Utdatainställningar för Spara för webben

Ställa in utdataalternativ

Utdatainställningar styr hur HTML-filer formateras, hur filer och segment namnges och hur bakgrundsbilder hanteras när du sparar en optimerad bild. Du anger dessa alternativ i dialogrutan Utdatainställningar.

Du kan spara utdatainställningarna och använda dem på andra filer.

 1. Gör något av följande när du vill öppna dialogrutan Utdatainställningar:

  • Välj Annan på popup-menyn i dialogrutan Spara optimerad eller Spara optimerad som när du sparar en optimerad bild.

  • Välj Ändra utdatainställningar på popup-menyn Optimera (till höger om menyn Förinställning) i dialogrutan Spara för webben och enheter.

 2. (Valfritt) Om du vill visa fördefinierade utdataalternativ väljer du ett alternativ på popup-menyn Inställningar.

 3. Redigera varje alternativuppsättning efter behov. Du kan växla till en annan uppsättning alternativ genom att välja en uppsättning på popup-menyn nedanför menyn Inställningar. Du kan också visa nästa uppsättning på menyn genom att klicka på Nästa eller föregående uppsättning genom att klicka på Föregående.

 4. (Valfritt) Spara utdatainställningarna genom att ange önskade alternativ och klicka på Spara. Skriv ett filnamn, välj en sökväg för filen och klicka på Spara.

  Du kan spara utdatainställningarna var du vill. Om du placerar filen i mappen optimerade utdatainställningar i Animate-mappen kommer filen att visas i popup-menyn Inställningar.

 5. (Valfritt) Läs in utdatainställningar genom att klicka på Läs in, välja en fil och klicka på Öppna.

HTML-utdataalternativ

Du kan ange följande alternativ under HTML:

XHTML-utdata

Skapar webbsidor som motsvarar XHTML-standarden vid export. Om du väljer XHTML-utdata inaktiveras andra utdataalternativ som kan orsaka konflikter med den här standarden. Om du väljer det här alternativet ställs alternativen Märkesstil och Attributstil in automatiskt.

Märkesstil

Anger gemener/versaler för taggar.

Attributstil

Anger gemener/versaler för attribut.

Indrag

Anger en metod för att dra in kodrader: med redigeringsprogrammets tabbinställningar, med ett angivet antal blanksteg eller utan indrag.

Radslut

Anger en plattform för radslutskompatibilitet.

Kodning

Anger en standardteckenkodning för webbsidan. (Alternativet är endast tillgängligt i Illustrator. Photoshop använder alltid UTF-8-kodning.)

Inkludera kommentarer

Lägger till förklarande kommentarer till HTML-koden.

Lägg alltid till Alt-attribut

Lägger till attributet ALT till IMG-element för överensstämmelse med vissa officiella webbstandarder.

Sätt alltid attribut inom citationstecken

Sätter citattecken runt alla taggattribut. Citattecken runt taggattribut krävs för kompatibilitet med vissa äldre webbläsare och för strikt HTML-kompatibilitet. Attribut bör emellertid inte alltid omges med citattecken. Citattecken används när det behövs för kompatibilitet med de flesta webbläsare när det här alternativet är avmarkerat.

Stäng alla taggar

Lägger till stängningsmärken till alla HTML-element i filen för överensstämmelse med XHTML.

Inkludera nollmarginaler i body-taggen

Tar bort interna standardmarginaler i ett webbläsarfönster. Lägger till taggar för marginalbredd, marginalhöjd, vänstermarginal och toppmarginal med värdena noll i brödtexttaggen.

Alternativ för segmentutdata

Du kan ange följande alternativ under Segment:

Generera tabell

Justerar segment med en HTML-tabell i stället för en övergripande formatmall (CSS).

Tomma celler

Anger hur tomma segment omvandlas till tabellceller. Markera GIF, IMG W&H om du vill använda en GIF-bild som består av en pixel med höjd- och breddvärden som anges i IMG-taggen. Markera GIF, TD W&H om du vill använda en GIF-bild som består av en pixel med höjd- och breddvärden som anges i TD-taggen. Markera NoWrap, TD B&H om du vill använda ett NoWrap-attribut för tabelldata och använda höjd- och breddvärdena som anges i TD-taggen.

TD W&H

Anger när bredd- och höjdattribut ska infogas för tabelldata: Alltid, Aldrig eller Auto (rekommenderad inställning).

Avstavningsceller

Anger när en rad och en kolumn med tomma celler ska placeras runt den genererade tabellen: Auto (den rekommenderade inställningen), Auto (längst ned), Alltid, Alltid (längst ned) eller Aldrig. Om du använder en tabellayout där segmentgränserna inte är justerade, kan du förhindra att tabellen delas upp i vissa webbläsare genom att lägga till avstavningsceller.

Generera CSS

Skapar en övergripande formatmall (CSS) i stället för en HTML-tabell.

Refererad

Anger hur segmentpositioner refereras i HTML-filen vid användning av CSS:        

Efter ID Placerar varje segment med hjälp av stilar som refereras av ett unikt ID.

Inline Lägger till formatelement i deklarationen av <DIV>-taggen i blockelementet.

Efter klass Placerar varje segment med hjälp av klasser som refereras av ett unikt ID.

Namnge standardsegment

Välj element på menyerna eller ange text i fälten för att skapa standardnamn för segment. Elementen omfattar dokumentnamn, ordet segment, siffror eller bokstäver som anger segment eller överrullningslägen, datum när segmentet skapades, skiljetecken eller inget.

Bakgrund, utdatainställningar

Du kan ange följande alternativ i delen Bakgrund i dialogrutan Utdatainställningar:

Visa dokument som

Välj Bild om du vill att webbsidan ska visa en bild eller en heltäckande färg som bakgrund bakom den aktuella bilden. Välj Bakgrund om du vill att webbsidan ska visa de optimerade bilderna som en upprepad bakgrund.

Bakgrundsbild

Ange var bildfilen finns eller klicka på Välj och markera en bild. Den fil du anger visas som en upprepad bakgrund bakom den optimerade bilden på webbsidan.

Färg

Klicka på rutan Färg och välj en bakgrundsfärg med färgväljaren eller välj ett alternativ på popup-menyn.

Spara filer, utdatainställningar

Du kan ange följande alternativ under Spara filer i dialogrutan Utdatainställningar:

Namnge filer

Välj element på menyerna eller ange text i rutorna som ska kombineras till standardnamn för alla filer. Elementen omfattar dokumentnamn, segmentnamn, överrullningsläge, segment för utlösare, datum när filen skapades, segmentnummer, skiljetecken och filtillägg. Vissa alternativ är bara relevanta om filen innehåller segment eller överrullningslägen.

I textrutorna kan du ändra ordningen och formateringen för delar av filnamnet (du kan t.ex. ange ett rollover-läge med en förkortning i stället för hela ordet).

Filnamnskompatibilitet

Markera ett eller flera alternativ om du vill göra filnamnet kompatibelt med operativsystemen Windows (tillåter längre filnamn), Mac OS och UNIX.

Placera bilder i mapp

Anger ett mappnamn där optimerade bilder sparas (endast tillgängligt för dokument som innehåller flera segment).

Kopiera bakgrundsbild vid sparande

Bibehåller en bakgrundsbild som angetts i inställningar för Bakgrund.

Infoga rubrik- och copyrightinformation i en bild

Du kan lägga till rubrik- och copyrightinformation i en webbsida genom att ange uppgifterna i dialogrutan Dialogrutan Filinformation. Rubrikinformation visas i webbläsarens namnlist när bilden exporteras med en HTML-fil. Copyrightinformationen visas inte i webbläsaren, men den läggs till i HTML-filen som en kommentar och i bildfilen som metadata.

 1. Välj Arkiv > Filinformation.

 2. Ange en rubrik som ska visas i webbläsarens namnlist genom att skriva önskad text i textrutan Dokumenttitel under Beskrivning i dialogrutan Filinformation.

 3. Skriv copyrightinformationen i textrutan Copyright-text under Beskrivning i dialogrutan Filinformation.

 4. Klicka på OK.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto