Gruppåtgärder

På Admin Console finns flera olika gruppåtgärder. De här åtgärderna gör det enklare att hantera större mängder användardata, produktinformation och produktprofilsdata.

Du kan till exempel extrahera användardata från ett annat system du använder, ändra formatet för att passa de gruppåtgärder som beskrivs här och sedan överföra större datamängder samtidigt till Admin Console. Du kan flytta användare från en produktprofil till en annan genom att exportera alla data från en produktprofil och sedan importera dem igen efter redigeringen.

Felsökningstips för gruppuppladdning till Admin Console finns i Felsöka massöverföring av användare.

Lägga till flera användare

Du kan lägga till flera användare i din organisation och tilldela dem till produktprofiler på samma gång genom att överföra en kommaseparerad lista. Du kan hämta en CSV-exempelfil från dialogrutan Importera användare och sedan fylla i information och överföra filen. Du kan importera upp till 5 000 användare åt gången.

Slutanvändarna får ett välkomstmeddelande per e-post när de tilldelas en produktprofil eller administrativa rättigheter.

Detaljerade anvisningar finns i Lägga till användare.

Redigera information för flera användare

Som administratör kan du bara uppdatera information för användare som tillhör en domän som din organisation äger. Du kan inte uppdatera information för användare som tillhör en domän som är betrodd men som inte ägs av din organisation. Du kan ändra följande användarinformation:

  • Användarens namn
  • Användargrupper och produkter som är kopplade till användaren
  • Administrativa behörigheter

Se Redigera användarinformation om du vill läsa om den detaljerade proceduren för din identitetsleverantör.

Växla användaridentitet

Växla identitetstyper i Adobe Admin Console. Du måste ha en ny eller befintlig katalog för att ändra identitetstyp för en användare från Enterprise ID till Federated ID eller vice versa. Mer information finns i flytta domäner mellan kataloger.

Detaljerade anvisningar finns i Byta användaridentitet.

Ta bort flera användare

När en användare tas bort återkallas alla behörigheter och all tillgång till tjänster som användaren fått via organisationen. Till exempel återkallas produktlicenser och användaren kan då inte använda produkterna.

Detaljerade anvisningar finns i Ta bort användare.

Exportera användardata

Användardata

Som systemadministratör kan du hämta data för användare som för närvarande är registrerade på Admin Console till en CSV-fil. Sedan kan du göra de nödvändiga uppdateringarna i CSV-filen och överföra CSV-filen tillbaka till Admin Console. Mer information finns i Redigera flera användare.

CSV-filen som du hämtar innehåller den information som beskrivs i avsnittet CSV-filformat ovan.

Gå till Användare > Användare i Admin Console för att hämta användardata. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare och välj Exportera användarlista till CSV.

Överföringsproceduren beror på vilken webbläsare du använder och vilka webbläsarinställningar du har gjort. En visuell indikator visar när överföringen är slutförd.

Licensunderskottsrapport

Om du har köpt Enterprise-produkter i VIP kan du hämta en rapport om licensunderskott (i .csv-format). Den här rapporten visar underskottet på licenser för varje produkt som du har köpt, om du har tilldelat fler användare till produkten än antalet tillgängliga licenser.

Gå till Användare > Användare i Admin Console för att hämta användardata. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare och välj Licensunderskottsrapport.

Överföringsproceduren beror på vilken webbläsare du använder och vilka webbläsarinställningar du har gjort. En visuell indikator visar när överföringen är slutförd.

Obs!

Om du är ETLA-kund visas inte några data i den här rapporten. Om din organisation har köpt Experience Cloud-produkter via Admin Console rapporteras inga data om licensunderskott.

Licensstatusrapport

Om du har köpt Enterprise-produkter i VIP kan du hämta en rapport om licensstatus (.csv-format). Den här rapporten visas för varje användare om produkterna är tilldelade användaren och om användaren har fått en licens.

Obs!

Product Delegated (Produkt tilldelad): En produkt anses vara tilldelad om en användare har tilldelats produkten.

Product Provisioned (Produkt tillhandahållen): En produkt anses vara tillhandahållen om användaren har behörighet att använda produkten. Det finns med andra ord en licens för produkten.

Om du är ETLA-kund visas Yes (Ja) för både fältet Product Delegated (Produkt tilldelad) och fältet Product Provisioned (Produkt tillhandahållen) i den här rapporten. Det spelar ingen roll vilka licenser du har tilldelat användarna för en produkt.

Titta på fliken Översikt i Admin Console om du vill jämföra status för tilldelade licenser och tillhandahållna licenser för varje produkt som din organisation har köpt.

Gå till Användare > Användare i Admin Console för att hämta användardata. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare och välj Licensstatusrapport.

Överföringsproceduren beror på vilken webbläsare du använder och vilka webbläsarinställningar du har gjort. En visuell indikator visar när överföringen är slutförd.

Detaljerade anvisningar finns i Exportera användardata.

Lägga till flera användare i en produktprofil

Ta bort flera användare och användargrupper från en produktprofil

Exportera sammanfattande data för produkt

Detaljerade anvisningar finns i Exportera sammanfattande data för produkt.

Exportera profilanvändare

Detaljerade anvisningar finns i Exportera profilanvändare.

Lägga till flera användare i en grupp

Du kan lägga till flera användare i en grupp samtidigt. Om du till exempel vill kopiera användarna (eller ett urval) från en grupp till en annan, kan du exportera användarna från en grupp och sedan lägga till dem i en annan grupp.

Detaljerade anvisningar finns i Lägga till flera användare i en grupp.

Lägg till flera användargrupper

När du skapar grupper kan du välja att skapa grupperna en åt gången i Admin Console. Du kan även använda en gruppuppladdning via en CSV-fil för att skapa flera grupper på en gång.

Detaljerade anvisningar finns i Skapa användargrupper.

Redigera flera användargrupper

I Admin Console kan du redigera namnet på eller beskrivningen av en befintlig användargrupp. Om du använder gruppöverföring via CSV kan du även redigera användargruppens administratörer och produktprofiler som för närvarande är tilldelade till den här gruppen. Du kan lägga till eller ta bort användargruppsadministratörer och produktprofiler för gruppen.

Detaljerade anvisningar finns i Redigera användargrupper.

Ta bort flera användare från en grupp

Du kan använda proceduren Ta bort användare gruppvis för att ta bort flera användare från en grupp samtidigt. Om du till exempel vill flytta ett antal användare från en grupp till en annan, kan du ta bort dem från en grupp och lägga till dem i en annan.

Detaljerade anvisningar finns i Ta bort flera användare från en grupp.

Sidor med Resultat av gruppåtgärd

På sidorna med resultat av gruppåtgärder visas en lista över och status för de gruppåtgärder som har utförts på Admin Console.

Sidan Resultat av gruppåtgärd för användare

När du har utfört en gruppåtgärd, t.ex. lagt till eller redigerat flera användare, får du ett e-postmeddelande med information om åtgärden. Du kan även se informationen på sidan Resultat av gruppåtgärd.

Mer information finns på sidan Resultat av gruppåtgärd för användare.

Sidan Resultat av gruppåtgärd för produktprofiler

Mer information finns på sidan Resultat av gruppåtgärd för produktprofiler.

Sidan Resultat av gruppåtgärd för användargrupper

När du kör en större gruppåtgärd, till exempel lägger till eller tar bort flera användare i en grupp, får du ett e-postmeddelande. Du kan även visa information om gruppåtgärden på sidan Resultat av gruppåtgärd.

Mer information finns på sidan Resultat av gruppåtgärd för grupper.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online