Använda en profil på foton

Uppdaterades i Lightroom Classic CC 7.5 (augusti 2018-versionen)

Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton. Profilerna i området Profil i panelen Grundläggande är avsedda att användas som utgångspunkt för redigering av foton.

När du använder en profil på ett foto ändras inte eventuella andra kontrollskjutreglage som du har använt på fotot. Det innebär att du kan redigera dina foton som du vill och sedan använda en profil på redigerade foton.

Bläddra efter och använda profiler

 1. Gå till panelen Grundläggande i modulen Framkalla och leta rätt på området Profil (under området Hantering) längst upp. 

 2. Använd snabbmenyn Profil till att snabbt få tillgång till Adobe-profiler och profiler du har markerat som favoriter. (Se steg 3 nedan.)

  Så här bläddrar du efter och använda andra kreativa profiler i profilbläddraren:

  • Välj Bläddra efter på snabbmenyn Profil.
  • Klicka på ikonen  till höger.
  Området Profil i panelen Grundläggande
  Området Profil i panelen Grundläggande
  Bläddra efter profiler
  Bläddra efter profiler

  Obs!

  När du importerar foton används profilerna Adobe, färg och Adobe, monokromt som standard för färgfoton respektive svartvita foton.

 3. Om du vill visa vilka profiler som ingår i en viss profilgrupp i profilbläddraren expanderar du den.

  Om du vill expandera alla profilgrupper i Bläddra efter profiler högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på en profilgrupp och väljer Expandera alla på menyn.

  Om du vill komprimera alla profilgrupper i Bläddra efter profiler högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på en profilgrupp och väljer Komprimera alla på menyn.

  Obs!

  Du kan använda snabbmenyn över profilgruppen Favoriter i profilbläddraren till att visa profilerna som en lista, som stödrasterminiatyrbilder eller som stora miniatyrbilder. Du kan även filtrera profilerna efter typ: färg eller svartvita.

  Favoriter: visa de profiler du har markerat som favoriter. Se Lägga till en profil i Favoriter.

  Adobe Raw-profiler
  Adobe Raw-profiler

  Profiler för foton med Raw-format

  Följande profilgrupper visas när du redigerar ett foto med Raw-format.

  Adobe Raw: med hjälp av Adobe Raw-profiler kan du märkbart förbättra färgåtergivningen. De är bra utgångspunkt för redigering av foton med Raw-format. Profilen Adobe, färg, som har utformats för att ge en bra färg/ton-balans för alla foton, används som standard på alla foton med Raw-format som du importerar till Lightroom Classic.

  Kameramatchning: visa profiler baserat på kameramärke/-modell för ditt foto med Raw-format. Du kan använda kameramatchningsprofilerna om du föredrar att färgåtergivningen i fotona med Raw-format ska matcha det som visas på skärmen på kameran.

  Äldre: visa äldre profiler som även fanns i tidigare versionerna av programmet Lightroom.

  Kreativa profiler för foton med Raw-format och foton som inte har Raw-format

  Du kan använda kreativa profiler för alla filformat, inklusive foton med Raw-format, JPEG-filer och TIFF-filer. De här profilerna har utformats för att ge dina foton en viss stil eller effekt.

  Konstnärliga: använd de här profilerna om du vill att färgåtergivningen i foton ska vara mer skarp, med starkare färgskiftningar.

  Svartvita: använd de här profilerna till att uppnå de optimala tonskiftningar som krävs för att arbeta i svartvitt.

  Moderna: använd de här profilerna till att skapa unika effekter som är lämpliga för modern fotografering.

  Gammaldags: använd de här profilerna till att få dina foton att se ut som gammaldags foton.

  Konstnärliga profiler
  Konstnärliga profiler

  Obs!

  När du använder en av profilerna i profilgruppen Konstnärliga, Svartvita, Moderna eller Gammaldags visas skjutreglaget Mängd som du kan använda till att kontrollera profilens intensitet. För andra profiler är skjutreglaget Mängd nedtonat/inaktivt.

 4. Om du vill förhandsvisa effekten av att använda en profil på ett foto håller du pekaren över den. Om du vill använda en profil på fotot klickar du på den.

  Om du vill gå tillbaka till panelen Grundläggande klickar du på Stäng längst upp till höger i panelen Bläddra efter profiler.

Importera profiler

 1. Gå till panelen Grundläggande i modulen Framkalla och leta rätt på området Profil (under området Hantering) längst upp. 

 2. Gör något av följande:

  • Välj Bläddra efter på snabbmenyn Profil.
  • Klicka på ikonen  till höger.
 3. I Bläddra efter profiler klickar du på plusikonen (+) i det övre vänstra hörnet och väljer Importera profiler på menyn.

  Alternativet Importera profiler i Bläddra efter profiler
  Alternativet Importera profiler i Bläddra efter profiler
 4. Välj de profiler du vill importera i dialogrutan Importera som visas. Du kan även importera en .zip-fil som innehåller profiler.

  Obs!

  Du kan importera XMP-förinställningar och -profiler, DCP-profiler och LCP-profiler som en del av en zip-fil. Men .lrtemplate -förinställningar går inte att importera som en del av en zip-fil.

 5. Klicka på OK.

Obs!

Mer information om hur du installerar eller kopierar profiler manuellt finns i Installera profiler manuellt.

Lägga till en profil i Favoriter

Så här lägger du till en profil i profilgruppen Favoriter:

 • När du bläddrar bland profilerna i stödrastervyn eller i vyn med stora miniatyrbilder: håll pekaren över profilminiatyrbilden och klicka på den stjärnikon som visas längst upp till höger på miniatyrbilden.
 • När du bläddrar bland profilerna i listvyn: håll pekaren över profilen och klicka på den stjärnikon som visas bredvid profilnamnet.

Du kan även använda snabbmenyn Profiler till att få åtkomst till dina favoritprofiler. 

Hantera profiler

Introducerades i Lightroom Classic CC 7.4 (juni 2018-versionen)

Du kan använda alternativet Hantera profiler till att visa eller dölja olika profilgrupper som visas i Bläddra efter profiler - Grundläggande, Adobe Raw, Kameramatchning, Äldre, Konstnärliga, Svartvita, Moderna, Gammaldags - eller andra profiler som du har importerat.

Så här visar eller döljer du profilgrupper:

 1. I Bläddra efter profiler högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på en profilgrupp och väljer Hantera profiler på menyn.

 2. Dialogrutan Hantera profiler visas. Markera de profilgrupper du vill visa i Bläddra efter profiler. Avmarkera de profilgrupper du vill dölja i Bläddra efter profiler.

  Hantera profiler
  Hantera profiler
 3. Klicka på Spara.

  I Bläddra efter profiler visas nu endast de profilgrupper du har markerat i dialogrutan Hantera profiler.

  Om du vill visa alla dolda profilgrupper högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på en profilgrupp i Bläddra efter profiler och väljer Återställ dolda profiler på menyn.

Ange vitbalansen

Du kan justera vitbalansen i ett foto så att det visar de ljusförhållanden som gällde när fotot togs – i dagsljus, i lysrörsbelysning, med blixt och så vidare.

Du kan antingen välja ett alternativ för en vitbalansförinställning eller klicka i ett fotoområde som du vill ange som en neutral färg. Vitbalansinställningen justeras i Lightroom Classic och därefter kan du finjustera den med skjutreglagen.

Obs!

Förinställningsalternativen för vitbalans är endast tillgängliga för foton med Raw-format och DNG-foton. Du kan använda skjutreglagen till att justera vitbalansen för alla foton.

Välja ett alternativ för vitbalansförinställning

Välj ett alternativ på snabbmenyn VB i panelen Grundläggande i modulen Framkalla. Som fotograferat används för kamerans vitbalansinställningar, om de är tillgängliga. Auto används för att beräkna vitbalansen utifrån bildens data.

Vitbalansinställningarna i Lightroom Classic används och skjutreglagen Temperatur och Färgton i panelen Grundläggande flyttas i enlighet med de. Använd de här skjutreglage när du vill finjustera färgbalansen. Se Finjustera vitbalansen med kontrollerna för Tillfällig och Färgton .

Obs!

Om kamerans vitbalansinställning inte är tillgänglig, kommer Automatisk att vara standardalternativet.

Ange ett neutralt område i fotot

 1. Klicka och välj verktyget Vitbalansväljare () eller tryck på W i panelen Grundläggande i modulen Framkalla.
 2. Flytta vitbalansväljaren till det område i fotot som du vill ha neutralt ljusgrått. Undvik spektralhögdagrar eller områden som är 100 % vita.
 3. Ställ in alternativen i verktygsfältet efter behov.

  Automatisk stängning

  Används för att ange att vitbalansväljaren automatiskt stängs av efter en klickning i fotot.

  Visa lupp

  Visar en närbild av och RGB-värden för en samling pixlar under vitbalansväljaren.

  Skjutreglaget Skala

  Zoomar in i närbilden i luppen.

  Stäng

  Stänger verktyget Vitbalansväljare och pekaren ändras till hand- eller inzoomningsverktyget.

  Obs!

  På Överblick visas en förhandsvisning av färgbalansen när du flyttar vitbalansväljaren över olika pixlar.

 4. Klicka när du hittar ett lämpligt område.

  Reglagen för Tillfällig och Färgton på panelen Grundläggande använder du för att om möjligt göra den markerade färgen neutral.

Finjustera vitbalansen med kontrollerna för Tillfällig och Färgton

Ändra skjutreglagen för Tillfällig och Färgton i panelen Grundläggande i modulen Framkalla.

Temperatur

Finjusterar vitbalansen enligt Kelvins färgtemperaturskala. Flytta reglaget åt vänster så att fotot får ett kyligare utseende och flytta det åt höger för att ge fotot varmare färger.

Du kan också ange ett specifikt Kelvin-värde i textrutan Tillfällig för att anpassa färgen till det omgivande ljuset. Klicka på det aktuella värdet för att markera textrutan och ange ett nytt värde. Exempelvis balanseras foton tagna i lysrörsbelysning med ett Kelvin-värde på 3200. Om du fotograferat i lysrörsbelysning och anger bildtemperaturen till 3200, bör dina foton bli färgbalanserade.

En av fördelarna med att arbeta med raw-filer är att du kan justera färgtemperaturen som om du ändrade inställningarna på kameran när bilden togs. Detta ger dig tillgång till många olika inställningar. När du arbetar med JPEG-, TIFF- och PSD-filer ska du arbeta med en skala mellan -100 och 100, och inte med Kelvin-skalan. Icke-Raw-filer, som JPEG- eller TIFF-filer, innehåller temperaturinställningar vilket medför att temperaturskalan blir mer begränsad.

Färgton

Finjusterar vitbalansen för att kompensera för grön- eller magentatoning. Flytta skjutreglaget åt vänster (negativa värden) om du vill lägga till grönt i bilden och flytta det åt höger (positiva värden) om du vill lägga till magenta.

Tips: Om du ser gröna eller magentafärgade skiftningar i skuggorna sedan du justerat temperaturen och färgtonen, kan du försöka ta bort dem med hjälp av reglaget Skuggor på panelen Kamerakalibrering.

Justera allmän bildtonsskala

Du kan justera bildens allmänna färgtonsskala med färgtonskontrollerna i panelen Grundläggande. När du arbetar bör du hålla ett öga på slutpunkterna i histogrammet, eller använda förhandsvisningarna av skugg- och högdagerurklippen.

 1. (Valfritt) I området Ton på panelen Grundläggande klickar du på Auto för att ställa in den generella färgtonsskalan. I Lightroom Classic anges skjutreglagen in för att maximera färgtonsskalan och minimera skugg- och högdagerbortfall.

 2. Ändra färgtonskontrollerna:

  Obs!

  Vilka färgtonskontroller som finns beror på om du arbetar i processversion 2012, 2010 eller 2003.

  Obs!

  Du kan öka reglagevärdena genom att välja ett värde och använda uppåt- och nedåtpilen. Dubbelklicka på skjutreglaget för att återställa värdet till noll.

  Exponering

  (Alla) Ställer in bildens ljusstyrka. Justera reglaget tills fotot ser bra ut och bilden har önskad intensitet.

  Exponeringsvärdena har stegvärden som motsvarar bländarvärdena (f‑stops) på kameran. En justering på +1.00 är samma sak som att öka bländaren med ett steg. På samma sätt innebär en justering på -1.00 att bländaren minskas med ett steg.

  Kontrast

  (Alla) Ökar eller minskar bildens kontrast, vilket i huvudsak påverkar mellantoner. När du ökar kontrasten blir de bildområden som är mellanmörka till mörka ännu mörkare, och mellanmörka till ljusa områden blir ljusare. Bildens färgtoner påverkas omvänt när du minskar kontrasten.

  Högdagrar

  (PV2012) Justerar ljusa bildytor. Dra till vänster om du vill göra högdagrar mörkare och återställa högdagerdetaljer. Dra till höger om du vill göra högdagrar ljusare och minimera urklipp.

  Skuggor

  (PV2012) Justerar mörka bildytor. Dra till vänster om du vill göra skuggor mörkare och minimera högdagrar. Dra till höger om du vill göra skuggor ljusare och återställa skuggdetaljer.

  Vitt

  (PV2012) Justerar vita högdagrar. Dra till vänster om du vill minska urklipp i högdagrar. Dra till höger om du vill öka högdagerurklipp. (Ökat urklipp kanske önskas för högdagrar som metallytor.)

  Svärta

  (PV2012) Justerar bortfall i svärta. Dra till vänster om du vill öka bortfall i svärta (mappa fler skuggor till ren svärta). Dra till höger om du vill minska skuggbortfall.

  Svärta

  (PV2010 och PV2003) Anger vilka bildvärden som mappas till svart. Flytta skjutreglaget åt höger för att utöka de områden som ska vara svarta, vilket ibland kan medföra att bilden upplevs som mer kontrastrik. Den största ändringen sker i skuggor, medan mellantoner och högdagrar ändras mycket mindre.

  Återställning

  (PV2010 och PV2003) Minskar färgtonsvärdena av extrema högdagrar och försöker återställa detaljer som gått förlorade på grund av kamerans överexponering. Det går att återställa detaljer i foton med Raw-format om en eller två kanaler har fallit bort.

  Fyllnadsljus

  (PV2010 och PV2003) Lyser upp skuggan för att visa fler detaljer men ändå behålla svärtan. Var försiktig så att du inte överanvänder inställningen så att bildens brus framträder.

  Intensitet

  (PV2010 och PV2003) Bildens ljusstyrka ändras, framför allt mellantonerna. Justerar intensiteten efter inställning av skjutreglagen för exponering, återställning och svärta. Stora ändringar av ljusstyrkan kan påverka skugg- eller högdagerbortfall, så du kanske måste ändra skjutreglagen för Exponering, Återställning eller Svärta sedan du justerat ljustyrkan.

Justera färgtonsskalan med histogrammet

Histogram

Ett histogram visar antalet pixlar i ett foto vid varje luminansprocentvärde. Ett histogram som sträcker sig från den vänstra sidan av panelen till den högra, visar att hela färgtonsskalan har använts för fotot. Ett histogram som inte använder hela färgtonsintervallet kan resultera i en dov bild utan kontraster. Ett histogram med toppar vid någon av ändarna visar att fotot har skuggnings- eller högdagerbortfall. Detta kan leda till att detaljer i fotot går förlorat.

Lightroom Classic CC: Färgtonsskala med hjälp av histogrammet
Den vänstra sidan av histogrammet representerar pixlar med 0 % luminans och den högra sidan representerar 100 % luminans.

Ett histogram består av tre färglager som representerar röda, gröna och blå färgkanaler. Vitt visas när alla tre kanalerna överlappar. Gult, magenta och cyan visas när två av RGB-kanalerna överlappar (gult är lika med röd + grön kanal, magenta är lika med röd + blå kanal och cyan är lika med grön + blå kanal).

Ändra bilder med hjälp av histogrammet

I modulen Framkalla hör vissa områden i panelen Histogram ihop med färgtonsskjutreglagen i panelen Grundläggande. Du kan ändra inställningar genom att dra i histogrammet. Ändringarna visas med reglagen på panelen Grundläggande.

Lightroom Classic CC: Justera bilder med hjälp av histogrammet
Dra i histogrammets exponeringsområde när du vill ändra exponeringsreglaget i panelen Grundläggande.

 1. Flytta pekaren till området i histogrammet som du vill ändra. Det område som kommer att påverkas markeras och de färgtonskontroller som påverkas visas i det nedre vänstra hörnet i panelen.
 2. Dra pekaren åt vänster eller höger för att ändra motsvarande skjutreglagevärden i panelen Grundläggande.

Visa RGB-färgvärden

I området under histogrammet i modulen Framkalla visas RGB-färgvärdena för enskilda pixlar, som visas under hand- eller zoomaverktyget när du rör det över fotot.

Du använder informationen för att avgöra om det finns områden i fotot som har bortfall, till exempel om R-, G- eller B-värdet är 0 % svart eller 100 % vitt. Om åtminstone en kanal i bortfallsområdet har en färg, går det kanske att återställa vissa detaljer i fotot.

Visa RGB- och LAB-färgvärden i referensvyn

När du arbetar i referensvyn i modulen Framkalla visas RGB-/LAB-färgvärden för enskilda pixlar i området under histogrammet, som visas under verktyget Hand eller Zooma när du håller det över referensfotot/det aktiva fotot.

Om dimensionerna för referensfotot matchar dimensionerna för det aktiva fotot/det beskurna aktiva fotot visas värdena på följande sätt:

Referens/Aktivt R [värde för fotot i rutan Referens]/[värde för fotot i rutan Aktivt] G [värde för fotot i rutan Referens]/[värde för fotot i rutan Aktivt] B [värde för fotot i rutan Referens]/[värde för fotot i rutan Aktivt] %

RGB-färgvärden i referensvyn
RGB-färgvärden i referensvyn

 
 
 • Om dimensionerna för referensfotot inte matchar dimensionerna för det aktiva fotot visas endast färgvärdena för det foto du håller pekaren över. Färgvärdena för det andra fotot visas som "- -".
 • Om du inte har angett referensfotot eller det aktiva fotot på rätt sätt visas färgvärdena för det som "--".

När du växlar till vyn Före för det aktiva fotot visas färgvärdena på samma sätt för fotona i Referens/Aktivt (före).

Referens/Aktivt (före) R [värde för fotot i rutan Referens]/[värde för fotot i rutan Aktivt (före)] G [värde för fotot i rutan Referens]/[värde för fotot i rutan Aktivt (före)] B [värde för fotot i rutan Referens]/[värde för fotot i rutan Aktivt (före)] %

Som standard visas RGB-färgvärden. Om du vill visa LAB-färgvärden högerklickar du på histogrammet och väljer Visa värden för Lab-färg.

Mer information om vyn Före finns i Visa Före- och Efter-foton.

Förhandsvisa skuggnings- och högdagerbortfall

Du kan förhandsvisa färgtonsbortfall i ett foto medan du arbetar med det. Bortfall innebär att växla pixelvärden till det högsta högdagervärdet eller det lägsta skuggvärdet. Bortfallsområden är antingen helt vita eller helt svarta, och bilddetaljer saknas. Du kan förhandsvisa bortfallsområden medan du ändrar skjutreglagen för ton i panelen Grundläggande.

Bortfallsindikatorn finns högst upp i panelen Histogram i modulen Framkalla. Den svarta (skugga) bortfallsindikatorn finns till vänster och den vita (högdager) finns till höger.

 • Flytta reglaget för svart och kontrollera den svarta bortfallsindikatorn. Flytta skjutreglaget Återställning eller Vitt och kontrollera den vita bortfallsindikatorn. En indikator blir vit när bortfallet inträffar i alla kanaler. En färgad bortfallsindikator innebär att det finns bortfall i en eller två kanaler.
 • Flytta muspekaren över bortfallsindikatorn om du vill förhandsvisa bortfallet i ett foto. Klicka på indikatorn om du vill behålla förhandsvisningen.

  Svarta bortfallsområden i fotot blir blåa och vita bortfallsområden blir röda.

 • Om du vill visa bortfallsbilden för respektive kanal trycker du på Alt medan du flyttar ett reglage på panelen Grundläggande i modulen Framkalla.

  För skjutreglagen Återställning och Vita blir bilden svart och urklippta områden blir vita. För skjutreglaget Svärta blir bilden vit och urklippta områden blir svarta. Färgade områden anger urklipp i en färgkanal (röd, grön, blå) eller två färgkanaler (cyan, magenta, gul).

Ställa in generell färgmättnad

Ändra i området Närvaro i panelen Grundläggande färgmättnad (färgens klarhet eller renhet) för alla färger genom att ändra kontrollerna för Klarhet, Lyster och Mättnad. (Om du vill justera mättnad för ett visst intervall med färger använder du kontrollerna i panelen NML/Färg/Gråskala.)

Klarhet

Lägger till djup i en bild genom att öka lokal kontrast. När du använder inställningen bör du zooma in till 100 % eller mer. Om du vill maximera effekten ökar du inställningen tills du ser en ljusgård nära kantdetaljerna på bilden och reducerar sedan inställningen något.

Ta bort dis

Kontrollera mängden dis i ett foto. Dra till höger om du vill ta bort dis, dra till vänster om du vill lägga till dis.

Obs!

Ta bort dis är tillgängligt som en lokal justering. Justera skjutreglaget för Ta bort dis när du arbetar med Radiellt filter, Övertoningsfilter eller Justeringspenseln. Mer information finns i Använda lokala justeringar och Använda verktyget Radiellt filter.

Lyster

Justerar mättnaden så att urklippen minimeras då färgen når full mättnad så att mättnaden för alla mindre mättade färger påverkas i mindre omfattning än mer mättade färger. Lyster hindrar också att hudtoner blir övermättade.

Mättnad

Justerar mättnad för alla bildfärger som har ett värde mellan -100 (svartvitt) och +100 (dubbel mättnad).

Videosjälvstudiekurs: Arbeta med Klarhet, Livfullhet och Mättnad

Finjustera tonskalan i panelen Tonkurva

Tonkurvsdiagrammet i modulen Framkalla motsvarar ändringar som har gjorts i ett fotos färgtonsskala. Den vågräta axeln representerar de ursprungliga färgtonsvärdena (indatavärden), med svart till vänster och progressivt ljusare värden åt höger. Den lodräta axeln representerar de ändrade färgtonsvärdena (utdatavärden), med svart längst ned och progressivt ökande värden till vitt högst upp. Du använder tonkurvan till att finjustera de ändringar du gör i ett foto i panelen Grundläggande.

Lightroom Classic CC: Panelen Tonkurva i modulen Framkalla
Redigera den parametriska kurvan i panelen Tonkurva
Redigera punktkurvan i panelen Tonkurva
Redigera punktkurvan för den blå kanalen i panelen Tonkurva

Om en punkt på kurvan flyttas uppåt, kommer det att ge en ljusare ton, och om den flyttas nedåt blir det mörkare. En rak, 45-graderslinje anger ingen ändring av tonkurvan. De ursprungliga indatavärdena är exakt desamma som utdatavärdena. Du kanske först ser en tonkurva som inte är rak när du första gången tittar på ett foto som du inte har ändrat. Den här ursprungliga kurvan visar standardändringar som gjordes när fotot importerades till Lightroom Classic

Skjutreglagen Mörker och Ljus påverkar framförallt det mittre området av kurvan. Reglagen Högdagrar och Skuggor påverkar i huvudsak ändarna på tonskalan.

Så här justerar du tonkurvan:

 • Klicka på kurvan och dra sedan uppåt eller nedåt. När du drar markeras de påverkade regionerna och det relaterade skjutreglaget flyttas. De ursprungliga och nya tonvärdena visas i det övre vänstra hörnet på tonkurvan.

 • Dra något av de fyra regionreglagen till vänster eller till höger. När du drar flyttas kurvan inom den påverkade regionen (högdagrar, ljus, mörker, skuggor). Regionen visas i färgtonskurvans bild. Om du vill redigera kurvregioner drar du i delningskontrollerna längst ned i tonkurvediagrammet.

 • Välj verktyget Måljustering () längst upp till vänster i panelen Tonkurva och klicka sedan på det område i fotot du vill justera. Dra eller tryck på Uppåtpil eller Nedåtpil om du vill göra alla liknande toner i fotot ljusare eller mörkare.

 • Välj ett alternativ på menyn Punktkurva: Linjär, Mellankontrast eller Stark kontrast. Inställningen visas på kurvan men regionskjutreglagen påverkas inte.

  Obs! Menyn Punktkurva är tom för foton som importeras tillsammans med metadata och som tidigare redigerats med tonkurvan Adobe Camera Raw.

Om du vill justera punkter på tonkurvan väljer du ett alternativ på menyn Punktkurva, klickar på Redigera punktkurva och sedan gör du något av följande:

 • Välj ett alternativ på popup-menyn Kanal. Du kan redigera alla tre kanalerna direkt eller välja att redigera den röda, gröna eller blå kanalen separat.

 • Klicka om du vill lägga till en punkt.

 • Om du vill ta bort en punkt höger- (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du och väljer Ta bort kontrollpunkt.

 • Om du vill redigera en punkt drar du den.

 • Om du vill gå tillbaka till en linjär kurva höger- (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du i diagrammet och väljer Förenkla kurva.

Videosjälvstudiekurs: Justeringar med hjälp av Tonkurva

Finjustera bildfärger med NML-skjutreglagen

Använd panelerna NML och Färg i modulen Framkalla för att justera enskilda färgintervall i fotot. Om till exempel ett rött objekt ser ut att vara alltför klart och störande, kan du ändra det med skjutreglaget Mättnad för den röda färgen. Observera att alla likadana röda färger i fotot påverkas.

De ändringar du gör på panelerna NML och Färg ger samma resultat, men reglagen organiseras på olika sätt på de båda panelerna. Om du vill öppna en panel, klickar du på namnet i huvudet för panelen NML/Färg/Svartvitt.

Reglagen i dessa paneler fungerar för speciella färgintervall:

Nyans

Ändrar färgen. Du kan till exempel ändra en blå himmel (och alla andra blå objekt) från cyan till lila.

Mättnad

Ändrar färgens klarhet eller renhet. Du kan till exempel ändra en blå himmel från grå till mycket mättad blå.

Luminans

Ändrar ljusstyrkan i färgintervallet.

Göra ändringar i panelen NML

 1. Markera Nyans, Mättnad, Luminans eller Alla för att visa skjutreglagen som du vill arbeta med i panelen NML.
  • Dra skjutreglaget eller ange ett värde i textrutorna till höger om skjutreglaget.

  • Klicka på måljusteringsverktyget i det övre vänstra hörnet i panelen, flytta pekaren till ett område i fotot som du vill justera och klicka sedan med musen. Dra pekaren eller tryck på uppåt- och nedåtpilarna för att göra ändringarna.

Göra ändringar på panelen Färg

 1. Klicka på ett färgprov i panelen Färg för att visa färgintervallet som du vill ändra.
 2. Dra skjutreglaget eller ange ett värde i textrutorna till höger om skjutreglaget.

Ändra kamerans färgkalibrering

Obs!

Från och med Lightroom Classic CC 7.3 (april 2018-versionen) har alternativet Profil flyttats från panelen Kalibrering till panelen Grundläggande längst upp. Mer information finns i Använda en profil på fotot.

 1. Markera ett foto och ange sedan alternativen i panelen Kalibrering.

  Process

  Processversionen motsvarar den version av Camera Raw som profilen först användes i. Om du vill få ett konsekvent beteende för äldre foton väljer du en ACR-profil.

  Skuggor

  Korrigerar färgtoner i grönt och magenta i fotots skuggrika områden.

  Primärt rött, grönt och blått

  Skjutreglagen för Nyans och Mättnad används för att ändra det röda, gröna och blå i fotot. Oftast är det bäst att först justera nyansen och sedan mättnaden. Att flytta skjutreglaget Nyans åt vänster (negativt värde) är ungefär detsamma som att röra färghjulet moturs, och att föra det åt höger (positivt värde) påminner om att röra färghjulet medurs. När du för skjutreglaget Mättnad åt vänster (negativt värde) tunnas färgen ut, och när det flyttas åt höger (positivt värde) ökar mättnaden.

 2. Spara ändringarna som ett framkallningsförval. Se Skapa och använd förinställningar för Framkallning.

  Du kan använda den här förinställningen för andra foton tagna med samma kamera under liknande villkor.

Du kan även anpassa kameraprofilerna med hjälp av det fristående verktyget DNG Profile Editor. Den kostnadsfria DNG Profile Editor och dokumentationen för den kan hämtas på DNG-profiler - Adobe Labs.

Obs!

Låt skjutreglagen på panelen Kamerakalibrering stå kvar på 0 när du justerar kameraprofiler med DNG Profile Editor.

Spara standardinställningar för kameror

Du kan spara nya Camera Raw-standardförval för varje kameramodell. Ändra inställningarna för att avgöra om kamerans serienummer och ISO-inställningar finns med i standardförvalet.

 1. Öppna Förinställningar och välj sedan om kamerans serienummer och ISO-inställning ska ingå i standardförvalen.
 2. Markera en Raw-fil i modulen Framkalla, ändra inställningar och välj Framkalla > Ange standardinställningar.
 3. Välj Uppdatera till aktuella inställningar.

I inställningarna för Förinställningar kan du välja Återställ alla standardframkallningsinställningar om du vill återställa ursprungsinställningarna.

Arbeta i gråskala

Konvertera ett foto till gråtoner

Med hjälp av Svartvit mix i panelen Svartvitt kan du konvertera färg- till gråskalefoton. Du kan även kontrollera hur enskilda färger konverteras till gråtoner.

 1. Konvertera fotot till gråskala genom att välja Svartvitt i området Hantering på panelen Grundläggande eller genom att trycka på V.
 2. Ändra fotots tomområde med inställningarna i panelerna Grundläggande och Tonkurva.
 3. I panelen NML/Färg/Svartvitt gör du de områden som representerar färger på ursprungliga fotot mörkare eller ljusare.
  • Dra reglagen för de enskilda färgerna för att ändra gråtonen för alla liknande färger i originalfotot.

  • Klicka på Automatisk om du vill ange in gråskaleblandning som maximerar fördelningen av gråtoner. Automatisk ger ofta ett utmärkt resultat som du kan använda som utgångspunkt när du justerar gråvärden med hjälp av skjutreglagen.

  • Klicka på måljusteringsverktyget i det övre vänstra hörnet i panelen Svartvitt, flytta pekaren till ett område i fotot som du vill justera och klicka sedan. Dra verktyget, eller tryck på uppåt- nedåtpilarna, för att ge alla områden med liknande färg i originalfotot en ljusare eller mörkare gråton.

Obs!

Om du vill använda en automatisk gråskaleblandning när du konverterar foton till gråskala väljer du alternativet Tillämpa automatisk mix vid konvertering till svartvitt i området Förinställningar i dialogrutan Inställningar.

Tona ett gråskalefoto

Använd skjutreglagen på fliken Delad toning när du vill färglägga en gråskalebild. Du kan lägga till en färg för hela färgtonsintervallet, till exempel en sepiaeffekt, eller skapa en delad färgtonseffekt där olika färger används för skuggor och högdagrar. Extrema skuggor och högdagrar förblir svarta och vita.

Du kan också använda specialeffekter på ett färgfoto. Du kan till exempel korsbearbeta utseendet på det.

 1. Markera ett gråskalefoto.
 2. Ändra i panelen Delad toning i modulen Framkalla regalgen Nyans och Mättnad för Högdagrar och Skuggor. Nyans anger färgen för tonen, medan mättnad anger styrkan av effekten.
 3. Ställ in skjutreglaget Balans för att balansera effekten mellan regalgen för högdager och skugga. Positiva värden ökar effekten av skjutreglagen för Högdager, medan negativa värden ökar effekten av skjutreglagen för Skugga.

Arbeta med enkanaliga gråskalebilder

Gråskalebilder från Photoshop saknar färgdata, men du kan trots det göra tonjusteringar av dem i Lightroom Classic med hjälp av inställningarna i panelerna Grundläggande och Tonkurva. Du kan även använda färgtonseffekter genom att välja alternativen i panelen Delad toning. I Lightroom Classic hanteras fotot som en RGB-bild och det exporteras i RGB-format.

Videosjälvstudiekurs: Arbeta med svartvita justeringar

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy