Lägga till produkter och licenser i VIP-avtal (enterprise- och teamprodukter)

Om du administrerar ett VIP-avtal kan du köpa ytterligare produkter och licenser direkt från Admin Console. Efter det informeras dina användare via e-post så fort de beviljats åtkomst till de produkter du har köpt.

 

Obs!

Om du inte har något VIP-avtal kan ytterligare köp bara göras direkt via din kontohanterare. Kontakta din kontohanterare eller ring Adobes kundtjänst på 1-800-833-6687 om du behöver ytterligare hjälp.

Köpa ytterligare produkter

Utför följande steg om du vill köpa ytterligare produkter för dina VIP-avtal (enterprise- och teamprodukter):

 1. Logga in på Admin Console och gå till Översikt eller Konton.

 2. Klicka på Lägg till produkter.

 3. Välj en typ av plan från listrutan Typ av plan på skärmen Lägg till produkter.

  Obs!

  Följande meddelande visas när du väljer Enterprise (ETLA):

  Köpa Enterprise-produkter (ETLA)

  Om du väljer Enterprise (VIP) eller Team (VIP) visas de produkter som redan har köpts av din organisation högst upp i listan för den valda planen. Sedan visas en lista med tillgängliga produkter.

 4. LÄGG TILL LICENSER till dina befintliga produkter för den valda planen. Eller LÄGG TILL LICENSER till tillgängliga produkter. Om du lägger till licenser till tillgängliga produkter läggs även dessa produkter till i din plan.

  Lägga till produkter till vald plan
 5. När du har gjort dina val (för aktuell plan) klickar du på Nästa.

  Viktigt:

  Du kan inte byta planer medan du väljer produkter och licenser.

  Om du byter försvinner licensvalen
 6. Om du redan har ett inköpsordernummer kan du ange det när du granskar beställningen.

  Ange inköpsordernummer

  Obs!

  Du väljer själv om du vill ange ett inköpsordernummer i det här steget. Det gör att du kan beställa produkter och tillåta dina användare att börja använda dem så fort de beviljats åtkomst. Men du behöver ändå kontakta din kontohanterare för att slutföra köpet.

 7. Lägg till fler produkter till din aktuella beställning om så behövs.

 8. När du har granskat beställningen klickar du på Skicka beställning.

Nu kan du låta slutanvändarna i organisationen använda de produkter som du har lagt till.

Köpa ytterligare licenser

Om du administrerar VIP-avtal (enterprise- och teamprodukter) i organisationen, kan du lägga till licenser till de produkter som redan finns i organisationen.

Utför följande steg om du vill köpa ytterligare licenser för dina VIP-avtal:

 1. Logga in på Admin Console och gå till Produkter.

  En lista med alla Adobe-produktplaner som du är administratör för visas.

 2. Klicka på den produkt som du vill lägga till licenser för.

 3. Klicka på Lägg till licenser

 4. På skärmen Lägg till licenser lägger du till det antal licenser som du behöver för den valda produkten.

  Lägga till licenser för vald produkt

  Om du redan har ett inköpsordernummer kan du välja att ange det i det här steget.

  Obs!

  Du väljer själv om du vill ange ett inköpsordernummer i det här steget. Det gör att du kan beställa produkter och tillåta dina användare att börja använda dem så fort de beviljats åtkomst. Men du behöver ändå kontakta din kontohanterare för att slutföra köpet.

 5. Klicka på Auktorisera köp.

  Med det här arbetsflödet kan du beställa en produkt eller licens med 60 dagars betalningstid räknat från datumet för beställningen. När inköpsbeställningen är gjord informeras användarna via e-post så fort de beviljats åtkomst till de produkter du har köpt. Mer information finns i Betalningsperiod för inköpsbeställning.

Nu kan du låta slutanvändarna i organisationen använda de licenser som du har lagt till.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy