     +  dra åt höger/vänster
Flyttar hela intervallet av konturer för cellanimering åt höger respektive vänster.   +  dra åt höger/vänster    +  dra åt höger/vänster

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy