Användarhandbok Avbryt

Uppdatera betalningsinformationen i ditt Teams-konto

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Som avtalsägare kan du uppdatera betalningsuppgifterna om du har köpt Teams-medlemskapet direkt från Adobe.com.

Vill du redigera eller uppdatera betalningsuppgifterna ska du redigera Betalningsmetod på fliken Konto i Adobe Admin Console.


Redigera betalningssätt

Läs vidare och se hur du kan uppdatera kontots kreditkortsuppgifter, PayPal-detaljer, faktureringsadress eller skatteregistreringsnummer. Se Hantera fakturor om du vill veta hur du skriver ut eller e-postar fakturor.

 1. Logga in i Admin Console och välj den personliga profilen, om det finns som alternativ.

  Obs!
 2. På fliken Konto visas en uppmaning om att logga in med en annan profil om du inte är inloggad med din personliga profil. Välj Logga in.

  Uppmaning att logga in på ditt personliga konto
  Logga in med din personliga profil för att se och uppdatera dina betalningsuppgifter.

 3. Välj ikonen Redigera   för Betalningsmetod.

  Om du har flera avtal ska du välja ett avtalsnamn för att se betalningsinformationen.

  Sidan Kontoöversikt med redigeringsikonen för betalningsmetoden markerad
  Välj redigeringsikonen för att uppdatera dina betalningsuppgifter.

   Ser du inte betalningsuppgifterna? Då är du inte avtalsägare. Se hur du kan bli avtalsägare.

 4. Välj en annan betalningsmetod.

  Kredit- eller betalkort

  Uppdatera eller ange den information som efterfrågas.

  Om du använder ett företagskort måste du använda kortinnehavarens namn och faktureringsadress. Hör med kortinnehavaren eller ekonomiavdelningen så att du har rätt namn och faktureringsadress.

  Dialogrutan Hantera betalningsmetod med kredit-/betalkort valt som betalningsmetod.
  Ange dina Kredit-/betalkortsuppgifter och välj sedan Spara.

  PayPal

  PayPal accepteras bara i ett fåtal länder som stöds.

  Klicka på Logga in för att uppdatera, redigera eller byta PayPal-uppgifter i kontot.

  PayPal-sidan öppnas, där du kan logga in och ändra detaljerna. När du har sparat ändringarna kommer du tillbaka till sidan Hantera betalningar.

  Dialogrutan Hantera betalningsmetod med PayPal valt som betalningsmetod.
  Ange dina PayPal-uppgifter och välj sedan Spara.

  Obs!

  Namnet på skatte-id-fältet beror på det skatteidentifikationsnummer som är aktuellt i ditt land, till exempel momsregistreringsnummer eller GST-id.

 5. Klicka på Spara.

  Viktigt:

  Om du har flera prenumerationer kopplade till samma kreditkort uppdateras alla prenumerationer när du ändrar kreditkortsinformationen för någon av prenumerationerna.

  Alla systemadministratörer får ett e-postmeddelande om att betalningsuppgifterna har ändrats.

  Om en betalning inte har gjorts utlöses den igen efter att du har uppdaterat betalningsinformationen. Du får en avisering i e-posten om att betalningen har behandlats.

  Det kan ta upp till 24 timmar innan fakturan visas under Faktureringshistorik i Admin Console. Du får en avisering per e-post när den har blivit tillgänglig.

Vanliga frågor

 Uppdatera betalningsinformationen

 Varför accepteras inte mitt kreditkortsnummer?

Testa följande lösningar:

 • Ange kortnumret korrekt. Ange inte mellanslag eller bindestreck. Ange säkerhetskoden korrekt på betalningsskärmen, om kortet har en.
 • Se till att namn och faktureringsadress i din order matchar namn och faktureringsadress på ditt kreditkort. Om du använder ett företagskort använder du kortinnehavarens namn och faktureringsadress, inte köparens. Kontakta kortinnehavaren eller ekonomiavdelningen för att kontrollera att du har rätt namn och faktureringsadress.
 • Kontrollera att kreditkortet inte har upphört att gälla.
 • Kontrollera att du inte har överskridit din kreditgräns. Kontakta din bank för att kontrollera att du inte har överskridit kreditgränsen. Kontrollera att kreditkortet är godkänt för användning och att det går att använda till onlinetransaktioner.
 • Behöver du mer hjälp? Kontakta oss via Admin Console > Support.

 Jag får fortfarande ett felmeddelande om att jag måste uppdatera faktureringsuppgifterna även efter att ha uppdaterat kortinformationen och tagit hand om betalningen. Hur blir jag kvitt felmeddelandet?

Logga ut och logga in i Admin Console igen. Felet bör försvinna om betalningen har lyckats.

 Varför kan jag inte uppdatera mina kreditkortsuppgifter?

Om du inte kan uppdatera ditt konto kan du testa att

 • använda en annan webbläsare
 • uppdatera det i morgon om det är din fakturerings-/förlängningsdag.

Hitta lösningar på att uppdatera ditt kreditkort.

 Hur tar jag bort min kreditkortsinformation från ett Adobe-konto?

Enligt Adobes standarder för datasäkerhet lagras inte din kreditkortsinformation på Adobes servrar. I stället används ett krypterat tokennummer för att behandla din betalning.

Du måste säga upp din plan om du vill att Adobe ska ta bort denna betalningsinformation. Kontakta oss via Admin Console > Support.

 Kan jag betala med kreditkort, PayPal, banköverföring eller inköpsorder?

Kreditkortsbetalning accepteras för Creative Cloud-medlemskap i alla länder som stöds. Betalning via PayPal accepteras i ett fåtal länder som stöds. Andra betalningsalternativ kan vara tillgängliga i ditt land. Gå till sidan för Creative Cloud-planer om du vill komma i gång.

Adobe Store accepterar inte inköpsorder. Du kan dock använda inköpsorder för beställningar via telefon som är på minst 2 500 USD. Kontakta säljteamet om du vill ha mer information.

 Åtgärda en misslyckad betalning

 Hur kontrollerar jag att betalningen har lyckats?

Du får en avisering i e-posten om att betalningen har behandlats. Du kan också se fakturorna i avsnittet Faktureringshistorik. Det kan dock ta upp till 24 timmar innan fakturan visas i Faktureringshistorik.

 Vad händer om en betalning misslyckas?

Du får en avisering om att betalningen inte gick att behandla. De vanligaste orsakerna till att en betalning misslyckas är att

 • ett kort inte längre gäller
 • du har fått ett nytt kort
 • dina personuppgifter har ändrats.

Om betalningen inte lyckades måste du uppdatera betalningsuppgifterna som är kopplade till ditt medlemskap. Adobe försöker ta betalt flera gånger under 30 dagar.

 Hur ser jag till att ni försöker ta betalt igen efter att jag har ändrat mina betalningsuppgifter?

Klicka på Spara efter att ha uppdaterat betalningsinformationen. Vi försöker ta betalt igen så fort du har ändrat betalningsuppgifterna.

Även om betalningsuppgifterna är desamma kan du mata in och spara informationen igen för att återaktivera betalningen.

 Hur lång tid har jag på mig att ordna med betalningen?

Du har upp till 30 dagar på dig att ändra dina betalningsuppgifter från att betalningen inte gick igenom på förlängningsdatumet. Prenumerationen avbryts dag 30.

 Hur bekräftar jag statusen hos betalningsleverantören?

Kreditkort:

Om du har kontrollerat att din kreditkortsinformation är korrekt, kontaktar du banken för att

 • se till att kreditgränsen inte har överskridits 
 • fråga om gränser för dagliga uttag eller inköp, eftersom avvisade betalningar ibland beror på sådana gränser 
 • se till att kredit- eller betalkortet är godkänt för användning och att kortet stöder onlinetransaktioner
 • ta reda på om deras policyer för att förhindra bedrägeri påverkar användningen av kortet.

När eventuella fel har åtgärdats behandlar Adobe din betalning igen automatiskt.

PayPal:

Kontakta PayPal direkt för att lösa eventuella faktureringsproblem. När eventuella fel har åtgärdats behandlar Adobe din betalning igen automatiskt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto