Översikt

Funktionen Lägg till användare via CSV som finns tillgänglig på användarsidan låter en administratör skapa flera användar-konton i Admin Console genom att använda en CSV-fil. Status och framsteg för processen med att skapa användarkonto visas på sidan Resultat gruppåtgärder Du kan när som helst avbryta bearbetningen av skapandet av användarkonto.

Lägg till användare via CSV

För mer information om att arbeta med användare i Admin Console, se Hantera användare.

Filkrav

Följande är bearbetningskrav som administratören måste uppfylla innan en fil laddas upp:

 • Filformat och rubriker
 • Fildata eller radkrav

Filformat och rubriker

 • Filerna är i Comma-Separated Values (CSV)-format och har suffixet .csv. Varje registrering är på en separat rad som avgränsas av en radbrytning (CRLF). Exempelvis aaa,bbb,ccc CRLF. För mer information, se RFC 4180 (CSV fil-specifikation).
 • Kolumnrubriken gäller. Rubrikraden är obligatorisk.För mer information om obligatoriska fält eller tillvalsfält och filformat, se tabellen CSV-filformat i Hantera användare.

Obs!

CSV-filerna som du laddar upp måste använda kommatecken (",") som avgränsare för att separera fält. 

I vissa regioner använder operativsystemet ett semikolon (";") som fältavgränsare. Detta får Microsoft Excel att spara filerna med semikolon som avgränsare, vilket får bearbetningen att misslyckas. Du kan tillfälligt uppdatera de regionala inställningarna för att lösa problemet.

Tillfällig lösning

Viktigt:

De ändringar som beskrivs i det följande kan påverka andra program och kalkylblad. Gör således den ändring som krävs i CSV och återställ sedan dessa inställningar. 

Windows 10

 1. Gå till Windows Inställningar.

 2. Gå till Tid & Språk > Region & Språk > Ytterligare datum, tid  & regionala inställningar > Byt datum, tid & nummerformat

 3. I rullgardinslistan Format, välj Engelska (Storbritannienvälj).

Windows 7

 1. Gå till Kontrollpanelen > Alla kontrollpanelsobjekt > Region och Språk.

 2. I rullgardinslistan Format, välj Engelska (Storbritannien).

Fildata eller radkrav

Filen kan innehålla upp till 5 000 rader. Se till att följande krav uppfylls för varje rad:

 • Den består av en giltig e-postadress.
 • Produktprofilerna (eller konfigurationerna) är giltiga om de finns.
 • Ett land, om det finns, är giltigt och ett land där Adobe bedriver verksamhet.
 • Alternativ, om de finns, är giltiga.

Filbearbetning

När en fil bearbetas, baserat på den specifika domänen, bearbetas varje post enskilt enligt följande tabell.

När bearbetningen är slutförd e-postas en sammanfattning till den administratör som initierat processen. Om importåtgärden avbryts upphör bearbetningen. De rader som redan har bearbetats återställs dock inte.

Identitetstyper Åtgärd Undantag
Federated ID
 • Användaruppgift skapas med det specifieradeanvändarnamnet.
 • Kontoläggs till specificerade produktprofiler.
 • E-postadress används inte utom för att avgöra domän.
 • Inget e-postmeddelande skickas till användaren.
 • Användarnamnfinns
 • Ett land, om det finns, är inte öppet för Adobe-verksamhet*
 • Beroende på vilken typ av organisation eller avtal det gäller sker något av följande om inte tillräckligt många licenser är tillgängliga via den angivna produktprofilen:
  • Team: Felet För få licenser inträffar
  • VIP: Konto läggs till i angivna produktprofiler. Men eftersom licenskvoten överskrids är produkterna inte tillgängliga för användaren
  • ETLA: Konto läggs till i angivna produktprofiler. Användare får åtkomst till de angivna produkterna. Du slutdebiteras vid förnyelse
Enterprise  ID
 • Ett konto skapas med angiven e-postadress.
 • Kontoläggs till specifierade produktkonfigurationer.
 • Ett välkomstmeddelande skickas till användaren.
 • Har redan en inbjudan som pågår eller så finns det ett konto med den angivna e-postadressen
 • Ett land, om det finns, är inte öppet för Adobe-verksamhet*
 • Beroende på vilken typ av organisation eller avtal det gäller sker något av följande om inte tillräckligt många licenser är tillgängliga via den angivna produktprofilen:
  • Team: Felet För få licenser inträffar
  • VIP: Konto läggs till i angivna produktprofiler. Men eftersom licenskvoten överskrids är produkterna inte tillgängliga för användaren
  • ETLA: Konto läggs till i angivna produktprofiler. Användare får åtkomst till de angivna produkterna. Du slutdebiteras vid förnyelse
Adobe ID
 • Skicka inbjudan till användarens e-postadress.
 • Inget konto skapas.
 • Inbjudan hör samman med de listade produktprofilerna.
 • Om kontot finns, lägg till det till produktprofilerna.
 • Har redan en inbjudan som pågår eller så finns det ett konto med den angivna e-postadressen.
 • Ett land, om det finns, är inte öppet för Adobe-verksamhet*
 • Beroende på vilken typ av organisation eller avtal det gäller sker något av följande om inte tillräckligt många licenser är tillgängliga via den angivna produktprofilen:
  • Team: Felet För få licenser inträffar
  • VIP: Konto läggs till i angivna produktprofiler. Men eftersom licenskvoten överskrids är produkterna inte tillgängliga för användaren
  • ETLA: Konto läggs till i angivna produktprofiler. Användare får åtkomst till de angivna produkterna. Du slutdebiteras vid förnyelse

*Adobe-tjänster och -programvara lyder under amerikanska exportlagar som begränsar export och användning av Adobe-tjänster och -programvara i vissa regioner, inklusive men inte begränsat till Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien och Krimhalvön i Ukraina.

Obs!

Funktionen Importera användare har inte stöd för användarsmeknamn som har specialtecken, t.ex. komma (,) och semikolon (;).

Prestandainformation

Om du vill undvika att överlasta, är en arbetscykelregel på 66,6 % en del av bearbetningen. Om tiden för att bearbeta en post skiljer sig från det rullande medelvärdet med mer än 10 % justeras hastigheten så att behandling av förfrågningar bara förbrukar 2/3 av realtiden.

Dessutom begränsar en driftteamshanterad hastighetsstyrning även bearbetningshastigheten. Om hastighetsstyrningen är explicit inställd är styrningen av arbetscykeln inaktiverad. Det finns ett API-anrop för att växla tillbaka till arbetscykelbaserad hastighetsstyrning.

Det visar antalet förfrågningar som bearbetas per sekund för dig för att ge feedback gällande prestandan.

Målhastigheten för skapandet av 1 000 konton som vart och ett läggs till i 2 produktkonfigurationer är 1 konto/sekund, då räknas inte arbetscykeln på 66,6 %, så den synbara bearbetningshastigheten blir 0,66 konton/sekund eller ca 40 konton/minut. Att skapa 1 000 konton med den här hastigheten tar 25 minuter. Att skapa 5 000 konton med den här hastigheten tar två timmar och fem minuter.

Felsökning

Avsnittet Felsökning hjälper dig att felsöka felmeddelanden eller andra problem som kan uppstå vid användning av funktionaliteten massimport med Adobe Admin Console.

Uppladdningsfel

Ibland misslyckas filuppladdningen om vissa villkor inte uppfylls.

Rubriker (första raden på CSV) saknas eller är ogiltiga

Felmeddelande visas vid följande villkor:

 • Filen är inte i CSV-format.
 • En kolumnrubrik (till exempel e-post) som krävs är ogiltig eller saknas.
 • En obligatorisk kolumn saknas.
headers_are_missing

Gör så här:

 • Använd bara formatet .csv-fil.
 • Se till att kolumnrubrikerna är giltiga.
 • Se till att kolumnrubrikerna är giltiga.

För mer information om obligatoriska fält eller tillvalsfält och filformat, se tabellen CSV-filformat i hantera användare.

Fel vid tolkning av data (till exempel ogiltiga roller eller produktkonfigurationer)

Felmeddelandet visas vid följande villkor:

 • När de kolumnrubriker (till exempel E-post) som krävs finns, men motsvarande radvärden saknas.
error_parsing

Se till att du anger motsvarande värden för varje rad.

Bearbetningsfel

Ett bearbetningsfel uppstår om systemet inte klarar av att bearbeta datarader i den uppladdade filen. För att information om detta, se Resultat gruppåtgärder.

INTERNAL_SERVER_ERROR

FeletINTERNAL_SERVER_ERROR orsakas av Gateway timeout Den visar INTERNAL_SERVER_ERROR i kolumnen STATUS på felsökningsskärmen.

InternalServerError

Du kan försöka igen senare.

Användaren redan tillagd

Om du laddar upp befintliga användare igen utan att göra några förändringar visar den Användaren redan tillagd i kolumnen STATUS på felresultatskärmen.

Användaren redan tillagd

Se till att du inte laddar upp befintliga användare igen. Ta bort rader som innehåller befintliga användares uppgifter.

Fel vid tolkning av data (till exempel ogiltiga roller eller produktkonfigurationer)

Om de kolumnrubriker som krävs (till exempel E-post) finns, men motsvarande radvärden saknas, visas meddelandet Fel vid tolkning av data i STATUS-kolumnen på resultatskärmen.

error_parsing_-_fileuploadedbutnotprocessed

Se till att du anger motsvarande värden för varje rad.

Domänen hittades inte i din organisation

Felet uppstår för Enterprise ID eller Federated ID-användare om domänen inte uppfyller följande kriterier:

 • Ett giltigt Domännamn i Domän-kolumnen
 • E-post Id med giltigt domännamn
 • Användarnamnmed giltigt domännamn

Meddelandet Domänen hittades inte i din organisation visas i STATUS-kolumnen på resultatskärmen.

domain_was_not_found-fileuploadedbutnotprocessed

Obs!

Felet inträffar när du använder det ogiltiga domännamnet, det betyder att din organisation inte gör anspråk på eller litar på domänen.

Gör så här:

 • Ange giltigt Domännamn i Domän-kolumnen.
 • Ange giltigt epost id baserat på Identitetstyp
 • Ange giltigtanvändarnamn baserat på Identitetstyp

Landskoden måste vara ett ISO-3166 värde med två tecken

Felet uppstår för Enterprise ID eller Federated ID-användare om Landskodsrubriken eller datavärdena eller båda saknas.

Meddelandet ”Landskoden måste vara ett ISO-3166 värde med två tecken” visas i STATUS-kolumnen på resultatskärmen.

country_code_-_fileuploadedbutnotprocessed

Se till att du anger kolumnrubriken Landskod och motsvarande giltiga radvärden.

Om du fortfarande har problem med att massöverföra användare, skapa ett ärende, starta en chatt eller hantera ett befintligt ärende via supportfliken i Admin Console om du är en system- eller supportadministratör.

För mer hjälp, se Skapa ett supportärende.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy