Användarhandbok Avbryt

Publicera foton online

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon

Skicka foton via e-post från Lightroom Classic

Du kan använda Lightroom Classic till att skapa e-postmeddelanden och skicka foton till personer med hjälp av ditt standard-e-postprogram. Du kan även använda en webbaserad e-postleverantör, som Gmail.

Konfigurera e-postkontoinställningarna för Lightroom Classic

Om du vill börja skicka foton via e-post direkt från Lightroom Classic måste du först konfigurera ditt e-postkonto med hjälp av E-postkontohanterare för Lightroom Classic. Du kan konfigurera flera e-postkonton som är associerade med olika tjänsteleverantörer.

 1. Välj Arkiv > Skicka foto via e-post i en modul, förutom modulen Bok.

  Dialogruta för att skapa e-postmeddelanden

  Dialogrutan för att skapa e-postmeddelanden visas i Lightroom Classic  

 2. Dialogrutan för att skapa e-postmeddelanden visas. Klicka på snabbmenyn Från och välj Gå till kontohanteraren.

  Obs!

  De standardprogram för e-post du har konfigurerat på datorn, som Microsoft Outlook (Windows) respektive Apple Mail (macOS), visas automatiskt på menyn Från.

  Fönstret E-postkontohanterare för Lightroom Classic visas.

 3. Om du vill börja konfigurera ett nytt e-postkonto klickar du på Lägg till längst ned till vänster i fönstret. 

  E-postkontohanterare för Lightroom Classic CC

  Fönstret Nytt konto visas. Ange följande:

  Fönstret Nytt konto i Lightroom     Classic CC

  Kontonamn

  Ange ett aliasnamn för den bifogade filen Du bör välja ett namn som hjälper dig att känna igen det e-post-ID du vill associera med kontot.

  Tjänsteleverantör

  Välj en tjänsteleverantör i listrutan. Om tjänsteleverantören inte visas i listan väljer du Annan. 

  Klicka på OK.

  Obs!

  Om du väljer någon av de tjänsteleverantörer som visas - AOL MailGmailWindows Live Hotmail eller Yahoo! Mail - anges inställningarna i Inställningar för utgående server automatiskt (förklaras i nästa steg). Om du väljer Annan och vill ha information om rätt detaljer för kontot kontaktar du eller går till webbplatsen för e-posttjänsteleverantören.

 4. Fönstret E-postkontohanterare för Lightroom Classic visas. Ange följande:

  Ange inställningar för server för utgående och inloggningsuppgifter
  Konfigurera ett Gmail-konto i E-postkontohanterare för Lightroom Classic

  Inställningar för utgående server

  För vanliga tjänsteleverantörer, till exempel Gmail, läggs automatiskt en SMTP-server och portinställningar till, men även säkerhets- och autentiseringsalternativ.

  Om du vill ha mer information om hur du väljer dessa inställningar kontaktar du tjänsteleverantören eller går till leverantörens webbplats.

  Behörighetsinställningar

  Ange din e-postadress och ditt lösenord

  Obs!

  Ange den fullständiga e-postadressen i textrutan Användarnamn

  I den vänstra kolumnen i fönstret anger den runda gråa ikonen bredvid kontonamnet och etiketten "Inte validerat" att du ännu inte har validerat dina kontoinloggningsuppgifter i Lightroom Classic.    

 5. När du har angett kontoinloggningsuppgifterna upprättar du en anslutning till servern för utgående post genom att klicka på Validera.

  Obs!

  Du bör kontrollera följande:

  • kontrollera att du är ansluten till Internet
  • om du har installerat ett antivirusprogram som används till att blockera vissa typer av nätverksåtkomst lägger du till den körbara filen för Adobe Lightroom Classic manuellt i listan över tillförlitliga program i inställningarna för antivirusprogrammet
  • om du är ansluten till ett företagsnätverk och vill ha information om brandväggskonfigurationen för företaget och om hur du konfigurerar servern för utgående post på rätt sätt kontaktar du nätverksadministratören

  Om valideringen slutför ändras den runda ikonen bredvid kontonamnet (i den vänstra kolumnen) till en grön ikon och etiketten "Validerat" visas. Nu kan du använda det här e-postkontot till att skicka foton med e-post direkt från Lightroom Classic. 

  Om du har problem med att validera ditt Gmail-konto i Lightroom Classic och vill ha hjälp läser du i Kan inte validera e-postkontot i Lightroom Classic .

Ta bort ett e-postkonto

Så här tar du bort ett befintligt e-postkonto i Lightroom Classic:

 1. Välj Arkiv > Skicka foto via e-post i en modul, förutom modulen Bok.
 2. Dialogrutan för att skapa e-postmeddelanden visas. Klicka på snabbmenyn Från och välj Gå till kontohanteraren.
 3. Fönstret E-postkontohanterare för Lightroom Classic visas. Välj det e-postkonto du vill ta bort i den vänstra kolumnen.
 4. Klicka på Ta bort längst ned till vänster i fönstret. 

Uppdatera lösenordet för ett e-postkonto

Så här uppdaterar eller ändrar du lösenordet för ett befintligt e-postkonto i Lightroom Classic:

 1. Välj Arkiv > Skicka foto via e-post i en modul, förutom modulen Bok.
 2. Dialogrutan för att skapa e-postmeddelanden visas. Klicka på snabbmenyn Från och välj Gå till kontohanteraren.
 3. Fönstret E-postkontohanterare för Lightroom Classic visas. Välj det e-postkonto du vill uppdatera i den vänstra kolumnen.
 4. Ange det nya lösenordet i avsnittet Behörighetsinställningar
 5. Upprätta en anslutning med servern för utgående post genom att klicka på Validera.

Skicka foton som e-postbilagor

 1. Välj en eller flera filer som du vill dela via e-post i stödrastervyn i modulen Bibliotek eller på bildbandet. De valda filerna kan vara foton eller videofilmer.

 2. Välj Arkiv > Skicka foto via e-post eller tryck på Ctrl+Skift+M (Windows) respektive Kommando+Skift+M (macOS). 

  Skicka foton som e-postbilagor i Lightroom Classic CC
  Skicka foton som e-postbilagor till flera mottagare

 3. Gör följande i e-postmeddelandefönstret:

  Gör så här för att

  Ange en eller flera e-postadresser. Om du vill ange flera mottagare avgränsar du dem med semikolon (";"). Du kan även lägga till e-postadresser och grupper från Lightroom Classic-adressbok genom att klicka på Adress längst upp till höger i fönstret. Mer information finns i Lägga till e-postadresser och skapa grupper i adressboken i Lightroom Classic .  

  Ärende

  (valfritt) Ange ett ärende för e-postmeddelandet.

  Brödtext

  (valfritt) När du skickar e-postmeddelanden med hjälp av ett webbaserat e-postkonto som Gmail kan du även ange brödtexten/meddelandet i e-postmeddelandet. Du kan även använda de formateringsalternativ som finns i e-postmeddelandefönstret.

  Från

  (valfritt) Om du vill ändra det e-postkonto som ska användas till att skicka meddelandet klickar du på snabbmenyn Från och väljer ett annat e-postprogram. Om du vill ha mer information om hur du konfigurerar ett nytt e-postkonto läser du i Konfigurera e-postkontoinställningar för Lightroom Classic.

  Obs!

  De standardprogram för e-post du har konfigurerat på datorn, som Microsoft Outlook (Windows) respektive Apple Mail (macOS), visas automatiskt på menyn Från.

  Obs!

  Om du vill skicka bildmetadata med fotot i meddelandeområdet i e-postmeddelandet väljer du Inkludera bildtextmetadata som beskrivning.

 4. Klicka på Förinställning och välj storlek för den bifogade fotona.

  Obs!

  Den valda förinställningen används till att konverterade de valda fotona (inklusive foton med Raw-format) till JPEG-bilagor som du kan skicka som bilagor till e-postmeddelanden.

 5. Klicka på Skicka.

  • Om du har valt ett e-postprogram på datorn öppnas e-postmeddelandet i det programmet. Lägg till ett meddelande om du vill och klicka sedan på Skicka. 
  • Om du har valt ett validerat webbaserat e-postkonto skickas e-postmeddelandet direkt. 

Lägga till e-postadresser och skapa grupper i adressboken i Lightroom Classic

Du kan använda Lightroom Classic-adressboken till att spara e-postadresser till dina kontakter och skapa e-postgrupper som består av en eller flera e-postadresser.

När du har sparat adresserna föreslås automatiskt matchande kontakter när du börjar skriva i rutan Till i e-postmeddelandefönstret. Mer information finns i Skicka foton som e-postbilagor.   

 1. Välj Arkiv > Skicka foto via e-post i en modul, förutom modulen Bok.

 2. E-postmeddelandefönstret öppnas. Klicka på Adress längst upp till höger.

  Gå till adressboken i Lightroom Classic CC

 3. Fönstret Lightroom Classic-adressbok visas. Klicka på Ny adress.

  Fönstret Ny adress visas. Gör så här: 

  Namn

  Ange ett aliasnamn för den kontakt du vill lägga till. 

  Adress

  Ange en giltig e-postadress för kontakten.

  Klicka på OK.

  Adressen visas i fönstret Lightroom Classic-adressbok.

 4. Om du vill skapa en grupp klickar du på Ny grupp i fönstret Lightroom Classic-adressbok.

  Fönstret Ny grupp visas. Gör så här: 

  Namn

  Ange ett namn för den grupp du vill skapa. 

  Markera en eller flera adresser i den vänstra kolumnen och flytta dem till den högra kolumnen genom att klicka på ikonen >>.   

  Klicka på OK.

  De valda adresserna läggs till i gruppen. Gruppen visas i fönstret Lightroom Classic-adressbok.

Exportera foton till e-postmeddelanden med anpassade inställningar

När du exporterar foton till e-postmeddelanden (Exportera till > E-post) kan du använda anpassade inställningar på de exporterade foton - Namnge filer, Video, Filinställningar, Video, Utdataskärpa, Metadata, Bildstorlek - och sedan öppnas ett e-postmeddelandefönster där du kan skicka de bifogade fotona till någon annan med hjälp av e-post. Du kan även spara exportinställningarna som förinställningar som du kan återanvända.

Baserat på de dina anpassade inställningar eller de förinställningar du väljer i dialogrutan Exportera konverteras de foton du har valt för export (inklusive foton med Raw-format) till e-postmeddelandebilagor med JPEG-format. 

Så här exporterar du foton från Lightroom Classic till e-postmeddelanden:

 1. Välj en eller flera filer som du vill dela via e-post i stödrastervyn i modulen Bibliotek eller på bildbandet. De valda filerna kan vara foton eller videofilmer.

 2. Välj Arkiv > Exportera eller klicka på Exportera i modulen Bibliotek. Sedan väljer du Exportera till > E-post på snabbmenyn menyn längst upp i dialogrutan Exportera.

  Exportera foton till e-postmeddelanden med anpassade inställningar

 3. Ange exportinställningar som målmapp, namngivningskonventioner och andra alternativ i de olika panelerna i dialogrutan Exportera.

  Du kan använda panelen Filinställningar till att välja färgrymd, utdatakvalitet och filstorlek. När du exporterar till e-postmeddelanden anges Bildformat till JPEG. Det går inte att ändra den inställningen. Mer information finns i Filinställningar.

  Ange hur stor bilden ska vara - dimensioner och upplösning - i panelen Bildstorlek. Mer information finns i Bildstorlek

  Mer information om inställningar i de andra panelerna finns i Exportera filer till disk eller cd.

  Obs!

  I kolumnen Förinställningar till vänster kan du även använda Lightroom Classic-förinställningen För e-post till att generera en JPEG-bild med upplösningen 72 dpi och skicka e-postmeddelandet automatiskt.

 4. (Valfritt) Om du vill spara dina exportinställningar så att du kan använda dem igen klickar du på Lägg till längst ned i panelen Förinställningar på den vänstra sidan i dialogrutan Exportera. Se Spara exportinställningar som förinställningar.

 5. Klicka på Exportera.

  E-postmeddelandefönstret med de exporterade fotona som bilagor öppnas. 

  • Om du sparade dina anpassade exportinställningar i föregående steg visas namnet på förinställningen längst ned till vänster i e-postmeddelandefönstret. 
  • I annat fall visas alternativet Förinställning som Anpassade inställningar i dialogrutan för exportalternativ i e-postmeddelandefönstret.

  Om du vill fortsätta läser du i Skicka foton som e-postbilagor

Publicera från Lightroom Classic till Flickr

I panelen Publiceringstjänst i modulen Bibliotek kan du skicka foton direkt från Lightroom Classic till Flickr. Först upprättar du en anslutning mellan Flickr och Lightroom Classic och sedan skapar du en publiceringssamling med foton att publicera. Slutligen överför du fotona. Du kan också skapa och visa Flickr-kommentarer i panelen Kommentarer i modulen Bibliotek i Lightroom Classic.

Skapa en Flickr-anslutning

Med hjälp av anslutningen i Publiceringstjänst går det att kommunicera med ditt Flickr-konto från Lightroom Classic

 1. I panelen Publiceringstjänst på vänster sida i modulen Bibliotek klickar du på Flickr-anslutningens inställningsknapp.
  Lightroom Classic CC: Panelen Publiceringstjänst
  Panelen Publiceringstjänst

 2. I dialogrutan Lightroom Classic Publishing Manager klickar du på Logga in under Flickr-konto.

 3. Följ instruktionerna för att se till att det går att kommunicera mellan Flickr och Lightroom Classic.

 4. Ange ytterligare exportalternativ i Publishing Manager.

  Publiceringstjänst

  En beskrivning som visas bredvid anslutningsnamnet i panelen Publiceringstjänster.

  Flickr-titel

  Ange fototitlar med hjälp av fotots filnamn och IPTC-titelmetadata eller lämna fältet tomt. Välj beteende när foton skickas: Ersätt befintlig titel eller Lämna den befintliga titeln.

  Obs!

  Mer information om namngivning av filer, filinställningar, bildstorlekar och andra alternativ finns i Exportera filer till disk eller CD.

 5. (Valfritt) Om du vill ändra din Flickr-anslutning klickar du på + överst i panelen Publiceringstjänst och väljer Flickr > Redigera inställningar.

Lägga till och hantera foton i en Flickr-samling

Foton som ska överföras till Flickr hanteras i en publiceringssamling som också kallas för en fotouppsättning.

 1. Om du vill skapa en Flickr-fotouppsättning högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du på Flickr-anslutningen i panelen Publiceringstjänst och väljer något av följande:

  Skapa fotouppsättning

  En samling eller uppsättning av foton som du väljer och som finns i Flickr Photostream.

  Skapa smart fotouppsättning

  En fotouppsättning baserad på regler som du anger. Se Arbeta med smarta samlingar.

 2. Om det är en vanlig fotouppsättning drar du foton från Stödrastervisning till Flickr-fotouppsättningen på panelen Publiceringstjänst. Om du skapar en smart fotouppsättning visas de foton som matchar dina regler i samlingen.
 3. Gör något av följande om du vill hantera dina Flickr-uppsättningar:
  • Om du vill redigera, byta namn på eller ta bort en fotouppsättning högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på samlingen på panelen Publiceringstjänster och väljer Redigera samling, Byt namn eller Ta bort.

  • Om du vill ta bort ett opublicerat foto från en vanlig fotouppsättning markerar du fotot i fotouppsättningen och trycker på Delete.

  • Om du vill lägga till eller ta bort foton i en smart fotouppsättning ändrar du reglerna för den smarta uppsättningen.

  • Om du vill visa foton i en fotouppsättning markerar du fotouppsättningen på panelen Publiceringstjänst. Fotona ordnas i följande kategorier, eller köer, i bildvisningsområdet:

   Nya foton att publicera

   Foton som du ännu inte har exporterat.

    

   Ändrade foton att publicera igen

   Foton som har redigerats i biblioteksmodulen eller framkallningsmodulen sedan de exporterades.

    

   Publicerade foton

   Foton som du inte har ändrat sedan du exporterade dem.

    

   Borttagna foton att ta bort

   När du trycker på Delete för att ta bort publicerade foton från en fotouppsättning markeras de som Borttagna foton att avlägsna. De tas bort från fotouppsättningen i Lightroom Classic och från Flickr nästa gång du klickar på Publicera.

    

Överföra till Flickr

Foton som väntar på publicering visas i en av två köer: Nya foton att publiceras eller Ändrade foton som ska publiceras om. När du publicerar en fotouppsättning överförs allt till båda köerna.

 1. Gör något av följande om du vill publicera foton till Flickr:
  • Välj en fotouppsättning och klicka på Publicera.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på en fotouppsättning och välj Publicera nu.

 2. Om du får en fråga klickar du på Ersätt så uppdateras de publicerade fotona till nyare versioner.
Obs!

Om du får problem när du överför till Flickr med hjälp av panelen Publiceringstjänst måste du kontrollera att du använder den senaste uppdateringen: välj Hjälp > Kontrollera om det finns uppdateringar i Lightroom Classic

Publicera från Lightroom Classic till Adobe Stock

Du kan använda panelen Publiceringstjänster i modulen Bibliotek till att skicka foton direkt från Lightroom Classic till Adobe Stock. Använd inloggningsuppgifterna för ditt Creative Cloud-konto till att upprätta en anslutning mellan Adobe Stock Contributor-portalen (https://contributor.stock.adobe.com/) och Lightroom Classic och dra sedan foton från stödrastervyn till Adobe Stock-fotouppsättningen i panelen Publiceringstjänster. Publicera sedan fotona från Lightroom Classic.

Därefter går du till Adobe Stock Contributor-portalen, taggar dina överförda foton och lämnar in dem till Adobe Stock för moderering. När du överför foton till Adobe Stock Contributor-portalen extraheras automatiskt de Lightroom Classic-nyckelord som är associerade med dina foton och visas som taggade nyckelord. Mer information finns i Utbildning och support för Adobe Stock Contributor.

Konfigurera Adobe Stock-publiceringstjänsten

Plugin-programmet för att publicera till Adobe Stock i Lightroom     Classic CC

När du konfigurerar Adobe Stock-publiceringstjänsten upprättar du en länk mellan Adobe Stock Contributor-portalen och Lightroom Classic.

 1. Klicka på Konfigurera för Adobe Stock-anslutningen i panelen Publiceringstjänster på vänster sida i modulen Bibliotek.

 2. Dialogrutan Hantera publicering för Lightroom Classic visas med Adobe Stock.

 3. Ange inställningar i publiceringshanteraren för Lightroom Classic

  Publiceringstjänst

  En beskrivning som visas bredvid anslutningsnamnet i panelen Publiceringstjänster.

  Adobe Stock-konto

  Välj den första länken. När du konfigurerar publiceringstjänsten för första gången visas en introduktionssekvens. Logga in med dina befintliga Creative Cloud-inloggningsuppgifter. Mer information om hur du skapar Adobe Stock-konton finns i Utbildning och support för Adobe Stock Contributor.

 4. När du har slutfört introduktionsprocessen väljer du Spara i dialogrutan.

 5. (Valfritt) Om du vill ändra dina Adobe Stock-anslutningsinställningar klickar du på + längst upp i panelen Publiceringstjänster och väljer Adobe Stock > Redigera inställningar.

Lägga till och hantera foton i samlingen Lämna in till Adobe Stock

Du lägger till de foton du vill överföra till Adobe Stock i samlingen Publicerade. Standardnamnet på den samlingen är Lämna in till Adobe Stock.

 1. Gör något av följande för att lägga till foton:

  • Ange Adobe Stock-samlingen som målsamling i panelen Publiceringstjänster.
   1. Högerklicka/Kommando-klicka på Adobe Stock-samlingen och välj sedan Ange som målsamling.
   2. Så här gör du för att lägga till en fil i kön för filer som ska publiceras:
    • Tryck på B, eller,
    • högerklicka/Kommando-klicka på en fil och välj sedan .
  • Dra foton från stödrastervyn till Adobe Stock-samlingen Publicerade () i panelen Publiceringstjänster.
 2. Så här hanterar du din Adobe Stock-samling:

  • Om du vill ändra namn på samlingen dubbelklickar du på samlingen i panelen Publiceringstjänster och anger ett nytt namn. Standardnamnet på samlingen är Lämna in till Adobe Stock.

  • Om du vill ta bort ett foto från samlingen högerklickar du på fotot och väljer Ta bort från samling.

  • Om du vill visa foton i en samling markerar du fotouppsättningen på panelen Publiceringstjänster. Fotona ordnas i följande kategorier, eller köer, i bildvisningsområdet:

  Nya foton att publicera

  Foton som inte har publicerats till Adobe Stock.

  Publicerade foton

  Foton som inte har ändrats sedan den förra publiceringen.

  Borttagna foton att ta bort

  När du trycker på Ta bort för att ta bort tidigare publicerade foton markeras de som Borttagna foton att avlägsna. De tas bort från samlingen i panelen Publiceringstjänster i Lightroom Classic. Borttagna foton tas inte bort automatiskt från Adobe Stock Contributor-portalen - du måste ta bort dem manuellt.  

Överföra till Adobe Stock

Foton som ska publiceras visas i kön Nya foton att publicera. När du klickar på Publicera överförs allt i den här kön till avsnittet Nya på Adobe Stock Contributor-portalen.

Obs!

Se till att de bilder du vill ladda upp på Adobe Stock uppfyller de tekniska kraven för foton.

Om markeringen innehåller foton som inte uppfyller filspecifikationerna visas felen i dialogrutan Det gick inte att överföra alla resurser. Ta bort de foton som inte uppfyller kraven från urvalet och försök sedan publicera igen.

 1. Gör något av följande om du vill publicera foton till Adobe Stock:

  • Högerklicka/cmd-klicka på samlingen i panelen Publiceringstjänster och välj sedan Publicera nu.

  • Klicka på knappen Publicera under modulknapparna (ovanför bildvisningsområdet).

 2. När överföringen är slutförd visas dialogrutan Foton har överförts.

  Om du vill fortsätta till Adobe Stock Contributor-portalen från den dialogrutan klickar du på Fortsätt till Adobe Stock.

  Mer information finns i Adobe Stock | Överföra och hantera innehåll.

 3. Gå till https://contributor.stock.adobe.com/ och slutför din inlämning.

  Välj ditt överförda foto på sidan Överfört på Adobe Stock Contributor-portalen och lägg till namn, kategori och nyckelord. De Lightroom Classic-nyckelord som är associerade med dina foton visas automatiskt i avsnittet Nyckelord. Om du vill kan du granska och redigera dem.

 4. När du har fyllt i de obligatoriska fälten för namn, nyckelord och kategori lämnar du in ditt publiceringstillstånd till Adobe för granskning genom att klicka på Spara och sedan på Lämna in.

  Obs!

  När du lämnar in ett foto för första gången måste du överföra ett identitetsbevis, dvs. en JPEG-fil med ditt körkort eller pass.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?