Snabb licenstilldelning för team

Tilldela licenser snabbt genom att använda arbetsflödet Snabbtilldelning.

Arbetsflödet Snabbtilldelning förenklar din huvudsakliga administrationsuppgift, som är att tilldela användare licenser från Admin Console efter att din organisation har köpt Adobe-produkter. Arbetsflödet är intuitivt och optimerar licenstilldelningen för team i alla storlekar.

Tilldela användare

Obs!

Arbetsflödet Snabbtilldelning visas i Admin Console så länge det finns licenser i organisationen som inte tilldelats.

Tilldela licenser

Arbetsflödet Snabbtilldelning är guidat, men det är lätt att förstå hur du ska göra. Här får du en förhandstitt på hur det fungerar, beroende på teamets storlek och antalet köpta licenser och produkter.

 

Litet team (en licens)

Mellanstort team (2–10 licenser)

Stort team (fler än 10 licenser)

Tillvägagångssätt

 1. Logga in på Admin Console och klicka på Tilldela nu.
 2. Välj om du ska tilldela dig själv eller tilldela en annan användare och bekräfta.
 • Tilldela dig själv: Licensen tilldelas dig automatiskt. Du får också en bekräftelse via e-post.
 • Tilldela en annan användare: Ange användarens ID och bekräfta. Användaren får en bekräftelse via e-post. Läs mer...

 1. Logga in på Admin Console och klicka på Tilldela nu.
 2. Ange användarnas ID och produkter och bekräfta.
 • Sidan Översikt visas. 
 • Tilldelade användare får en bekräftelse via e-post. Läs mer …

 1. Logga in på Admin Console och klicka på Tilldela nu.
 2. Överför CSV-filen med användarinformation och bekräfta.
 3. Sidan Översikt visas. Tilldelade användare får en bekräftelse via e-post. Läs mer...

Bestäm senare/partiell tilldelning

Om du stänger Snabbtilldelning eller tilldelar licenser partiellt, visas en dialogruta där det står att du har licenser som inte har tilldelats. Fliken Översikt visas. 

Om du stänger Snabbtilldelning eller tilldelar licenser partiellt, visas en dialogruta där det står att du har licenser som inte har tilldelats. Fliken Översikt visas. 

Om du stänger Snabbtilldelning eller tilldelar licenser partiellt, visas en dialogruta där det står att du har licenser som inte har tilldelats. Fliken Översikt visas. 

Adobes rekommendation

 

Om du har fler än 10 licenser att tilldela bör du tilldela licenserna med CSV-filen

Använd CSV-filen för att tilldela licenser. 

Team som är berättigade en enda licens räknas som små. Du som är administratör kan tilldela dig själv eller en annan användare licensen.

 1. Logga in på Admin Console och klicka på Tilldela nu.

 2. Välj något av följande alternativ:

  • Tilldela dig själv licensen.
  • Tilldela en annan användare licensen.
  Tilldela licens

 3. Om du väljer att tilldela dig själv licensen i steg 2 tilldelas den automatiskt. Du får också en bekräftelse via e-post. Om du väljer att tilldela licensen till en annan användare anger du användarens ID och bekräftar. Användaren får en bekräftelse via e-post.

Mellanstora team kan ha upp till 20 licenser för en eller flera produkter.   

 1. Logga in på Admin Console och klicka på Tilldela nu.

 2. Ange ID för användarna som ska tilldelas och klicka på Bekräfta.

  Om du vill tilldela licenser för flera produkter klickar du på + och väljer produkterna.   

  Lägg till flera produkter

 3. Klicka på Bekräfta. Licenserna tilldelas användarna som du har angett och ett bekräftelsemeddelande skickas till deras e-postadresser. På fliken Översikt visas de tilldelade licenserna.

Om teamet har fler än 20 licenser för en eller flera produkter räknas det som ett stort team. Använd CSV-metoden för att tilldela licenser i grupp.

Om du har särskilda behov kan du tilldela användare individuellt. Klicka på Lägg till enskilda användare, ange enskilda användare och lägg till en eller flera produkter.

Lägg till enskilda användare

Tilldela licenser med hjälp av en CSV-fil

Om du har ett stort eller mellanstort team med tio eller fler licenser, rekommenderar Adobe att du tilldelar licenserna i grupp. Överför en CSV-fil med information om användarna och produkterna som ska tilldelas.

Om du har ett stort team visas följande skärm direkt när du loggar in på Admin Console och startar Snabbtilldelning. Om du har ett mellanstort team klickar du på Lägg till användare via CSV på användartilldelningsskärmen för att komma till den här skärmen.

Lägg till användare via CSV

Dra CSV-filen eller bläddra på datorn och överför CSV-filen. Klicka sedan på Bekräfta.

CSV-filen överförs och fliken Översikt visas med information om de tilldelade licenserna.

Nästa steg

Nu när du har tilldelat licenserna kan du utföra de extrauppgifter som kan behövas.

Distribuera program

Om dina användare har administratörsbehörighet är du klar. Användarna kan hämta och installera program från Creative Cloud-webbplatsen.

Om du vill ha större kontroll kan du skapa paket via Admin Console och distribuera program till användarna. Mer information finns i Distribuera program och uppdateringar.

Lägga till sekundära administratörer

Det är praktiskt att ha en till systemadministratör om det uppstår problem på kontonivå och du inte har möjlighet att hantera problemet. Vi rekommenderar att du lägger till en eller flera administratörer för att undvika potentiella avbrott i tjänsten. Mer information finns i Lägg till en administratör.

Hantera användare

Skapa, sök efter, uppdatera och ta bort användare i organisationen så att du har kontroll över vem som kan använda program och tjänster från Adobe. Mer information finns i Användare av Adobe Admin Console.

Hantera ditt Teams-konto

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?