Alternativ för Spara för webben

Webbgrafikformat

Webbgrafikformat kan vara antingen bitmapp (raster) eller vektor. Bitmappsformat – GIF, JPEG, PNG och WBMP – är upplösningsberoende, vilket innebär att en bitmappsbilds dimensioner, och eventuellt bildkvalitet, ändras vid olika skärmupplösningar. Vektorformat – SVG och SWF – är upplösningsoberoende och kan skalas upp eller ned utan att bildkvaliteten påverkas. Vektorformaten kan också omfatta rasterdata. 

JPEG-optimeringsalternativ

JPEG är standardformatet för komprimering av halvtonsbilder som fotografier. Optimering av en bild i JPEG-format bygger på förlustkomprimering där data selektivt kasseras.

Optimeringsinställningar A. Filformatsmeny B. Meny för komprimeringskvalitet C. Optimeringsmeny

Kvalitet

Avgör komprimeringsnivån. Ju högre kvalitetsinställning du väljer, desto mer detaljskärpa bevaras av komprimeringsalgoritmen. När du använder en hög kvalitetsinställning får du emellertid större filstorlek än om du använder en lägre kvalitetsinställning. Visa den optimerade bilden med flera kvalitetsinställningar så att du kan hitta den bästa balansen mellan kvalitet och filstorlek.

Optimerad

Skapar en bättre JPEG-fil med något mindre storlek. Det optimerade JPEG-formatet rekommenderas för maximal filkomprimering. Vissa äldre webbläsare stödjer dock inte den här funktionen.

Progressiv

Visar bilden progressivt i webbläsaren. Bilden visas som en serie övertäckningar; det som syns är en lågupplöst version av bilden innan den hämtas helt och hållet. För alternativet Progressiv måste du använda det optimerade JPEG-formatet.

Obs!

Progressiva JPEG-bilder kräver mer RAM-minne för visning, och de stöds inte av vissa webbläsare.

Oskärpa

Anger mängden oskärpa som ska användas på bilden. Det här alternativet ger samma effekt som filtret Gaussisk oskärpa och gör att filen kan komprimeras mer, vilket ger mindre filstorlek. En inställning mellan 0,1 och 0,5 rekommenderas.

Bädda in färgprofil (Photoshop) eller ICC-profil (Illustrator)

Bevarar färgprofiler i den optimerade filen. Vissa webbläsare använder färgprofiler för färgkorrigering.

Matt

Anger en fyllningsfärg för pixlar som är genomskinliga i originalbilden. Klicka på färgrutan Matt och välj en färg i färgväljaren, eller välj ett alternativ på menyn Matt: Pipettfärg (om du vill använda färgen i pipettens provruta), Förgrundsfärg, Bakgrundsfärg, Vit, Svart eller Annan (om du vill använda färgväljaren).

Pixlar som är helt genomskinliga i originalbilden fylls med den valda färgen. Pixlar som är delvis genomskinliga i originalbilden blandas med den valda färgen.

Optimeringsalternativ för GIF och PNG-8

GIF är standardformatet för komprimering av bilder med enkla färger och skarpa detaljer, till exempel linjeteckningar, logotyper och illustrationer med text. Liksom GIF innebär formatet PNG-8 effektiv komprimering av enfärgade områden samtidigt som skarpa detaljer bevaras.

PNG-8- och GIF-filer har stöd för 8-bitarsfärg och kan alltså visa högst 256 färger. Processen för att bestämma vilka färger som ska användas kallas indexering (det är därför bilder i GIF- och PNG-8-format ibland kallas indexerade färgbilder). När en bild konverteras till indexerad färg skapas en färgtabell, där färgerna i bilden lagras och indexeras. Om originalbilden innehåller en färg som inte förekommer i färgtabellen väljs antingen den färg som är närmast i tabellen, eller så simuleras färgen med en kombination av tillgängliga färger.

Förutom att använda följande alternativ kan du även justera antalet färger i färgtabellen för bilden. Se Anpassa färgtabellen för GIF- och PNG-8-bilder.

Förlust (Endast GIF)

Komprimerar filstorleken genom att en del information tas bort. Ju högre inställningen för Förlust är, desto mer data kasseras. Du kan ofta använda ett förlustvärde på 5–10, och ibland upp till 50, utan att bilden försämras. Alternativet Förlust kan minska filstorleken med mellan 5 och 40 procent.

Obs!

Alternativet Förlust kan inte användas tillsammans med alternativet Sammanflätad eller med algoritmen Brus eller Mönstergitter.

Färger och metod för färgreducering

Anger en metod för att skapa färgtabellen och hur många färger den ska innehålla. Du kan välja någon av följande färgreduceringsmetoder:

Perceptuell Skapar en egen färgtabell genom att prioritera färger som det mänskliga ögat är mest mottagligt för.

Selektiv Skapar en färgtabell som påminner om färgtabellen Perceptuell, men prioriterar stora färgområden och bevarande av webbfärger. Den här färgtabellen ger vanligen bilderna högst färgtrohet. Selektiv är standardalternativet.

Adaptiv Skapar en anpassad färgtabell genom en jämn fördelning av färgerna från det spektrum som är vanligast i bilden. En bild med bara grönt och blått ger t.ex. en färgtabell som framför allt består av gröna och blå färger. I de flesta bilder är färgerna koncentrerade i vissa delar av spektrumet.

Restriktiv (webb) Använder den standardiserade färgtabellen med 216 färger som brukar användas i paletter i Windows och Mac OS 8-bitars (256 färger). Det här alternativet gör att inget webbläsargitter används på färgerna när bilden visas med 8-bitarsfärg. (Paletten kallas också den webbsäkra färgpaletten.) Eftersom filerna kan bli stora om du använder webbpaletten bör du använda den bara då det är viktigt att undvika gittereffekter i webbläsaren.

Egen Använder en färgpalett som du själv skapat eller ändrat. Om du öppnar en befintlig GIF- eller PNG-8-fil har den en egen färgtabell.

Obs!

Du kan anpassa färgtabellen på paletten Färgtabell i dialogrutan Spara för webben och enheter.

Svartvit, Gråskala, Mac OS, Windows Använder en färdig färgpalett.

Gitter och gittermetod

Avgör metod och mängd för gitter i program. Gitter är ett sätt att simulera färger som inte finns i färgvisningssystemet på din dator. Om du väljer ett högre gitterprocentvärde ser bilden ut att innehålla fler färger och detaljer, men det kan också öka filstorleken. För optimal komprimering använder du det lägsta procentvärde för gitter som ger den färgdetaljskärpa du vill ha. Bilder som framför allt innehåller rena färger kan fungera bra utan gitter. Bilder som innehåller halvtonsfärger (särskilt färgövertoningar) kan kräva gitter för att det inte ska uppstå randiga störningar.

GIF-bild med 0% gitter (vänster) och med 100% gitter (höger)

Du kan välja någon av följande gittermetoder:

Diffusion Använder ett slumpmässigt mönster som vanligen är mindre framträdande än mönstergitter. Gittereffekterna sprids över närliggande pixlar.

Mönster Använder ett rasterliknande fyrkantsmönster för att simulera alla färger som saknas i färgtabellen.

Brus Använder ett slumpmässigt mönster som liknar diffusionsgitter, men mönstret sprids inte över närliggande pixlar. Om du använder brusgitter uppstår inga skarvar.

Genomskinlighet och Matt

Avgör hur genomskinliga pixlar i bilden ska optimeras.

 • Om du vill göra helt genomskinliga pixlar genomskinliga och tona delvis genomskinliga pixlar med en färg, väljer du Genomskinlighet och sedan en matt färg.

 • Om du vill fylla helt genomskinliga pixlar med en färg och tona delvis genomskinliga pixlar med samma färg, väljer du en matt färg och avmarkerar Genomskinlighet.

 • Du väljer en färg för projektionsytan genom att klicka på färgrutan Projektionsyta och välja en färg i färgväljaren. Du kan också välja ett alternativ på menyn Matt: Pipettfärg (om du vill använda färgen i pipettens provruta), Förgrundsfärg, Bakgrundsfärg, Vit, Svart eller Annan (om du vill använda färgväljaren).

Obs!

Alternativen Förgrundsfärg och Bakgrundsfärg är endast tillgängliga i Photoshop.

Exempel på genomskinlighet och projektionsyta

A. Originalbild B. Genomskinlighet markerat med en matt färg C. Genomskinlighet markerat utan matt effekt D. Genomskinlighet avmarkerat med matt färg

Gitter för genomskinlighet

När alternativet Genomskinlighet är markerat kan du välja en gittermetod för delvis genomskinliga pixlar:

 • Inget genomskinlighetsgitter innebär att inget gitter används på delvis genomskinliga pixlar i bilden.

 • Diffusionsgitter för genomskinlighet innebär att ett slumpmässigt mönster som vanligen är mindre framträdande än mönstergitter används. Gittereffekterna sprids över närliggande pixlar. Om du väljer denna algoritm ska du även välja ett gitterprocentvärde som avgör mängden gitter som används i bilden.

 • Mönstergitter för genomskinlighet innebär att ett rasterliknande fyrkantsmönster används på delvis genomskinliga pixlar.

 • Brusgitter för genomskinlighet innebär att ett slumpmässigt mönster som liknar diffusionsalgoritmen används, men mönstret sprids inte över närliggande pixlar. Om du använder brusalgoritmen uppstår inga skarvar.

Exempel på mönstergitter för genomskinlighet (vänster) och när det används på en webbsidesbakgrund (höger)

Sammanflätning

Innebär att en lågupplöst version av bilden visas i webbläsaren medan den kompletta bildfilen läses in. Om du väljer det här alternativet får användarna intryck av att det går fortare att hämta bilden och ser samtidigt att hämtningen pågår. Däremot ökas filstorleken.

Webbfästa

Anger en toleransnivå för byte av färg till den närmaste motsvarigheten på webbpaletten (och förhindrar att gitter används på färger i en webbläsare). Om du anger ett högre värde byts fler färger ut.

Optimera genomskinlighet i GIF- och PNG-bilder

Med hjälp av genomskinlighet kan du skapa icke-rektangulära bilder för webben. Bakgrundsgenomskinlighet bevarar genomskinliga pixlar i bilden. Det gör att webbsidans bakgrund visas genom bildens genomskinliga områden. Bakgrundsprojektion simulerar genomskinlighet genom att fylla eller blanda genomskinliga pixlar med en matt färg som matchar webbsidans bakgrund. Bakgrundsprojektion fungerar bäst om webbsidans bakgrund är enfärgad och du vet vilken färg det är.

Använd alternativen för Genomskinlighet och Matt i dialogrutan Spara för webben och enheter om du vill ange hur genomskinliga pixlar ska optimeras i GIF- och PNG-bilder.

 • (GIF och PNG-8) Om du vill göra helt genomskinliga pixlar genomskinliga och tona delvis genomskinliga pixlar med en färg, väljer du Genomskinlighet och sedan en matt färg.
 • Om du vill fylla helt genomskinliga pixlar med en färg och tona delvis genomskinliga pixlar med samma färg, väljer du en matt färg och avmarkerar Genomskinlighet.
 • (GIF och PNG-8) Om du vill göra de pixlar som har mer än 50 % genomskinlighet helt genomskinliga och de pixlar som har 50 % genomskinlighet eller mindre helt ogenomskinliga, väljer du först Genomskinlighet och sedan Ingen på menyn Matt.
 • (PNG‑24) Om du vill spara en bild med flera nivåer av genomskinlighet (upp till 256 nivåer) väljer du Genomskinlighet. Alternativet Projektionsyta är inaktiverat eftersom genomskinlighet på flera nivåer gör det möjligt att tona en bild med valfri bakgrundsfärg.
Obs!

I webbläsare där PNG‑24-genomskinlighet inte kan användas, kan genomskinliga pixlar kanske visas mot en standardbakgrundsfärg, till exempel grå.

Du väljer en färg för projektionsytan genom att klicka på färgrutan Projektionsyta och välja en färg i färgväljaren. Du kan också välja ett alternativ på menyn Matt: Pipettfärg (om du vill använda färgen i pipettens provruta), Förgrundsfärg, Bakgrundsfärg, Vit, Svart eller Annan (om du vill använda färgväljaren).

Obs!

Alternativen Förgrundsfärg och Bakgrundsfärg är endast tillgängliga i Photoshop.

Visa färgtabellen för ett optimerat segment

Färgtabellen för ett segment visas på panelen Färgtabell i dialogrutan Spara för webben och enheter.

 Markera ett segment som är optimerat i GIF- eller PNG-8-format. Färgtabellen för det valda segmentet visas i färgtabellen i Spara för webben och enheter.

Om en bild innehåller flera segment kan färgerna i färgtabellen variera mellan olika segment (du kan förhindra det genom att först länka segmenten). Om du markerar flera segment som utnyttjar olika färgtabeller är färgtabellen tom och meddelandet ”Blandad” visas i statusfältet.

Anpassa färgtabellen för GIF- och PNG-8-bilder

Med färgtabellen i dialogrutan Spara för webben och enheter kan du anpassa färgerna i optimerade GIF- och PNG‑8-bilder. Genom att minska antalet färger kan du ofta få ned filstorleken utan att försämra bildens kvalitet.

Du kan lägga till och ta bort färger i färgtabellen, byta ut markerade färger mot webbkompatibla färger och låsa markerade färger för att förhindra att de tas bort från paletten.

Sortera en färgtabell

Välj en sorteringsordning på palettmenyn Färgtabell:

 • Osorterad återställer den ursprungliga sorteringsordningen.
 • Sortera efter nyans sorterar färgerna efter deras plats i standardfärgcirkeln (uttryckt som en gradangivelse mellan 0 och 360). Neutrala färger får nyansen 0 och placeras tillsammans med röda nyanser.
 • Sortera efter luminiscens sorterar färgerna efter deras ljusstyrka eller intensitet.
 • Sortera efter popularitet sorterar färgerna efter hur mycket de förekommer i bilden.

Lägga till en ny färg i färgtabellen

Du kan lägga till färger som utelämnades när färgtabellen skapades. När du lägger till en färg i en dynamisk tabell byts den färg i paletten ut som är närmast den nya färgen. När du lägger till en färg i en fast eller egen tabell läggs ytterligare en färg till i tabellen.

 1. Om några färger redan är valda i färgtabellen väljer du Avmarkera alla färger på palettmenyn Färgtabell.

 2. Välj en färg genom att göra något av följande:

  • Klicka på rutan Pipettfärg i dialogrutan Spara för webben och enheter och välj en färg från färgväljaren.

  • Välj pipettverktyget i dialogrutan Spara för webben och enheter och klicka i bilden.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på knappen Ny färg i färgtabellen.

  • Välj Ny färg på palettmenyn Färgtabell.

  • Om du vill byta färgtabell till en egen palett håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) när du lägger till den nya färgen.

   Den nya färgen visas i färgtabellen med en liten vit kvadrat längst ned till höger, vilket anger att färgen är låst. Om färgtabellen är dynamisk visas den ursprungliga färgen högst upp till vänster och den nya färgen längst ned till höger.

    

Välja färger i färgtabellen

En vit ram visas runt de valda färgerna i Färgtabell.

 • Välj en färg genom att klicka på den i färgtabellen.
 • Du kan markera flera färger samtidigt i färgtabellen genom att hålla ned Skift och klicka på ytterligare en färg. Alla färger i raderna mellan den första och den andra färgen som du klickade på markeras. Om du vill välja färger som inte finns bredvid varandra trycker du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på respektive färg. På palettmenyn Färgtabell finns även kommandon för att välja färger.
 • Om du vill välja en färg i förhandsvisningsbilden klickar du med pipettverktyget i förhandsvisningen i dialogrutan Spara för webben och enheter. Skift-klicka om du vill markera fler färger.
 • Om du vill avmarkera alla färger väljer du Avmarkera alla färger på palettmenyn Färgtabell.

Byta ut en färg

Du kan ändra en markerad färg i färgtabellen till något annat RGB-färgvärde. När du genererar om den optimerade bilden byts den markerade färgen ut mot den nya färgen överallt där den förekommer i bilden.

 1. Dubbelklicka på färgen i färgtabellen om du vill visa standardfärgväljaren.

 2. Markera en färg.

  Den ursprungliga färgen visas i färgrutans övre vänstra hörn och den nya färgen visas i det nedre högra hörnet. En liten kvadrat i färgrutans nedre högra hörn anger att färgen är låst. Om du byter ut färgen mot en webbsäker färg visas en liten vit romb i mitten av färgrutan.

 3. Gör något av följande om du vill återställa en utbytt färg till den ursprungliga:

  • Dubbelklicka på färgrutan för den utbytta färgen. Den ursprungliga färgen markeras i färgväljaren. Klicka på OK om du vill återställa färgen.

  • Om du vill återställa alla utbytta färger i en färgtabell (inklusive färger som har bytts ut mot webbsäkra färger) väljer du Byt tillbaka alla färger på palettmenyn Färgtabell.

Byta ut färger mot de närmaste motsvarigheterna på webbpaletten

Om du vill förhindra att gitter används för färgerna i en webbläsare, byter du ut dem till de närmaste motsvarigheterna på webbpaletten. Det här gör att gitter inte används för färgerna när de visas i webbläsare i Windows- och Macintosh-operativsystem som bara kan visa 256 färger.

 1. Markera en eller flera färger i den optimerade bilden eller i färgtabellen.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på knappen Webbväxla  på paletten Färgtabell.

  • Välj Flytta/Byt tillbaka markerade färger till/från paletten Webb på palettmenyn Färgtabell. Den ursprungliga färgen visas överst till vänster i färgrutan och den nya färgen visas längst ned till höger. En liten vit romb  som visas i mitten av färgrutan anger att färgen är webbsäker. En liten kvadrat i färgrutans nedre högra hörn anger att färgen är låst.

 3. Ange en bytestolerans genom att skriva ett värde för Webbfästa. Om du anger ett högre värde byts fler färger ut.

 4. Gör något av följande om du vill återställa de färger som har bytts ut:

  • Markera en färg som har bytts ut mot en webbsäker färg i färgtabellen och klicka på knappen Webbväxla  på paletten Färgtabell.

  • Om du vill återställa alla färger i en färgtabell som har bytts ut mot webbsäkra färger, väljer du Byt tillbaka alla färger på palettmenyn Färgtabell.

Omvandla färger till genomskinlighet

Du kan lägga till genomskinlighet i en optimerad bild genom att omvandla befintliga färger till genomskinlighet.

 1. Markera en eller flera färger i den optimerade bilden eller i färgtabellen.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på knappen Omvandla till genomskinligt på paletten Färgtabell.

  • Välj Omvandla markerade färger till genomskinliga/Ta bort omvandling av markerade färger från genomskinligt på palettmenyn Färgtabell.

   Genomskinlighetsrastret  visas i halva rutan för varje omvandlad färg. En liten kvadrat i färgrutans nedre högra hörn anger att färgen är låst.

 3. Gör något av följande om du vill återställa de färger som har omvandlats till genomskinlighet:

  • Markera de färger som du vill återställa och klicka på knappen Omvandla till genomskinligt eller välj Omvandla markerade färger till genomskinliga/Ta bort omvandling av markerade färger från genomskinligt på palettmenyn Färgtabell.

  • Om du vill återställa alla färger som har omvandlats till genomskinliga väljer du Ta bort omvandling av alla genomskinliga färger.

Låsa eller låsa upp en färg

Du kan låsa markerade färger i färgtabellen om du vill förhindra att de raderas när antalet färger minskas och om du vill förhindra att gitter används för dem i programmet.

Obs!

Du kan inte förhindra att gitter används för färgerna i en webbläsare genom att låsa dem.

 1. Markera en eller flera färger i färgtabellen.

 2. Lås färgen genom att göra något av följande:

  • Klicka på låsknappen .

  • Välj Lås/lås upp markerade färger på palettmenyn Färgtabell.

  En vit kvadrat  visas i det nedre högra hörnet på alla låsta färger.

 3. Lås upp färgen genom att göra något av följande:

  • Klicka på låsknappen .

  • Välj Lås/lås upp markerade färger på palettmenyn Färgtabell.

  Den vita kvadraten tas bort från färgrutan.

Ta bort valda färger

Du kan ta bort markerade färger från färgtabellen om du vill minska bildfilens storlek. När du tar bort en färg så återges områden av den optimerade bilden som tidigare innehöll den nu borttagna färgen med hjälp av den färg på paletten som är närmast.

När du tar bort en färg blir färgtabellen automatiskt en egen palett. Det beror på att paletterna Adaptiv, Perceptuell och Selektiv automatiskt lägger till den borttagna färgen på paletten igen när du optimerar om bilden. En egen palett förändras däremot inte när du optimerar om bilden.

 1. Markera en eller flera färger i färgtabellen.

 2. Ta bort färgen genom att göra något av följande:

  • Klicka på Ta bort-ikonen .

  • Välj Ta bort färg på palettmenyn Färgtabell.

Spara en färgtabell

Du kan spara färgtabeller från optimerade bilder för att använda dem med andra bilder och för att läsa in färgtabeller som har skapats i andra program. När du läser in en ny färgtabell i en bild ändras färgerna i den optimerade bilden till färgerna i den nya färgtabellen.

 1. Välj Spara färgtabell på palettmenyn Färgtabell.

 2. Ange ett namn för färgtabellen och välj en plats där du vill spara den. Som standard får färgtabellen filtillägget .act (Adobe färgtabell).

  Om du vill använda färgtabellen när du väljer optimeringsalternativ för en GIF- eller PNG-bild sparar du tabellen i mappen Optimerade färger, som du hittar i programmappen för Photoshop.

 3. Klicka på Spara.

  Obs!

  När du läser in tabellen igen, kommer alla utbytta färger att visas som fullständiga färgrutor och vara olåsta.

Läsa in en färgtabell

 1. Välj Läs in färgtabell på palettmenyn Färgtabell.

 2. Leta upp en fil som innehåller den färgtabell som du vill läsa in, dvs. en Adobe Color Table-fil (.act), en Adobe Color Swatch-fil (.aco) eller en GIF-fil (om du vill läsa in filens inbäddade färgtabell).

 3. Klicka på Öppna.

PNG‑24-optimeringsalternativ

Filformatet PNG-24 är lämpligt för komprimering av halvtonsbilder, men det skapar mycket större filer än JPEG-formatet. Fördelen med PNG-24 är att det kan bevara upp till 256 nivåer av genomskinlighet i en bild.

Genomskinlighet och Matt

Anger hur genomskinliga pixlar i bilden ska optimeras. Se Optimera genomskinlighet i GIF- och PNG-bilder.

Sammanflätning

Innebär att en lågupplöst version av bilden visas i webbläsaren medan den kompletta bildfilen läses in. Om du väljer det här alternativet får användarna intryck av att det går fortare att hämta bilden och ser samtidigt att hämtningen pågår. Däremot ökas filstorleken.

WBMP-optimeringsalternativ

Formatet WBMP är standardformatet för optimering av bilder för mobila enheter, t.ex. mobiltelefoner. WBMP stöder 1-bitsfärg, vilket innebär att WBMP-bilder bara innehåller svarta och vita pixlar.

Gitteralgoritmen och gitterprocentvärdet avgör metod och mängd för gitter i program. För optimalt utseende använder du det lägsta procentvärde för gitter som ger den detaljskärpa du vill ha.

Du kan välja någon av följande gittermetoder:

Inget gitter

Använder inget gitter alls, utan bilden ritas upp med helt svart och helt vita pixlar.

Diffusion

Använder ett slumpmässigt mönster som vanligen är mindre framträdande än mönstergitter. Gittereffekterna sprids över närliggande pixlar. Om du väljer denna algoritm ska du även välja ett gitterprocentvärde som avgör mängden gitter som används i bilden.

Obs!

Diffusionsgitter kan ge upphov till synliga skarvar mellan närliggande segment. Om du länkar segmenten sprids gittermönstret över alla länkade segment och skarvarna försvinner.

Mönster

Använder ett rasterliknande mönster för att fastställa pixelvärdena.

Brus

Använder ett slumpmässigt mönster som liknar diffusionsgitter, men mönstret sprids inte över närliggande pixlar. Om du använder brusalgoritmen uppstår inga skarvar.

SWF-optimeringsalternativ (Illustrator)

Filformatet Adobe Flash (SWF) är ett format för vektorbaserad grafik som används för att skapa skalbar, kompakt grafik för webben. Eftersom filformatet är vektorbaserat bibehålls bildkvaliteten oavsett upplösning. SWF-formatet är perfekt för animeringsbildrutor, men du kan även spara rasterbilder i SWF-format eller blanda raster- och vektorgrafik.

Förinställning

Anger den förkonfigurerade uppsättning alternativ som du vill använda i samband med exporter. Du kan skapa nya förinställningar genom att ange önskade alternativ och sedan välja Spara inställningar på panelmenyn. (Du öppnar panelmenyn genom att klicka på triangeln till höger om förinställningsmenyn.)

Flash Player-version

Anger den tidigaste versionen av Flash Player som har stöd för den exporterade filen.

Typ av export

Avgör hur lager exporteras. Välj AI-fil till SWF-fil om du vill exportera grafiken till en enda ram. Välj Lager till SWF-ramar om du vill exportera grafiken i varje lager till en separat SWF-bildruta för att skapa en animerad SWF.

Obs!

Markera AI-fil till SWF-fil om du vill behålla urklippsmasker för lager.

Kurvkvalitet

Använd det här alternativet om du vill ange precisionen för bézier-kurvor. Om du anger ett lågt värde minskar den exporterade filens storlek samtidigt som kurvkvaliteten försämras något. Om du anger ett högt värde ökar exaktheten vid återgivningen av bézier-kurvorna men även filstorleken.

Bildhastighet

Anger hur snabbt animeringen ska visas i ett Flash-visningsprogram. Det här alternativet är bara tillgängligt med alternativet Lager till SWF-ramar.

Slinga

Använd det här alternativet om du vill att animeringen ska upprepas kontinuerligt i stället för att spelas upp en enda gång när animeringen spelas upp i ett Flash-visningsprogram. Det här alternativet är bara tillgängligt med alternativet Lager till SWF-ramar.

Bevara utseende

Utökar linjer till linjeformade fyllningar och förenklar alla blandningslägen och all genomskinlighet som SWF-formatet inte kan hantera.

Bevara redigerbarhet

Omvandlar linjer till SWF-linjer och uppskattar eller ignorerar genomskinlighet som SWF-formatet inte kan hantera.

Obs!

SWF-formatet kan bara hantera opacitet på objektnivå.

Obs!

Använd kommandot Exportera i stället för kommandot Spara för webben och enheter om du vill behålla grafikens skiktordning genom att exportera varje lager till en separat SWF-fil. Sedan kan du importera de exporterade SWF-filerna till Adobe Flash samtidigt.

Komprimerad

Komprimerar den exporterade filen.

Skydda fil

Skyddar filen så att den inte kan importeras av andra program än Flash.

Text som konturer

Konverterar all text till konturer för att bevara utseendet. Om du ska redigera texten i Flash bör du inte använda det här alternativet.

SVG-optimeringsalternativ (Illustrator)

SVG är ett vektorformat som beskriver bilder som former, banor, text och filtereffekter. De färdiga filerna är komprimerade och ger högkvalitativ grafik på webben, i tryck och till och med på resursbegränsade, handhållna enheter.

Komprimerad

Skapar en komprimerad SVG-fil (SVGZ).

SVG-profiler

Anger dokumenttypsdefinitionen SVG XML för den exporterade filen.

SVG 1.0 och SVG 1.1 Passar SVG-filer som ska visas på en bordsdator. SVG 1.1 är den fullständiga versionen av SVG-specifikationen som SVG Tiny1.1, SVG Tiny1.1 Plus, SVG Tiny 1.2 och SVG Basic 1.1 tillhör.

SVG Basic 1.1 Passar SVG-filer som ska visas på medelstora enheter, t.ex. surfplattor. Kom ihåg att inte alla handdatorer kan hantera SVG Basic-profilen. Om du väljer det här alternativet är det därför inte säkert att SVG-filen kan visas på alla handdatorer. SVG Basic kan inte hantera icke-rektangulära urklipp och vissa SVG-filtereffekter.

SVG Tiny 1.1 och SVG Tiny 1.1+ Passar SVG-filer som ska visas på små enheter som mobiler. Kom ihåg att inte alla mobiltelefoner kan hantera SVG Tiny- och SVG Tiny Plus-profiler. Om du väljer något av de här alternativen är det därför inte säkert att SVG-filen kan visas på alla små enheter.

SVG Tiny 1.2 Passar SVG-filer som ska visas på flera olika enheter, från surfplattor och mobiltelefoner till bärbara och stationära datorer.
SVG Tiny kan inte hantera övertoningar, genomskinlighet, urklipp, masker, symboler eller SVG-filtereffekter. SVG Tiny Plus kan visa övertoningar och genomskinlighet, men kan inte hantera urklipp, masker, symboler eller SVG-filtereffekter.

Obs!

Ytterligare information om SVG-profiler finns i SVG-specifikationen på webbplatsen för World Wide Web Consortium (W3C) (www.w3.org).

Decimaler

Avgör precisionen för vektordata i SVG-filen. Du kan ange ett värde med mellan 1 och 7 decimaler. Ju högre värde, desto större filstorlek och bättre bildkvalitet.

Underordna teckensnitt

Styr vilka specialtecken som bäddas in från SVG-filen. Välj Inget på menyn Utbytbara teckensnitt om du är säker på att alla nödvändiga teckensnitt finns installerade på användarens dator. Välj alternativet Endast använda tecken om du bara vill ta med specialtecken för text som finns i den aktuella teckningen. Övriga värden (Vanligt engelskt, Vanligt engelskt och Använda specialtecken, Vanligt latinskt, Vanligt latinskt och Använda specialtecken, Alla specialtecken) är användbara om SVG-filens textinnehåll är dynamiskt (till exempel servergenererad text eller användarinteraktiv text).

Teckensnittstyp

Anger hur teckensnitt exporteras.

Adobe CEF Använder teckensnittsrekommendation för bättre återgivning av små teckensnitt. Den här teckensnittstypen kan hanteras av Adobe SVG Viewer men kan kanske inte hanteras av andra SVG-visningsprogram.

SVG Teckensnittsrekommendation används inte. Den här teckensnittstypen kan hanteras av alla SVG-visningsprogram.

Konvertera till konturer Konverterar typen till vektorsökvägar. Använd det här alternativet om du vill bevara textens utseende i alla SVG-visningsprogram.

Bildplats

Anger om bilderna ska bäddas in eller länkas. Filstorleken ökar om du bäddar in bilder, men det försäkrar å andra sidan att rastrerade bilder alltid är tillgängliga.

CSS-egenskaper

Bestämmer hur CSS-formatattribut ska sparas i SVG-koden. Med standardmetoden, Presentationsattribut, används egenskaper på den högsta nivån i hierarkin, vilket ger stor flexibilitet för specifik redigering och omformning. Med metoden Formatattribut skapas de mest läsbara filerna. Filstorleken kan dock öka. Välj den här metoden om SVG-koden ska användas i omformningar, till exempel omformningar med hjälp av XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation). Metoden Entitetsreferenser resulterar i kortare återgivningstider och mindre SVG-filstorlek. Metoden Formatelement används när filer delas med HTML-dokument. Om du markerar Formatelement kan du sedan ändra SVG-filen och flytta formatelement till en extern formatmallsfil som också fungerar som referens för HTML-filen. Men den här metoden ger också långsammare återgivning.

Kodning

Anger hur tecken kodas i SVG-filen. UTF-kodning (Unicode Transformation Format) stöds av alla XML-processorer. (UTF-8 är ett 8-bitars format och UTF-16 ett 16-bitars format.) Filens metadata bevaras inte med ISO 8859-1- eller UTF-16-kodning.

Optimera för Adobe SVG Viewer

Optimerar bilder för Adobe SVG Viewer.

Fler hjälpavsnitt

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto