Versionsinformation om InDesign CS6 8.0.3

Systemkrav

De senaste systemkraven finns på sidan Systemkrav för InDesign.

Installationsanvisningar

Detaljerade installationsanvisningar finns på installationssidan http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_se.

Lösta problem

Gå till Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se för den senaste informationen och för information om kända fel i alla Creative Suite 6-program.

InDesign

 • Vissa EPS-filer gör att InDesign kraschar när dokumentet exporteras till PDF. [3608014]
 • InDesign CS6 känner inte igen länkar när de öppnas på en DAM med Adobe Drive. [3649135]
 • Alternativen Spara, Spara som och Spara som kopia inaktiveras efter en dra och släpp-åtgärd från Finder eller Bridge. [3653735]
 • För hebreiska och arabiska markeras villkorlig text inte korrekt i Story Editor. [3667884]
 • I den hebreiska versionen av InDesign visas sidsekvenser felaktigt för dokument med höger-till-vänster-bindning. [3669233]
 • Fel ord markeras i olika vyer av den hebreiska stavningskontrollen. [3675104]
 • Objekt som monteras på mallsidorna försvinner eller flyttas till oväntade ställen när de exporteras till PDF. [3675929]
 • InDesign kraschar efter anrop till funktionen SetTextSelection i en viss situation. [3678597]
 • InDesign kraschar när användaren klickar på fliken Länkar och bilder i dialogrutan för paket när den öppnas från bokpanelen. [3689149] 
 • Det tar cirka 10 sekunder för InDesign att slutföra en åtgärd för att aktivera/inaktivera lagervisning för dokument med flera mallsidor. [3689151]
 • InDesign kraschar när en IDML-fil öppnas som har ett tomt märkord för en textram med en textbunden textram. [3689166]
 • InDesign kraschar när en CS6-fil exporteras till IDML-format och sedan öppnas igen. [3691025]
 • InDesign kraschar när en IDML-fil exporteras till IDML med särskilda korsreferenser och sidreferenser på indexpanelen. [3695290]
 • Användning av märkord orsakar omflödning eftersom format används felaktigt. [3151594]
 • InDesign CS6 kraschar när olika egenskaper uppdateras på textramar med JavaScript. [3594208]
 • InDesign kraschar när ett ord dras in i en tom anteckning i läget för textredigering. [3623132]
 • Funktionen Anpassa ramen till innehållet gör att InDesign kraschar. [3628642]
 • Format används inkorrekt i InDesign när formaterade ICML-filer importeras. [3629232]
 • Specifikt indiskt: Det går inte att flytta markören i viss tamilsk text. [3637073]
 • Markören hoppar tillbaka till början av texten när den vidrör en anteckning på en rad som innehåller avstavad text. [3638783]
 • InDesign kraschar när biblioteksobjekt monteras. [3646838]
 • Ord delas men bindestrecket visas inte när ett mjukt bindestreck infogas. [3653718]
 • Tomma textvariabler exporteras inte korrekt till PDF. [3656476]
 • InDesign kraschar när du uppdaterar ett sidnummer i ett dokument med sidflyttning aktiverad och låsta objekt finns på de sidor som flyttas. [3656879]

InCopy

 • Markörposition och -förflyttning fungerar inte som förväntat när du arbetar med en textram som har områden med textpassning. [3539539]
 • Preflight-profiler som är inbäddade i en layout resulterar i ett felmeddelande i InCopy CS6 – ”Package and Preflight.InDesignPlugin” saknas. [3641893]
 • InCopy CS6 kraschar under importen av en artikel med delvis borttagen text. [3485725]
 • Det går inte att flytta markören över en komprimerad anteckning med piltangenterna. [3613889]
 • InCopy kraschar när en ICMA-fil som skapats av ett dokument för återgivning för webben eller digital publicering öppnas. [3629800]

InDesign Server

 • InDesign Server kraschar när en tabell med märkord ska dupliceras till ett nytt dokument. [3488416]
 • Det gick inte att läsa in dokumentteckensnitt i InDesign Server. [3635822]

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/forums_se.

Om du vill hitta hjälp om hämtning, installation och om hur du kommer igång med program kan du gå till http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online