Hantera produkter i Admin Console

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Integration med Canvas LMS
   3. Integration med Blackboard Learn
   4. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   5. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   6. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Konfigurera identitet
   1. Identitetstyper | Översikt
   2. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
   3. Skapa en organisation med Federated ID
    1. SSO-översikt
    2. Konfigurera Azure Connector och Sync
     1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
     2. Lägg till Azure Sync i din katalog
     3. Vanliga frågor om Azure Connector
    3. Konfigurera Google-federering och synkning
     1. Konfigurera SSO med Google-federering
     2. Lägg till Google Sync i din katalog
     3. Vanliga frågor om Google-federering
    4. Generisk SAML
     1. Konfigurera SSO med andra SAML-leverantörer
     2. Konfigurera SSO med Microsoft Azure ADFS
     3. Vanliga frågor om SSO
     4. Felsökning av SSO
    5. SSO för utbildning
     1. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
     2. Vanliga frågor
     3. Dovetail
   4. Bekräfta domänägarskap
   5. Lägg till och hantera domäner
   6. Länka domäner till kataloger
   7. Använd katalogförtroenden för att lägga till tidigare ianspråkstagna domäner
   8. Migrera till en ny autentiseringsleverantör
  2. Resursinställningar
  3. Autentiseringsinställningar
  4. Kontakter för integritet och säkerhet
  5. Konsolinställningar
  6. Krypteringshantering
 4. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. API:et User Management (UMAPI)
    5. Microsoft Azure Sync
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera självbetjäningspolicyer
   4. Hantera programintegreringar
   5. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   6. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   7. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   8. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Migrera från enhetslicensiering
   6. Hantera profiler
   7. Licensieringsverktygslåda
   8. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 5. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 6. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager 6.x Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Sign
   1. Konfigurera Adobe Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Sign – funktionsadministratör för team
   3. Hantera Adobe Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
   2. Komma igång
 7. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   3. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   4. Installera produkter i mappen Exceptions
   5. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   6. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   7. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 8. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  6. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  7. Hjälp om VIP Select
 9. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 10. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Läs mer om de produkter som din organisation har köpt genom sitt företags- eller teamavtal med Adobe.

Snabbhjälp
Kom igång med de produkter som organisationen har köpt genom att gå till fliken ProdukterAdmin Console.

Vad är en produkt?

Obs!

Administrerar du en Teams- eller VIP-prenumeration? Lär dig hantera produkter och licenser.

Din organisation köper produkter enligt avtalet (teams eller enterprise) som det undertecknar med Adobe. Med dessa produkter kan du ge användarna tillgång till de Adobe-appar och Adobe-tjänster som är definierade för produkten. Du kan hantera produkterna som din organisation köper på fliken Produkter i Admin Console.

Flera appar och tjänster

En produkt kan innehålla flera Adobe-appar och Adobe-tjänster. T.ex. ingår alla branschledande kreativa program i produkten Creative Cloud Alla program. Den inkluderar även tjänster som Adobe Spark, Fonts och PDF Services.

Fristående program

En produkt kan innehålla ett fristående program som Acrobat Pro DC, ett Creative Cloud-program som Photoshop, Adobe XD eller en publiceringsprodukt som Adobe Captivate, Adobe Primetime.

Experience Cloud-produkter

Experience Cloud-produkter som Adobe Target, Adobe Campaign och Adobe Analytics innehåller en enda lösning.

Tjänstprodukter

Produkter kan även innehålla tjänster som Adobe Stock, Adobe Sign for business och Anpassade teckensnitt.

Program- eller tjänstbaserade produkter omfattar även antalet licenser som har köpts för den produkten. Detta visar antalet användare som är licensierade att använda de program och tjänster som ingår i produkten. Experience Cloud-lösningar anger antalet användare av den produkten. Detta indikerar antalet användare som är licensierade att använda lösningen.

Tilldela användare produkter

Hur du använder produkterna som din organisation har köpt beror på följande saker:

Typen av avtal eller licensieringsmetoderna

 • Teams-kunder: Lägg till teamanvändare i produktplanen för att tilldela användarna licenser. Läs mer.
 • Namngiven användarlicensiering-(företags)kunder: Skapa en produktprofil för den här produkten och lägg sedan till användare i den. Läs mer.
 • Delade användare-licensieringskunder (utbildning): Skapa en profil för delad enhet-licenser för den här produkten och lägg sedan till användare i den. Läs mer.

Produkttyp

Tilldela användare: Produkter som Creative Cloud Alla program, fristående programprodukter som Photoshop eller XD, Acrobat DC och Adobe Sign har möjlighet att tilldela användare. Produkten tilldelas en användare för varje licens. Så om du för produkten Creative Cloud Alla program tilldelar produkten en användare, har den användaren licens att använda varje Adobe-program och Adobe-tjänst som är tillgänglig.

Tilldelade utvecklare: Tillåt utvecklare i organisationen att integrera, utöka eller skapa program och upplevelser med grund i Adobes produkter och teknik. Läs mer.

Tilldela en produkt produktadministratörer

Detta gäller:

Administratörsroll:

Namngiven användarlicensiering för företag, delad enhet-licensiering för skolor

Systemadministratör

Systemadministratörer (särskilt i stora organisationer) rekommenderar vi att de delegerar uppgiften att hantera produkter till en specialroll som kallas produktadministratör. En produktadministratör hanterar de produkter som administratören tilldelas.

 1. Gå till Produkter i Admin Console.

 2. Klicka på produkten för att tilldela en eller flera produktadministratörer.

 3. Gå till fliken Administratörer och klicka på Lägg till administratör.

 4. Ange användarens namn eller e-postadress.

  Du kan söka efter befintliga användare eller lägga till en användare genom att ange en giltig e-postadress och fylla i informationen på skärmen.

  Obs!

  Här kan du lägga till maximalt tio administratörer Upprepa stegen ovan efter att ha sparat ändringarna om du vill lägga till fler.

  Lägg till produktadministratörer

 5. Klicka på Spara.

Administratörerna som du tilldelade produkten får en e-postinbjudan som anger den produkt som de har fått administrativa rättigheter till.

Ta bort användare och användargrupper från en produkt

 1. Gå till Användare när du hanterar en produkt i Admin Console.

 2. Markera kryssrutorna till vänster om användarnamnen och klicka på Ta bort användare.

 3. Klicka på Ta bort användare i bekräftelsedialogrutan.

Exportera produktlistan

Detta gäller:

Administratörsroll:

Enterprise

Produktadministratör

Detta gäller:

Administratörsrollen

Team

Systemadministratör

Du kan exportera listan över köpta och tilldelade produkter. Inköpsavdelningen i din organisation kan använda den här listan för fakturering och bokföring.

 1. Gå till Produkter i Admin Console.

 2. Klicka på Exportera till CSV i det övre högra hörnet på sidan.

 3. Välj en mapplats och klicka på OK.

CSV-filen du hämtar innehåller listan över produkter i din organisation:

 • Smeknamn: På produktprofilen
 • Produkt: På produkten som en profil tillhör
 • Licenskvot: Antal användare som tilldelas en profil. Se Definiera och hantera kvoter.
 • Tilldelat: Antalet licenser för varje produkt som har tilldelats/konsumerats för produktprofilen.
 • Administratörer: Administratörer för en profil
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto