Placera grafik i Flash

Importera grafik till Flash

I Adobe Flash Professional kan du använda grafik som skapats i andra program. Du kan importera vektorgrafik och bitmappar i en mängd olika filformat. Om du har QuickTime® 4 eller senare installerat på datorn kan du importera ytterligare vektor- eller bitmappfilformat. Du kan importera Adobe® FreeHand®-filer (version MX och tidigare) och Adobe® Fireworks® PNG-filer direkt till Flash Professional och bevara attributen från dessa format.

Grafikfiler som du importerar till Flash Professional måste ha en storlek på minst 2 x 2 pixlar.

Om du vill läsa in JPEG-filer till en Flash Professional SWF-fil under körning använder du åtgärden eller metoden loadMovie. Mer information finns i avsnittet om loadMovie (metoden MovieClip.loadMovie) i Språkreferens för ActionScript 2.0 och Arbeta med filmklipp i utvecklarhandboken för ActionScript 3.0.

I Flash Professional importeras vektorgrafik, bitmappar och bildsekvenser på följande sätt:

 • När du importerar Adobe® Illustrator®- och Adobe® Photoshop®-filer till Flash Professional kan du ange importalternativ som behåller det mesta av bildens visuella data, och du kan hantera redigering av vissa synliga attribut med redigeringsmiljön för Flash Professional.

 • När du importerar vektorbilder till Flash Professional från FreeHand markerar du alternativen för att behålla lager, sidor och textblock för FreeHand.

 • Om du importerar PNG-bilder från Fireworks, importerar du filer som redigeringsbara objekt som kan ändras i Flash Professional eller som förenklade filer som kan redigeras och uppdateras i Fireworks.

 • Markera alternativen för att behålla bilder, text och stödlinjer.

  Obs! Om du importerar en PNG-fil från Fireworks med klipp ut och klistra in konverteras filen till en bitmapp.

 • Vektorbilder från SWF- och WMF-filer (Windows® Metafile Format) som du importerar direkt till ett Flash Professional-dokument (i stället för till ett bibliotek) importeras som en grupp i det aktuella lagret.

 • Bitmappar (skannade foton, BMP-filer) som du importerar direkt till ett Flash Professional-dokument importeras som enstaka objekt i det aktuella lagret. I Flash Professional bevaras genomskinlighetsinställningarna för importerade bitmappar. Eftersom filstorleken för en SWF-fil kan öka när du importerar en bitmapp är det bra att komprimera importerade bitmappar.

  Obs! Det är inte säkert att bitmappsgenomskinlighet bevaras när bitmappar importeras med dra- och släpp-funktionen från ett program eller en dator till Flash Professional. Om du vill bevara genomskinligheten väljer du Arkiv > Importera till scen eller Importera till bibliotek vid importering.

 • Alla bildsekvenser (till exempel en PICT- eller BMP-sekvens) som du importerar direkt till ett Flash Professional-dokument importeras som nyckelbildrutor efter varandra i det aktuella lagret.

Filformat som stöds för import

Obs!

En fullständig lista med alla filformat som stöds av Flash för import, export eller redigering finns i TechNote Filformat som stöds.

Grafikformat

I Flash Professional kan du importera ytterligare vektor- eller bitmappfilformat, om du har QuickTime 4 eller senare installerat i datorn. Det är mycket användbart att använda Flash Professional med QuickTime 4 i projekt som man arbetar med tillsammans där de som skapar projekten arbetar på både Windows- och Macintosh-plattformar. QuickTime 4 utökar stöd för vissa filformat (inklusive PICT, QuickTime Movie med mera) till båda plattformarna.

Du kan importera följande vektor- eller bitmappfilformat till Flash Professional 8 eller senare, oavsett om du har QuickTime 4 installerat på datorn eller inte:

Filtyp

Filnamnstillägg

Windows

 Macintosh 

Adobe Illustrator (version 10 eller tidigare)

.ai

Adobe Photoshop

.psd

AutoCAD® DXF

.dxf

Bitmapp

.bmp

Enhanced Windows Metafile

.emf

FutureSplash Player

.spl

GIF- och animerad GIF

.gif

JPEG

.jpg

PNG

.png

Flash Player 6/7

.swf

Windows-metafil

.wmf

Adobe XML Graphic-fil

.fxg

Du kan bara importera följande bitmappfilformat till Flash Professional om du har QuickTime 4 eller senare installerat på datorn:

Filtyp

Filnamnstillägg

Windows

 Macintosh 

QuickTime-bild

.qtif

TIFF

.tif

Ljudformat

Flash kan importera följande ljudformat:

Filtyp

Filnamnstillägg

Windows

 Macintosh 

Adobe Soundbooth

.asnd

Wave

.wav

Audio Interchange File Format

.aiff

MP3

.mp3

Flash kan endast importera följande ljudformat om QuickTime 4 eller senare är installerat:

Filtyp

Filnamnstillägg

Windows

 Macintosh 

Audio Interchange File Format

.aiff

Sound Designer II

.sd2

QuickTime-filmer med enbart ljud

.mov, .qt

Sun AU

.au

System 7-ljud

.snd

Wave

.wav

Videoformat

Flash kan importera följande videoformat:

Filtyp

Filnamnstillägg

Windows

 Macintosh 

Video för Adobe Flash

.flv, .f4v

QuickTime Movie

.mov, .qt

Video för Windows

.avi

MPEG

.mpg, .m1v, .m2p, .m2t, .m2ts, .mts, .tod, .mpe, .mpeg

MPEG-4

.mp4, .m4v, .avc

Digitalvideo

.dv, .dvi

3GPP/3GPP2 för mobila enheter

.3gp, .3gpp, .3gp2, .3gpp2, .3p2

Importera grafik i Flash

I Flash Professional kan du importera grafik i olika filformat direkt till scenen eller till biblioteket.

Importera en fil till Flash

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill importera en fil direkt till det aktuella Flash Professional-dokumentet väljer du Arkiv > Importera > Importera till scen.

  • Om du vill importera en fil direkt till biblioteket för det aktuella Flash Professional-dokumentet väljer du Arkiv > Importera > Importera till bibliotek. (Om du vill använda ett biblioteksobjekt i ett dokument drar du det till scenen. )

 2. Välj ett filformat på snabbmenyn Filformat (Windows) eller Visa (Macintosh).
 3. Navigera till önskad fil och markera den. Om en importerad fil har flera lager kan det hända att nya lager skapas i Flash Professional beroende på vilken importfiltyp som används. Alla nya lager visas på tidslinjen.
 4. Klicka på Öppna.
 5. Om namnet på filen som du importerar avslutas med en siffra, och om det finns ytterligare sekvensiellt numrerade filer i samma mapp gör du på något av följande sätt:

  Obs! (Endast Windows 8) Om en PSD-fil som innehåller text importeras med alternativet Vektorkontur markerat kan du inte redigera vektorobjektets ankarpunkter. Detta beteende har observerats med PSD-filer som skapats med teckensnitt som inte finns i Windows 8.

  • Om du vill importera alla sekvensfiler klickar du på Ja.

  • Om du bara vill importera den angivna filen klickar du på Nej.

   Nedan följer exempel på filnamn som kan användas som en sekvens:

   Bild001.gif, Bild002.gif, Bild003.gif

   Fågel 1, Fågel 2, Fågel 3

   Vandra-001.ai, Vandra-002.ai, Vandra-003.ai

Klistra in en bitmapp från ett annat program direkt i det aktuella Flash-dokumentet

 1. Kopiera bilden i det andra programmet.
 2. I Flash Professional väljer du Redigera > Klistra in i mitten.

Importera FXG-filer

Med FXG-formatet kan du använda Flash för att utväxla bilder med andra Adobe-program, som Adobe Illustrator, Fireworks och Photoshop, och behålla all komplex bildinformation. Du kan importera FXG-filer (endast för version 2.0) till Flash och spara objektmarkeringar på scenen eller hela scenen i FXG-format. Mer information om FXG-filer finns i Om FXG-filer.

 • Om du vill importera en FXG-fil väljer du Arkiv > Importera > Importera till scenen eller Importera till biblioteket och markerar sedan den FXG-fil som du vill öppna.

AutoCAD DXF-filer

Flash Professional har stöd för AutoCAD® DXF-formatet i AutoCAD 10.

DXF-filer stöder inte standardsystemteckensnitt. I Flash Professional avbildas teckensnitt så korrekt som möjligt men det är inte säkert att resultatet blir som du har förväntat dig, särskilt för textjustering.

Eftersom DXF-formatet inte stöder heltäckande fyllningar, exporteras fyllda områden endast som konturer. Därför är DXF-formatet mest lämpligt för linjeritningar, till exempel planritningar och kartor.

Du kan importera tvådimensionella DXF-filer till Flash Professional. I Flash Professional finns det inte stöd för tredimensionella DXF-filer.

Även om det inte finns stöd för skalning i en DXF-fil i Flash Professional, produceras i alla importerade DXF-filer 12-tums x 12-tums filer som du kan skala med Ändra > Omforma> Skala. Även Flash Professional har bara stöd för ASCII DXF-filer. Om dina DXF-filer är binära konverterar du dem till ASCII innan du importerar dem till Flash Professional.

Läsa in bilder med ActionScript

Med ActionScript kan du läsa in externa bildfiler eller resurser från biblioteket vid körning.

Information om hur du arbetar med bilder och resurser i ActionScript finns i följande artikel:

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?