På Admin Console finns flera olika gruppåtgärder. De här åtgärderna gör det enklare att hantera större mängder användardata, produktinformation och produktprofilsdata.

Du kan till exempel extrahera användardata från ett annat system du använder, ändra formatet för att passa de gruppåtgärder som beskrivs här och sedan överföra större datamängder samtidigt till Admin Console. Du kan flytta användare från en produktprofil till en annan genom att exportera alla data från en produktprofil och sedan importera dem igen efter redigeringen.

Felsökningstips för massöverföring till Admin Console finns i Felsöka massöverföring av användare.

Lägga till flera användare

Du kan lägga till flera användare i din organisation och tilldela dem till produktprofiler på samma gång genom att överföra en kommaseparerad lista. Du kan hämta en CSV-exempelfil från dialogrutan Importera användare och sedan fylla i information och överföra filen. Du kan importera upp till 5 000 användare åt gången.

Federated ID:n, Enterprise ID:n och Adobe ID:n tar inte emot någon kommunikation och läggs till automatiskt såvida de inte tilldelas produktprofiler eller adminrättigheter. I så fall får de ett välkomstmeddelande via e-post.

Detaljerade anvisningar finns i Lägga till användare.

Redigera information för flera användare

Som administratör kan du bara uppdatera information för användare som tillhör en domän som din organisation äger. Du kan inte uppdatera information för användare som tillhör en domän som är betrodd men som inte ägs av din organisation. Du kan ändra följande användarinformation:

  • Användarens namn
  • Användargrupper och produkter som är kopplade till användaren
  • Administrativa behörigheter

Detaljerade anvisningar finns i Redigera användarinformation.

Byta användaridentitet

Som systemadministratör kan du redigera identitetstyp för användare i din organisation från Adobe ID till Enterprise ID eller Federated ID. Mer information om olika identitetstyper finns i Identitetstyper som stöds i Adobe.

Detaljerade anvisningar finns i Byta användaridentitet.

Ta bort flera användare

När en användare tas bort återkallas alla behörigheter och all tillgång till tjänster som användaren fått via organisationen. Till exempel återkallas produktlicenser och användaren kan då inte använda produkterna.

Användarna äger och hanterar sina Adobe ID:n, så om du tar bort en användare med ett Adobe ID tar du bara bort användaren från organisationen. Användaren har fortfarande tillgång till Creative Cloud och andra Adobe-tjänster som gratismedlem. Alla filer och mappar som lagras på Creative Cloud är fortfarande tillgängliga för användaren. Av den anledningen rekommenderar Adobe att administratörer migrerar till Federated ID:n och Enterprise ID:n.

Å andra sidan äger och hanterar organisationen Federated ID:n och Enterprise ID:n. När en administratör tar bort en användare tas ID:t bort permanent. Användaren förlorar tillgång till alla associerade data, och därefter kan inte ens administratören komma åt användarens konto eller data. 

Detaljerade anvisningar finns i Ta bort användare.

Exportera användardata

Som systemadministratör kan du hämta data för användare som för närvarande är registrerade på Admin Console till en CSV-fil. Sedan kan du göra de nödvändiga uppdateringarna i CSV-filen och överföra CSV-filen tillbaka till Admin Console. Mer information finns i Redigera flera användare.

CSV-filen som du hämtar innehåller den information som beskrivs i avsnittet CSV-filformat ovan.

Gå till Användare > Användare i Admin Console för att hämta användardata. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare och välj Exportera användarlista till CSV.

Nedladdningsproceduren beror på vilken webbläsare du använder och vilka webbläsarinställningar du har gjort. En visuell indikator visar när nedladdningen är slutförd.

Detaljerade anvisningar finns i Exportera användardata.

Lägga till flera användare i en produktprofil

Du kan använda proceduren Lägg till användare via CSV för att lägga till flera användare samtidigt i en produktprofil.

Ta bort flera användare och användargrupper från en produktprofil

Ta bort flera användare samtidigt från en produktprofil med Ta bort användare gruppvis. Om du till exempel vill flytta flera användare från en profil till en annan, kan du ta bort dem från en profil och sedan lägga till dem i en annan.

Exportera sammanfattande data för produkt

Du kan exportera listan över köpta och tilldelade produkter och organisationens inköpsavdelning kan använda den här listan.

CSV-filen du hämtar innehåller listan över produkter i din organisation:

  • Smeknamn: På produktprofilen
  • Produkt: På produkten som en profil tillhör
  • Licenskvot: Antal användare som tilldelas till en profil. Se Definiera och hantera kvoter.
  • Tilldelad: Användare som tilldelats en profil
  • Administratörer: Administratörer för en profil

Detaljerade anvisningar finns i Exportera sammanfattande data för produkt.

Exportera profilanvändare

Som systemadministratör kan du hämta data för användare för en profil. Du kan sedan använda denna fil för att lägga till flera användare till en annan produktprofil i organisationen.

CSV-filen som du hämtar innehåller den information som beskrivs i avsnittet CSV-filformat ovan.

Detaljerade anvisningar finns i Exportera profilanvändare.

Lägga till flera användare i en grupp

Du kan lägga till flera användare i en grupp samtidigt. Om du till exempel vill kopiera användarna (eller ett urval) från en grupp till en annan, kan du exportera användarna från en grupp och sedan lägga till dem i en annan grupp.

Detaljerade anvisningar finns i Lägga till flera användare i en grupp.

Lägg till flera användargrupper

När du skapar grupper kan du välja att skapa grupperna en åt gången i Admin Console. Du kan även använda en gruppuppladdning via en CSV-fil för att skapa flera grupper på en gång.

Detaljerade anvisningar finns i Skapa användargrupper.

Redigera flera användargrupper

I Admin Console kan du redigera namnet på eller beskrivningen av en befintlig användargrupp. Om du använder gruppöverföring via CSV kan du även redigera användargruppens administratörer och produktprofiler som för närvarande är tilldelade till den här gruppen. Det innebär att du kan lägga till eller ta bort användargruppsadministratörer och produktprofiler för gruppen.

Detaljerade anvisningar finns i Redigera användargrupper.

Ta bort flera användare från en grupp

Du kan använda proceduren Ta bort användare gruppvis för att ta bort flera användare från en grupp samtidigt. Om du till exempel vill flytta ett antal användare från en grupp till en annan, kan du ta bort dem från en grupp och lägga till dem i en annan.

Detaljerade anvisningar finns i Ta bort flera användare från en grupp.

Exportera gruppanvändare

Du kan hämta information för användare i en grupp. Om du till exempel vill lägga till användare från en grupp till en annan, kan du hämta användarlistan från källgruppen och sedan lägga till dem i den andra gruppen. Om du sedan vill ta bort användarna från källgruppen kan du använda samma fil för att ta bort dem från källgruppen.

CSV-filen som du hämtar innehåller den information som beskrivs i avsnittet CSV-filformat.

Detaljerade anvisningar finns i Exportera gruppanvändare.

Sidor med Resultat av gruppåtgärd

På sidorna med resultat av gruppåtgärder visas en lista över och status för de gruppåtgärder som har utförts på Admin Console.

Sidan Resultat av gruppåtgärd för användare

Mer information finns på sidan Resultat av gruppåtgärd för användare.

Sidan Resultat av gruppåtgärd för produktprofiler

När du kör en större gruppåtgärd, till exempel lägger till eller tar bort flera användare från en produktprofil, får du ett e-postmeddelande. Du kan även visa information om gruppåtgärden på sidan Resultat av gruppåtgärd.

Mer information finns på sidan Resultat av gruppåtgärd för produktprofiler.

Sidan Resultat av gruppåtgärd för användargrupper

När du kör en större gruppåtgärd, till exempel lägger till eller tar bort flera användare i en grupp, får du ett e-postmeddelande. Du kan även visa information om gruppåtgärden på sidan Resultat av gruppåtgärd.

Mer information finns på sidan Resultat av gruppåtgärd för grupper.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy