Sammanfattning av nya funktioner

EPUB-förbättringar

Den här Creative Cloud-versionen av InDesign har stöd för export av EPUB-typer med fast layout, kontroll av ett objekts CSS-höjd/bredd, kontroll av möjligheten att lägga till epub:type-formatering och anpassning av CSS-höjd/bredd. Bland nyheterna i den här versionen finns även förbättrade tabell- och cellformat för CSS. Du kan nu uppdatera metadata i den fasta layouten och flödningsbara layouter utöver att visa exporterade utdata på flikar i visningsappar.

  • Fast layout: InDesign har nu stöd för detta intressanta och interaktiva populära format. eBook-filer med fast layout kan till skillnad från eBook-filer av standardtyp behålla samma sidlayout och design som sina tryckta motsvarigheter i bokform. Du kan exportera dina InDesign-dokument till ett EPUB-format med fast layout. Det här formatet används ofta för e-böcker för barn samt för komplex facklitteratur som kokböcker och läroböcker.
  • Anpassad CSS-bredd/höjd för objekt: du kan nu använda dialogrutan Alternativ för objektexport för att anpassa bredden/höjden för ett objekt i en CSS-fil.
Anpassad CSS-bredd/höjd

  • Ny formatering av EPUB-typ: vi har introducerat en ny EPUB-typ för att förbättra tillgängligheten till komponenter i EPUB-exportdesignen. Denna nya epub:type förenklar definitionen av element i en publikation och hjälper dig att definiera en läsordning för läsaren för EPUB-filen.
  • Förbättrad skrivning av CSS för tabell- och cellformat: tabell- och cellformat mappas nu korrekt till CSS. Samma format återges nu i utdatafilerna. Om ingen tabell används skapas inga CSS-filer i onödan.
  • Metadata och Visningsappar (export): du kan nu uppdatera filinformationen eller metadata för din InDesign-fil och samma EPUB-data fylls i på båda flikarna för flödningsbar/fast layout. Den nya fliken Visningsappar har lagts till i EPUB-exportalternativen för både layout som kan flödas om och fast layout. InDesign visar nu de program du kan mappa för att öppna EPUB-filerna.
Fliken Visningsappar

Förbättringar i tabeller

Förbättringarna av tabellhanteringen i InDesign gör det nu möjligt att dra och släppa tabellrader och kolumner från en plats till en annan.

Sömlös uppdatering

Kortkommandon och inställningar behålls vid uppdateringar och gör det både enklare och snabbare att komma igång med arbetet i den senaste versionen av InDesign. Migrera inställningarna från den senaste installerade InDesign-versionen varje gång du uppdaterar InDesign Creative Cloud för att slippa behöva konfigurera inställningarna efter varje uppdatering. När inställningarna har migrerats kontrollerar du att synkroniseringsinställningarna har initierats för den aktuella versionen så att alla de senaste inställningarna nu lagras i molnet.

Färgrutemappar

Du kan nu skapa färggrupper och ordna deras färgrutor över olika färggrupper. Du kan nu enkelt skapa färggrupper med hjälp av den nya färggruppsikonen på panelen Färgrutor, den utfällbara menyn eller snabbmenyn.

Skalförändring av effekter

Genomskinlighetseffekter i InDesign skalförändras inte när det objekt som effekten används på skalförändras. Den nya funktionen Skalförändring av effekter som ger användaren möjlighet att skalförändra genomskinlighetseffekterna samtidigt som ett objekt skalförändras har lagts till i den utfällbara menyn på kontrollpanelen och panelen Omforma. Du kan använda det här alternativet för att slå på och av denna skalförändring. Det fungerar på exakt samma sätt som en skalförändring av linjebredden (denna kommer inte att vara tillgänglig och bli gråmarkerad när användaren väljer Justera procentvärde för skalförändring för redigeringen av objekt på Inställningar > panelen Allmänt). När det här alternativet är aktiverat och en skalförändring görs av ett objekt med genomskinlighetseffekter skalförändras även effekterna proportionellt. Värdena för de attribut som är relaterade till de använda effekterna ändras i modellen och visas korrekt i dialogrutan för effekter. 

Inkludera QR-koder i dokument

Nu kan du sammanfoga QR-koder i ett InDesign-dokument. Olika typer av QR-kod som kan läggas till i dina InDesign-dokument:

  • Oformaterad text
  • Webbhyperlänk
  • Textmeddelande
  • E-postadress
  • Visitkort

Utökad sökning – Sök föregående

Under ett snabbt redaktionellt arbetsflöde söker du kanske efter och ändrar strängar i InDesign och råkar ibland oavsiktligt trycka för tidigt på knappen Sök efter nästa och hoppar därför över den text du vill ändra. Dialogrutan Sök/ersätt i InDesign innehåller nu två sökriktningsknappar – med alternativet för sökning framåt aktiverat som standard. Du kan även invertera flödet för sökningen.

Modernisering – förändringar av paneler

Panelen Verktygstips

Moderniseringen innebär bland annat att panelen Verktygstips har konverterats från Flash-teknik till HTML5. Du öppnar panelen Verktygstips i InDesign via Fönster > Verktyg > Verktygstips. Den här panelen visar information om verktygsnamnet, verktygstips och verktygsikonen för det valda verktyget. Den var tidigare ett APE-baserat (Flash-baserat) tillägg. Panelen är efter borttagningen av APE ett CEP HTML5-baserat tillägg.

Panelen Bakgrundsuppgifter

Panelen Bakgrundsuppgifter finns under Fönster > Verktyg > Bakgrundsuppgifter och används för att övervaka förloppet för pågående bakgrundsuppgifter. Den ger dessutom användaren möjlighet att avbryta en pågående bakgrundsuppgift. Panelen var tidigare APE-baserad (Flash-baserad) men har nu konverterats för att köras i vår Drover-gränssnittsteknik.

Enkel delning med andra CC-medlemmar

Om du skickar en InDesign Creative Cloud-fil till en annan Creative Cloud-medlem kommer denna medlem att kunna öppna dokumentet omedelbart, oberoende av vilken version medlemmen har installerad (CS6, R0, R1 m.m.). Det är nu enklare och mer effektivt än någonsin att dela InDesign-filer med kolleger och skrivare som är Creative Cloud-medlemmar!
Detta gör överlämningen av filen mer effektiv eftersom det inte längre finns ett behov av att kontrollera ID:t för den version av Creative Cloud som din kollega använder. Filen behöver inte heller manuellt konverteras till IDML (avsändaren av filen) och ingen behöver vara orolig för att filen inte ska kunna öppnas (mottagaren av filen).

Integrering med Behance

Du kan nu spara ditt arbete direkt från InDesign till Behance och visa upp avslutade eller pågående projekt. Du kan få omedelbar feedback från miljontals kreativa personer över hela världen när du fulländar ditt arbete och överför nya versioner.

Förbättrad paketering

Möjlighet att inkludera en PDF-fil och en IDML-fil i paket som skapats med InDesign. InDesign-paket innehåller nu följande: INDD + länkade filer + teckensnitt + IDML + PDF (tidigare InDesign-paket innehöll endast INDD + länkade filer + teckensnitt).

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online