Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer

I Animate kan du arbeta med rörelseinterpoleringar som XML-filer. I Animate kan du använda följande kommandon på en rörelseinterpolering:

 • Kopiera rörelse som XML
 • Exportera rörelse som XML
 • Importera rörelse som XML

Kopiera rörelse som XML

Gör att du kan kopiera rörelseegenskaper tillämpade på objekt på scenen vid den specificerade bildrutan.

 1. Skapa en rörelseinterpolering.
 2. Markera en bildruta på tidslinjen.
 3. Välj Kommandon> Kopiera rörelse som XML.

Rörelseegenskapen kopieras till urklippshanteraren som XML-data. Du kan sedan välja valfritt textredigeringsprogram för att öppna XML-filen.

Exportera rörelse som XML

Gör att du kan exportera rörelseegenskaper tillämpade på objekt på scenen till en XML-fil som kan sparas.

 1. Skapa en rörelseinterpolering.
 2. Välj Kommandon > Exportera rörelse som XML.
 3. Bläddra till en plats där du vill spara filen.
 4. Ange ett namn på XML-filen och klicka på Spara.

Rörelseinterpoleringen exporteras som en XML-fil till den angivna platsen.

Importera rörelse som XML

Gör att du kan importera en befintlig XML-fil som innehåller definierade rörelseegenskaper.

 1. Markera ett objekt på scenen.
 2. Välj Kommandon > Importera rörelse som XML.
 3. Bläddra till platsen och markera XML-filen. Klicka på OK.
 4. I dialogrutan för att klistra in rörelse väljer du de egenskaper som du vill tillämpa på det markerade objektet.
 5. Klicka på OK.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto