Felsökning av massöverföring av användare via CSV | Adobe Admin Console

Översikt

Funktionen Lägg till användare via CSV som finns tillgänglig på användarsidan låter en administratör skapa flera användar-konton i Admin Console genom att använda en CSV-fil. Status och framsteg för processen med att skapa användarkonto visas på sidan Resultat gruppåtgärder Du kan när som helst avbryta bearbetningen av skapandet av användarkonto.

Lägg till användare via CSV

För mer information om att arbeta med användare i Admin Console, se Hantera användare.

Filkrav

Följande är bearbetningskrav som administratören måste uppfylla innan en fil laddas upp:

 • Filformat och rubriker
 • Fildata eller radkrav

Filformat och rubriker

 • Filerna är i Comma-Separated Values (CSV)-format och har suffixet .csv. Varje registrering är på en separat rad som avgränsas av en radbrytning (CRLF). Exempelvis aaa,bbb,ccc CRLF. För mer information, se RFC 4180 (CSV fil-specifikation).
 • Kolumnrubriken gäller. Rubrikraden är obligatorisk.För mer information om obligatoriska fält eller tillvalsfält och filformat, se tabellen CSV-filformat i Hantera användare.
Obs!

CSV-filerna som du laddar upp måste använda kommatecken (",") som avgränsare för att separera fält. 

I vissa områden använder operativsystemet ett semikolon (";") som fältavgränsare. Detta får Microsoft Excel att spara filerna med semikolon som avgränsare, vilket får bearbetningen att misslyckas. Du kan tillfälligt uppdatera de regionala inställningarna för att lösa problemet. Alternativt, när filen sparas i Excel, välj Spara som och spara filen som CSV genom att välja kodtypen UTF -8.

Tillfällig lösning

Viktigt:

De ändringar som beskrivs i det följande kan påverka andra program och kalkylblad. Gör således den ändring som krävs i CSV och återställ sedan dessa inställningar. 

 1. Gå till Windows Inställningar.

 2. Gå till Tid & Språk > Region & Språk > Ytterligare datum, tid  & regionala inställningar > Byt datum, tid & nummerformat

 3. I rullgardinslistan Format, välj Engelska (Storbritannienvälj).

 1. Gå till Kontrollpanelen > Alla kontrollpanelsobjekt > Region och Språk.

 2. I rullgardinslistan Format, välj Engelska (Storbritannien).

Data eller radkrav

Se till att följande krav uppfylls för varje datarad:

 • Den består av en giltig e-postadress.
 • Produktprofilerna (eller konfigurationerna) är giltiga om de finns.
Obs!

Om du är en Team-kund, ändrar du kolumntiteln för Produktinställningar till Team-produkter. För uppgifterna i kolumnen anger du produktnamn (inte produktprofilnamn).

 • Alternativ, om de finns, är giltiga.
Obs!

Landskoder måste ha två bokstäver ISO 3166 (alpha-2-koder).

Krav på filstorlek

CSV-filen kan innehålla upp till 25 000 rader (5 000 för optimal prestanda). Om   filen överstiger 5 000 rader kommer du att uppleva prestandaproblem när filen bearbetas i administratörskonsolen (se följande avsnitt Filhantering). Vi avvisar dock alla CSV-filer som överstiger 25 000 rader.

Om du har ett krav på att ladda upp mer än 25 000 användare rekommenderar vi något av följande:

 1. Dela upp din CSV i flera filer på 25 000 rader (max).  Använd 5000 rader eller mindre för optimal prestanda.
 2. Använd Adobes Användarsynkroniseringsverktyg.Ett kommandoradsverktyg som flyttar användar- och gruppinformation från organisationens företagskatalog (som Active Directory eller annat LDAP-system) till organisationens katalog i Adobe Admin Console.
 3. Använd Adobes User Management REST API.Du kan integrera detta API i organisationens administrativa program och processer.
 4. Om du har konfigurerat Federated ID på Admin Console med Microsoft Azure eller Google Google-federationen, använd deras Admin Console anslutningar. Se Ställ in Google Federation för SSO med Adobe eller Ställ in SSO med Azure AD Connector.
 5. Om du inte kan använda någon av ovanstående metoder för att massuppladda användare, logga in på Admin Console, navigera till Support och kontakta Adobes kundtjänst.

Filbearbetning

När en fil bearbetas, baserat på den specifika domänen, bearbetas varje post enskilt enligt följande tabell.

När bearbetningen är slutförd e-postas en sammanfattning till den administratör som initierat processen. Om importåtgärden avbryts upphör bearbetningen. De rader som redan har bearbetats återställs dock inte.

Identitetstyper

Åtgärd

Undantag

Federated ID

 • Användaruppgift skapas med det specifierade användarnamn.
 • Konto läggs till i angivna produktprofiler.
 • E-postadress används inte utom för att avgöra domän.
 • Ett e-postmeddelande skickas till användaren om meddelandeinställningen för produktprofilen är aktiverad.

 • Användarnamn finns
 • Ett land, om det finns, är inte öppet för Adobe-verksamhet*
 • Beroende på vilken typ av organisation eller avtal det gäller sker något av följande om inte tillräckligt många licenser är tillgängliga via den angivna produktprofilen:
  • Team: Felet För få licenser inträffar
  • VIP: Konto läggs till i angivna produktprofiler. Men eftersom licenskvoten överskrids är produkterna inte tillgängliga för användaren
  • ETLA: Konto läggs till i angivna produktprofiler. Användare får åtkomst till de angivna produkterna. Du slutdebiteras vid förnyelse

Enterprise  ID

 • Ett konto skapas med angiven e-postadress.
 • Konto läggs till specificerade produktkonfigurationer.
 • Ett välkomstmeddelande skickas till användaren.

 • Har redan en inbjudan som pågår eller så finns det ett konto med den angivna e-postadressen
 • Ett land, om det finns, är inte öppet för Adobe-verksamhet*
 • Beroende på vilken typ av organisation eller avtal det gäller sker något av följande om inte tillräckligt många licenser är tillgängliga via den angivna produktprofilen:
  • Team: Felet För få licenser inträffar
  • VIP: Konto läggs till i angivna produktprofiler. Men eftersom licenskvoten överskrids är produkterna inte tillgängliga för användaren
  • ETLA: Konto läggs till i angivna produktprofiler. Användare får åtkomst till de angivna produkterna. Du slutdebiteras vid förnyelse

Adobe ID

 • Ett konto skapas med angiven e-postadress.
 • Inbjudan hör samman med de listade produktprofilerna.
 • Om kontot finns, lägg till det till produktprofilerna.
 • Ett välkomstmeddelande skickas till användaren.

 • Ett konto med angiven e-postadress finns redan.
 • Ett land, om det finns, är inte öppet för Adobe-verksamhet*
 • Beroende på vilken typ av organisation eller avtal det gäller sker något av följande om inte tillräckligt många licenser är tillgängliga via den angivna produktprofilen:
  • Team: Felet För få licenser inträffar
  • VIP: Konto läggs till i angivna produktprofiler. Men eftersom licenskvoten överskrids är produkterna inte tillgängliga för användaren
  • ETLA: Konto läggs till i angivna produktprofiler. Användare får åtkomst till de angivna produkterna. Du slutdebiteras vid förnyelse

* Adobe-tjänster och -programvara lyder under amerikanska exportlagar som begränsar export och användning av Adobe-tjänster och -programvara i vissa regioner, inklusive men inte begränsat till Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien och Krimhalvön i Ukraina.

Obs!

Funktionen Importera användare har inte stöd för användarsmeknamn som har specialtecken, t.ex. komma (,) och semikolon (;).

Prestandainformation

Om du vill undvika att överlasta, är en arbetscykelregel på 66,6 % en del av bearbetningen. Om tiden för att bearbeta en post skiljer sig från det rullande medelvärdet med mer än 10 % justeras hastigheten så att behandling av förfrågningar bara förbrukar 2/3 av realtiden.

Dessutom begränsar en driftteamshanterad hastighetsstyrning även bearbetningshastigheten. Om hastighetsstyrningen är explicit inställd är styrningen av arbetscykeln inaktiverad. Det finns ett API-anrop för att växla tillbaka till arbetscykelbaserad hastighetsstyrning.

Det visar antalet förfrågningar som bearbetas per sekund för dig för att ge feedback gällande prestandan.

Målhastigheten för skapandet av 1 000 konton som vart och ett läggs till i 2 produktkonfigurationer är 1 konto/sekund, då räknas inte arbetscykeln på 66,6 %, så den synbara bearbetningshastigheten blir 0,66 konton/sekund eller ca 40 konton/minut. Att skapa 1 000 konton med den här hastigheten tar 25 minuter. Att skapa 5 000 konton med den här hastigheten tar två timmar och fem minuter.

Felsökning

Avsnittet Felsökning hjälper dig att felsöka felmeddelanden eller andra problem som kan uppstå vid användning av funktionaliteten massimport med Adobe Admin Console.

Uppladdningsfel

Ibland misslyckas filuppladdningen om vissa villkor inte uppfylls.

Felmeddelande visas vid följande villkor:

 • Filen är inte i CSV-format.
 • En kolumnrubrik (till exempel e-post) som krävs är ogiltig eller saknas.
 • En obligatorisk kolumn saknas.

Gör så här:

 • Använd bara formatet .csv-fil.
 • Se till att kolumnrubrikerna är giltiga.
 • Se till att kolumnrubrikerna är giltiga.

För mer information om obligatoriska fält eller tillvalsfält och filformat, se tabellen CSV-filformat i hantera användare.

Så här åtgärdar du problem med formateringen av data i CSV-filen:

 1. Öppna CSV-filen Microsoft Excel.

 2. Välj (markera) alla kolumner som innehåller data i bladet.

 3. Gå till fliken Data och klicka på Text till kolumn.

 4. I dialogrutan som visas ska du fortsätta klicka på Nästa tills knappen Nästa är inaktiverad och knappen Slutför är aktiverad.

 5. Klicka på Slutför och spara och stäng sedan filen.

 6. Ladda upp den uppdaterade CSV-filen till Admin Console.

Felmeddelandet visas vid följande villkor:

 • När de kolumnrubriker (till exempel E-post) som krävs finns, men motsvarande radvärden saknas.

Se till att du anger motsvarande värden för varje rad.

Bearbetningsfel

Ett bearbetningsfel uppstår om systemet inte klarar av att bearbeta datarader i den uppladdade filen. För att information om detta, se Resultat gruppåtgärder.

Felet INTERNAL_SERVER_ERROR orsakas av Gateway timeout Den visar INTERNAL_SERVER_ERROR i kolumnen STATUS på felsökningsskärmen.

Du kan försöka igen senare.

Om du laddar upp befintliga användare igen utan att göra några förändringar visar den Användaren redan tillagd i kolumnen STATUS på felresultatskärmen.

Användaren redan tillagd

Se till att du inte laddar upp befintliga användare igen. Ta bort rader som innehåller befintliga användares uppgifter.

Om de kolumnrubriker som krävs (till exempel E-post) finns, men motsvarande radvärden saknas, visas meddelandet Fel vid tolkning av data i STATUS-kolumnen på resultatskärmen.

Fel vid parsning

Se till att du anger motsvarande värden för varje rad.

Felet uppstår för Enterprise ID eller Federated ID-användare om domänen inte uppfyller följande kriterier:

 • Ett giltigt Domännamn i Domän-kolumnen
 • E-post Id med giltigt domännamn
 • Användarnamn med giltigt domännamn

Meddelandet Domänen hittades inte i din organisation visas i STATUS-kolumnen på resultatskärmen.

Obs!

Felet inträffar när du använder det ogiltiga domännamnet, det betyder att din organisation inte gör anspråk på eller litar på domänen.

Gör så här:

 • Ange giltigt Domännamn i Domän-kolumnen.
 • Ange giltigt epost id baserat på Identitetstyp
 • Ange giltigt användarnamn  baserat på Identitetstyp

Felet uppstår för Enterprise ID eller Federated ID-användare om Landskodsrubriken eller datavärdena eller båda saknas.

Meddelandet ”Landskoden måste vara ett ISO-3166 värde med två tecken” visas i STATUS-kolumnen på resultatskärmen.

Landskodsfel

Se till att du anger kolumnrubriken Landskod och motsvarande giltiga radvärden.

If your organization has been migrated to the new Business ID, you'll encounter this error, if you've entered Adobe ID as the identity type in the CSV.

You must choose from: Business ID, Enterprise ID, or Federated ID type user.

If your organization hasn't been migrated to the new Business ID, you'll encounter this error, if you've entered Business ID as the identity type in the CSV.

You must choose from: Adobe ID, Enterprise ID, or Federated ID type user.

If you encounter this error, it means that your organization has been migrated to Adobe's new Business ID and you've entered the Adobe ID identity type in the CSV.

You must choose from: Business ID, Enterprise ID, or Federated ID type user.

If you encounter this error, it means that your organization has been migrated to Adobe's new Business ID and you're adding an Adobe ID to a user group.

You must choose from: Business ID, Enterprise ID, or Federated ID type user to add to a user group.

You'll encounter this error if you try to edit first name, last name, country of a Business ID user. This operation is not permitted on Business ID type users.

Om du fortfarande har problem med att massöverföra användare, skapa ett ärende, starta en chatt eller hantera ett befintligt ärende via supportfliken i Admin Console om du är en system- eller supportadministratör.

För mer hjälp, se Skapa ett supportärende.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto