Med Adobe Admin Console kan organisationer sätta upp en flexibel administrativ hierarki som detaljerat kan hantera åtkomst till och användning av Adobe-produkter. En eller flera systemadministratörer, som utsetts under företagets introduktionsprocess, är högst upp i hierarkin. Systemadministratörerna kan delegera ansvar till andra administratörer, men behåller den övergripande kontrollen.

Administrativa roller ger följande viktiga fördelar för företag:

 • Kontrollerad decentralisering av administrativt ansvar
 • Snabböversikt över produkttilldelningar – per användare och produkt
 • Funktioner för att tilldela kvoter till produktadministratörer

Administrativa roller i hierarkin

Den administrativa hierarkin kan användas för att passa ditt företags specifika behov. Ett företag kan till exempel utse olika administratörer för att hantera berättiganden för Adobe Creative Cloud och Adobe Marketing Cloud. Ett företag kan också ha olika administratörer för att hantera berättiganden för användare som tillhör olika affärsenheter.

Administrativa roller i hierarkin
Hierarki för administrativa roller

Obs!

Teamkunder har bara en administratörsroll: Systemadministratör. De andra rollerna ger mer granulär kontroll över administrativa privilegier men är endast tillämpliga på företagskonton.

Roll Beskrivning
Systemadministratör

Superanvändare för organisationen: kan utföra alla administrativa uppgifter på Admin Console.

Har även behörighet att tilldela följande administrativa funktioner till andra användare: produktadministratör, produktprofiladministratör, administratör för användargrupp, distributionsadministratör och supportadministratör.

Produktadministratör

Administrerar de produkter som tilldelats den aktuella administratören och alla tillhörande administrativa funktioner, vilket omfattar:

 • Skapa produktprofiler
 • Lägga till användare och användargrupper i organisationen men inte ta bort dem
 • Lägga till eller ta bort användare och användargrupper från produktprofiler
 • Lägga till eller ta bort produktprofiladministratörer från produktprofiler
 • Lägga till eller ta bort andra produktadministratörer från produkten
 • Lägga till eller ta bort gruppadministratörer från grupper
Produktprofiladministratör Administrerar de beskrivningar av produktprofiler som tilldelats den aktuella administratören samt alla tillhörande administrativa funktioner, vilket omfattar:
 • Lägga till användare och användargrupper i organisationen men inte ta bort dem
 • Lägga till eller ta bort användare och användargrupper från produktprofiler
 • Tilldela eller återkalla produktbehörigheter till användare och användargrupper från produktprofiler
 • Hantera produktroller för användare och användargrupper för produktprofiler
Administratör för användargrupp

Administrerar de beskrivningar av användargrupper som tilldelats den aktuella administratören samt alla tillhörande administrativa funktioner, vilket omfattar:

 • Lägga till eller ta bort användare från grupper
 • Lägga till eller ta bort administratörer för användargrupper från grupper
Distributionsadministratör Skapar, hanterar och distribuerar programvarupaket och uppdateringar till slutanvändare.
Supportadministratör En icke-administrativ roll som har åtkomst till supportrelaterad information som kundernas problemrapporter.
Lagringsadministratör Hanterar organisationens lagringsadministration. Administratören kan visa lagringsförbrukningen för både aktiva och inaktiva användare, ta bort inaktiva användarmappar och överföra innehåll till andra mottagare.

En detaljerad lista över behörigheter för varje administratörsroll finns i Behörigheter.

Lägga till en administratör

Som administratör kan du tilldela en administratörsroll till andra användare, ge dem samma behörighet som du har eller behörighet för en roll som är under din administratörsroll i hierarkin. Som produktadministratör kan du till exempel ge en användare administratörsbehörighet för produkt eller produktprofil, men du kan inte ge distributionsadministrativ behörighet.

Gör så här om du vill lägga till eller bjuda in en administratör:

 1. På Admin Console väljer du Användare > Administratörer. En lista över befintliga administratörer visas.

  Obs!

  Du kan också gå till informationssidorna för Produkter, Produktprofiler eller Användargrupper och klicka på fliken Administratörer. Klicka sedan på Lägg till administratör.

 2. Klicka på Lägg till administratör. Guiden Lägg till en admin visas.

 3. På skärmen Grundläggande information anger du ett namn eller en e-postadress. Du kan söka efter befintliga användare eller lägga till nya användare genom att ange en giltig e-postadress och fylla i informationen på skärmen.

  Skärmen Grundläggande information
  Skärmen Grundläggande information
 4. Klicka på Nästa. Skärmen Admintyper visas.

  Admintyper som visas som systemadministratör för ett företag
  Admintyper som visas som systemadministratör för ett företag

  Obs!

  • Alternativen på den här skärmen beror på ditt konto och din administratörsroll. Du kan antingen ge samma behörigheter som du har eller behörigheter för en roll som är under din i hierarkin.
  • Som systemadministratör för ett team kan du bara tilldela en administratörsroll: Systemadministratör.

  Admintyper som visas som systemadministratör för ett team
  Admintyper som visas som systemadministratör för ett team
 5. Välj en eller flera administratörsroller.

  För admintyper som produktadministratör, produktprofiladministratör och administratör av användargrupp väljer du de speciella produkterna, profilerna och grupperna.

  Obs!

  För en produktprofiladministratör kan du inkludera profiler för mer än en produkt.

  Produktprofiladministratör
 6. Klicka på Nästa. Skärmen Sammanfattning visas. Granska administratörsrollerna som är tilldelade användaren och klicka på Spara.

  Administratören får ett e-postmeddelande om de nya behörigheterna.

Redigera eller ta bort en administratör

Gör så här om du vill ta bort eller redigera en administratör:

 1. På Admin Console väljer du Användare > Administratörer. En lista över befintliga administratörer visas.

  Obs!

  Du kan också gå till informationssidorna för Produkter, Produktprofiler eller Användargrupper och klicka på fliken Administratörer.

  Om du vill öppna informationsvyn klickar du på användarnamnet. Du kan också klicka någon annanstans i raden för att förhandsgranska informationen.

 2. Om du vill återkalla administratörsbehörigheter väljer du en användare och klickar sedan på Ta bort administratör.

  Återkalla administratörsbehörigheter

  Obs!

  Om du tar bort en administratör tas inte användaren bort från Admin Console. Det är bara behörigheterna som hör till administratörsrollen som tas bort.

Behörigheter

Följande tabell visar alla behörigheter för de olika typerna av administratörer.

Område Behörighet Systemadministratör Produktadministratör Produktprofiladministratör Administratör för användargrupp Distributionsadministratör Supportadministratör Lagringsadministratör
Identitetshantering Lägga till domän (begära/göra anspråk på en domän)            
  Visa domän och domänlista            
  Hantera krypteringsnycklar för domäner            
  Hantera standardlösenordsprincip för organisation            
  Visa standardlösenordsprincip för organisation            
Hantering av användare Lägga till användare i organisation        
  Ta bort användare från organisation            
  Visa användarinformation och användarlista    
  Redigera användarprofil            
  Lägg till produktprofil för användare eller grupp ✔² ✔²        
  Ta bort produktprofil från användare ✔² ✔²        
  Lägg till produktprofil för många användare ✔² ✔²        
  Visa produktfiler för en användare ✔² ✔²        
  Visa användarlista för produkt ✔²          
  Lägga till användare gruppvis            
Hantera administratör Bevilja organisationsadministratör för en användare/användargrupp            
  Återkalla organisationsadministratör för en användare/användargrupp            
  Bevilja produktlicensadministratör för en användare/användargrupp ✔² ✔²        
  Återkalla produktlicensadministratör för en användare/användargrupp ✔² ✔²        
  Bevilja distributionsadministratör för en användare/användargrupp          
  Återkalla distributionsadministratör för en användare/användargrupp          
  Bevilja administration av användargruppen för en användare/användargrupp          
  Återkalla administration av användargruppen för en användare/användargrupp          
  Bevilja produktadmintillstånd för en användare ✔²          
  Återkalla produktadmintillstånd för en användare ✔²          
Hantering av produktlicenskonfiguration Bevilja produktberättigande till organisation              
  Ta bort produktberättigande från organisation              
  Visa tillgängliga produkter och produktfamiljer ✔² ✔²        
  Redigera beskrivningar/data för produktlicens ✔² ✔²        
  Tilldela produktlicens till en användare ✔² ✔²        
  Avetablera produktlicens från en användare ✔² ✔²        
  Lägga till ny produktlicenskonfiguration ✔²          
  Redigera tjänstkonfiguration för produktlicens ✔² ✔²        
  Ta bort tjänstkonfiguration för produktlicens ✔²          
  Ta bort produktåtkomst från en användare (ta bort från alla konfigurationer) ✔²          
Lagringshantering Visa mappar för aktiva och inaktiva användare          
  Ta bort mappar för inaktiva användare och överföra innehåll          
  Skapa delade mappar (endast för Adobe Campaign)          
  Ta bort delade mappar (endast för Adobe Campaign)          
Distribution Visa/använd fliken Distribution          
Support Visa fliken Support      
  Hantera supportärenden          
Hantering av användargrupp Skapa användargrupp ✔¹ ✔¹        
  Ta bort användargrupp     ✔²      
  Lägga till användare i användargrupp     ✔²      
  Ta bort användare från användargrupp     ✔²      
  Tilldela användargrupp till produktlicens ✔² ✔²        
  Ta bort användargrupp från produktlicens ✔² ✔²        
  Visa medlem i användargrupp ✔²    
  Visa lista över användargrupper  

¹ Blir automatiskt användargruppadministratör för den skapade användargruppen.

² Endast för ägda produkter, produktfiler eller användargrupper.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy