Användarhandbok Avbryt

Avancerade metadataåtgärder

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon

Kopiera och klistra in metadata mellan foton

Att kopiera och klistra in metadata från ett foto till markerade foton är ett snabbare sätt att lägga till information och IPTC-metadata till foton. Med kommandona Kopiera metadata och Klistra in metadata slipper du skriva in samma metadata i fotona.

 1. Markera i stödrastervyn fotot som du vill kopiera metadata från och välj sedan Metadata > Kopiera metadata.

 2. Markera i dialogrutan Kopiera metadata informationen och de IPTC-metadata som du vill kopiera och klicka sedan på Kopiera.

 3. Markera fotona i stödrastervyn och välj Metadata > Klistra in metadata.

Synkronisera metadata mellan foton i katalogen

Speciella metadata i markerade foton kan synkroniseras med metadata i andra foton. Detta erbjuder ett snabbt sätt att lägga till information och IPTC-metadata till foton. Genom att synkronisera metadata slipper du skriva in samma metadata i foton flera gånger.

 1. Markera i stödrastervisning ett foto med metadata som ska synkroniseras med andra foton. Detta blir nu det aktiva fotot.
 2. Ctrl-klicka (Windows) eller Cmd-klicka (Mac OS) för att markera foton som ska synkroniseras med det aktiva fotot. Håll ned Skift och klicka om du vill markera flera intilliggande foton.
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på synkroniseringsknappen under panelerna till höger.

  • Välj Metadata > Synkronisera metadata.

 4. I dialogrutan Synkronisera metadata väljer du de metadata som du vill använda och klickar sedan på Synkronisera.

  Obs!

  De metadata som du väljer att synkronisera skriver över befintliga metadata i de markerade fotona.

 5. (Valfritt) Om du vill använda metadataändringar på alla valda foton du redigerar väljer du Metadata > Aktivera automatisk synkronisering eller klickar på Synkronisera och väljer Aktivera automatisk synkronisering.

Synkronisera Lightroom Classic-metadata med Camera Raw och Adobe Bridge

Som standard sparas Lightroom Classic-metadata i katalogfilen. Om du vill att ändringar av Lightroom Classic-metadata, inklusive ändringar av inställningarna i modulen Framkalla ska visas i Camera Raw, Photoshop och Adobe Bridge måste du spara ändringarna i en XMP-fil i Lightroom Classic När du sparar metadata i en Raw-fil sparas ändringarna i en särskild XMP-fil. I andra filtyper sparas metadata i själva filen.

Obs!

Nyckelordshierarkier du skapar i något av dessa program behålls och inga data går förlorade, även om de inte visas i något av programmen. Vissa ändringar som du gör i modulen Framkalla i Lightroom Classic kan eventuellt inte visas i versioner före Camera Raw 4.1.

Spara metadataändringar av foton i Lightroom Classic automatiskt

Det enklaste sättet att se till att metadataändringar du gör i Lightroom Classic visas automatiskt i Adobe Bridge och Camera Raw är att spara ändringarna automatiskt.

 1. Välj Redigera > Kataloginställningar (Windows) respektive Lightroom Classic > Kataloginställningar (macOS).

 2. Välj Skriv ändringar automatiskt i XMP-fil på fliken Metadata.

Visa osparade metadata

I Lightroom Classic finns tre typer av ikoner som visas i stödrastervyn i modulen Bibliotek för att ange osparade metadata:

Metadatafilen behöver uppdateras 

Anger att det finns osparade metadataändringar för fotot i Lightroom Classic.

Metadata ändrades externt 

Anger att det finns metadata för fotot som har ändrats i ett externt program men som inte har använts i Lightroom Classic.

Fel när metadata sparades 

Anger att det uppstod ett fel när metadata skulle sparas i Lightroom Classic. Den här ikonen visas när samma metadata för ett foto har ändrats både i Lightroom Classic och externt.

Du kan använda alternativen för stödrastervisning till att visa de här ikonerna.

 1. I modulen Bibliotek väljer du Visa > Visningsalternativ.

 2. Klicka på fliken Stödrastervyn i dialogrutan Alternativ för biblioteksvy.

 3. Markera alternativet Ej sparade metadata i området Cellikoner.

  Obs!

  Du kan också använda fältet Status för metadata i panelen Metadata till att kontrollera om metadata måste uppdateras.

Lös metadatakonflikter mellan Lightroom Classic, Adobe Bridge och Camera Raw

 1. Om du vill synkronisera metadata i Lightroom Classic-katalogen gör du något av följande i stödrastervyn i modulen Bibliotek:

  • Klicka på Metadata ändrades externt  eller på Fel när metadata sparades på en miniatyrbild. Om du vill använda metadata från Camera Raw eller Adobe Bridge väljer du Importera inställningar för disk. Om du vill ignorera eventuella ändringar i Camera Raw eller Adobe Bridge och använda katalogmetadata på fotot väljer du Skriv över inställningar.

  • Markera en miniatyrbild med Metadata ändrades externt eller Fel när metadata sparades och välj Metadata > Läs metadata från fil. Om du vill skriva över kataloginställningarna och använda de inställningar du har gjort i Adobe Bridge eller Camera Raw klickar du på Läs.

Åtgärder i panelen Metadata

Du kan utföra olika åtgärder genom att klicka på knapparna till höger om metadatafälten i panelen Metadata. Du kan till exempel öppna mappen där bilden finns, spara metadata i en fil, lösa metadatakonflikter och hoppa till huvudbilden för en virtuell kopia. Håll muspekaren över en knapp för att visa knappbeskrivningen.

Skapa och använda metadataförinställningar

Skapa en metadataförinställning

Du kan spara speciella metadata som en förinställning och sedan använda den för ett eller flera foton. Genom att använda metadataförinställningar slipper du manuellt ange samma information för olika foton.

 1. Välj Redigera förinställningar på menyn Förinställning i panelen Metadata.

 2. Skriv information för någon av följande grupper:

  Basinformation

  Här anger du metadata för en bildtext, klassificeringsstjärnor och en textetikett.

  IPTC-innehåll

  Skriv in metadata för en kort sammanfattning av ett foto, en nyhetskod som du hittar på webbplatsen newscodes.org och namnet på personen som skrev fotobeskrivningen.

  IPTC-copyright

  Skriv in metadata för copyrightinnehavarens namn, användningsrättigheter för fotot och webbadressen till copyrightinnehavaren.

  IPTC-skapare

  Skriv in metadata för namnet, adressen, kontaktinformationen, webbplatsen och befattningen för den som tagit fotot.

  IPTC-bild

  Skriv in metadata för en publiceringsbeskrivning genom att använda riktlinjerna angivna av newscodes.org, en beskrivning av fotot enligt samma riktlinjer och information om var fotot är taget.

  IPTC-status

  Skriv metadata för fotots rubrik, eventuellt arbetsnummer som användes för fotouppdraget, instruktioner för överföring, användning och rättigheter för fotot, namnet på fotografen, företag eller agentur samt fotots ägare.

  IPTC-tillägg

  Skriv metadata för fem kategorier med ytterligare information för innehållet i bilden: Administrativt, Teckning, Beskrivning, Modeller och Rättigheter.

  Tredimensionell projektion

  Skriver metadata för den tredimensionella projektionen.

  Nyckelord

  Skriv metadata för angivna nyckelord och lägg till dem till befintliga nyckelord som används för fotot.

 3. Gör något av följande för att markera metadata som ska ingå i förinställningen:
  • Klicka på Markera alla om du vill inkludera alla metadata.

  • Klicka på Markera ingen om du inte vill ta med några metadata. Du använder troligtvis knappen när du vill börja från början och välja vilka metadata som ska ingå.

  • Klicka på Markering ifylld om du endast vill inkludera metadata som du angett information för.

  Obs!

  Om du har angett metadata manuellt i panelen Metadata innan du valde Redigera förinställningar markeras de fält du har redigerat i dialogrutan Redigera metadataförinställningar.

  • Klicka på rutorna intill en metadataruta för att ange specifika metadata.

  • Klicka på rutorna intill namnet (till exempel IPTC-innehåll, IPTC-copyright osv.) för att inkludera en hel metadatagrupp.

 4. Välj Förinställning > Spara aktuella inställningar som ny förinställning, skriv ett namn för förinställningen och klicka på Skapa.

 5. Klicka på Klar i dialogrutan Redigera metadataförinställningar.

Använda en metadataförinställning

 1. Välj en förinställning på menyn Förinställning i panelen Metadata sedan du markerat foton i stödrastervyn eller på bildbandet i lupp-, jämförelse- eller undersökningsvisning.

Använda en metadataförinställning med verktyget Målare

 1. Markera i stödrastervyn verktyget Målare i verktygsfältet och välj därefter Metadata på menyn Färg i verktygsfältet.

  Obs!

  Om verktyget Målare inte syns i verktygsfältet kan du välja det från menyn i verktygsfältet.

 2. Välj förinställningen i verktygsfältet och klicka eller dra sedan över fotona för att tillämpa förinställningen.
 3. Klicka på den runda källan i verktygsfältet för att inaktivera Målare. När verktyget Målare är inaktiverat visas det i verktygsfältet.

Redigera en metadataförinställning

 1. Välj Redigera förinställningar på menyn Förinställningar i panelen Metadata.

 2. Välj på menyn Förinställning den förinställning som du vill redigera.
 3. Redigera metadatafälten och ändra inställningarna.
 4. Klicka på snabbmenyn Förinställning igen och välj Uppdatera förinställning [namn på förinställning]. Klicka sedan på Klar.

Ändra namn på eller ta bort en metadataförinställning

 1. Välj Metadata >Redigera metadataförinställningar.

 2. Klicka på snabbmenyn Förinställning och välj den förinställning som ska namnändras eller tas bort.

 3. Klicka på menyn Förinställning igen och välj Ändra namn på förinställning [namn på förinställning] eller Ta bort förinställning [namn på förinställning].

Du kan också ta bort metadataförinställningar i operativsystemet genom att dra dem från följande platser till papperskorgen:

Mac OS

/Users/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Metadata Presets/

Windows 7 och 8

\Users\[användarnamn]\App Data\Roaming\Adobe\Lightoom\Metadata Presets

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto