Ljud och video spelas inte upp i Live-vyn

Ljud och video spelas inte upp i Live-vyn

Ljud och video spelas inte upp i Live-vyn i Dreamweaver 2015.2. Men mediefiler spelas upp som de ska när de visas i webbläsare.

Detta problem uppstår både i Windows och Mac OS.

Om du har infogat MP3- och MP4-filer i tidigare versioner än 2015.2 av Dreamweaver, spelas inte sådana ljud- och videofiler upp i Live-vyn i version 2015.2 och senare. När sådana filer infogades i tidigare versioner av Dreamweaver lades inte attributet 'type' till motsvarande kod.

På grund av kodekändringar som utfördes med anledning av integrering med CEF i Dreamweaver 2015.2, spelas inte ljud- och videofiler med attributet 'type' i koden upp i Live-vyn.

Lösning: Ta bort attributet 'type' eller infoga ljud/video-filerna direkt

Ta bort attributet 'type eller infoga MP3- och MP4-filerna direkt som 'src' i taggen <ljud> eller <video>.

Exempel:

HTML-ljud:

<audio controls>
  <source src="../Cadbury.mp3">
  <source src="../Cadbury.wav">
</audio>

HTML-video:

<video controls>
  <source src="../H264-big_buck_bunny.mp4">
  <source src="../big_buck_bunny.ogg">
</video>
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto