Adobe levererar uppdateringar, funktioner och nya versioner av program när de blir tillgängliga. Bestäm hur program och uppdateringar ska distribueras och levereras till slutanvändarna. Det finns flera alternativ, och du kan välja ett eller flera som passar dina behov bäst. Observera att varje metod har sina egna fördelar och nackdelar. Jämför fördelarna med behoven i din organisation eller grupp. 

Som administratör för Adobe Enterprise-organisationen kan du göra Creative Cloud- och Document Cloud-program tillgängliga för användarna på två sätt:

Självbetjäningspaket

Precis som miljoner andra Adobe-användare kan du låta dina användare installera program och uppdateringar via Creative Cloud-datorprogrammet. Självbetjäningspaket minskar IT-kostnaderna och ser till att dina användare har tillgång till alla verktyg de behöver och får uppdateringar direkt när de presenteras.

Gör något av följande om du vill aktivera självbetjäning men användarna saknar administratörsbehörighet:

 • Skapa ett självbetjäningspaket
 • Skapa ett hanterat paket där utökad behörighet är aktiverat
 • Skapa ett paket som baseras på en Adobe-mall och där utökad behörighet är aktiverat

Självbetjäning gör att användarna kan hämta och installera program när detta behövs. Program som en användare har rätt till levereras när användaren loggar in. Andra program kan användas som en testversion under en begränsad tid. Detta frigör också administratörer från att skapa och distribuera flera paket och uppdateringar. Självbetjäning är till exempel effektivt i följande scenarier:

 • Du har användare med olika och föränderliga behov av program.
 • Du har användare som har flera kombinationer av maskinvara och operativsystem.
 • Du har fjärrarbetare i organisationen.
 • Olika team och användare uppgraderar vid olika tidpunkter på grund av pågående projekt.
 • Du vill minska det initiala fotavtrycket på en dator genom att låta användaren installera endast de program användaren behöver, och så länge som han eller hon behöver dem.

Som ett första steg hämtar slutanvändarna Creative Cloud-datorprogrammet från Creative Cloud-webbplatsen. Förutom att hämta och installera programvaran ger programmet också tillgång till Creative Cloud-tjänster som filsynkronisering, teckensnittssynkronisering och Behance.

Självbetjäning kräver följande:

 • Namngiven licensiering
 • Fullständig tillgång till Creative Cloud-webbtjänsterna
 • Administrativ behörighet på klientdatorerna

Slutanvändardokumentation finns i Creative Cloud-datorprogrammet.

Hanterade paket

Med hjälp av hanterade paket kan du bestämma vad som distribueras och när det uppdateras. Du kan skapa paket som innehåller de senaste versionerna eller arkiverade versioner av Adobe-produkter. Dessa paket kan sedan distribueras till användarnas datorer i din organisation. Du kan även utföra obevakade och anpassade distributioner där användarna inte behöver göra något under installationen.

Du kan till exempel använda hanterad leverans av program för följande:

 • För att ha strikt kontroll över vilka program som är installerade på klientdatorerna.
 • För att minska bandbreddsanvändningen genom att förhindra flera självbetjäningsnedladdningar.
 • Om klientdatorerna inte har internetuppkoppling.
 • För att ha strikt kontroll över vilka versioner av program som är installerade i hela organisationen.
 • För att ändra uppdateringsinställningarna i installerade program.
Mer information om hur du paketerar och distribuerar program finns i Användarhandbok för paketering.

Om du vill skapa hanterade paket med hjälp av Adobe Admin Console kan du göra något av följande:

 • Skapa förkonfigurerade paket genom att använda Adobe-mallar.
 • Skapa anpassade paket med den konfiguration och de program du vill att dina användare ska ha.

Du kan också använda Creative Cloud Packager. I så fall måste Creative Cloud Packager vara installerat på en dator som kan ansluta till internet och som inte har något Adobe-program installerat. Du måste också ha separata Mac- och Windows-datorer för att kunna skapa paket för varje plattform.

Nu behöver du utforma paketen, göra en lista över paketen, bestämma antal paket och besluta om ett namngivningssystem för paketen. Mer information finns i Planera paket.

Distribuera uppdateringar

Det finns flera sätt att leverera programuppdateringar som är tillgängliga för slutanvändare. Välj ett av följande utifrån din organisations behov.

Självbetjäning

Användare kan hämta och installera uppdateringar direkt från Adobe. Denna metod gör att dina slutanvändare får tillgång till de senaste uppdateringarna när de blir tillgängliga. Uppdateringar kan laddas ner och installeras med Creative Cloud-datorprogrammet eller med Adobe Updater som finns i programmen. För dessa arbetsflöden måste klientdatorerna ha åtkomst till Adobe-servrarna och administrativ behörighet.

Alternativet är tillgängligt för både självbetjäning och hanterad programleverans.

Hanterad leverans

När du skapar paket kan du välja en metod för hanterad uppdateringsleverans.

 • Låt klientmaskinerna installera uppdateringar via en intern uppdateringsserver.
 • Fjärraktivera uppdateringar med Remote Update Manager. Använd detta alternativ när klientdatorerna inte har administratörsbehörighet.
 • Skapa och distribuera rena uppdateringspaket med Creative Cloud Packager.

Mer information om hanterad leverans finns i Tillämpa uppdateringar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy