Kör Dreamweaver i selektivt startläge och diagnostiskt läge

Vissa program och tjänster i din dator kan hamna i konflikt med Dreamweaver. Detta gäller både de program som du startar manuellt och de som startar automatiskt, och körs i bakgrunden. Inaktivera övriga program genom att starta systemet i diagnostiskt läge eller selektivt startläge. Om problemet inte uppstår i dessa alternativa lägen är det troligtvis ett annat program som körs i normalläge som orsakar konflikten.

 1. Om problemet kvarstår provar du något av följande alternativlägen (beroende på operativsystem och Dreamweaver-version):

Försök köra Dreamweaver efter att du stängt alla övriga program

Spara alla data, stänga alla öppna program och inaktivera verktygen som körs i bakgrunden för att fastställa vad som förhindrar Dreamweaver.

 1. Välj Fil > Avsluta och stäng alla synliga, öppna dokument och program.
 2. Stäng så många program som möjligt via meddelandefältet.
 3. Avsluta återstående program via fliken Program i Aktivitetshanteraren. Tryck Ctrl+Alt+Delete för att komma åt den.
 4. Endast för avancerade användare: Avbryt alla tjänster som du känner igen via kontrollpanelen för tjänster. Följande programtyper används ibland som tjänster: antivirusprogram, spionprogram, fjärrstyrning, webbservrar, programservrar och databasservrar. Du kommer åt kontrollpanelen för tjänster i Windows genom att högerklicka på Den här datorn och välja Hantera i snabbmenyn. Expandera sedan Tjänster och program och välj Tjänster. Du kan även gå till kontrollpanelen för tjänster via Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Administrationsverktyg > Tjänster.

Stänga program i meddelandefältet (systemfältet)

 1. Leta reda på meddelandefältet (systemfältet) i som finns i aktivitetsfältet längst ner till höger på skärmen.

 2. Klicka på programikonen i meddelandefältet för att öppna snabbmenyn. I vissa fall högerklickar du för att öppna snabbmenyn. I andra fall måste du vänsterklicka.
 3. Välj lämpligt alternativ som avsluta, stäng eller inaktivera för att stänga varje program. Det är viktigt att du inaktiverar virusskydd och din personliga brandvägg tillfälligt.

Stänga program via dialogrutan Aktivitetshanteraren

 1. Tryck på Ctrl+Alt+Delete och sedan på Aktivitetshanteraren. Välj fliken Program.
 2. Markera det program som ska stängas.
 3. Klicka på Avsluta aktivitet för varje objekt som inte avslutas via standardmetoden Fil > Avsluta.

Starta Dreamweaver när alla program har avslutats eller inaktiverats via meddelandefältet eller Aktivitetshanteraren. Om det nu går att starta Dreamweaver efter ett tidigare misslyckat försök, beror problemet på ett annat program.

Ta reda på vilket program som orsakar problemet

 1. Starta om datorn för att återaktivera alla program.
 2. Inaktivera alla program förutom ett och öppna Dreamweaver.
 3. Upprepa proceduren tills du har hittat källan till problemet.

Försök köra Dreamweaver i diagnostiskt startläge (Dreamweaver 8 och tidigare i Windows XP).

Gör en ren start (kallas även diagnostiskt startläge) i Windows XP för att inaktivera mindre viktiga startprogram och tjänster. Om problemet inte uppstår efter en ren start, är det troligtvis ett annat program som körs i normalläge som orsakar konflikten. Mer information om hur du lokaliserar problematiska program och tjänster finns på Microsofts supportwebbplats.

Obs! Kontrollera att ditt Windows-konto har administratörsbehörigheter innan du utför en ren start. Utan administratörsbehörigheter är det inte säkert att du kan återgå till normalläge.

Så här startar du i diagnostiskt startläge (Windows XP):

 1. Klicka på startknappen och välj Kör.
 2. Ange msconfig i fältet Öppna text. Dialogrutan Systemkonfigurationsverktyget visas.

  Obs!
  Filen msconfig.exe är inte förinstallerad i Windows 2000 men kan hämtas på internet.
 3. På fliken Allmänt väljer du Diagnostiskt startläge.
 4. Klicka på OK och starta om datorn vid uppmaning.

 5. Försök köra Dreamweaver efter att du har startat om i diagnostiskt startläge. Om inget problem uppstår orsakas konflikten av ett annat program eller en tjänst som körs i bakgrunden.
 6. När du har testat Dreamweaver kör du msconfig på nytt och anger normalt startläge.
 7. Starta om datorn i normalt startläge.

Försök köra Dreamweaver i selektivt startläge (Dreamweaver CS3 i Windows XP)

Inaktivera mindre viktiga startprogram och tjänster i Windows XP genom att välja selektivt startläge. Om Dreamweaver inte fungerar som vanligt kan du prova att köra programmet i selektivt startläge. Om problemet inte uppstår i selektivt startläge är det troligtvis ett annat program som körs i normalläge som orsakar konflikten. Mer information om hur du lokaliserar problematiska program och tjänster finns på Microsofts supportwebbplats.

Obs! Kontrollera att ditt Windows-konto har administratörsbehörigheter innan du använder selektivt startläge. Utan administratörsbehörigheter är det inte säkert att du kan återgå till normalläge.

Så här startar du i selektivt startläge (Windows XP):

 1. Klicka på startknappen och välj Kör.
 2. Ange msconfig i fältet Öppna text. Dialogrutan Systemkonfigurationsverktyget visas.
 3. På fliken Allmänt väljer du Diagnostiskt startläge. Se bilden ovan.
 4. Klicka på fliken Tjänster och aktivera licenstjänsten FLEXnet.
 5. Gå tillbaka till fliken Allmänt. Om licenstjänsten FLEXnet är aktiverad ska det selektiva startläget vara valt.
 6. Klicka på OK och starta om datorn vid uppmaning.

 7. Försök köra Dreamweaver efter att du har startat om i selektivt startläge. Om inget problem uppstår orsakas konflikten av ett annat program eller en tjänst som körs i bakgrunden.
 8. Efter att du har testat Dreamweaver kör du msconfig på nytt, anger Normalt startläge och startar om.

Försök köra Dreamweaver i selektivt startläge (Dreamweaver CS3 och 8 i Windows Vista)

Inaktivera mindre viktiga startprogram och tjänster i Windows Vista genom att välja selektivt startläge. Om Dreamweaver inte fungerar som vanligt kan du prova att köra programmet i selektivt startläge. Om problemet inte uppstår i selektivt startläge är det troligtvis ett annat program som körs i normalläge som orsakar konflikten. Mer information om hur du lokaliserar problematiska program och tjänster finns på Microsofts supportwebbplats.

Obs! Kontrollera att ditt Windows-konto har administratörsbehörigheter innan du använder selektivt startläge. Utan administratörsbehörigheter är det inte säkert att du kan återgå till normalläge.

Så här startar du i selektivt startläge (Windows Vista):

 1. Klicka på Start och ange msconfig i rutan Påbörja sökning. Tryck sedan på Retur.
 2. Dialogrutan Systemkonfiguration visas.
 3. På fliken Allmänt väljer du Selektiv start.
 4. Avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt under Selektiv start.
 5. Klicka på fliken Tjänster och sedan på Inaktivera alla.
 6. Återaktivera de här fyra tjänsterna:
  • Licenstjänsten FLEXnet (krävs för att aktivera Adobe CS3)
  • Grupprincipklient (krävs för att starta Vista)
  • Plug and Play (krävs för att aktivera Vista)
  • Schemaläggaren (krävs för att starta Vista)
 7. Klicka på Använd och sedan på OK. Starta om Windows för att tillämpa ändringarna.
 8. Försök köra Dreamweaver efter att du har startat om i selektivt startläge. Om inget problem uppstår orsakas konflikten av ett annat program eller en tjänst som körs i bakgrunden.
 9. Efter att du har testat Dreamweaver kör du msconfig på nytt, anger Normalt startläge och startar om.

Obs!: Om du inte har aktiverat Plug And Play-tjänsten och ombeds att aktivera Vista i selektivt startläge, måste du starta om datorn i säkert läge (ändra via F8-tangenten vid start). Gå sedan tillbaka till msconfig och starta om i normalläge.

Ytterligare information

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto