Redigera foton i modulen Framkalla

Med hjälp av modulen Framkalla i Lightroom Classic kan du justera färgen och tonskalan i dina foton och även göra andra ändringar som att beskära och ta bort röda ögon. Alla ändringar som du gör i Lightroom Classic är icke-förstörande. Icke-förstörande redigering innebär att originalfilerna inte ändras, oberoende av om det är en Camera Raw-fil eller en renderad fil som exempelvis en JPEG- eller TIFF-fil. Dina redigerade bilder lagras i Lightroom Classic som en uppsättning instruktioner som används på fotot i minnet. Icke-förstörande redigering betyder att du kan utforska och skapa olika versioner av fotot utan att fördärva originalbildens data.

I panelerna utmed vänstra sidan i modulen Framkalla kan du välja foton, markera och förhandsvisa dem i olika skeden av redigering och använda globala förinställningar. Visningsytan och arbetsytan utgör mittdelen av modulen Framkalla. Verktygen under arbetsytan har olika funktioner, från att växla mellan bilder före och efter ändringar till att aktivera korrektur på skärmen. Panelerna längs vänstra sidan har verktyg och kontroller som kan användas för att justera foton. Se Verktyg i modulen Framkalla.

Modulen Framkalla
Modulen Framkalla

A. Panelerna Förinställningar, Fixeringar, Historik och Samlingar B. Verktygsfält C. Histogram D. Fotoinformation E. Status för smart förhandsvisning F. Verktygsremsa G. Justeringspaneler 

Eftersom redigeringar lagras i Lightroom som instruktioner behöver du inte spara dem på vanligt sätt. När du skriver ut eller exporterar dina foton följer justeringarna med. Du behöver bara spara dina ändringar om du vill att de ska vara tillgängliga för Adobe Bridge eller Camera Raw. Se Synkronisera Lightroom Classic-metadata med Camera Raw och Adobe Bridge.

Du kan redigera Camera Raw-, DNG-, JPEG-, TIFF-, PSD- och PNG-filer i Lightroom Classic. Att utföra ändringar i foton är en subjektiv och individuell process. Använd följande procedur som riktlinje när du redigerar foton i modulen Framkalla.

1. Markera ett foto som ska redigeras.

Markera ett foto i modulen Bibliotek och tryck på D för att växla till modulen Framkalla. Om du vill växla till ett annat foto i modulen Framkalla väljer du det i panelen Samlingar eller i bildbandet.

2. Granska fotot.

Använd zoomkontrollerna i panelen Överblick för att granska fotot och handverktyget för att flytta fotot i visningsområdet. När du håller pekaren över fotot i visningsområdet kan du se att RGB-värdena visas under histogrammet. Använda panelen Histogram som visuell vägledning för att mäta färgtonerna samt för att förhandsvisa skuggor och högdagerurklipp. Du kan även dra i histogrammet för att göra tonjusteringar i fotot. Se Ändra bilder med hjälp av histogrammet.

3. Gör globala färgjusteringar.

På fönstrets högra sida visar modulen Framkalla paneler för att göra globala ändringar i foton. Du kan utföra justeringar i modulen Framkalla i valfri ordning men ett vanligt tillvägagångssätt vid användning av de här panelerna är att gå uppifrån och ned. Börja till exempel med panelen Grundläggande. Där kan du justera vitbalans, tonskala och färgmättnad i ett foto, inklusive textur, klarhet och lyster. Om du vill kan du förfina global färg och tonjusteringar i panelerna tonkurva och NMI/färg/svartvitt. Du kan skapa specialeffekter eller färglägga svartvita foton med panelen Färggradering. Se Arbeta med bildtoner och -färger.

Lightroom Classic : Panelen Grundläggande i modulen Framkalla
Använd panelen Grundläggande för att göra globala ändringar, till exempel av vitbalans och ton.

4. Minska brus och förbättra skärpa.

Du använder panelen Detalj för att minska bruset och justera skärpan i fotot. Du kan använda panelen Objektivkorrigering till att korrigera perspektivförvrängningar som orsakas av kameraobjektivet. Se Skärpa och brusreduceringoch Korrigera linsförvrängningen och justera perspektivet.

Obs!

Använd knappen Före/efter i verktygsfältet för att se resultatet av dina redigeringar eller tryck på \ för att växla mellan före- och efter vyer. Du kan använda panelen Händelser för att återgå till en tidigare redigering. Klicka på plustecknet (+) i panelen Fixeringar för att fånga ett redigeringsläge så att du kan gå tillbaka till det senare.

Lightroom Classic CC: Panelen Detalj i modulen Framkalla
Använd detaljpanelen för att lägga till skärpa och minska brus.

5. Retuschera och korrigera fel.

Du kan när som helst använda verktygen för att beskära övertäckning, borttagning av röda ögon och fläckborttagning till att beskära och räta upp foton och ta bort röda ögon, damm och fläckar. Om du vill använda en efterbeskärningsvinjetterings- eller filmkornseffekt använder du alternativen i panelen Effekter. Se Justera beskärning och rotation, Använda verktyget Fläckborttagning och Vinjetterings- och filmkornseffekter.

Lightroom Classic CC: Retuscheringsverktygen i modulen Framkalla
I verktygsremsan i modulen Framkalla finns (från vänster till höger) verktygen Beskär övertäckning (visas), Fläckborttagning, Röda-ögon-korrigering, Övertoningsfilter och Justeringspensel.

6. Använd lokala justeringar.

Färglägg speciella områden i ett foto genom att använda verktygen Justeringspensel eller Övertoningsfilter. Se Använda lokala justeringar.

7. Använd justeringar på andra foton.

Du kan använda de redigeringar du gör på ett foto på många andra foton. Du kan till exempel använda en uppsättning redigeringar på alla foton från ett speciellt tillfälle där samtliga foton kräver samma globala justering. Du kan kopiera och klistra in dem eller synkronisera dem. När du kopierar eller synkroniserar korrigeringar kan du välja exakt den redigering du vill använda för de andra fotona. Du kan även använda verktyget Målare i stödrastervyn i biblioteket för att använda framkallningsinställningar för ett foto på ett annat. Se Använda framkallningsjusteringar på andra foton.

8. Korrektur på skärmen.

Om din bild ska tryckas så kanske du vill förhandsvisa hur färgerna kommer att se ut med verktyget Korrektur på skärmen.

När du är nöjd med dina ändringar väljer du Korrektur på skärmen i verktygsfältet för att ersätta histogrampanelen med panelen Korrektur på skärmen. Använd varningsikonerna för färgomfång i histogrammets övre hörn för att se vilka färger som är utanför skärmens färgomfång och vilka som är utanför de valda utskriftsförhållandenas färgomfång.

Använd menyerna Profil och Återgivning för att förhandsvisa olika färghanterade utskriftsförhållanden. Se Korrektur på skärmen.

Lightroom Classic : Korrektur på skärmen i modulen Framkalla
Med panelen Korrektur på skärmen i modulen Framkalla kan du simulera på skärmen hur färger kommer att se ut i tryck.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online