Datorn kan inte försättas i viloläge om Dreamweaver körs | Windows

Problem

Om datorn försätts i viloläge när Dreamweaver körs, vaknar den upp automatiskt.

Orsak

Detta beror på att Dreamweaver ställer in en väckningstimer, som förhindrar att datorn försätts i viloläge.

Om du avslutar Dreamweaver rensas väckningstimern, och datorn försätts i viloläge som förväntat.

Obs!

Att inaktivera ”Tillåt väckningstimer” i Avancerad Ströminställning (Advanced Power Setting) löser inte problemet.

Lösning

Installera Dreamweaver CC 2015.3 korrigeringsfil för att lösa detta problem. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto