Användarhandbok Avbryt

Tangentbordsgenvägar för Animate

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt

Här hittar du en lathund över tangentbordsgenvägar för Animate som du kan hämta och skriva ut.

Kortkommandon

Fil

Åtgärd

Macintosh

Windows

Importera bild/ljud/etc...

 + 

 + 

Exportera film

 +  +  +

 +  +  +  

Öppna som bibliotek

 +  + 

 +  + 

Visa

Åtgärd

Macintosh

Windows

Visa film i full storlek (100 %)

 + 

 + 

Visa bildruta

 + 

 + 

Visa allt

 + 

 + 

Windows

Åtgärd

Macintosh

Windows

Visa/dölj bibliotek

 + 

 + 

Kommentarurval

 + 

 + 

Växla mellan läget Redigera film och Redigera symboler

 + 

 + 

Visa/dölj tidslinje

 +     + 

 +  + 

Redigera och ändra

Åtgärd Macintosh Windows
Grupp  +   + 
Dela upp grupp  +  + 
Dela upp  +   +  
Klistra in på plats  +  +   +  + 
Duplicera  +   + 
Markera allt  +   + 
Avmarkera alla  +  +   +  + 
Importera bibliotek  +  +   +  + 
Justera fönster  +   + 
Spara som  +  +   +  + 
Skala och rotera  +  +   +
Ta bort omformning  +  +   +  + 
Flytta fram  +   + 
Flytta bak  +   + 
Lägg överst  +  +   +  + 
Lägg underst  +  +   +  + 
Visa eller dölj Transformpanelen  +   + 
Smalare teckenmellanrum (kerning)  + +  +
Bredare teckenmellanrum (kerning)  +  +

Övriga åtgärder

Åtgärd Macintosh Windows
Ta bort rotering eller skalning från de markerade objekten   +    +       +    +  
Rotera markeringen 90 grader åt vänster   +    +      +    +  

Skala och/eller rotera markeringen med numeriska värden

  +    +      +    +  
Autoformaterar redigerarkoden   +     +     +    +  
Visa gömda tecken   +    +      +    +  
Förhindrar markering av valda objekt   +    +      +    +  
Visa och dölj linjalerna   +    +     +      +    +    +  
Visa överblicken för ramskriptet   +     +       +    +  
Visa och dölj formtipsen för övergångar   +     +      +    +  
Visa ett mindre område av ritningen i större detalj   +       +  
Visa ett större område av ritningen i mindre detalj   +       +  
Visa eller dölj panelen Justera   +     +  
Visa eller dölj panelen Färg   +    +     +    +  
Visa och dölj panelen Kompilatorfel    +       +  
Öppna ett nytt fönster i den främsta simuleringen som är en dubblett av det aktiva fönstret   +   +      +    +  
Visa eller dölj panelen Historik   +      +  
Visa eller dölj Informationspanelen   +      +  
Visa eller dölj panelen Bibliotek för det här dokumentet   +      +  
Visa eller dölj egenskapsverktyget   +      +  
Visa eller ändra en lista med scener i den aktuella filmen  +    + 
Välj färger från färgrutor och hantera färgrutor   +      +  
Visa eller dölj animeringstidslinjen och lagerkontroller   +    +      +    +  
Visa och dölj verktygsfältet för ritning   +      +  
Öka markeringsstorleken på cellanimeringen i båda riktningarna lika mycket  +  dra åt höger/vänster     +  dra åt höger/vänster
Flyttar hela intervallet av konturer för cellanimering åt höger respektive vänster.   +  dra åt höger/vänster    +  dra åt höger/vänster

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?