Användarhandbok Avbryt

Hantera fakturor för ditt Teams-konto

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   3. Integrering med Canvas LMS
   4. Integrering med Blackboard Learn
   5. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   6. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   7. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Konfigurera identitet
   1. Identitetstyper | Översikt
   2. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
   3. Skapa en organisation med Federated ID
    1. SSO-översikt
    2. Konfigurera Azure Connector och Sync
     1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
     2. Lägg till Azure Sync i din katalog
     3. Vanliga frågor om Azure Connector
    3. Konfigurera Google-federering och synkning
     1. Konfigurera SSO med Google-federering
     2. Lägg till Google Sync i din katalog
     3. Vanliga frågor om Google-federering
    4. Generisk SAML
     1. Konfigurera SSO med andra SAML-leverantörer
     2. Konfigurera SSO med Microsoft ADFS
     3. Vanliga frågor om SSO
     4. Felsökning av SSO
    5. SSO för utbildning
     1. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
     2. Vanliga frågor
   4. Bekräfta domänägarskap
   5. Lägg till och hantera domäner
   6. Länka domäner till kataloger
   7. Hantera befintliga domäner och kataloger
   8. Använd katalogförtroenden för att lägga till tidigare ianspråkstagna domäner
   9. Migrera till en ny autentiseringsleverantör
  2. Resursinställningar
  3. Autentiseringsinställningar
  4. Kontakter för integritet och säkerhet
  5. Konsolinställningar
  6. Krypteringshantering
 4. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera självbetjäningspolicyer
   4. Hantera programintegreringar
   5. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   6. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   7. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   8. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Migrera från enhetslicensiering
   6. Hantera profiler
   7. Licensieringsverktygslåda
   8. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 5. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 6. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
   2. Komma igång
 7. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 8. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 9. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 10. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Om du är avtalsägare för kontot och har köpt Teams-planen direkt från Adobe.com kan du komma åt din faktureringshistorik från Admin Console.

 

 • Gå till Admin Console > Konto > Faktureringshistorik om du vill visa eller hämta dina tidigare fakturor.
 • För planer som du har köpt av en återförsäljare måste du kontakta återförsäljaren om du vill ha information om fakturor och fakturering.

Visa, skriva ut och hämta fakturor

Avtalsägaren kan visa, hämta och skriva ut tidigare fakturor via Admin Console. Se Uppdatera betalningsinformation om du vill uppdatera kreditkortsuppgifter, faktureringsadressen eller skatteregistreringsnumret i kontot.

 1. Gå till Konto > FaktureringshistorikAdmin Console.

  Faktureringshistoriken visar ditt fakturanummer, fakturadatum, belopp och betalningsstatus tillsammans med ett alternativ för att se fakturan som en PDF. Det kan ta upp till 24 timmar innan fakturan visas. Du får en avisering per e-post när den har blivit tillgänglig.

  Fakturahistorik

   Ser du inte fliken Faktureringshistorik? Då är du inte avtalsägare. Se hur du kan bli avtalsägare.

   Om du är avtalsägaren och dina teams organisation har migrerats till Business ID måste du logga in med din Personliga profil (som även kallas ett personligt konto).

  Om du är inloggad med din företagsprofil visas fliken Faktureringshistorik inte.

  Klicka på Visa faktureringshistorik.

  Senaste historiken

  Du uppmanas att logga in med din personliga profil.

  Byta till ett personligt konto

  Obs!

  För att erbjuda förmåner som företagslagring och andra funktioner för företag migrerar vi alla befintliga Adobe ID till Business ID. Alla nya företagskunder kommer att använda Business ID för sina teammedlemmar.

  Du får förhandsmeddelande om när din organisation kommer att uppgraderas. Mer information finns i Introduktion till Business ID och nya lagringsfunktioner. Tills din organisation migreras kommer ni att använda Adobe ID-typen för att få tillgång till organisationen. Enbart enskilda användare kommer sedermera att få använda Adobe ID.

 2. Du kan sortera fakturalistan efter datum och belopp genom att klicka på den aktuella rubriken – Fakturadatum eller Belopp. Du kan även ange beloppet eller fakturanumret för den faktura du letar efter i sökfältet.

 3. Klicka på om du vill se en faktura i PDF-format.

  Fakturan öppnas i en ny flik om Acrobat/Reader-tillägget är aktiverat i webbläsaren. Läs specifika instruktioner för varje webbläsare.

  Din faktura innehåller också information som ordernummer, orderdatum, kundnummer med mera.

 4. Du kan hämta eller skriva ut fakturan med hjälp av alternativen i det övre högra hörnet av PDF-filen.

  Hämta eller skriva ut fakturan

Vanliga frågor

 Få tillgång till faktureringsinformation

 Kan jag lägga till en annan administratör som kan se fakturorna?

Du kan inte lägga till ytterligare en administratör eller e-postadress som kan komma åt fakturorna. Det får bara finnas en avtalsägare som kan komma åt fakturorna. Du kan hämta fakturorna och lämna över dem till någon annan om du vill.

 Kan jag kontrollera statusen för min betalning?

Logga in på Admin Console och gå till Konto > Faktureringshistorik. Läs mer.

 Hur länge är fakturorna tillgängliga?

Fakturorna är tillgängliga medan avtalet är aktivt.

 Var hittar jag mitt ordernummer och orderdatum?

Ordernumret och orderdatumet finns på fakturan. Lär dig visa och hämta fakturor.

 Förlorar jag åtkomsten till fakturorna när jag säger upp eller ändrar avtalet?

Ja, du förlorar åtkomsten. Du kan hämta alla dina fakturor innan du säger upp eller ändrar avtalet.

 Verifiera extra avgifter

 Varför debiteras jag dubbelt?

Två liknande debiteringar beror ofta på detta:

 • Du missade den föregående betalningen.
 • Du har beställt flera gånger.
 • Du har flera e-postadresser.

Kolla detaljerna på din faktura eller läs mer information.

 Jag har inte köpt något av Adobe. Vad gäller debiteringen?

Oväntade debiteringar kan bero på att en årsplan har förlängts. Kolla detaljerna på din faktura. Läs mer om oväntade debiteringar.

 Varför finns det en avgift från Adobe på 1 USD på mitt kontoutdrag?

De här transaktionerna hjälper Adobe att bekräfta att kreditkortet som används är giltigt och inte rapporterat som förlorat eller stulet. Ditt konto debiteras inte och när ditt kreditkortsföretag har verifierat kortet tar Adobe bort avgiften.

 Varför har fakturabeloppet gått upp?

De vanligaste orsakerna till att fakturabeloppet har blivit högre är att

 • ett kampanjpris upphörde att gälla
 • du har köpt en eller flera Adobe Stock-premiumbilder utöver tilldelningen i din plan
 • priset i din region nyligen har ökat.

Kolla detaljerna på din faktura eller läs mer information.

 Varför har en extra kostnad tillkommit på min faktura?

En extra kostnad kan bero på att

 • du har debiterats en avgift för att du avbröt planen tidigt
 • du har köpt extra Adobe Stock-bilder
 • en årsplan förlängdes
 • (Gäller inte användare i Japan) din bank har debiterat en avgift för betalkortsanvändning.

Kolla detaljerna på din faktura eller läs mer information.

 Hantera en plan

 Varför har jag fått en betalningspåminnelse från Adobe fast jag redan har betalat?

En betalningspåminnelse kan bero på att

 • du har mer än en plan
 • ditt kreditkort har upphört att gälla 
 • kreditkortets adress har ändrats.

Kolla detaljerna på din faktura eller läs mer information.

 Hur lång tid tar en återbetalning?

Återbetalningar tar vanligtvis tre till fem arbetsdagar att bearbeta och sätta in på ditt konto. 
Ibland krediteras återbetalningar först efter tio arbetsdagar.

Delta i samtalet

Om du vill samarbeta, ställa frågor och chatta med andra Creative Cloud- och Document Cloud-administratörer kan du använda vår Enterprise- och Teams-community. I dessa grupper kan du ställa frågor, dela med dig och lära dig av dina kolleger i branschen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto