Kopiera egenskaperna som definierar en rörelseinterpolering på tidslinjen som ActionScript 3.0 och tillämpa rörelsen på en annan symbol, antingen på åtgärdspanelen eller i källfilerna (t.ex. klassfiler) för ett Animate-dokument som använder ActionScript 3.0.

Använd fl.motion-klasserna om du vill anpassa den Animate-genererade ActionScript-koden för ditt specifika projekt. Mer information finns i avsnittet om fl.motion-klasser i Språk- och komponentreferensen för ActionScript 3.0.

Kopiera rörelse som ActionScript 3.0

Med Kopiera rörelse som ActionScript 3.0 kan du fånga följande egenskaper för en rörelseinterpolering:

 • Position

 • Skala

 • Skeva

 • Rotation

 • Omformningspunkt

 • Färg

 • Blandningsläge

 • Orientering till bana

 • Inställningar för cachelagring som bitmapp

 • Övergång

 • Filter

 • 3D-rotation och position

 1. Markera det interpoleringsintervall på tidslinjen eller det objekt på scenen som innehåller den rörelseinterpolering som ska kopieras. Endast ett interpoleringsintervall eller interpolerat objekt kan markeras för kopiering som ActionScript 3.0.
 1. Gör något av följande:
 • Välj Redigera > Tidslinje > Kopiera rörelse som ActionScript 3.0.
 • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på interpoleringsintervallet eller den interpolerade instansen på scenen och välj Kopiera rörelse som ActionScript 3.0.