Konfigurera Subversion med SSH i Dreamweaver

Konfigurera SSH-åtkomst utan lösenord

Innan du konfigurerar Subversion eller Dreamweaver för SVN+SSH, skapa ett RSA-nyckelpar och konfigurera den publika nyckeln på servern. Denna publika/privata nyckeln används för att autentisera med servern istället för att lagra och skicka lösenordet i oformaterad text. (Det är möjligt att konfigurera SSH utan att använda nyckelpar. Adobe rekommenderar dock inte det på grund av bristen på säkerhet.)

För att konfigurera RSA-nycklar, skapa privata/publika RSA-nyckelpar på klientdatorn. Lägg upp den privata nyckeln på servern och autentisera sedan nyckeln på servern. Adobe rekommenderar även att SSH-anslutningen testas efteråt för att verifiera att den är korrekt konfigurerad.

Obs!: Åtkomst till klientdatorn (datorn du ansluter från) krävs för att slutföra de här stegen. Dessa steg kräver även åtkomst till servern (t.ex. direkt via SSH/FTP). På Windows krävs åtkomst till en SSH-klient (t.ex. TortoiseSVN) och ett program som genererar RSA-nycklar (t.ex. PuTTYgen). Till Mac OS medföljer en SSH-klient och en nyckelgenerator.

Skapa RSA-nycklar på Mac OS

Utför nedanstående steg på klientdatorn:

 1. Öppna ett terminalfönster.
 2. Ange följande kommando och tryck sedan på retur:

  ssh-keygen -t rsa

 3. När du uppmanas att spara nyckeln, tryck på retur för att välja den förvalda platsen.
 4. (Valfritt) Ange ett lösenord till nyckeln och tryck sedan på retur. Om du har angett ett lösenord, ange det igen för att att bekräfta och tryck sedan på retur.

  Ett bekräftelsemeddelande visas med information om att de privata och publika nycklarna har sparats, inklusive lagringsplatsen och namnen.

 5. För att kopiera den publika nyckeln till servern, ange ett kommando som liknar följande men ersätt Kontonamn och Servernamn:

  scp .ssh/id_rsa.pub Kontonamn@Servernamn:~/temp_rsa.pub

 6. Ansluta till servern via SSH. Ange ett kommando som liknar följande men ersätt Kontonamn och Servernamn:

  ssh -l Kontonamn@Servernamn

 7. Ange ditt lösenord för att logga in.

  Obs!: Om du kan logga in utan att behöva ange ett lösenord har din dator/inloggning redan auktoriserats på servern. Hoppa över nästa avsnitt och gå direkt tillTesta SSH-anslutningen nedan

Skapa RSA-nycklar på Windows

Utför nedanstående steg på klientdatorn:

 1. Om ditt program för att generera RSA-nycklar (t.ex.PuTTYgen).
 2. Generera ett RSA-nyckelpar.
 3. Spara den privata och publika nyckeln. Återstående steg förutsätter att du använde namnen privat_nyckel och publik_nyckel respektive.
 4. Lägg upp din publik_nyckel på ~/ genom att använda namnet temp_rsa.pub på din server (t.ex. direkt eller via SSH/FTP).
 5. Anslut till servern via SSH. Förutsatt att du använder TortoiseSVN, ange ett kommando som liknar följande men ersättKontonamn och Servernamn:

  tortoiseplink Kontonamn@Servernamn

 6. Ange ditt lösenord för att logga in.

  Obs!: Om du kan logga in utan att behöva ange ett lösenord har din dator/inloggning redan auktoriserats på servern. Hoppa över nästa avsnitt och gå direkt tillTesta SSH-anslutningen nedan

Konfigurera nyckeln på servern.

Utför följande steg på servern (t.ex. direkt eller via SSH/FTP).

 1. Kontrollera att .ssh-mappen finns på servern. Ange följande kommando och tryck sedan på retur:

  ls -al ~/.ssh

 2. Gör något av följande:

  • Om resultatet frånls-kommandot indikerar att mappen inte finns, skapa mappen och auktorisera den med nyckeln på servern. Ange följande kommandon och tryck på retur efter var och ett:

   mkdir ~/.ssh
    
   mv ~/temp_rsa.pub ~/.ssh/authorized_keys
    
  • Om mappen redan finns, lägg till nyckeln på serverns auktoriseringslista. Ange följande kommandon och tryck på retur efter var och ett:

   cat ~/.ssh/authorized_keys ~/temp_rsa.pub > temp_keys
    
   mv temp_keys ~/.ssh/authorized_keys

Testa SSH-anslutningen

När du har slutfört stegen ovan, testa för att kontrollera att du kan ansluta till servern via SSH utan att du behöver ange ett lösenord.

Om du kan ansluta men måste ange ett lösenord, upprepa stegen som rör servern här ovan. Överväg att göra om det från början genom at skapa ett nyckelpar på klienten och sedan upprepa återstående steg.

Obs! Tänk på att ange korrekt antal bitar för din server när du genererar nycklar. 2048 bitar är relativt vanligt. Kontrollera dock antalet med din webbvärd ifall du är osäker.

Om du fortfarande inte kan ansluta utan att behöva ange ett lösenord, se OpenSSH eller din webbvärd för vidare hjälp.

Konfigurera Subversion för användning med SSH

För att konfigurera Subversion för användning med SSH, lägg till sökvägen till din SSH-klient och din inloggningsinformation till Subversions konfigurationsfil.

Obs! Denna information förutsätter att du Windows-användare använder TortoiseSVN och att Mac-användare använder Mac OS SSH-klient.

Sökväg till Subversions konfigurationsfil

För att slutföra dessa steg, öppna först Subversions konfigurationsfil för redigering. Konfigurationsfilen finns i en av följande mappar:

 • Windows 7 och Vista

  C:\Användare\Ditt användarnamn\AppData\Roaming\Subversion\config
 • Windows XP

  C:\Documents and Settings\Ditt användarnamn\Application Data\Subversion\config
 • Mac OS X

  /Användare/Ditt användarnamn/.subversion/config

Konfigurera Subversion för Mac OS

 1. Använd Terminalen för att leta upp mappen .subversion i din användarmapp så som anges här ovan. (Välj Gå > Gå till mapp i Finder eller använd ett kommando som liknar ls -al ~/.subversion i Terminalen.)
 2. Sökvägen till SSH är vanligtvis ”/usr/bin/ssh”. Om du är osäker, ange which ssh i Terminal.
 3. Öppna Subversions konfigurationsfil för redigering med ett textredigeringsprogram (t.ex. nano, pico etc.).

  Ange t.ex. nano ~/.subversion/config
  i Terminal.
 4. Ange följande i tunnelsektionen (under[tunnels]):

  ssh = $SVN_SSH /usr/bin/ssh

  Obs! För att använda nyckelbaserad autentisering, lägg till -i PathToKey. T.ex. ssh = $SVN_SSH /usr/bin/ssh -i PathToKey

  Du kan även ange användarnamnet och lösenordet i denna sökväg genom att lägga till-l Användarnamn -pw Lösenord. Denna metod är dock inte säker och rekommenderas således inte av Adobe.


 5. Spara och stäng konfigurationsfilen.

Konfigurera Subversion för Windows

 1. I Windows Utforskaren, leta upp mappen .subversion i din användarmapp så som anges här ovan.
 2. Öppna filen i en vanlig textredigerare, t.ex. Anteckningar.
 3. I sektionen [tunnels], ange var SSH-klienten finns. Denna plats beror på var du har installerat den.

  Öppna filen och ange följande i tunnelsektionen (under [tunnels]):

  ssh = $SVN_SSH C:/PathToSSHClient/tortoiseplink.exe

  Obs! För att använda nyckelbaserad autentisering, lägg till -i PathToKey. T.ex. ssh = $SVN_SSH C:/PathToSSHClient/tortoiseplink.exe -i
  PathToKey


  Du kan även ange användarnamnet och lösenordet i denna sökväg genom att lägga till-l Användarnamn -pw Lösenord. Denna metod är dock inte säker och rekommenderas således inte av Adobe.

 4. Spara och stäng konfigurationsfilen.

Konfigurera din hemsida för att använda Subversion med SSH

 1. Öppna din Dreamweaver webbplatsdefinition och välj sedan versionskontroll från kategorilistan.
 2. Välj Subversion från Åtkomstmenyn.
 3. Välj SVN + SSH för protokollet.
 4. Ange din serveradress i serveradressfältet.
 5. Ange databassökvägen i fältet Databassökväg ifall den inte ingår i din serveradress.
 6. Endast Dreamweaver CS4:
  1. Om din server inte använder den förvalda SSH-porten (22), välj Icke-förvalt och ange sedan serverport.
  2. Ange användarnamn och lösenord. Lämna de här fälten tomma för anonym inloggning.

   Obs! Användarnamnet och lösenordet tas INTE ifrån Dreamweaver. Det enda sättet att skicka användaren är att ange Kontonamn@Servernamn i servernamnsfältet.
 7. Klicka på testknappen för att testa anslutningen.

 8. Stäng dialogrutan Webbplatsdefinition.
 9. Väl lokal vy eller databasvy i filpanelen.
 10. Högerklicka (Windows) eller tryck på Ctrl + klicka (Mac OS) på rotmappen för att visa menyn.

 11. Välj Versionskontroll > Hämta senaste versioner för att uppdatera fillistan.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto