Användarhandbok Avbryt

Hitta foton i katalogen

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon

Söka efter foton med hjälp av fältet Biblioteksfilter

I fältet Biblioteksfilter längst upp i stödrastervyn i modulen Bibliotek finns tre filtreringslägen: Text, Attribut och Metadata. Du kan välja ett av dessa lägen eller kombinera dem för att få en mer komplex filtrering.

Text

Sök i indexerade metadatatextfält, inklusive filnamn, bildtexter, nyckelord samt i EXIF- och IPTC-metadata.

Attribut

Filtrera efter flaggstatus, redigeringsstatus, stjärngradering, färgetiketter eller kopior.

Metadata

Visa upp till åtta kolumner med metadatavillkor som du använder till att filtrera dina foton.

 • Klicka på ett lägesnamn för att visa och dölja alternativen. Lägesetiketten är vit när alternativen är öppna. Ett, två eller tre filterlägen kan vara öppna samtidigt.
 • Håll ned Skift och klicka på en andra eller tredje etikett om du vill öppna flera lägen samtidigt.
 • Klicka på Inget för att dölja och inaktivera alla filterlägen.

  Obs! När alternativen för metadatafilter är öppna kan du ändra storlek på biblioteksfilterraden genom att flytta pekaren över den nedre kanten av raden. När du ser en dubbelpil, drar du i kanten uppåt eller nedåt.

Söka efter foton med filtret Text

Med filtret Text kan du söka igenom kataloger eller markerade foton med hjälp av ett textsökningsfält. Du kan söka i indexerade fält eller välja speciella fält, och du kan ange villkor för sökningen.

De foton som visas i stödrastervyn och på bildbandet, beror på om du sökte i hela katalogen, speciella mappar eller samlingar, eller i Snabbsamling. Antalet foton som uppfyller sökvillkoret visas på bildbandets källindikator.

 1. Markera i modulen Bibliotek en källa i panelerna Katalog, Mappar eller Samlingar.
 2. Välj Text i fältet Biblioteksfilter.
 3. Välj fält att söka efter från snabbmenyn Alla sökbara fält.

  Alla sökbara fält

  Innehåller sökbara metadata, bildtext, filsökväg, namn på virtuell kopia, egna metadata och samlingsnamn.

  Filnamn, kopienamn, titel, bildtexter, nyckelord

  Söker efter alla dessa metadatafält. Kopienamn anger namnet på en virutell kopia.

  Sökbara metadata

  Innehåller sökbar IPTC, sökbar EXIF, titel.

  Sökbar EXIF

  Innehåller tillverkare, modell, serienummer och programvara.

  Sökbar IPTC

  Innehåller kontakt: upphovsman, titel, adress, ort, landskap/län, postnummer och land; innehåll (OS X) /IPTC (Windows): rubrik, IPTC-objektkod och beskrivning Författare; bild: intellektuell genre, IPTC-scenkod, underplats, ort, landskap/län, land, och ISO-landskod; status (OS X) /arbetsflöde (Windows): titel, jobb-ID, instruktioner, tillkännagivanden och källa; Copyright: villkor för copyrightskydd och webbadress för copyrightinformation.

  Alla sökbara plugin-fält

  Inkluderar sökbara metadatafält som skapats av tredjeparts-plugin-program.

 4. Välj på snabbmenyn Innehåller alla en sökregel.

  Innehåller

  Sök efter de angivna alfanumeriska sekvenserna, inklusive delar av ord. Om du till exempel söker efter flo returneras resultat som innehåller ordet flod. Om du anger flera sekvenser returneras resultat som innehåller någon av sekvenserna.

  Innehåller alla

  Sök efter text som innehåller alla de alfanumeriska sekvenserna. Exempel: Du har en mapp med foton från en familjeträff, där varje foto har taggar för namnen på de personer som visas i fotot. Du kan söka efter alla foton som innehåller både Johan och Susanna genom att göra en sökning av typen Innehåller alla med sekvenserna Joh och Su. Ange ett mellanslag mellan söktermerna.

  Innehåller ord

  Sök efter text som innehåller alla de angivna alfanumeriska sekvenserna som hela ord. Om du till exempel vill söka efter foton med nyckelordet blomma med en sökning av typen Innehåller ord anger du blomma.

  Innehåller inte

  Sök efter text som inte innehåller någon av de angivna sekvenserna.

  Börjar med

  Sök efter text som börjar med den angivna alfanumeriska sekvensen.

  Slutar med

  Sök efter text som slutar med den angivna alfanumeriska sekvensen.

 5. Skriv den önskade texten i textrutan.
  Obs!

  Lägg till ett utropstecken (!) före ord som ska exkluderas från resultatet. Lägg till ett plustecken (+) för ord som du vill använda regeln Börjar med på. Lägg till ett plustecken (+) efter ord som du vill använda regeln Slutar med på.

  Foton som uppfyller textvillkoret visas i Stödrastervisning och på bildbandet.

 6. (Valfritt) Använd ett attribut- eller metadatafilter för att förbättra din sökning.
  Obs!

  Om du anger flera filter returneras alla foton som uppfyller alla villkor.

Söka efter foton med filtret Attribut

Du kan använda alternativet Attribut i fältet Biblioteksfilter till att filtrera foton efter flaggstatus, redigeringsstatus, stjärngradering, etiketter eller kopior. Attributalternativen är även tillgängliga på bildbandet. Se Filtrera foton på bildbandet och i stödrastervyn.

 1. Markera i modulen Bibliotek en källa i panelerna Katalog, Mappar eller Samlingar.
 2. Välj Attribut i fältet Biblioteksfilter.
 3. Klicka på ett alternativ för att filtrera de markerade fotona efter flaggstatus, redigeringsstatus, färgetiketter eller kopior.

  Foton som uppfyller filtervillkoret visas i stödrastervyn och på bildbandet.

  Attributfilter i fältet Biblioteksfilter
  Attributfilter i fältet Biblioteksfilter

 4. (Valfritt) Använd ett text- eller metadatafilter för att förbättra din sökning.
  Obs!

  Om du anger flera filter returneras alla foton som uppfyller alla villkor.

Söka efter foton med metadatafilter

Du kan söka efter foton genom att välja speciella metadatavillkor med metadataalternativen i fältet Biblioteksfilter. I Lightroom Classic finns stöd för metadata inbäddade i foton från en digitalkamera eller program som Photoshop eller Adobe Bridge.

 1. Markera i modulen Bibliotek en källa i panelerna Katalog, Mappar eller Samlingar.
 2. Välj Metadata i fältet Biblioteksfilter.
 3. Välj en metadatakategori i den vänstra kolumnen genom att klicka på huvudet och sedan välja från snabbmenyn. Välj därefter ett alternativ i kolumnen. Välj till exempel Redigera och sedan Redigerade eller Oredigerade. Antal foton som uppfyller villkoret visas intill posten.

  Metadatafilter i fältet Biblioteksfilter
  Metadatafilter i fältet Biblioteksfilter

  Obs!

  Från och med augusti 2022-utgåvan av Lightroom Classic (version 11.5) kan du lägga till en vänsterkolumn i biblioteksfiltret. Skift- och Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac OS) för att markera flera poster i en kolumn.

 4. Välj en annan metadatakategori och en post i nästa kolumn.
 5. Fortsätt att välja så många metadatakategorier och villkor som du vill ha. Klicka på snabbmenyn till höger om kolumnhuvudet för att lägga till eller ta bort kolumnen, ändra sorteringsordning samt för att växla mellan hierarkisk och platt visning.

  Foton som uppfyller metadatavillkoret visas i stödrastervyn och på bildbandet.

 6. (Valfritt) Använd ett text- eller attributfilter för att förbättra din sökning.
  Obs!

  Om du anger flera filter returneras alla foton som uppfyller alla villkor.

  Obs!

  Du kan också söka efter foton genom att klicka på högerpilen intill en metadatatextruta på panelen Metadata.

Anpassa fältet Biblioteksfilter

I Lightroom Classic finns sex fördefinierade filter för att du snabbt ska kunna utföra vanliga filtreringar och återställa standardinställningarna.

 1. Välj något av följande på menyn Eget filter i fältet Biblioteksfilter eller på bildbandet:

  Standardkolumner

  Öppnar metadataalternativen för de fyra kolumnerna Datum, Kamera, Lins och Etikett, samt alla metadata markerade i varje kategori.

  Filter av

  Stänger alla filter och döljer alla filteralternativ.

  Flaggad

  Visar foton med en Välj flagga.

  Placeringskolumner

  Filtrerar foton per metadatakategorierna Land, Landskap/län, Stad och Plats.

  Poängsatt

  Visar foton som har en klassificeringsstjärna eller fler.

  Ej klassificerad

  Visar foton som saknar klassificeringsstjärna.

Använda förinställda Biblioteksfilter

Spara inställningar för fältet Biblioteksfilter som en förinställning

Om du vill utföra vanliga sökningar och filteråtgärder ska du spara filtervillkoren som en förinställning.

 1. Använd alternativen Text, Attribut och Metadata i fältet Biblioteksfilter för att ange villkor för filtrering av dina foton.
 2. Välj Spara aktuella inställningar som ny förinställning på menyn Eget filter till höger om fältet Biblioteksfilter eller på bildbandet.
 3. Skriv ett namn för förinställningen i dialogrutan Ny förinställning och klicka på Skapa.

Använda en förinställning från fältet Biblioteksfilter

 1. Markera på menyn Eget filter den filterförinställning som du vill använda.

Ta bort en förinställning från fältet Biblioteksfilter

 1. Markera på menyn Eget filter vilken filterförinställning som du vill ta bort och välj sedan Ta bort förinställningen [Förinställningsnamn]. 

Ändra namn på en förinställning för fältet Biblioteksfilter

 1. Markera på menyn Eget filter filterförinställningen som du vill ändra namn på och välj sedan Ändra namn på förinställningen [Förinställningsnamn].

Söka efter foton i samlingar

Förutom att visa och organisera foton kan du använda samlingar för att hitta speciella foton.

 1. Markera ett eller flera objekt i panelen Samlingar.

  Fotona i samlingarna visas i stödrastervyn och på bildbandet. När du väljer en samlingsuppsättning ingår alla samlingar i uppsättningen.

 2. (Valfritt) Välj ett text-, attribut- eller metadatafilter i fältet Biblioteksfilter om du vill förbättra sökningen.

Söka efter foton med hjälp av nyckelordstaggar

Du kan med panelen Nyckelordslista söka efter foton som innehåller speciella nyckelordstaggar.

 1. Markera en nyckelordstagg i panelen Nyckelordslista och klicka på högerpilen intill antalet foton.

  Alla foton i katalogen som innehåller denna nyckelordstagg visas i stödrastervyn och på bildbandet. Fältet Biblioteksfilter öppnas och metadatanyckelordsvillkor visas.

 2. (Valfritt) Välj ett text- eller attributfilter eller ytterligare ett metadatafilter i fältet Biblioteksfilter, om du vill förbättra sökningen.

Fler intressanta tips om hur du använder filter och hittar foton finns i Julieanne Kosts blogg.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto