Installationsfel och lösningar för Acrobat

Se Åtgärda fel med dina Adobe-program om du fick en felkod eller ett felnummer. Se tabellen nedan om du fick ett specifikt felmeddelande utan felkod.

Fel

Meddelande

Lösning

Installationen misslyckades

Installationsprogrammet påträffade ett fel som gjorde att installationen misslyckades. Kontakta programvarutillverkaren för hjälp.

Installationen fastnar på en slumpmässig procentandel

Installationen fastnar på en slumpmässig procentandel

Fel – OS stöds inte

Operativsystem utan stöd

Oförenligt program vid installation av Acrobat

Stäng följande program om du vill fortsätta:
<Applikationsnamn>

Programmet kan inte nå eller ansluta till Adobes servrar

Det går inte att nå Adobes servrar. Kontrollera brandväggsinställningarna, se till att tidsinställningarna på datorn är korrekta och försök igen.

Fel – Disken är full

Installationen har slutförts med fel på grund av lågt hårddiskutrymme
eller Installationen misslyckades på grund av lågt diskutrymme

Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme

Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme. Kontrollera minimikraven och frigör diskutrymme för att försöka igen

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online