Användarhandbok Avbryt

Använda lokala justeringar

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel
Viktigt:

Från och med Lightroom 11.0 (oktober 2021-versionen) gäller inte längre följande arbetsflöden. Om du vill få åtkomst till de senaste verktygen för lokala justeringar kan du läsa Maskering.

Med hjälp av reglagen i justeringspanelerna i modulen Framkalla kan du påverka färg och ton för hela fotot, men ibland vill du inte använda ändringarna på hela fotot. Du vill korrigera ett visst område i ett foto. Du kan till exempel göra ett ansikte ljusare så att det syns bättre eller förbättra den blåa himlen i ett landskap. Om du vill göra lokala justeringar i Lightroom Classic kan du använda Justeringspensel eller Övertoningsfilter till att använda färg eller göra tonjusteringar.

Verktyget Justeringspensel använder du för att göra inställningar för Exponering, Klarhet, Intensitet och andra tonjusteringar och sedan ”måla” med dem i ett foto.

Med verktyget Övertoningsfilter kan du använda Exponering, Skärpa och andra tonjusteringar på ett område i ett foto. Du kan göra området så brett eller smalt som du vill.

På samma sätt som för andra justeringar du använde i modulen Framkalla är lokala justeringar icke-förstörande och används inte permanent på fotot.

Videosjälvstudiekurs: Grundläggande om Justeringspensel

Använda en justeringspensel eller filtereffekt

 1. Markera ett foto i modulen Bibliotek och växla till modulen Framkalla genom att trycka på D. Om du vill växla till ett annat foto i modulen Framkalla väljer du det i panelen Samlingar eller på bildbandet.

 2. Välj Justeringspensel eller Övertoningsfilter i verktygsremsan i modulen Framkalla.
 3. Välj den typ av justering du vill göra på snabbmenyn Effekt, eller flytta skjutreglagen:

  Temperatur

  Justerar färgtemperaturen för ett område i fotot så att det blir varmare eller kallare. En övertoningsfiltertemperatur kan förbättra bilder som hämtats i blandade ljusmiljöer.

  Färgton

  Kompenserar för en grön eller magentafärgad färgskiftning

  Exponering

  Anger fotots allmänna intensitet. Om du använder en lokal korrigering av exponeringen kan du uppnå resultat som liknar traditionell skuggning och bränning.

  Kontrast

  Bildens kontrast ändras, framför allt mellantonerna

  Högdagrar

  Återställer detaljer i överexponerade högdagerområden

  Skuggor

  Återställer detaljer i underexponerade skuggområden

  Vitt

  Justerar vita punkter i ett foto

  Svärta

  Justerar svarta punkter i ett foto

  Textur

  Jämnar ut eller framhäver texturerade detaljer i ditt foto. Om du vill jämna ut detaljerna drar du reglaget åt vänster, om du vill framhäva detaljerna drar du reglaget åt höger. När du justerar reglaget Textur ändras inte färgen eller tonerna.

  Klarhet

  Lägger till djup i ett foto genom att öka lokal kontrast

  Ta bort dis

  Minskar eller ökar befintligt dis i ett foto

  Nyans

  Justerar nyansen i ett foto. Välj Använd Finjustering för exakta justeringar.

  Mättnad

  Justerar färgens mättnad

  Skärpa

  Förstärker kantdefinitionen så att detaljer i fotot framträder. Ett negativt värde gör detaljerna otydliga.

  Brus

  Minskar luminansbruset, vilket märks när skuggiga områden öppnas.

  Moiré

  Tar bort moiréartefakter och färgojämnheter

  Överstrålning

  Tar bort kantfärger längs kanterna

  Färg

  Använder en färgton på det område som påverkas av den lokala korrigeringen. Välj nyans genom att klicka i färgrutan Färg. Färgeffekten bibehålls om du omvandlar fotot till svartvitt.

  Andra effekter

  Det finns andra effekter för andra uppgifter, som att göra tänder vitare, pupiller klarare eller hudtoner mjukare.

  Obs! Om Bränn (mörkare), Skugga (gör ljusare), Irisförbättring, Jämna till skal, eller Vitare tänder inte är tillgängligt väljer du Lightroom Classic > Inställningar (macOS) respektive Redigera > Inställningar (Windows). Klicka på Återställ förinställningar för lokal justering.

 4. Öka eller minska värden genom att dra i skjutreglagen för de olika effekterna.
 5. (Endast för verktyget Justeringspensel) Ange alternativ för justeringspensel A:

  Storlek

  Anger penselspetsens diameter i pixlar.

  Ludd

  Skapar en mjuk övergång mellan penselmarkeringen och omgivande pixlar. När du använder penseln motsvarar avstånden mellan den yttre och inre cirkeln mängden ludd.

  Flöde

  Anger flödet som används med penseln.

  Automatisk mask

  Begränsar penseldragen till områden med liknande färg.

  Densitet

  Bestämmer penseldragets genomskinlighet.

 6. Använd effekten genom att dra i fotot.

  Ett justeringsmärke visas där du började rita och läget för Mask ändras till Redigera. För effekten Övertoningsfilter finns det tre vita stödlinjer som motsvarar de mittre, undre och övre intervallen för effekten.

Ändra ett övertoningsfilter eller radiellt filter med hjälp av penselkontroller

Du kan ändra masker med Övertoningsfilter med hjälp av penselkontrollerna. När du har lagt till en mask kan du börja använda penselkontrollerna genom att välja alternativet Pensel intill Ny/Redigera.

Penselkontroller i Lightroom Classic CC

Använd penslarna + och - (Sudda) om det behövs. Med Lightroom Classic kan du anpassa tre olika filterpenslar: A (+), B (+) och Sudda (-). Du kan anpassa följande inställningar för de här penslarna:

 • Storlek: penselns storlek.
 • Ludd: mängden ludd för penseln.
 • Flöde: hur mycket färg som används på området i varje penseldrag. Om till exempel Flöde är 20 % så används en färgstyrka på 20 % i första penseldraget. Nästa penseldrag tar upp färgstyrkan till 40 %.
 • Täthet: den maximala opaciteten som penseln målar. Om inställningen till exempel är 40 % kommer penseln inte att måla högre opacitet än 40 %.
Obs!

Aktivera alternativet Automatisk mask om du vill måla innanför kanterna för ett område. Området maskeras för att se till att dina penseldrag inte hamnar utanför det. När du målar ska du se till att mitten av penseln är innanför det område du vill måla.

Penselinställningar i Lightroom Classic CC
Filterpenselinställningar

Om du vill återställa ändringar du gjort för de tre penslarna A, B och Sudda och återställa dem till sina standardlägen klickar du på Återställ penslar.

Redigera en justeringspensel eller ett övertoningsfilter/radiellt filter

Du kan göra något av följande om du vill redigera en justeringspensel eller en graderad filtereffekt:

 • Om du vill visa eller dölja justeringsmärket och stödlinjerna för Övertoningsfilter trycker du på H. Du kan även välja ett visningsläge på menyn Visa redigeringsnålar i verktygsfältet.
 • Om du vill visa eller dölja en maskövertäckning för Justeringspensel trycker du på O. Du kan även använda alternativet Visa vald maskövertäckning i verktygsfältet.
 • Om du vill växla mellan den röda, gröna och vita maskövertäckningen för Justeringspensel trycker du på Skift + O.
 • Dra i effektskjutreglagen.
 • Tryck på Ctrl+Z (Windows) respektive Kommando+Z (OS X) om du vill ångra justeringshändelsen.
 • Om du vill återställa alla justeringar för det valda verktyget klickar du på Återställ.
 • Ta bort en justeringspensel eller ett övertoningsfilter genom att markera justeringsmärket och trycka på Delete.
 • (Endast för Justeringspensel) Flytta pekaren över justeringsmärket och dra den dubbelriktade pilen åt höger för att öka effekten eller åt vänster för att minska den.
 • (Justeringspensel) Om du vill ångra en del av en justering väljer du penselalternativet Sudda och målar över justeringen.
 • (Övertoningsfilter) Om du vill flytta mittpunkten för effekten drar du justeringsmärket.
 • (Övertoningsfilter) Om du vill rotera effekten placerar du pekaren över den vita mittlinjen tills en böjd dubbelriktad pil visas och drar.
 • (Övertoningsfilter) Om du vill expandera effekten i en viss del av spektrat drar du i en yttre vit linje mot kanten av fotot. Om du vill komprimera effekten i en ände av spektrat drar du mot mitten av fotot.

Använda lokala justeringar med hjälp av en färg-, luminans- eller djupintervallmask

Uppdaterades i oktober 2018-versionen av Lightroom Classic

Du kan använda kontrollerna Färgintervallmask, Luminansintervallmask och Djupintervallmask till att snabbt göra ett exakt maskeringsområde i ditt foto som du sedan kan använda lokala justeringar på. , you can quickly create a precise masking area on your photo for applying local adjustments.

Börja med att göra en snabb ursprunglig maskmarkering med hjälp av Justeringspensel, Radiellt filter eller Övertoningsfilter. Därefter förfinar du markeringen genom att använda Välj färgintervall till att ta färgprov i maskområdet, Välj luminansintervall eller skjutreglaget till att ange luminansintervallslutpunkter för markeringsmasken och Välj djupintervall eller skjutreglaget till att ange djupintervallslutpunkter för markeringsmasken.

Arbeta med djupintervallmask

djupintervallmask

Obs!

Du kan endast använda Djupintervallmask på foton med inbäddade djupschemadata. Det går endast att använda det på HEIC-filer som du har tagit med en Apple iPhone 7+ eller 8+, eller X, XS eller XS MAX, XR (om du vill kan du visa en lista över Apple iPhone-mobiltelefoner som stöds) i det stående läget i kameraappen i iOS. Om det inte finns någon djupinformation för ett foto är alternativet Djup avaktiverat i listrutan Intervallmask.

När du har gjort en första markeringsmask i fotot med Justeringspensel, Radiellt filter eller Övertoningsfilter kan du förfina markeringsmasken baserat på djupintervallet för markeringen.

 1. Markera ett foto i modulen Bibliotek och växla till modulen Framkalla genom att trycka på D. Om du vill växla till ett annat foto i modulen Framkalla väljer du det i panelen Samlingar eller på bildbandet.

  Obs!

  Om du vill använda i Djupintervallmask på befintliga HEIC-foton (med inbäddade djupscheman) där du har skapat de smarta förhandsvisningarna i Lightroom Classic CC 7.5 måste du generera om de smarta förhandsvisningarna de fotona när du har uppgraderat till den senaste versionen av Lightroom Classic. Du måste göra det för att se till att djupschemainformationen inkluderas i filerna med smarta förhandsvisningar. Markera de filer du vill skapa smarta förhandsvisningar för och klicka sedan på Bibliotek > Förhandsvisningar > Skapa smarta förhandsvisningar.

  HEIC-foto med djupinformation
  HEIC-foto med djupinformation som ska redigeras i modulen Framkalla

 2. Välj Justeringspensel, Övertoningsfilter eller Radiellt filter i verktygsremsan i modulen Framkalla. Skapa sedan en första markeringsmask över ett område i fotot som du vill korrigera.

  Första mask som har skapats med hjälp av ett övertoningsfilter
  Ursprungligt maskområde som har skapats med ett övertoningsfilter som täcker hela fotot

 3. Gå till området Pensel i panelen Justering och välj Djup i listrutan Intervallmask. Intervallmask är angett till Av som standard.

 4. Om du vill välja ett djupintervall i maskområdet gör du något av följande:

  • Definiera slutpunkterna för det valda djupintervallet genom att dra i skjutreglaget Intervall.
  • Välj Välj djupintervall     ipanelen Intervallmask. Klicka och dra runt det område i fotot som du vill justera. När du vill begränsa till ett specifikt djupintervall med hjälp av verktyget Välj djupintervall bör du välja ett litet område. 

  Du kan använda verktyget Välj djupintervall som en genväg för att förfina skjutreglaget Intervall baserat på din markering.

  Välj alternativet Visa djupmask för att visualisera djupmasken
  Om du vill använda selektiva justeringar visualiserar du den djupmask som har skapats för föremål i förgrunden.

 5. Om du vill visa djupet för fotot i svartvitt markerar du kryssrutan Visa djupmask. Den del av fotot som är vit motsvarar förgrunden, den del av fotot som är svart motsvarar bakgrunden.      Den röda färgen motsvarar det maskerade området, som utgör överlappningen mellan djupet och den lokalt använda justeringen.

 6. Använd skjutreglaget Släthet till att justera slätheten på utfallet i respektive ände av det valda luminansintervallet.
  Obs!

  Om du vill ha en mer detaljerad vy av maskområdet håller du ned Alt när du drar i skjutreglaget Intervall eller Släthet så visas en svartvit visualisering i fotot.

  Justeringar har använts på det maskerade området
  Lokala justeringar har använts på djupmasken.

När du har förfinat maskområdet kan du använda snabbmenyn Effekt till att göra exakta fotografiska redigeringar med hjälp av selektiva justeringar.

Arbeta med Färgintervallmask

När du har gjort en första markeringsmask i fotot med Justeringspensel, Radiellt filter eller Övertoningsfilter kan du förfina markeringsmasken baserat på de färgprov du tog i maskområdet.

 1. Markera ett foto i modulen Bibliotek och växla till modulen Framkalla genom att trycka på D. Om du vill växla till ett annat foto i modulen Framkalla väljer du det i panelen Samlingar eller på bildbandet.

 2. Välj penselverktyget på verktygsremsan i modulen Framkalla. Skapa sedan en första markeringsmask över ett område i fotot som du vill korrigera.

 3. Gå till området Pensel i panelen Justering och välj Färg i listrutan Intervallmask. Intervallmask är angett till Av som standard.

 4. Använd Välj färgintervall () till att ta färgprov i maskområdet. Gör något av följande:

  • Om du vill ta ett färgprov på en enda färg i maskområdet använder du Välj färgintervall och klickar på ett lämpligt område i fotot.
  • Om du vill ta färgprov med högre noggrannhet kan du göra följande: 
   • Klicka och dra runt färgerna i fotot som du vill justera.
   • Skift-klicka om du vill lägga till fler färgprov. Du kan lägga till upp till fem färgprov genom att hålla ned Skift när du klickar på bilden.
  • Om du vill ta bort ett befintligt färgprov från färgintervallmasken Alt-klickar du på det.
  En färgintervallmask som täcker bakgrundstonerna i fotot.
  En färgintervallmask som täcker bakgrundstonerna i fotot. Färgintervallmasken har skapats genom att markera ett område som innehåller alla bakgrundsfärger i närheten av det övre högra hörnet i fotot med hjälp av Välj färgintervall. Därefter användes skjutreglaget Färgintervall till att minska lövens effekt.

 5. Justera skjutreglaget Färgintervall om du vill minska eller öka urvalet av de valda färgerna.

  Obs!

  Om du vill ha en mer detaljerad vy av maskområdet håller du ned Alt när du drar i skjutreglaget Mängd så visas en svartvit visualisering i fotot.

  Tryck på Esc för att sluta ta färgprover. 

  Lokala justeringar har använts på färgmasken.
  Lokala justeringar har använts på färgmasken. Exponering, högdagrar och mättnad har minskats på menyn Effekter för att göra bakgrunden mörkare och få löven att sticka ut mer.

  När du har förfinat maskområdet kan du använda snabbmenyn Effekt till att göra exakta fotografiska redigeringar med hjälp av selektiva justeringar.

Arbeta med Luminansintervallmask

När du har gjort en första markeringsmask i fotot med Justeringspensel, Radiellt filter eller Övertoningsfilter kan du förfina markeringsmasken baserat på luminansintervallet för markeringen.

 1. Markera ett foto i modulen Bibliotek och växla till modulen Framkalla genom att trycka på D. Om du vill växla till ett annat foto i modulen Framkalla väljer du det i panelen Samlingar eller på bildbandet.

  Foto att redigera med hjälp av en luminansintervallmask
  Foto att redigera i modulen Framkalla

 2. Välj Justeringspensel, Övertoningsfilter eller Radiellt filter i verktygsremsan i modulen Framkalla. Skapa sedan en första markeringsmask över ett område i fotot som du vill korrigera.

  Övertoningsfilter som täcker hela himlen i fotot
  Ursprungligt maskområde som har skapats med ett övertoningsfilter som täcker himlen i fotot

 3. Gå till området Pensel i panelen Justering och välj Luminans i listrutan Intervallmask. Intervallmask är angett till Av som standard.

  Aktivera alternativet Visa luminansmask för att visualisera masken
  En luminansintervallmask som täcker de ljusa gula moln som tar upp största delen av fotot.

 4. Om du vill välja ett luminansintervall i maskområdet gör du något av följande:

  • Definiera slutpunkterna för det valda luminansintervallet genom att dra i skjutreglaget Intervall.
  • Välj Välj luminansintervallSelector    ipanelen Intervallmask. Klicka och dra runt det område i fotot som du vill justera. När du vill begränsa till ett visst luminansintervall bör du välja ett litet område. 

  Du kan använda verktyget Välj luminansintervall som en genväg för att förfina skjutreglaget Intervall baserat på din markering.

 5. Om du vill visa luminansinformationen för fotot i svartvitt markerar du kryssrutan Visa luminansmask. Den röda färgen motsvarar det maskerade området, som utgör överlappningen mellan luminansen och den lokalt använda justeringen.

 6. Använd skjutreglaget Släthet till att justera mjukheten på utfallet i vardera änden av det valda luminansintervallet.

Obs!

Om du vill ha en mer detaljerad vy av maskområdet håller du ned Alt när du drar i skjutreglaget Intervall eller Släthet så visas en svartvit visualisering i fotot.

Lokala justeringar har använts på luminansintervallmasken
Lokala justeringar har använts på luminansintervallmasken. Temperaturen, kontrasten och högdagrarna har ökats på menyn Effekter för att göra färgkontrasterna i fotot större.

När du har förfinat maskområdet kan du använda snabbmenyn Effekt till att göra exakta fotografiska redigeringar med hjälp av selektiva justeringar.

Arbeta med flera lokala justeringar

Tänk på följande när du arbetar med flera lokala justeringar

 • Klicka på ett märke för att markera det. Ett markerat märke har en svart mittpunkt. Märken som inte är markerade är vita.

 • Tryck på H-tangenten för att visa det markerade märket och tryck på H en gång till för att dölja alla märken. Om du trycker ytterligare en gång så visas alla märken på nytt.

 • När verktyget Justeringspensel är markerat går det endast att redigera justeringspenselmarkeringar. När verktyget Övertoningsfilter är markerat går det endast att redigera övertoningsfiltermarkeringar.

 • I verktygslådan Justeringspensel kan du ange alternativ för två penslar, A och B. Markera en pensel genom att klicka på bokstaven och växla mellan penslarna genom att trycka på snedstreckstangenten (/). Penselalternativet hänger kvar oberoende av effekten du väljer att använda tills du ändrar den.

Skapa förinställningar för lokala justeringar

Följ de här stegen för att skapa förinställningar för lokala justeringseffekter:

 1. Använd en effekt med hjälp av verktyget Övertoningsfilter eller Justeringspensel.
 2. Välj Spara aktuella inställningar som ny förinställning på snabbmenyn Effekt.
 3. Skriv i dialogrutan Ny förinställning ett namn i rutan Förinställningsnamn och klicka på Skapa.

Förinställningseffekten visas på popup-menyn Effekt.

Obs!

Penselalternativ sparas inte i förinställningarna för verktyget Justeringspensel.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?