Användarhandbok Avbryt

Nyheter i Bridge

Läs om nyheterna i den senaste versionen av Bridge.

De viktigaste nya funktionerna

Oktober 2022-versionen (version 13)

Workflow Builder

Skapa ytterligare innehållspaneler och arbeta med resurser från flera mappar samtidigt

Stöd för ACR-sidvagn

Frigör paneler och placera dem på en andra bildskärm för att få ut mesta möjliga av din flerbildskonfiguration.

Workflow Builder

Anpassa enkelt programmets gränssnitt genom att ändra ordning på panelerna så att de passar din arbetsstil.

Workflow Builder

Sök efter en filtyp eller en målprodukt och ange enkelt associationer i dialogrutan Filtypsassociation (FTA)

Stöd för ACR-sidvagn

Konfigurera en innehållspanel för att alltid visa hela innehållet i en mapp, inklusive dess undermapp.

Övriga förbättringar

Ändra ordning på arbetsytor, dölj dem eller ta bort anpassade arbetsytor via den nya dialogrutan Redigera arbetsyta.

Tidigare versioner av Bridge

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto