Fel vid enkel installation i Dreamweaver CS5.5

Fel vid enkel installation: ”Android SDK gick inte att installera”

När du klickar på enkel installation för Android SDK i dialogrutan för konfiguration av programramverk i Dreamweaver CS5.5 visas följande felmeddelande:

”Det gick inte att installera Android SDK. Välj en annan mapp och försök igen.”

Lösning 1: Installera uppdateringen 11.5.1 för Dreamweaver CS5.5

Viktigt: Starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Så här installerar du uppdateringen automatiskt:

 1. Öppna Dreamweaver CS5.5.
 2. Välj Hjälp > Uppdateringar.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att söka efter, ladda ned och installera uppdateringen 11.5.1.

 4. När uppdateringen har installerats startar du om datorn.

Om du vill installera uppdateringen manuellt:

  Mac OS
 1. Om diskavbildningen AdobeDreamweaver-11.5-All-Update öppnas automatisk, gå vidare till steg 3. Dubbelklicka annars på den hämtade filen för att öppna diskavbildningen.

 2. Dubbelklicka på mappen AdobeDreamweaver-11.5-All-Update för att öppna den.
 3. Dubbelklicka på programmet AdobePatchInstaller och följ sedan anvisningarna på skärmen.
 4. När uppdateringen har installerats startar du om datorn.
  Windows
 1. Extrahera innehållet i den nedladdade ZIP-filen.

  Obs! ZIP-filer är komprimerade filer som innehåller andra filer. På Windows 7 och Vista, extrahera ZIP-filens innehåll genom att högerklicka på den, välj Extrahera alla och öppna sedan den nya mappen Camera_Raw_5_6_updater. På Windows XP, extrahera ZIP-filens innehåll genom att högerklicka på den och välj Öppna med > Komprimerad mapp och dra alla filer och mappar till skrivbord.

 2. Dubbelklicka på det körbara programmet AdobePatchInstaller och följ sedan anvisningarna på skärmen.

 3. När uppdateringen har installerats startar du om datorn.

Använd enkel installation efter att du har uppdaterat Dreamweaver för att installera Android SDK:

 1. Öppna Dreamweaver.
 2. Välj Plats > Mobilprogram > Konfigurera programramverk.
 3. Klicka på enkel installation. Följ eventuella anvisningar på skärmen för att slutföra installationen av Android SDK.

Lösning 2: Installera Android SDK manuellt

Obs! Dessa instruktioner är avsedda att ge en överblick över de steg som krävs för att installera och konfigurera Android SDK för användning med PhoneGap i Dreamweaver. SeAndroid Developers-dokumentationen för den senaste och mest omfattande informationen.

För att installera Android SDK:

 1. Hämta den senaste versionen av Android SDK-startpaket till ditt operativsystem.

 2. Gör något av följande:

  • Mac OS: Extrahera innehållet i ZIP-filen till önskad plats (t.ex. /android-sdk).
  • Windows: Om du har hämtat installationsprogrammet (.exe-fil), dubbelklicka på det och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. Om du har laddat ned ZIP-filen, extrahera dess innehåll till önskad plats (t.ex. C:\android-sdk).
 3. Öppna Android SDK-hanteringsprogram genom att dubbelklicka på android-filen (android.bat-filen på Windows) i mappen/tools i Android SDK (/android-sdk/tools/android eller C:\android-sdk\tools\android.bat).

  Ett kommandoradsfönster öppnas och sedan öppnas hanteringsprogrammet till Android SDK.

 4. Uppdatera Android SDK Tools till den senaste versionen.
 5. Installera Android SDK Platform-verktygen.
 6. Installera en eller flera AVD (Android 2.2/API 8 rekommenderas).

Ange sökvägen till Android SDK i Dreamweaver när du har installerat det:

 1. Öppna Dreamweaver.
 2. Välj Plats > Mobilprogram > Konfigurera programramverk.
 3. Ange mappens sökväg eller leta fram och välj mappen där du har installerat Android SDK.
 4. Klicka på Spara.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto